Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 31 de marzo de 2015 Páx. 12545

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2015 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e de investigación para o ano 2015.

Conforme o disposto no artigo 70 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público; no artigo 23.Un.2 da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2013; no artigo 21 da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015; no artigo 39 da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013; nos artigos 13 e 36 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, así como nos estatutos da Universidade da Coruña (UDC) e no acordo do Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2015 polo que se aproba a oferta pública de emprego para o ano 2015 de prazas estables de persoal docente e investigador da Universidade da Coruña, logo da negociación cos órganos de representación do persoal docente e investigador,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador da UDC para o ano 2015.

Segundo. Esta OPE inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, dentro do contexto global de restricións orzamentarias que afecta todas as administracións públicas.

Terceiro. Por resolucións do 18 de febreiro e do 16 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, foi autorizada esta oferta de emprego público por aplicación da taxa de reposición de efectivos correspondente aos anos 2013 e 2015.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivados desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida nos artigos 62 e 48.3 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Estatuto básico do empregado público.

A Coruña, 18 de marzo de 2015

Xosé Luis Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Oferta de emprego público do persoal docente e investigador da Universidade da Coruña

Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios

Taxa de reposición

Categoría

Prazas

2013

Profesor/a titular de universidade

2

2015

Catedrático/a de universidade

2

Total prazas

4

Persoal docente e investigador contratado

Taxa de reposición

Categoría

Prazas

2015

Profesor/a contratado/a doutor/a

6

Total prazas

6