Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Martes, 3 de marzo de 2015 Páx. 8679

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 16 de decembro de 2014.

Mediante a Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG do 2 de xaneiro de 2015) acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da dita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores, e o artigo 16 establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as cales se convoca o procedemento de avaliación e acreditación. Polo tanto, esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 16 de decembro de 2014, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, que figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Comisión de Avaliación 2015

Sede

Código centro

Cargo 2015

Nome

DNI

Carpintaría e moble

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

Antonio González Diz

34963419S

Secretario/a

Manuel Alberto Mesías González

32753452A

Vogal

Benigno Rafael García Amor

32790225E

José Andrés Carballeira Maceiras

32828150C

Juan Luis Santalla Felgueiras

32661367X

Carrozaría

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente/a

José Manuel González Pazos

52496474D

Secretario/a

José Seara González

76704753Y

Vogal

José Luis Abad Castro

32801182P

Ramón Fernández Brey

33180308W

Roberto Javier Lago Calvo

36062321T

Cociña e gastronomía

CIFP Carlos Oroza

 

 

 

 

36020064

 

 

 

 

Presidente/a

Daniel Pulzoni Cupeiro

32690499R

Secretario/a

José Luis Fernández Lubiáns

35306289R

Vogal

 

 

Daniel Santos Carragal

52498456J

Francisco Orge Lorenzo

36082015Y

María Argentina Otero Santiago

52490184K

CIFP Compostela

 

 

 

 

15016000

 

 

 

 

Presidente/a

Juan Acevedo Prado

33297216R

Secretario/a

Víctor Teo Ríos

33301330K

Vogal

 

 

Ángel García Arias

76555883S

Javier Quintáns Couselo

44807228P

María Luísa Fontela Albor

33264846S

CIFP Manuel Antonio

 

 

 

 

36013448

 

 

 

 

Presidente/a

María del Carmen Fernández Sánchez

07223074Q

Secretario/a

Jesús Ramos Barcia

76817599Z

Vogal

 

 

Amador Camilo Lorenzo Esmerodes

76990857J

Javier Oubiña Otero

76931828W

Jorge Táboas Muras

77002895E

 

 

 

 

 

CIFP Paseo das Pontes

 

 

 

 

15027897

 

 

 

 

Presidente/a

Ángel Manuel Sánchez Facorro

35316400S

Secretario/a

Avelina María Amado Fernández

32647896V

Vogal

 

 

Susana María Díez Reigosa

32758226Q

Valentín Otero Abellon

79317424S

Víctor Manuel Patiño Grela

32803725K

Construción

 

 

 

 

CIFP Someso

 

 

 

 

15024513

 

 

 

 

Presidente/a

José María Santos Gómez

33827752L 

Secretario/a

Juan Ramón Suárez Sánchez

32419333M

Vogal

 

 

Juan Antonio Santiso Vázquez

32798184T

Luís López Peral

32594666D

Xosé Isidro Doporto Santos

76363250F

Educación infantil

 

 

 

 

CIFP Compostela

 

 

 

 

15016000

 

 

 

 

Presidente/a

Pilar Ares Fondevila

35247420N

Secretario/a

María José Vilar Magán

76858779R

Vogal

 

 

Ana Barbeito Fernández

32822160X

Jorge Diéguez Laranjo

34946081L

María del Pilar López Toimil

52480393M

Electromecánica de vehículos automóbiles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Politécnico de Santiago

 

 

 

 

15015767

 

 

 

 

Presidente/a

Ricardo Prego Sánchez

32762712V

Secretario/a

Jorge Botana Botana

33211842A

Vogal

 

 

Fernando Suárez Sandomingo

76404741Y

Javier Ramos Grille

44828561C

Manuel Loureiro Loureiro

35443537P

CIFP Someso

 

 

 

 

15024513

 

 

 

 

Presidente/a

Enrique Fernández Pérez

02874201Y

Secretario/a

Eleuterio José López Pérez

33851026V

Vogal

 

 

José Manuel Santiso de la Torre

32778308L

Luis Miguel Barreiro Ares

33291535R

Urbano Fernández Oliveros

10894458W

 

 

 

 

 

CIFP Valentín Paz Andrade

 

 

 

 

36014568

 

 

 

 

Presidente/a

Jesús Domínguez Amaro

34949190T

Secretario/a

Juan José Corral López

34996802W

Vogal

 

 

Félix Benito Castro Sánchez

36047641V

José Lago Verde

35547251S

José Luis Fernández Fernández

34966538Y

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP As Mercedes

 

 

 

 

27006528

 

 

 

 

Presidente/a

Sergio Gómez Campos

33303535H

Secretario/a

Luis Fernández Pardo

33840485X

Vogal

 

 

Apolinar Vecino Suárez

33771887K

Juan José Gandoy Sánchez

33812686H

Manuel Vega Fernández

33818878T

CIFP Ferrolterra

 

 

 

 

15006754

 

 

 

 

Presidente/a

José Enrique Teijeiro Lombardía

33842415P

Secretario/a

Serafín Miguel Pérez González

32613928C

Vogal

 

 

Antonio Jesús Torreiro Freire

32668589X

Javier Iglesias Anllo

33347007C

José Manuel Gestal Sánchez

79325534Y

Emerxencias sanitarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

 

 

 

 

 

32008902

 

 

 

 

 

Presidente/a

Diana Pereiro Rivas

44811417B

Secretario/a

Ana Clara Álvarez López

33546036F

Vogal

 

 

 

Julián Malvar Blanco

34923264H

María Aurea Doval Bouzas

34957413N

María Soledad Gómez Cerradelo

76732618H

María Teresa Franco Leis

52934374N

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

 

 

 

 

 

15022607

 

 

 

 

 

Presidente/a

Berta Vázquez García

76514896Z

Secretario/a

María Pilar Garay Martínez

32434056P

Vogal

 

 

 

Carlos Fabal Rifón

32412257J

María Concepción Ogea González

32759482F

María del Carmen Vázquez Lema

32778733F

Ramón Sánchez Sánchez

33245024L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Manuel Antonio

 

 

 

 

 

 

36013448

 

 

 

 

 

 

Presidente/a

Bernardo Troncoso González

35549688Z

Secretario/a

María Esther Arjona Díaz

35259733C

Vogal

 

 

 

 

Ángel Chayán Zas

76819488V

José Camilo Cores Cobas

36029723Q

José Manuel Pereira Millares

33838559Q

María Dolores Rivas García

33820627K

María Dolores Vilar López

33858777V

CIFP Politécnico de Lugo

 

 

 

 

 

 

27006516

 

 

 

 

 

 

Presidente/a

José Ángel Gómez Fole

33304437T

Secretario/a

María Esther Celeiro Álvarez

34253466A

Vogal

 

 

 

 

José Logilde Edrosa


33824475P

José Luis Gasalla García

33830153M

Manuel Mosquera Castro

33859249Y

María del Carmen García Rodríguez

33845661B

Marta Fernández López

76573666L

Farmacia e parafarmacia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

 

 

 

 

32008902

 

 

 

 

Presidente/a

Rosario Fernández Iglesias

34936117Z

Secretario/a

José Manuel Álvarez Álvarez

34267470T

Vogal

 

 

Antolín M. Abelleira González

32627720N

Juan Jesús Varela Correa

32438265P

María de los Ángeles Pérez Barreiros

34992624X

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

 

 

 

 

15022607

 

 

 

 

Presidente/a

María José Abeledo Graña

32437318G

Secretario/a

María Belén Lage Ferrón

32771020E

Vogal

 

 

Eva María Fuertes Dopico

32661972V

Eva Varela Freire

32795221G

Teodomiro Hidalgo Sotelo

32622858A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Manuel Antonio

 

 

 

 

36013448

 

 

 

 

Presidente/a

María del Carmen López Martínez

72391936B

Secretario/a

Francisco Sanjorge Sanjorge

52498615B

Vogal

 

 

Almudena Luque Arbones

33267423Q

María del Henar Pego Granja

35445505K

Matilde Fandiño Perianes

35307569Q

CIFP Politécnico de Lugo

 

 

 

 

27006516

 

 

 

 

Presidente/a

Fernanda Tordera Méndez

32769527R

Secretario/a

Sabela Fernández Vila

33536805E

Vogal

 

 

Emilio Rafael Coira Nieto

33860905Y

Marina Merino López

33829953N

Marta Vázquez Hernández

78738024P

Instalación e amoblamento

 

 

 

 

CIFP A Xunqueira

 

 

 

 

36014489

 

 

 

 

Presidente/a

Gumersido Couso Boullosa

35259586B

Secretario/a

José Manuel del Valle Couto

44085821L

Vogal

 

 

Emilio Dios Gil

35323303H

Juan Manuel García García

35315268X

Silvia Rivas Fernández

52931653M

Instalacións de telecomunicacións

 

 

 

 

CIFP A Xunqueira

 

 

 

 

36014489

 

 

 

 

Presidente/a

Manuel Pérez Hernández

34252604S

Secretario/a

Reinaldo Miguéns Muñiz

35450504Y

Vogal

 

 

José Ramón Méndez Verde

76823302J

Rafael Maximino A. Núñez Portela

35245980K

Santiago Ferrer Moreira

35255399X

Instalacións eléctricas e automáticas

 

 

 

CIFP Coroso

 

 

 

15014556

 

 

 

Presidente/a

Antonio Manuel Teira Rivas

52456411N

Secretario/a

José Manuel Sampedro Fernández

33229671F

Vogal

 

 

Daniel Domínguez Cernadas

52932966F

Enrique Rañó Ouviña

52451282N

José David Santos Soler

52453679V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Ferrolterra

 

 

 

 

15006754

 

 

 

 

Presidente/a

Carlos Miguel Rivero Leis

33194578N

Secretario/a

Jesús Busto Hortas

33842820E

Vogal

 

 

Adolfo Figueroa Martínez

32662544Z

José Manuel Rúa Balado

32666067H

Juan Manuel López López

76404276R

CIFP Politécnico de Santiago

 

 

 

 

 

15015767

 

 

 

 

 

Presidente/a

Benito Lourido Nieto

33278545Y

Secretario/a

Antonio José García Lema

33221822R

Vogal

 

 

 

Jesús Manuel Cantero Pascual

13707918X

José Manuel Blanco Costas

76967523R

José Manuel Rial Antelo

33243959N

Juán José Gómez Lago

33225879X

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP As Mercedes

 

 

 

 

27006528

 

 

 

 

Presidente/a

Miguel Gandoy Domínguez

33538929F

Secretario/a

Manuel Astariz Martínez

33335958B

Vogal

 

 

Constatino Saqués Pereira

33852458T

Noelia Ocampo Prado

33346649F

Rubén Lorenzo Neira Fernández

33306980J

CIFP Coroso

 

 

 

 

15014556

 

 

 

 

Presidente/a

Javier Gordillo Franco

02189880G

Secretario/a

Félix Antonio García Leyra

33227839S

Vogal

 

 

Alberto Boullosa Vázquez

36091807T

Laura Enríquez Barcia

33535376L

Víctor Teira Paz

52457622G

Laboratorio de análise e control de calidade

 

 

 

 

 

CIFP Politécnico de Santiago

 

 

 

 

 

15015767

 

 

 

 

 

Presidente/a

Juan Carlos Codesido García

33293681P

Secretario/a

María del Rosario Fernández Munín

33267045Y

Vogal

 

 

 

Alberto Martínez Rico

44818302L

Juan Pablo Gómez Torres

44812929M

María del Pilar Midón Martínez

44828453G

Ysabel Santos Rodríguez

32770827J

Obras de interior, decoración e rehabilitación

CIFP Porta da Auga

27020793

Presidente/a

José Fernando Méndez de Andes Rodríguez

45430734F

Secretario/a

Julio César García Díaz

45425284P

Vogal

Evaristo Pérez Amor

71864107D

Jesús Atilano Cabado López

32439571A

Jesús Constantino Fernandez Bedia

45427258G

Panadaría, repostaría e confeitaría

 

 

 

 

 

CIFP Carlos Oroza

 

 

 

 

 

36020064

 

 

 

 

 

Presidente/a

Jacobo Otero Garrido

76870309P

Secretario/a

Sonia Cabanas Arias

33331237M

Vogal

 

 

 

Alfredo Vázquez Aguín

76812049F

Lara María López Calviño

32807392P

Rosa María Marcos León

33319127Q

Víctor Manuel Soto Boullosa

35324944A

Peiteado e cosmética capilar

 

 

 

 

CIFP Someso

 

 

 

 

15024513

 

 

 

 

Presidente/a

Ana María Pardellas Díaz

76327177K

Secretario/a

María del Carmen Oubel Portos

33294476K

Vogal

 

 

Beatriz Aurora García Veiga

32789993C

Daniel Botana López

32796302G

María Cristina González Purriños

32772366B

Preimpresión dixital

 

 

 

 

CIFP Ferrolterra

 

 

 

 

15006754

 

 

 

 

Presidente/a

José Ramiro Alonso Escudero

34976997T

Secretario/a

José Antonio López Suárez

32653314F

Vogal

 

 

Francisco Mayo Lage

33280028V

José Luis Martínez Vázquez

76573703X

María Salas Aguilera

32628982D

Proxectos de edificación e obra civil

 

 

 

 

CIFP A Farixa

 

 

 

 

32015050

 

 

 

 

Presidente/a

Alberto Pato Muñiz

76712663G

Secretario/a

Luisa González González

34920350W

Vogal

 

 

Antonio Feijóo Rodríguez

36017733D

José López Padrón

34953439V

Miguel López Dosil

33274456B

Servizos en restauración

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Manuel Antonio

 

 

 

 

 

36013448

 

 

 

 

 

Presidente/a

Manuel Mazas Lamela

35319958P

Secretario/a

Manuel Fachado Rubio

33267552F

Vogal

 

 

 

Antonio Servia Blanco

33279444P

Juan Ventura Vidal Aspres

76823006Q

María Isabel Vázquez Freijomil

76410756G

Santiago Barciela Garrido

36032245P

CIFP Paseo das Pontes

 

 

 

 

15027897

 

 

 

 

Presidente/a

Elena Quián Casal

33261949Q

Secretario/a

Juan Manuel Cañete Quiñoy

11928385X

Vogal

 

 

José Alberto Pita Graña

32661515C

José Manuel Fontán Araújo

35451924T

María Pilar Mosquera Ramallo

32451537D

Sistemas microinformáticos e redes

 

 

 

 

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

 

 

 

 

32008902

 

 

 

 

Presidente/a

José Felipe Iglesias Cañedo

34930652T

Secretario/a

Juan Carlos Sarabando Feijóo

44464608L

Vogal

 

 

Carlos González Durán

44452429F

Jorge Montes Nóvoa

44447347P

José Ángel Durán González

34982304V

Soldadura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Politécnico de Santiago

 

 

 

 

15015767

 

 

 

 

Presidente/a

José Carlos Barros Docampo

52470231D

Secretario/a

Edita Álvarez Silva

76570902S

Vogal

 

 

David Mosquera Fandiño

44844515N

Ismael Pan Sande

46912319R

Ovindo Comuñas García

10081756M

CIFP Someso

 

 

 

 

15024513

 

 

 

 

Presidente/a

Víctor Manuel Varela Mariño

34888417Q

Secretario/a

José Fernández Noceda

33307386M

Vogal

 

 

Carlos Cerqueiro Gesto

79329036N

Francisco Diéguez Álvarez

34956908J

Jesús Villares Balsa

33303051V

Soldadura, caldeiraría e mecanizado

 

 

 

 

CIFP Ferrolterra

 

 

 

 

15006754

 

 

 

 

Presidente/a

David Sedes Doce

32695897V

Secretario/a

Alfonso Piñeiro Soto

32648583Z

Vogal

 

 

Domingo Alberto Caaveiro Tembrás

32658834F

Jesús Benito Chans Martínez

32663590W

José Ángel Seijido Platas

32619994Z

Xardinaría e floraría

 

 

 

 

 

CIFP A Granxa

 

 

 

 

 

36007552

 

 

 

 

 

Presidente/a

Inmaculada Rodríguez Rodríguez

33851709X

Secretario/a

María Jesús Pena Fariñas

32771445X

Vogal

 

 

 

Francisco Javier Taboada Díaz

79310975Y

Juan Manuel Mariño Varela

34247205K

Julia Rodríguez González

35560743R

Rodrigo Porto Riveiros

32671053J

Xestión administrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFP Portovello

 

 

 

 

 

32016765

 

 

 

 

 

Presidente/a

Abel Ocampo Sánchez

34943032Y

Secretario/a

María del Carmen Fernández Rodríguez

34914814D

Vogal

 

 

 

Fátima González Fernández

34976685X

María del Carmen Vázquez García

34936784Z

María Luísa Silva Carnero

34928352T

Nancy Casielles Iglesias

10843450P

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

 

 

 

 

 

15006778

 

 

 

 

 

Presidente/a

María Sacramento Martínez Vilar

32603701M

Secretario/a

María Rosario Freire Vera

32650493S

Vogal

 

 

 

Carmen Fernández Valdivieso

32648275M

Josefa María Seoane Taibo

32796238D

Julio Lage Fernández

32604684E

Luis Antonio Rilo González-Vallés

32703945S

Xestión de aloxamentos turísticos

 

 

 

 

CIFP Carlos Oroza

 

 

 

 

36020064

 

 

 

 

Presidente/a

María Pilar Tallón Silvosa

33322612M

Secretario/a

María Teresa Fernández Casal

32800214Y

Vogal

 

 

Alejandra Pérez Pérez

32832569T

José Antonio Ramírez Iglesias

35320919A

María Pilar Novelle González

35319764k