Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Páx. 36377

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 7 de agosto de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

De conformidade co establecido no artigo 7 da Orde do 30 de abril de 2014 (DOG do 12 de maio) pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicarlle as licenzas por formación ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. De acordo co artigo 2 da orde de convocatoria, ofertáronse seis modalidades de licenzas por formación, todas elas retribuídas. Dentro do período que abrangue o curso académico, os beneficiarios puideron escoller o período de desfrute da licenza de acordo coa duración establecida para cada modalidade na orde de convocatoria.

Terceiro. O profesorado ao cal se lle concede licenza por formación queda obrigado ao cumprimento do recollido no artigo 9 da orde da convocatoria, obrigas das persoas beneficiarias, e a respectar o recollido no artigo 11, incompatibilidades. Non cumprir o anteriormente exposto dará lugar á activación do contido do artigo 12 da orde de convocatoria, responsabilidades por incumprimento.

Cuarto. Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Licenzas por formación concedidas para o curso 2014/15

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Desde

Ata

1

33252951B

Albarellos Codesido, Xoán Carlos

22.9.2014

20.12.2014

1

51941906V

Alhambra Sánchez, Luis Roberto

12.1.2015

11.4.2015

1

53171836E

Araújo Vázquez, Beatriz

13.11.2014

12.2.2015

1

33307677C

Arias Castro, Sabela

8.1.2015

7.4.2015

1

33228094V

Armada Rodríguez, José Alberto

18.9.2014

17.12.2014

1

36133191F

Basante Alonso, Marta

8.1.2015

7.4.2015

1

52451166B

Boo Pouso, José Manuel

1.4.2015

30.6.2015

1

34948450L

Bouzán Matanza, José Manuel

1.2.2015

30.4.2015

1

32841270F

Buño Fernández, Belén Balbina

1.4.2015

30.6.2015

1

34989061N

Cao Velasco, Ibán

12.1.2015

11.4.2015

1

34898341G

Carro Mahía, Alejandra

12.1.2015

11.4.2015

1

34888215K

Casado Bravo, David

15.9.2014

14.12.2014

1

32656295K

Díaz Pazos, Andrés

1.4.2015

30.6.2015

1

79310502Q

Díaz Teijo, José Tomás

21.3.2015

20.6.2015

1

34995085X

Fernández Domínguez, Mª Isabel

1.4.2015

30.6.2015

1

32661076H

Fernández Míguez, María América

20.9.2014

19.12.2014

1

44446729B

Ferro Pozo, Juan Carlos

1.10.2014

31.12.2014

1

36018846H

Garabatos Cuadrado, José Antonio

1.2.2015

30.4.2015

1

33241402P

García Agra, Dolores Pilar

1.4.2015

30.6.2015

1

35323248D

González Rodríguez, María Inés

1.4.2015

30.6.2015

1

09801763Z

González Treceño, Cristina

8.1.2015

7.3.2015

1

36028430B

Graña García, José Antonio

12.1.2015

11.4.2015

1

32826421Q

Iglesias Vázquez, Óscar

1.1.2015

31.3.2015

1

76709425D

López Villanueva, Eva Rosa

19.9.2014

18.12.2014

1

76509439P

Lorenzo Baleirón, Manuel

1.4.2015

30.6.2015

1

32416849M

Lorenzo Cimadevila, Margarita

1.4.2015

30.6.2015

1

35459494A

Maneiro Arriaga, Claudina

1.4.2015

30.6.2015

1

33295923L

Mirás Calvo, Adela

7.4.2015

29.5.2015

1

36125167X

Muíños Paz, Susana

8.1.2015

7.4.2015

1

33285292Z

Novo Platas, Ángela María

1.4.2015

30.6.2015

1

33995608K

Otero Ramallal, Renata

22.9.2014

19.12.2014

1

33329727J

Pérez Aldariz, Belén

1.4.2015

30.6.2015

1

35425717J

Poza Bóveda, Juan Vicente

1.4.2015

30.6.2015

1

33833367E

Rico Taboada, Manuel

22.9.2014

21.12.2014

1

34979532M

Rodríguez Batista, Diego

12.1.2015

11.4.2015

1

33998054Y

Rodríguez Calderón, Laura

8.1.2015

7.4.2015

1

47369230V

Rodríguez Nieto, Sandra

20.9.2014

19.12.2014

1

32660837D

Romero Pérez, Manuel Amable

8.1.2015

7.4.2015

1

36084267G

Soutullo García, Eduardo

8.1.2015

7.4.2015

1

36088309K

Torres Búa, Manuel

8.1.2015

27.3.2015

1

33317258X

Vázquez Carreira, Marina

1.4.2015

30.6.2015

1

71503145D

Veiga González, Olga

20.3.2015

19.6.2015

1

33297693H

Vidal Dopazo, María José

20.1.2015

19.4.2015

2

76991429X

Álvarez García, Miguel Ángel

1.1.2015

31.3.2015

2

35568123A

Barros Alfaro, David

20.9.2014

19.12.2014

2

36043776Q

Berea Cruz, Eduardo

1.4.2015

30.6.2015

2

34949793M

Blanco Dorrío, Norberto

1.4.2015

30.6.2015

2

33267995J

Buela Piedra, María del Pilar

15.3.2015

14.6.2015

2

44480513P

Cid Vázquez, Laura

2.3.2015

1.6.2015

2

34963632K

Concepción de Fernández, Irene

19.2.2015

18.5.2015

2

33340783Y

Coria Blanco, Marta

7.4.2015

3.7.2015

2

53164854D

De Toro Cacharrón, Xacobo

16.9.2014

15.12.2014

2

44483701E

Feijoo Álvarez, Nuria

12.1.2015

11.4.2015

2

33311698Q

García López, M. Pilar

8.1.2015

6.4.2015

2

36045829E

García Movilla, Carlos

1.4.2015

30.6.2015

2

33314257E

Gayoso Neira, Mª Inmaculada

1.4.2015

30.6.2015

2

35441001W

Gesteira Losada, Mª Esperanza

20.9.2014

19.12.2014

2

33319805G

Guerreiro Muñoz, María

8.1.2015

6.4.2015

2

09785753N

Gutiérrez Maroto, Jorge

16.9.2014

15.12.2014

2

44456943J

Iglesias González, Silvia

12.1.2015

11.4.2015

2

44456942N

Iglesias González, Mª Mercedes

12.1.2015

11.4.2015

2

42019531A

Larrosa Cañestro, Ignacio

20.9.2014

19.12.2014

2

44469865D

López Rodríguez, Raquel

12.1.2015

11.4.2015

2

27322420f

Martín Hernández, María

1.4.2015

30.6.2015

2

35298533L

Montejano Rivas, Juan Carlos

15.3.2015

14.6.2015

2

32777552E

Navares Rodríguez, José Ramón

1.1.2015

31.3.2015

2

44449806Y

Pérez Hortas, Marcos

2.3.2015

1.6.2015

2

33317849A

Pérez Teijeiro, Manuel

1.4.2015

30.6.2015

2

322679611S

Perille Seoane, Marcos

7.4.2015

3.7.2015

2

34963724K

Real Pérez, Beatriz

19.2.2015

18.5.2015

2

33281406S

Rial Aparicio, Ana María

20.9.2014

19.12.2014

2

34256226A

Rodríguez Cañas, Ángel

19.2.2015

18.5.2015

2

35296076T

Rosales Graña, Manuel

20.9.2014

19.12.2014

2

76572483D

Samartino López, Elena

1.4.2015

30.6.2015

2

34966726X

Sánchez Seco, María

1.4.2015

30.6.2015

2

76570107W

Vidal Varela, Almudena

20.9.2014

19.12.2014

2

32623741N

Zacarías Maceiras, Fernando

20.9.2014

19.12.2014

3

32804098A

Badás Peiteado, Jorge Manuel

8.1.2015

7.4.2015

3

36098718B

Baquero Villaverde, María Gema

7.4.2015

30.6.2015

3

35452850Y

Busto Lobato, Carlos

21.9.2014

19.12.2014

3

36063769E

Castiñeira Fernández, María Cristina

9.1.2015

8.4.2015

3

33281373M

César Vila, Manuel

12.1.2015

11.4.2015

3

10045549T

Delgado Vázquez, Mª Teresa

20.9.2014

19.12.2014

3

07241688T

Díez Rodríguez, Germán Miguel

23.3.2015

22.6.2015

3

10082290X

Fernández Fernández, Concepción

19.9.2014

18.12.2014

3

33320669V

Ferreiro Núñez, Xesús

18.9.2014

17.12.2014

3

76816745B

García Constenla, Mónica

8.1.2015

7.4.2015

3

32800792D

García Pena, Celia María

20.9.2014

19.12.2014

3

24247139X

Gil Ruiz, Irene

8.1.2015

07.4.2015

3

34993663Z

González Regal, Manuel

20.3.2015

19.6.2015

3

32635893C

Iglesias Fernández, Arturo

22.9.2014

19.12.2014

3

76866411C

Loureiro Vázquez, F. Xavier

9.1.2015

8.4.2015

3

36051083D

Muíños Portela, Carlos Benito

18.9.2014

17.12.2014

3

33308414K

Pérez Cancio, Xosé

23.3.2015

22.6.2015

3

32651703Y

Romero Restrebada, Roberto

20.9.2014

19.12.2014

3

76826952Y

Salgueiro Santiso, María José

8.1.2015

6.4.2015

3

09294114K

San José García, M. Gloria

9.1.2015

8.4.2015

3

52454473Y

Santos Pérez, Marta Esther

20.9.2014

19.12.2014

3

33316818F

Vila Alonso, José Ignacio

8.1.2015

7.4.2015

4

35312064A

Abad Maquieira, Marta

22.9.2014

21.12.2014

4

78785099W

Alonso Castro, Mª Joaquina

1.10.2014

31.12.2014

4

32822160X

Barbeito Fernández, Ana

1.10.2014

31.12.2014

4

76778133Q

Campos Sáez, Enrique

16.9.2014

15.12.2014

4

33351470K

Casanova López, Diana

8.1.2015

7.4.2015

4

33227291L

Casas Abeijón, B. Amada

16.9.2014

15.12.2014

4

32773442Y

Chao Carreiras, Eusebio

20.9.2014

19.12.2014

4

32656656Z

Del Río Rodríguez, Andrés

20.9.2014

19.12.2014

4

35323890F

Falcón Docampo, Amalia

18.9.2014

17.12.2014

4

35428044V

Fernández España, Juan Manuel

20.9.2014

19.12.2014

4

33843448Y

Fernández Lameiro, María del Carmen

20.9.2014

19.12.2014

4

76572736D

Fernández López, Máximo

20.9.2014

19.12.2014

4

44469711Q

Fernández Nocelo, Laura

18.9.2014

17.12.2014

4

33231259P

Ferreiro Díaz, Lola

16.9.2014

15.12.2014

4

36065629H

García Mateo, Dolores

22.9.2014

20.12.2014

4

79324516T

Lijó Marcote, Tomás

8.1.2015

7.4.2015

4

32789019N

Llamas Golpe, Ana María

13.1.2015

12.4.2015

4

30200518T

Lorenzo Polo, Ana María

13.1.2015

12.4.2015

4

33237787G

Mourelle Mosqueira, Mª Lourdes

1.4.2015

30.6.2015

4

36047753Z

Muñoz Agius, Sonsoles

1.4.2015

30.6.2015

4

35319764K

Novelle González, María Pilar

22.9.2014

21.12.2014

4

36007533K

Novo Álvarez, Pío

20.9.2014

19.12.2014

4

33320155D

Osorio Iglesias, Olga

20.9.2014

19.12.2014

4

76869853N

Otero López, Manuel

22.9.2014

19.12.2014

4

33250940R

Parrado Quintela, Dolores

16.9.2014

15.12.2014

4

76897515M

Pérez Cardoso, Marcos

22.9.2014

19.12.2014

4

35308922N

Pérez Mouriño, Mónica

22.9.2014

19.12.2014

4

35311454Z

Rafael Balsa, Mario

20.9.2014

19.12.2014

4

36104376B

Rey López, Marta

18.9.2014

17.12.2014

4

32425662D

Rivera Alén, Pura

20.9.2014

19.12.2014

4

35277774Y

Sánchez Miniño, Belisario Ramón

20.9.2014

19.12.2014

4

33320642J

Vecino Fernández, Elisa

20.9.2014

19.12.2014

4

33269717X

Vidal Garea, Sabino

22.9.2014

20.12.2014

5

34255798N

Camarero Pérez, Pablo

22.9.2014

20.12.2014

5

10182284T

Carracedo Santos, Agustín Manuel

22.9.2014

20.12.2014

5

34998193J

Espiñeira Caderno, Sonia

22.9.2014

21.12.2014

5

32784239Q

García Ulla, Yolanda

22.9.2014

20.12.2014

5

32813351X

González González, María Dolores

22.9.2014

21.12.2014

5

34992900X

Losada Pérez, Ana María

24.11.2014

31.12.2014

5

33318945H

Murado Bouso, José Luis

24.11.2014

31.12.2014

6

78738075J

Caride Rivas, Patricia

4.5.2015

3.7.2015

6

36138795E

Castelo Guerrero, Daniel

15.9.2014

12.12.2014

6

33343823X

Cuba Taboada, Mar

27.2.2015

27.3.2015

6

76358836D

Deus Vázquez, Mª Luisa

22.9.2014

21.12.2014

6

35323189L

Docampo Rey, Javier

12.1.2015

11.4.2015

6

33306261F

Doce Sanmartín, Isaac

12.1.2015

27.3.2015

6

32710290N

Fernández Bravo, Carolina

1.4.2015

30.6.2015

6

32703918B

Fernández Bravo, María Cristina

9.1.2015

8.4.2015

6

33322498Y

Gómez Paredes, Óscar

13.10.2014

19.12.2014

6

33270063B

González Iglesias, Ana Rosa

8.1.2015

27.3.2015

6

34965993J

González López, Francisco

6.4.2015

14.6.2015

6

36039539B

González-Alegre Salgado, Mercedes

1.2.2015

1.3.2015

6

44817199C

Isasi Freire, Alicia

6.4.2015

1.5.2015

6

33225779W

Loroño Pérez, Mª del Carmen

7.4.2015

30.6.2015

6

32778750R

Martín Aláez, Francisco Javier

19.2.2015

29.3.2015

6

35318767J

Martínez Mejuto, Teresita

19.2.2015

29.3.2015

6

35558076F

Mene Pazos, Alejandro

19.1.2015

27.3.2015

6

32823395A

Mourazos González, Mª Jesús

13.4.2015

13.6.2015

6

35464121F

Navia Rey, José Manuel

12.1.2015

11.4.2015

6

79321952N

Pazos Pérez, Fernando

1.4.2015

30.6.2015

6

78736365M

Rivas Fervenza, Vanessa

19.2.2015

27.3.2015

6

32637233A

Rodríguez Torres, Luisa F.

20.11.2014

4.2.2015

6

32769138A

Rouco Penabad, Lucía

16.9.2014

15.12.2014

6

76354025M

Sousa Dopazo, Lucinda

21.1.2015

27.3.2015

6

35255693M

Torres Outón, Antonio Miguel

3.11.2014

30.1.2015