Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Martes, 17 de novembro de 2015 Páx. 43329

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

CORRECCIÓN de erros. Comunicación do 7 de agosto de 2015 pola que se ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia da reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia.

Advertidos erros na publicación da Comunicación do 7 de agosto de 2015 pola que se ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia da reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 162, do 26 de agosto de 2015, cómpre facer as oportunas correccións no sentido que se indica a seguir:

Na páxina 34793, Exposición de motivos, parágrafo segundo,

Onde di:

«…Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia…».

Debe dicir:

«…Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia…».

Na páxina 34794, Exposición de motivos, parágrafo décimo terceiro,

Onde di:

«…Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia…».

Debe dicir:

«…Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia…».

Na páxina 34798.

Onde di:

«Catorce. Engádese un novo artigo 141 bis, que quedará integrado dentro dun novo capítulo II bis, …».

Debe dicir:

«Catorce. Engádese un novo artigo 141 bis, que quedará integrado dentro dun novo capítulo I bis, …».

Na páxina 34800,

Onde di:

«Artigo segundo. Modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia».

Debe dicir:

«Artigo segundo. Modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia».

Na páxina 34800, na disposición derradeira única, último parágrafo,

Onde di:

«…A modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia…».

Debe dicir:

«…A modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia…».