Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Martes, 21 de xuño de 2016 Páx. 25649

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).

Aprobada pola Resolución do 14 de xuño de 2016 a lista definitiva de admitidos e excluídos, resulta que nalgunhas especialidades dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres foi nomeado máis dun tribunal, polo que procede determinar os aspirantes que corresponde xulgar a cada tribunal.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Asignarlles aos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación, de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres os aspirantes comprendidos entre os que figuran no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Corpo de profesores de ensino secundario

• 590004-Lingua Castelá e Literatura.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Oca Martínez, María a Recamán Crujeiras, Cristian.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Refojo Alvariño, Elena a Vázquez Pallarés, María.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Vázquez Pazos, Inés a Zaera Blanco, María Teresa.

De Abarca Rodríguez, María del Mar a Casais Lisbona, Yolanda.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Casais Martínez, Olaia a Fernández Rodríguez, Sandra.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De Fernández Santomé, Cristina a Jardón Abal, Francisco Javier.

Tribunal nº 6.

– Quenda L:

De Jorge Blanco, Raquel a Núñez Pertejo, Celia.

• 590005-Xeografía e Historia.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ocampo González, Fernando a Prado Rodríguez, María Paula.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Prados Caamaño, Laura a Sobral Arosa, Pablo.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Sola Ananín, Carmen a Zapatero Artacho, Luis.

De Abal Couceiro, Ignacio a Álvarez Pérez, Óscar.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Álvarez Rodríguez, Aida a Corbacho González, Beatriz.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De Cores Torres, José a Fuentes González, Constantino José.

Tribunal nº 6.

– Quenda L:

De Funes Falcón, Ana María a Lijo Parada, José Luis.

Tribunal nº 7.

– Quenda L:

De Liñares García, Xian a Núñez Vázquez, Denís.

• 590006-Matemáticas.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ogando Conde, Noemí a Ruíz Mallo, Carmen.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Saavedra González, José Manuel a Yebra Domínguez, María.

De Abal Abal, Beatriz a Andión Hermida, Ana.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Andión Sánchez, Yovana a Díaz Rodríguez, Mª Oliva.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Díaz Sánchez, Mercedes a Grande Núñez, José Antonio.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De Graña Rodríguez, Ana Belén a Núñez Reboredo, Nuria.

• 590007-Física e Química.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ocampo Legaspi, María José a Rodríguez Rigueiro, Mª Teresa.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Rodríguez Rodríguez, Sandra a Villar Martínez, Belén.

De Abeleira Carballo, María a Buján Vázquez, María Luz.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Cabaleiro Barroso, Alfonso Manuel a García Quevedo, Diego.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De García Rodríguez, Alejandro a Núñez Carballa, Mónica.

• 590008-Bioloxía e Xeoloxía.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ocampo Pino, Mónica a Rodríguez Grille, Javier.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Rodríguez Illamola, Arnau a Villaverde Bjorgvinsdottir, Carlos.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Villaverde Naveira, Ana a Zapatero Artacho, María.

De Abad Brañas, Ana Belén a Covelo Soto, Lara.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Cruz Corredoira, Tamara a González Martínez, Eduardo Carlos.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De González Martínez, Leopoldo a Novoa Álvarez, Lourdes.

• 590011-Inglés.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Oliver Reparaz, Amaya a Río González, Celia.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Riobo Campos, Águeda a Vázquez Novo, Vanesa.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Vázquez Pardo, María Fe a Zúñiga Rial, Rita.

De Abal Otero, Eva a Cachafeiro Requeijo, Alba.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Cagiao Santos, María José a Fernández Pérez, Maricel.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De Fernández Roca, Noelia a Ignacio Costa, Noemí.

Tribunal nº 6.

– Quenda L:

De Illobre Vispo, Araceli a Núñez Valencia, Sabela.

• 590017-Educación Física.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Octavio de Toledo Delgado, Ana a Vázquez Pardal, Rodrigo.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Vázquez Rodríguez, Daniel a Vizcaíno Ramos, Iván.

De Abad Alonso, Carla a Fernández Campos, Diego José.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Fernández Carrillo, Elena a Núñez Paredes, Santiago.

• 590018-Orientación Educativa.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes da quenda de cambio de especialidade, reserva para o personal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Otero Areán, María Jesús a Rodríguez Rodríguez, Zeltia.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Rodríguez Silva, María Belén a Villamor Fraiz, Maruxa.

De Aboy Ocón, Beatriz a Díaz Rodríguez, María Jesús.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Domínguez Viéitez, María Trinidad a Novelle Figueroa, María.

• 590105-Formación e Orientación Laboral.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ojea Mato, Jorge a Ríos Calviño, Rocío.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Rivas Bermúdez, M. Teresa a Vázquez Villodas, Rubén.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Veiga García, Sonia a Zas García, María Begoña.

De Abad Barreiro, Patricia a Castro Arias, Ana M.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Castro Castiñeira, María a González Santamaría, Pedro.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De González Sestelo, María Rita a Núñez Rodríguez, Juan Bautista.

• 590106-Hostalaría e Turismo.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ocampo Vázquez, Gisela Pilar a Yáñez Fraguela, Ana Dolores.

De Abalo Martínez, Manuel a Blanco Cancio, Lina.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Blanco Cerradelo, Lidia a Núñez González, Rafael.

• 590107-Informática.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Orosa Fornés, Jesús a Villarnovo Villarnovo, Mercedes de la Caridad.

De Abelairas Lemos, David Gonzalo a Barril Mares, Eva.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Beltrán Grande, Alonso a Naveira Domínguez, Eva.

• 590108-Intervención Sociocomunitaria.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ortega Iglesias, Diana a Vivar Vizoso, David.

De Alejandro Muíños, Xermán a Balado Segade, Sonia.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Barba Pereira, Vanessa María a Noya Fernández, María del Carmen.

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

• 591206-Instalacións Electrotécnicas.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Ordóñez Fernández, Gustavo Adolfo a Villaverde Pulleiro, Milagros.

De Abal Currás, Roberto a Castiñeira Lado, Martín.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Castro Iglesias, José Manuel a Núñez García, Diana Mª.

• 591209-Mantemento de Vehículos.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Obelleiro Vázquez, Luis a Vila Vidal, Alberto.

De Abad Castro, José Luis a Cerdeiro Núñez, Lorena.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Cifuentes Cordero, Óscar Aurelio a Núñez Rodríguez, José Antonio.

• 591211-Mecanizado e Mantemento de Máquinas.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Pacios Penelas, Bibiana a Villarino Méndez, Jesús.

De Abella López, Ovidio a Carril Romero, Diego.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Cid Martínez, Pablo a Naveira Rodríguez, Alberto.

• 591225-Servizos á Comunidade.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Otero Cores, Pilar a Villaverde Gondar, Yolanda.

De Abalo Otero, Rebeca a Castro Rodríguez, Jesús.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Castro Torres, Leticia a Novoa Fente, Martina.

• 591227-Sistemas e Aplicacións Informáticas.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Otero Paz, Samuel a Villar Ferradal, José Manuel.

De Abalde Fandiño, Rafael a Buján Otero, Iván Rodrigo.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Calvo Castro, Ruth María a Naveira Domínguez, Eva.

Corpo de mestres

• 597031-Educación Infantil.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os opositores matriculados pola quenda para a adquisición de nova especialidade matriculados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

Tribunal nº 2.

– De Orosa Bermúdez, Nadia María a Sánchez Carrón, Cristina, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 3.

De Sánchez Fornos, Miriam a Zaera Suárez, Iria e de Abad Fernández, Laura a Blanco Álvarez, Alicia, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 4.

– De Blanco Coira, Mª José a García Pérez, Sara, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 5.

– De García Prego, Ana a Novo Mariño, Cristina, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

(Estes cinco tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 6.

– De Ocampo Lagoa, Mª Sandra a Villasante Gavieiro, María, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

Tribunal nº 7.

– De Vites Rodríguez, Mª Eugenia a Zapata Carril, Lucía e de Abal Gestoso, María de la Concepción a García Cao, Lorena, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

Tribunal nº 8.

– De García Couso Lucía a Núñez Trigo, Mª del Carmen, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Estes tres tribunais actuarán en Lugo).

Tribunal nº 9.

– De Ocampo Vázquez, María a Yáñez Grande, Carlos, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

Tribunal nº 10.

– De Abeledo Alonso, Patricia a Fernández González, Alba, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

Tribunal nº 11.

De Fernández López, Cintia a Novoa Souto, Mª del Mar, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Estes tres tribunais actuarán en Ourense).

Tribunal nº 12.

– De Obanos Sagaseta, Jaione a Torres Moreiras, Carmen, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

Tribunal nº 13.

– De Touceda Sánchez, Patricia a Yáñez Pérez Mireia, e de Abad Cardalda, Olaia a Domínguez Serantes, Rosalía, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

Tribunal nº 14.

– De Domínguez Torres, Sonia a Nogueira Piñeiro, María, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

(Estes tres tribunais actuarán en Pontevedra).

Tribunal nº 15.

– De Ordóñez González, Diana a Sayáns Gómez, Amelia, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 16.

– De Segade Saavedra, María Estela a Zas Mareque Verónica, e de Abucide Castelao, Isabel a Boquete Dapena, Elena, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 17.

– De Boquete Vilariño, Alicia a García Calvo, Gabriel, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 18.

– De García Castro, Tamara a Núñez Penas, Dalia, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Estes catro tribunais actuarán en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 19.

– De Ogando Muñiz, Ana a Zamorano Valladares, María Laura e de Abal Alonso, Yolanda a Agra López, Alicia, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

Tribunal nº 20.

– De Alfaya Badía, Marta a Fernández Estévez, Sergio, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

Tribunal nº 21.

– De Fernández Fernández, María a Núñez Rivas, Mirian, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

(Estes tres tribunais actuarán en Vigo).

• 597032-Idioma Estranxeiro: Inglés.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados pola quenda de discapacitados nesta especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 3.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 4.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 5.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

• 597033-Idioma Estranxeiro: Francés.

Tribunal único.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; todos os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

• 597034-Educación Física.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; todos os opositores matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de Outeiro Otero, Luis José a Yordi Vázquez, Pablo e de Álvarez Gregores Belén a Calvo Trincado, Fernando e todos os opositores matriculados pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 2.

– De Camblor Quirós, Miguel a Núñez Martínez, Javier, opositores matriculados pola quenda libre na Coruña.

(Estes dous tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 3.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 4.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Tribunal nº 5.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela e Ourense.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

• 597035-Música.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; todos os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña e Lugo.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Tribunal nº 3.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense e Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

• 597036-Pedagoxía Terapéutica.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; todos os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e todos os matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 3.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 4.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Tribunal nº 5.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 6.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

(Este tribunal actuará en Vigo).

• 597037-Audición e Linguaxe.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; os opositores matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; os opositores matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña desde Orjales Galdo, Silvia a Yebra Pita, Paula e de Abuín Vilariño, Águeda a Castiñeira Vilariño, María Rocío.

Tribunal nº 2.

– De Castiñeira Vilarino, Patricia a Núñez Mouronte, Leticia, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña, e todos os matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Estes dous tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 3.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 4.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 5.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Vigo).

• 597038-Primaria.

Tribunal nº 1.

– Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo; os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de Ochoa López, Olalla a Vázquez Ben, Lucía, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 2.

– De Vázquez Bermúdez, Paula a Zas Lista, Mª José, e de Abalo García, Sabela a Fernández Cubero, Loreto, matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 3.

– De Fernández Gómez, Mª Yolanda a Novoa Lozano, Xiana, matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Estes tres tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 4.

De Orjales López, Nadia María a Zornoza González, Judith, e de Abad Vila, Sandra a Castañón Gómez, Olaya, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

Tribunal nº 5.

– De Castedo Gómez, Lucía a Núñez Rodríguez, Mª Jesús, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo.

(Estes dous tribunais actuarán en Lugo).

Tribunal nº 6.

– De Opazo Rodríguez, Lucía a Vitora Ladriñán, Guillermo, e de Adalid Rodríguez, Rafael José a Cadaya Vidal, Francisco Javier, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

Tribunal nº 7.

– De Caiña Sobrado, Carla a Novoa Varela, Mónica, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense.

(Estes dous tribunais actuarán en Ourense).

Tribunal nº 8.

– De Obenza de Saa, José Jesús a Vilariño Fernández, Mª Esther, e de Abalo Nogueira, Beatriz a Calvar Martínez, Carlos, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

Tribunal nº 9.

– De Calviño Rodríguez, Mª Jesús a Núñez Outeda, Eva, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra.

(Estes dous tribunais actuarán en Pontevedra).

Tribunal nº 10.

– De Ogando Gordedo, Yolanda a Vázquez Castro, Elisabet, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 11.

– De Vázquez Dieste, Óscar a Vispo Caamaño, José Antonio, e de Abeijón Abal, Paula a Fernández Lois, Ana, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 12.

– De Fernández López, Antía a Núñez Sánchez, Raquel, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela.

(Estes tres tribunais actuarán en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 13.

– De Oliveira Currás, Aurea a Veiga Ojea, Estefanía, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

Tribunal nº 14.

– De Velo Rodríguez, Martina a Yáñez Real, Patricia, e de Abal Martínez, Juan a Domínguez Fernández, Mª Ángeles, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

Tribunal nº 15.

– De Domínguez González, Mª Isabel, a Núñez Fernández, Flavia, matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

(Estes tres tribunais actuarán en Vigo).