Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Martes, 10 de novembro de 2015 Páx. 42704

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2015 pola que se anuncia a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2015.

Conforme o disposto no artigo 70 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público; no artigo 21 da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015; nos artigos 13 e 36 da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, así como nos estatutos da Universidade de Vigo e no Acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2015 polo que se aprobou a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2015, logo da negociación cos órganos de representación do persoal docente e investigador,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal docente e investigador da Universidade de Vigo para o ano 2015.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta as administracións públicas.

Terceiro. Por Resolución do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, foi autorizada esta oferta de emprego público.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 62.1 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Estatuto básico do empregado público.

Vigo, 30 de outubro de 2015

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Oferta de emprego público do persoal docente e investigador
da Universidade de Vigo

Ano 2015
Persoal docente e investigador contratado doutor

Categoría

Prazas

Profesorado contratado doutor

6

Profesorado contratado doutor

2

(reserva do 15 % para persoal investigador doutor que finalizase
o programa Ramón y Cajal e dispoña da certificación I3)

Total de prazas

8