Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Xoves, 4 de xuño de 2015 Páx. 21793

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2015 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no primeiro cuadrimestre do ano 2015.

En virtude do establecido no artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega (DOG nº 136, do 13 de xullo),

DISPOÑO:

Dar publicidade da relación dos convenios subscritos pola Escola Galega de Administración Pública nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2015, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2015

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO
Convenios de colaboración subscritos pola Escola Galega de Administración Pública nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2015

Convenio

Data
de sinatura

Importe

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Deputación Provincial de Ourense, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Económico e Social, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Turismo de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Coruñesa de Dereito Comparado do Traballo e da Seguridade Social, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería do Medio Rural e do Mar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o ente público Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Redes de Telecomunicación Galegas, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Calidade Alimentaria, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Traballo e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación da Dirección Xeral de Emprego e Formación

2.1.2015

Sen achega económica

– Protocolo de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación de Funcionarios do Corpo Superior da Administración Pública da Xunta de Galicia, para o establecemento dunhas bases de colaboración en materia formativa

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Enerxético de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Galego da Competencia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Protocolo de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Universidade Nacional do Litoral, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Parlamento de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Secretaría Xeral da Igualdade, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación no ámbito da igualdade de xénero

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Mugatra Sociedade de Prevención, S.L.U., para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Traballo e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.1.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.2.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

11.2.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A., para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.2.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

23.2.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

3.3.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

3.3.2015

Sen achega económica

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

14.4.2015

41.729,00 €

– Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

30.4.2015

Sen achega económica