Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Luns, 26 de outubro de 2015 Páx. 41158

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2015 pola que se lle dá publicidade á relación de concellos beneficiarios das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual a concellos de Galicia para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais integradas na Rede de bibliotecas de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de maio de 2015 ata o 1 de abril de 2016.

En cumprimento do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 19 da Orde do 22 de xuño de 2015,

RESOLVO:

Facer pública a relación dos concellos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual a concellos de Galicia para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais integradas na Rede de bibliotecas de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de maio de 2015 ata o 1 de abril de 2016.

As entidades excluídas son as que se relacionan no anexo I desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer o recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza o rexeitamento presunto do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Cantidades concedidas, correspondentes á aplicación orzamentaria 09.20.432A.760.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2015 e para o ano 2016

Concello

Exercicio 2015

Exercicio 2016

Importe adxudicado

Mondariz-Balneario

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Toques

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Irixoa

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Bóveda

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Xunqueira de Ambía

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Corcubión

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Leiro

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Coirós

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Alfoz

303,20 €

251,57 €

554,77 €

Paradela

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Aranga

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Valadouro, O

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Antas de Ulla

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Avión

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Lourenzá

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Sober

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Covelo

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Láncara

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Rodeiro

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Mesía

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Dodro

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

San Sadurniño

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Pazos de Borbén

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Pontecesures

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Laxe

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Trazo

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Xermade

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Xove

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Quiroga

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Monterroso

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Fonsagrada, A

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Saviñao, O

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Cariño

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Boqueixón

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Carnota

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Cabana de Bergantiños

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Rois

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

San Cibrao das Viñas

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Cuntis

606,42 €

503,14 €

1.109,56 €

Meis

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Ribadumia

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Ribadavia

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Cerceda

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Castro de Rei

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Neda

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Cañiza, A

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Mugardos

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Celanova

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Abegondo

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Ponte Caldelas

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Miño

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Vilaboa

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Camariñas

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Vila de Cruces

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Ponteceso

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Valga

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Ortigueira

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Carral

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Pereiro de Aguiar, O

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Rosal, O

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Bergondo

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Outes

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Cedeira

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Soutomaior

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Melide

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Oroso

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Brión

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Cee

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Vimianzo

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Chantada

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Padrón

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Salceda de Caselas

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Muros

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Pobra do Caramiñal, A

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Burela

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Santa Comba

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Foz

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Ribadeo

909,62 €

754,72 €

1.664,34 €

Caldas de Reis

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Barbadás

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Pontes de García R., As

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Grove, O

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Laracha, A

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Rianxo

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Baiona

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Bueu

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Ordes

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Betanzos

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Sarria

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Cambados

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Fene

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Carballiño, O

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Verín

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Vilalba

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Sada

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Mos

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Poio

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Nigrán

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Porriño, O

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Boiro

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Moaña

1.212,82 €

1.006,29 €

2.219,11 €

Ponteareas

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Cambre

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Marín

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Cangas

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Ribeira

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Culleredo

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Ames

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

Redondela

1.516,04 €

1.257,86 €

2.773,90 €

96.419,76 €

79.999,96 €

176.419,72 €

ANEXO I

Concellos excluídos

* Causa de exclusión

A Baña

3

Coristanco

2

Monforte

1

* Causas de exclusión:

1. Non realizar entre o 1 de xullo de 2014 e a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, un investimento na adquisición de fondos bibliográficos con destino á biblioteca ou axencia de lectura pública municipal, igual ou superior ao 20 % da cantidade máxima que se pode conceder (artigo 9.1).

2. Non estar integrada na Rede de Bibliotecas de Galicia ou ter solicitada a súa integración antes do 1 de febreiro de 2015 (capítulo V do Decreto 41/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia de bibliotecas) artigo 9.2.

3. Non estar automatizada (artigo 9.5).