Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Luns, 14 de decembro de 2015 Páx. 46776

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (3526/2014).

Eu, M. Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fai saber que no procedemento de recurso de suplicación 3526/2014 desta sala, seguido por instancia de Manuel Jonathan Ríos Bermúdez contra o Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Global Equipos Navales, S.L., Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, sobre accidente de grao, se ditou a seguinte resolución:

«Que desestimando o recurso de suplicación interposto pola representación procesual de Manuel Jonathan Ríos Bermúdez, contra a sentenza do 13 de maio de 2014, ditada polo Xulgado do Social número 5 de Vigo, en proceso promovido polo recorrente fronte ao Instituto Nacional da Seguridade Social, á Mutua Fremap, á Tesouraría Xeral da Seguridade Social e á empresa Global Equipos Navales, S.L., debemos confirmar e confirmamos a dita resolución.

Incorpórese o orixinal desta sentenza, pola súa orde, ao libro de sentenzas desta Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Modo de impugnación: fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpor recurso de casación para unificación de doutrina, que se debe preparar mediante escrito presentado ante esta Sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data da notificación da sentenza. Se o recorrente non ten a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social, deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 37, seguida de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena, deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 35 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 35 **** ++).

Así, por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que así conste, para os efectos de publicación no Diario Oficial de Galicia, co fin de que sirva de notificación en forma a Global Equipos Navales, S.L., coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán nos estrados, salvo as que sexan auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamento, expido e asino este edicto.

A Coruña, 23 de novembro de 2015

A letrada da Administración de xustiza