Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Xoves, 3 de decembro de 2015 Páx. 45589

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 24 outubro de 2015, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación da Serra do Xurés, a favor dos veciños da parroquia de Río Caldo, no concello de Lobios (Ourense).

En cumprimento do disposto no artigo 28 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e de conformidade co disposto no artigo 60.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, faise público que o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión que tivo lugar con data do 22 de setembro de 2015, adoptou a seguinte resolución:

Examinado o expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación da Serra do Xurés, a favor dos veciños da parroquia de Río Caldo, no concello de Lobios (Ourense), resultan os seguintes feitos:

Primeiro. Con data do 29 de novembro de 2013 tivo entrada no rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural un escrito dirixido ao Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Luciano Veloso Fructuoso, no cal solicita a clasificación como veciñal en man común de varios montes na parroquia de Río Caldo.

Segundo. Con data do 19 de febreiro de 2015, o Xurado Provincial acorda iniciar o expediente de clasificación como veciñal en man común do referido monte, designando instrutor e realizando as comunicacións e publicacións a que fan referencia os artigos 20, 21 e 23 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, e abre un período dun mes para a práctica de alegacións.

Terceiro. Con data do 26 de marzo de 2015 varios veciños da parroquia de Río Caldo presentaron un escrito de alegacións contra o acordo de inicio do procedemento en que fixeron constar a posibilidade de que determinadas parcelas de propiedade particular estivesen incluídas no citado acordo.

Examinadas as citadas alegacións polos membros do Xurado, enténdese que as parcelas a que se refiren os interesados son aquelas que figuran como estremeiras dos terreos obxecto de clasificación, polo que non se verían afectadas pola continuación do procedemento.

Cuarto. O monte obxecto de clasificación, de acordo coa documentación que consta no expediente, descríbese así:

Denominación do monte: Ampliación da Serra do Xurés.

Superficie: 115.271 m2 (aprox. 11,53 ha).

Pertenza: CMVMC da parroquia de Río Caldo.

Parroquia: Río Caldo (Santa María).

Concello: Lobios.

Referencia catastral das parcelas que constitúen o monte:

32043A053006270000EQ, 32043053009560000EO, 32043A053007180000EB,

32043A053008510000EY, 32043A053008520000EG, 32043A053008280000EK,

32043A053008380000ES, 32043A053008530000EQ, 32043A053008540000EP,

32043A053009840000EL, 32043A053009870000EM.

Parcela ou zona 1: 7.044 m2 (0,7 ha).

a) Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Datos catastrais

Superficie en clasificación (m2)

Polígono

Parcela

Paraxe

Superficie catastral (m2)

Lobios

53

627

Monte Serra do Xurés

7.065

7.044

Superficie en clasificación

7.044 m2

0,7 ha

b) Estremas:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

642

Rosa de Dios Andrade

644

Celso Maquieira Rodríguez

647

José Barros Oliveira

648

Perpetua de Dios González

649

Celso Maquieira Rodríguez

650

Domingo Pérez González

651

Domingo Veloso de Dios

652

Feliciano Díaz Salgado

653

Rosa González de Dios

654

Perpetua Martínez González

Leste (parcelas catastrais enumeradas de norte a sur).

Concello

Polígono

Propietario

Lobios

53

Alejandro Rodríguez Araújo

Camiño rural

Sur (parcelas catastrais enumeradas de leste a oeste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

621

Domingo Pérez Pérez

622

Domingo Paz Pérez

623

Cayetano Díaz Rivas

625

Celso Maquieira Rodríguez

626

Serafín Pérez Ferreiro

633

José Yáñez Yáñez

632

Manuel Rodríguez Valdivia

630

José Simões Estévez

629

Manuel Rodríguez Valdivia

Oeste (parcelas catastrais enumeradas de sur a norte).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

9006

Camiño rural

Parcela ou zona 3: 9.625 m2 (0,96 ha).

1. Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Datos catastrais

Superficie en clasificación (m2)

Polígono

Parcela

Paraxe

Superficie catastral (m2)

Lobios

53

956

Santa Eufemia

9.721

9.625

Superficie en clasificación

9.625 m2

0,96 ha

2. Estremas:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

613

José Simões Estévez

620

Domingo Pérez Pérez

614

Serafina Rodríguez López

619

Benito Antúnez Veloso

603

José Simões Estévez

Leste (parcelas catastrais enumeradas de norte a sur).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

602

José Paz Lamela

600

Serafín Pérez Ferreiro

599

Domingo Rodríguez Tavares

598

Andrés Rodríguez Valdivia

Sur (parcelas catastrais enumeradas de leste a oeste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

597

Domingo Vázquez Pérez

596

Marta Lamela Rodríguez

595

Perfecto Paz Martínez

9006

Camiño

Oeste (parcelas catastrais enumeradas de sur a norte).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

9006

Camiño

Parcela ou zona 4: 30.479 m2 (3,05 ha).

1. Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Datos catastrais

Superficie en clasificación (m2)

Polígono

Parcela

Paraxe

Superficie catastral (m2)

Lobios

53

718

Monte Serra do Xurés

851

Monte Serra do Xurés

852

Monte Serra do Xurés

Superficie en clasificación

30.479 m2

3,05 ha

2. Estremas:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

717

Lucía González Estévez

735

Serafín Pérez Ferreiro

734

José Luis Paz Pérez

733

Domingo Pérez Pérez

719

Josefa Gil González

848

Antonio Joaquín González Almeida

849

Angelina González Rodríguez

843

Josefa da Silva González

842

Generoso González Rodríguez

841

José González Rodríguez

840

Carmen González Rodríguez

9006

Camiño

839

Veciños de Río Caldo (en rigor Celso, Benito, Maruja e Telma González González)

Leste (parcelas catastrais enumeradas de norte a sur).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

9001

Río Velameá

607

José Simõés Estévez

973

Celso Maquieira Rodríguez

Sur (parcelas catastrais enumeradas de leste a oeste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

976

Descoñecido

657

Celso González González

660

Amelia González González

661

Serafín Gómez Estévez

662

Amelia González González

663

Serafín Gómez Estévez

9006

Camiño rural

666

Celso González González

667

Perpetua de Dios González

670

Andrade José Rodríguez-Rodríguez Alonso

671

Celso González González

673

Perpetua de Dios González

674

Consuelo Paz Pérez

675

Serafín Pérez Ferreiro

677

Ascensión González González

679

Serafín Pérez Ferreiro

Oeste (parcelas catastrais enumeradas de sur a norte).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

716

Domingo Pérez González

715

Domingo Rodríguez Tavares

Parcela ou zona 5: 68.123 m2 (6,81 ha).

3. Parcelas catastrais que comprende e superficies:

Concello

Datos catastrais

Superficie en clasificación (m2)

Polígono

Parcela

Paraxe

Superficie catastral (m2)

Lobios

53

828

Monte Serra do Xurés

838

Monte Serra do Xurés

853

Monte Serra do Xurés

854

Monte Serra do Xurés

984

Portela

987

Monte Serra do Xurés

Superficie en clasificación

30.479 m2

3,05 ha

4. Estremas:

Norte (parcelas catastrais enumeradas de oeste a leste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

949

MMVVCM Serra de Santa Eufemia

9006

Camiño rural

Leste (parcelas catastrais enumeradas de norte a sur).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

9006

Camiño rural

855

Manuel Rodríguez Araújo

856

María Lamela Rodríguez

923

Rosa Alonso Alonso

896

Perpetua de Dios González

897

Florentina Álvarez Pérez

9001

Río Vilameá

Sur (parcelas catastrais enumeradas de leste a oeste).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

839

Veciños de Río Caldo (en rigor Celso, Benito, Maruja e Telma González González)

9006

Camiño rural

840

Carmen González Rodríguez

841

José González Rodríguez

842

Generoso González Rodríguez

843

Josefa da Silva González

844

Jesús Sousa Díaz

845

Antonio Joaquín González Almeida

724

Florinda González Estévez

725

Josefa da Silva González

Oeste (parcelas catastrais enumeradas de sur a norte).

Concello

Polígono

Parcela

Propietario

Lobios

53

837

Domingo Pérez Pérez

830

Celso Maquieira Rodríguez

829

José Simões Estévez

831

Domingo Pérez Pérez

727

Domingo Rodríguez Tabarés

742

José Simões Estévez

743

Celso Maquieira Rodríguez

744

Josefa Sanmartín Barros

745

Serafín San Martín Fructuoso

746

Rosalía San Martín Barros

747

Cayetano Estévez Sanmartín

748

Manuel Sanmartín Barros

9006

Camiño

824

Marina Silva Pereira

825

Celso Pérez Díaz

826

Domingo Pérez Díaz

827

Celso Pérez Díaz

9006

Camiño

822

José Antonio Simões de Dios

821

Domingo Pérez Pérez

819

Alejandro Rodríguez Araújo

818

José Antonio Simões de Dios

814

María del Carmen Rodríguez Araújo

808

Amparo González López

807

María del Carmen Rodríguez Araújo

797

Domingo Rodríguez Tavares

9006

Camiño

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común é o órgano competente para coñecer os expedientes de clasificación dos montes que teñan tal carácter, de acordo co establecido no artigo 9 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 1 da devandita lei «son montes veciñais en man común... os que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas e os veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade sen asignación de cotas os membros daquelas na súa condición de veciños».

Terceiro. É reiterada doutrina da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo que son dúas as notas características dos montes veciñais en man común: unha, o aproveitamento consuetudinario en man común, e outra, a atribución da titularidade dese aproveitamento aos veciños integrantes dun grupo social determinado, independentemente da súa cualificación ou non como entidade administrativa; correspondendo constatar o aproveitamento e atribuír a titularidade a favor do grupo social que o veña gozando ao Xurado Provincial de Clasificación.

Cuarto. O carácter de monte veciñal en man común tense acreditado mediante as testemuñas dos veciños solicitantes, as actuacións realizadas polo Servizo de Montes e a documentación que consta no expediente.

En consecuencia co que antecede, examinada a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o seu regulamento, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, o Decreto 132/2014, do 2 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar, e demais normativa legal e regulamentaria, o Xurado Provincial por unanimidade dos seus membros,

RESOLVE:

Clasificar como monte veciñal en man común o monte denominado Ampliación da Serra do Xurés, a favor dos veciños da parroquia de Río Caldo, no concello de Lobios (Ourense), de acordo coa descrición realizada no feito cuarto.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta notificación, de acordo co disposto no artigo 12 da citada Lei 13/1989, nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 24 de outubro de 2015

Yago Borrajo Sánchez
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais
en Man Común de Ourense