Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Xoves, 30 de xuño de 2016 Páx. 27629

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se aproba o censo provisional de embarcacións autorizadas a faenar na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos.

Antecedentes.

1.O 21.4.2016 publicouse no Diario Oficial de Galicia, a Resolución do 11.4.2016, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se abría o prazo de presentación de solicitudes para a inscrición de embarcacións no censo da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos.

Esta resolución establecía que o prazo de presentación das solicitudes sería dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia. Así mesmo, nela tamén se determinan os requisitos que deben cumprir as embarcacións para a súa inscrición no censo.

2. O día 14.6.2016 reuniuse, en sesión extraordinaria, o órgano de xestión, seguimento e control da reserva mariña (en adiante Oxesco) coa orde do día de informar as solicitudes recibidas para a inscrición no censo da reserva, entre outras cuestións.

Consideracións legais e técnicas.

1. O Decreto 87/2007, do 12 de abril, modificado polo Decreto 240/2008, do 2 de outubro, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, establece, no seu artigo 7, as condicións de acceso á reserva, determinando que será necesario que as embarcacións estean inscritas nun censo específico para poder realizar as actividades:

a) Da pesca marítima profesional coas artes e aparellos tradicionalmente utilizados na zona: anzois, nasas, enmalle, a pesca da centola con gancho, nas modalidades tradicionalmente autorizadas e de conformidade co establecido no Plan de xestión integral.

b) Da recollida de ourizo, navalla, poliquetos, anemones, percebe, peneira ou calquera outro recurso específico que se recolla no marco do Plan de xestión integral.

c) Da recollida de mexilla que unicamente se poderá realizar mediante acordo entre as confrarías de pescadores do ámbito da reserva mariña e os concesionarios de bateas ou liñas de cultivo.

2. A Orde do 27 de novembro de 2007, pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, modificada pola Orde do 26 de febreiro de 2009, define no seu artigo 3 o procedemento a seguir para a elaboración do censo de embarcacións autorizadas.

3. O artigo 8 do Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar, atribúelle á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a dirección e a coordinación das competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira en augas interiores, así como a conservación, protección e xestión sustentable dos recursos mariños.

4. O día 16.6.2016, o Oxesco emite informe respecto das solicitudes presentadas para a inscrición de embarcacións no censo da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos tras as deliberacións e consideracións feitas na reunión do órgano do día 14.6.2016.

De acordo con todo o anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar o censo provisional de embarcacións autorizadas para faenar na reserva mariña de interese pesqueiro, que figura como anexo I a esta resolución.

Segundo. Excluír do censo provisional a relación das embarcacións relacionadas no anexo II desta resolución e polos motivos que nel se indican.

Contra os acordos desta resolución, as persoas interesadas poderán formular ante a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica cantas alegacións consideren oportunas durante un prazo de quince (15) días que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2016

Juan Carlos Maneiro Cadillo
Director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

ANEXO I
Censo provisional de embarcacións autorizadas para faenar na reserva mariña de interese pesqueiro

Nome

Matrícula

Porto base

1

Ahí Va

3ª-CO-5-1246

Fisterra

2

Ana

3ª-VILL-3-991

Fisterra

3

Ana Sara

3ª-FE-3-1-05

Corcubión

4

Aquila Primero

3ª-VILL-5-2-99

Fisterra

5

Axexo Primero

3ª-CO-7-8-92

Noia

6

Ayenka

3ª-CO-4-1368

Corcubión

7

Bajeriñas de Nylon

3ª-CO-4-4-05

Lira

8

Benigno

3ª-CO-5-1931

Lira

9

Bismarck Un

3ª-CO-7-3-03

Noia

10

Brinca

3ª-VILL-3-9439

Fisterra

11

Calima

3ª-CO-7-3-12

Noia

12

Carmen

3ª-VILL-1-3403

Fisterra

13

Chopas

3ª-CO-6-2-04

Muros

14

Cuatro Hermanos

3ª-CO-4-318

Lira

15

Dichoso

3ª-CO-6-2-97

Lira

16

Dosil

3ª-CO-5-1910

Lira

17

Eva

3ª-VI-4-5539

Lira

18

Fernando

3ª-CO-4-1088

Fisterra

19

Illa Lobeira

3ª-CO-5-1-95

Corcubión

20

Javi

3ª-CO-5-2029

Corcubión

21

Juan Manuel

3ª-CO-6-2197

Lira

22

Juana del Mar

3ª-CO-6-3-97

Muros

23

Limanda

3ª-CO-7-7-98

Noia

24

Los Pepes Uno

3ª-CO-6-1-04

Lira

25

Madre Amelia

3ª-CO-5-4-98

Muros

26

Madre Antonia

3ª-FE-3-1909

Muros

27

Mar-Iván

3ª-FE-3-2-91

Muros

28

Maresco Tres

3ª-FE-4-4-08

Corcubión

29

Mari Nieves

3ª-CO-5-2-95

Lira

30

María Jesús

3ª-CO-4-1493

Fisterra

31

María Rosa Dos

3ª CO-6-3-94

Muros

32

Mariñeiro Dos

3ª-CO-5-4-91

Fisterra

33

Milena

3ª-CO-7-3182

Porto do Son

34

Millans

3ª-CO-7-311

Porto do Son

35

Mondelo Dos

3ª-CO-6-1-94

Muros

36

Naroa

3ª-CO-3-4-05

O Pindo

37

Noeta Primero

3ª-CO-5-3-01

Corcubión

38

Nueva Giralda

3ª-CO-4-5-04

Camelle

39

Nueva Pilar

3ª-CO-6-1-91

Lira

40

Nuevo Jormar

3ª-CO-7-4-08

Noia

41

Nuevo Montecristo

3ª-CO-6-2-00

Muros

42

Nuevo Verte

3ª-CO-7-2-00

Noia

43

O Arao

3ª-CO-7-2-14

Porto do Son

44

O Cuacho

3ª-CO-6-1-05

Lira

45

O Furadiño

3ª-CO-5-1-13

Corcubión

46

O Mariñeiro

3ª-CO-6-2-91

Lira

47

O Mariñeiro Dous

3ª-CO-6-2-99

Muros

48

O Mario

3ª-VILL-4-2-00

Fisterra

49

O Seixo

3ª-CO-6-2-09

Lira

50

Odala

3ª-CO-6-6-05

Fisterra

51

Outeiro

3ª-CO-5-2-98

Fisterra

52

P.A.

3ª-VILL-3-9723

Lira

53

Pedras de Area

3ª-CO-5-2-96

Lira

54

Pepita Consuelo

3ª-CO-4-617

Lira

55

Porto Alegre

3ª-CO-7-3515

Lira

56

Praia do Rostro

3ª-CO-2-11-05

Fisterra

57

Punta Caldebarcos

3ª-CO-6-1-99

Muros

58

Punta dos Remedios

3ª-CO-6-7-05

Lira

59

Reflector

3ª-CO-7-4-96

Fisterra

60

Ronsel Tres

3ª-CO-3-2-06

Lira

61

Salseiro

3ª-CO-5-1997

Fisterra

62

Segundo Brisa

3ª-CO-5-1-11

Corcubión

63

Segundo San Martín

3ª-VILL-3-9184

Lira

64

Segundo Víctor

3ª-VILL-3-6-97

Fisterra

65

Sonai

3ª-VI-3-8-95

Lira

66

Soutelo

3ª-VI-4-7-01

Fisterra

67

Tadima

3ª-VILL-3-2-06

O Pindo

68

Talieira

3ª-CO-5-1970

Fisterra

69

Temerario

3ª-CO-5-8-91

Fisterra

70

Tiburón Dous

3ª-CO-5-3-05

Corcubión

71

Tina

3ª-CO-5-1867

Fisterra

72

Tres Gritos

3ª-CO-5-1926

Lira

73

Tres Hermanas

3ª-CO-4-872

Lira

74

Tres Hermanos

3ª-CO-4-983

Fisterra

75

Tsunami

3ª-CO-7-4-07

Noia

76

Viento y Calma

3ª-CO-5-4-92

Fisterra

77

Virgen Blanca

3ª-CO-2-3734

Corcubión

78

Virxen das Areas

3ª-CO-5-4-00

Fisterra

79

Vista

3ª-VILL-3-2-99

Noia

80

Ximpron

3ª-CO-5-3-98

Corcubión

81

Aquiles Número Dos

3ª-CO-6-1-13

Muros

82

Mañón

3ª-CO-5-5-00

O Pindo

83

Tres Hermanos

3ª-CO-6-2095

Lira

84

Viber

3ª-CO-6-1-15

Lira

85

Virxe do Carme

3ª-CO-5-1-96)

Lira

86

Tricha

3ª-VILL-2-4866

Fisterra

87

Chori

3ª-VI-6-1-04

Fisterra

88

Isaura Dos

3ª-CO-5-2-07

Fisterra

89

Rixote

3ª-VILL-3--3-00

Fisterra

90

María

3ª-CO-6-2222

Noia

ANEXO II
Relación de embarcacións excluídas do censo provisional da reserva mariña
de interese pesqueiro

Nome da embarcación

Matrícula e folio

Porto base

Causa que motiva a non inclusión no censo provisional

Anillos

3ª-VI-6-1-99

Laredo

Non ter porto base na Comunidade Autónoma de Galicia

Aroamar

3ª-CO-7-1-13

Porto do Son

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Bernardina

3ª-CO-5-1756

Fisterra

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Caamaño

3ª-CO-7-3450

Noia

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Cabal

3ª-VILL-1-12-91

Corcubión

Despezamento

Colmado

3ª-VILL-4-1977

Porto do Son

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Coral Cinco

3ª-CO-5-1-98

Fisterra

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Elenita Dos

3ª-CO-7-5-94

Porto do Son

Sinistro

María Piedad Dos

3ª-CO-7-2-99

Noia

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Mupa

3ª-VILL-2-4337

Camariñas

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Niebla Dos

3ª-CO-5-3-99

Fisterra

Despezamento

Niñita

3ª-CO-7-2768

Porto do Son

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Nuevo Abeijón

3ª-CO-7-2-96

Noia

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Nuevo Cielo Azul

3ª-FE-4-2-98

Camelle

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

O Delfín

3ª-CO-6-8-05

Muros

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Playa de Arnela

3ª-CO-5-1949

Muros

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Prajo Primero

3ª-CO-7-4-05

Porto do Son

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Prixelo

3ª-CO-4-1040

Camelle

Por petición da persoa armadora

Recamán

3ª-CO-5-3-94

Fisterra

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Sepia C

3º-CO-5-3-07

Fisterra

Despezamento

Silvia

3ª-CO-4-1840

Camelle

Por petición da persoa armadora

Soni Dos

3ª-VILL-1-1-05

Corcubión

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Sua Crus

3ª-CO-5-1962

Fisterra

Despezamento

Suárez

3ª-CO-5-1986

Fisterra

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Tercero Hermanos Papín

3ª-CO-5-2-14

Fisterra

Non permitir a instalación do sistema de localización obrigatorio e non presentar alegacións dentro do período establecido no expediente de baixa no censo

Viber

3ª-CO-5-2-13

Lira

Sinistro

Virxe das Neves

3ª-CO-6-1-00

Muros

Despezamento

Xeiteira

3ª-VILL-3-8574

Fisterra

Por petición da persoa armadora