Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 11 de marzo de 2016 Páx. 9268

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Santiago de Compostela

EDICTO (1592/2014).

Cristina Cao Sánchez, a letrada da Administración de xustiza, do Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Santiago de Compostela,

Anuncio:

No presente procedemento de garda, custodia e alimentos de fillo menor non matrimonial, suposto contencioso 1592/2014, seguido por instancia de Cristina Elizabeth Olivera fronte a Marcelo Conceicao dos Santos, ditouse sentenza, con data do 17.2.2016, cuxa decisión é do teor literal seguinte:

Decisión:

Que considerando substancialmente a demanda de xuízo verbal presentada pola procuradora Sra. Míguez Fuentes en nome e representación de Cristina Elizabeth Olivera, asistida da letrada Sra. García Sexto fronte a Marcelo Conceicao dos Santos, maior de idade, salientado en autos, declarado en rebeldía procesual, con intervención do Ministerio Fiscal, dada a concorrencia dun fillo menor de idade habido en común, Akintunde Olivera Conceicao, procede acceder á adopción das seguintes medidas definitivas:

I. Titularidade e exercicio da patria potestade: atribución en exclusiva á demandante, con privación ao demandado da súa titularidade e exercicio, fixando, ao abeiro do artigo 158.6º do Código civil, como medida preventiva que todo traslado do menor ao estranxeiro precisará do consentimento previo e escrito da súa nai.

II. Garda e custodia do fillo. Atribución á demandante.

III. Réxime de visitas para o proxenitor non custodio: suspensión de todo réxime de estadías e comunicación do proxenitor non custodio.

IV. Pensión alimenticia para o fillo.

Fixación dunha pensión alimenticia mensual a favor do fillo e a cargo do demandado, de 200 euros mensuais, coas actualizacións anuais que correspondan conforme o IPC.

En canto aos gastos extraordinarios, serán aboados por ambos os dous proxenitores por partes iguais, tendo tal consideración os gastos escolares de inicio de curso, os gastos médicos, farmacéuticos e asistenciais non cubertos por réxime público de saúde ou por seguro privado, os derivados de actividades extraescolares e calquera outros de análoga natureza.

Non procede efectuar especial pronunciamento sobre as custas do presente proceso.

Esta resolución non é firme e fronte a ela cabe interpoñer recurso de apelación nos prazos e termos previstos na vixente Lei de axuizamento civil para a súa resolución pola Audiencia Provincial de Coruña (artigos 458 ss. e 776 da Lei de axuizamento civil) logo de consignación do depósito de 50 euros previsto na disposición adicional 15º da LOPX.

Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo, Roberto Soto Sola, maxistrado xuíz titular do Xulgado de Primeira Instancia número 6 desta localidade e o seu partido xudicial.

Publicación: lida e publicada a anterior resolución en audiencia pública polo xuíz que a ditou, no día da data; dou fe.

E encontrándose o devandito demandado, Marcelo Conceicao dos Santos, en paradoiro descoñecido, expídese o presente co fin de que sirva de notificación en forma a este.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2016

A letrada da Administración de xustiza