Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Luns, 22 de setembro de 2014 Páx. 41794

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2014 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Innovación en Seguridade e Tecnoloxías Alimentarias.

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudos xa verificados e unha vez recibida a comunicación da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia –ACSUG–, aceptando as modificacións presentadas do plan de estudos correspondente ás ensinanzas do máster universitario en Innovación en Seguridade e Tecnoloxías Alimentarias, título oficial establecido polo Acordo do Consello de Ministros do 12 de marzo de 2010, publicado mediante Resolución do 7 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades no Boletín Oficial del Estado do 29 de abril de 2010,

Esta reitoría resolve ordenar a publicación da modificación do plan de estudos do máster universitario en Innovación en Seguridade e Tecnoloxías Alimentarias da Universidade de Santiago de Compostela, quedando modificado nos termos que se recollen no anexo á presente resolución, que modifica o plan de estudos publicado mediante Resolución do 22 de xuño de 2010, da Universidade de Santiago de Compostela, no Boletín Oficial del Estado do 24 de agosto e no Diario Oficial de Galicia do 31 de agosto de 2010.

A modificación do plan de estudos consiste na incorporación dunha nova materia Prácticas externas de carácter optativo e de 6 créditos ECTS.

Causará efectos a partir do curso académico 2011/12.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2014

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Máster universitario en Innovación en Seguridade e Tecnoloxías Alimentarias

Rama de coñecemento: Ciencias Experimentais.

Universidade participante: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Resumo de materias e distribución de créditos ECTS segundo tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

18

Optativos

12

Prácticas externas optativas

6

Traballo fin de máster

24

Créditos totais

60

Cadro 2. Materias, créditos do máster en Innovación en Seguridade e Tecnoloxías Alimentarias.

Materias

Créditos ECTS

Carácter

Nutrición e Saúde

6

Obrigatorio

Novos Métodos de Conservación de Alimentos

6

Obrigatorio

Seguridade Alimentaria

6

Obrigatorio

Principios Xerais de Lexislación Alimentaria

3

Optativo

Métodos Oficiais na Análise dos Alimentos

3

Optativo

Alimentos Transxénicos

3

Optativo

Calidade Microbiolóxica dos Alimentos

3

Optativo

Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos da Pesca

3

Optativo

Aplicación de Novas Tecnoloxías e Ingredientes na Elaboración de Alimentos de Orixe Animal

3

Optativo

Biotecnoloxía dos Alimentos Fermentados

3

Optativo

Deseño e Simulación por Ordenador de Plantas de Produción de Alimentos

3

Optativo

Enxeñaría de Procesos na Industria Alimentaria

3

Optativo

Acreditación da Calidade e APPCC na Industria Alimentaria

3

Optativo

Rastrexabilidade e Autenticidade de Alimentos de Orixe Animal

3

Optativo

Análise Sensorial e Estudos de Consumidores

3

Optativo

Prácticas externas

6

Optativo

Traballo de fin de máster

24

Obrigatorio