Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 11 de agosto de 2016 Páx. 35971

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016 pola que se acorda publicar a relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos.

Unha vez aprobada a relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, o pasado 22 de xullo de 2016, e consonte o establecido no artigo 38 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, esta reitoría, en uso das competencias que lle confire a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e os estatutos da Universidade de Vigo, resolveu:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Segundo. A Xerencia ditará as instrucións e realizará os trámites necesarios para dar efectos e executar a relación de postos de traballo, incluídas as medidas que faciliten a transición desde a anterior estrutura á nova, evitando prexuízos na xestión e tomando en consideración as necesidades e os requirimentos dos diferentes servizos e unidades.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, os interesados poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da dita publicación, de acordo co disposto na Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, modificadora da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Vigo, 1 de agosto de 2016

O reitor da Universidade de Vigo
P.S. (Resolución do 26.7.2016)
Manuel José Fernández Iglesias
Vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais

ANEXO
Relación de postos de traballo do persoal laboral de administración e servizos - 2016 (22.7.2016)

CÓDIGO POSTO

DENOMINACIÓN DO POSTO

D

GR

Q

FP

OBSERVACIÓNS

CAMPUS DE VIGO

36000 PL1270 1

T.S. DE IGUALDADE

1

I

M E T

C

36000 PL1280 1

T.S. DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1

I

M E T

C

36000 PL1160 1

36000 PL1160 2

T.S. DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

T.S. DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

2

I

M

C

36000 PL1170 1

T.S. DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

1

I

M

C

36000 PL2040 1

T.M. DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1

II

M E T

C

CENTROS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

36100 PL1390 1

DIRECTOR/A

1

I/II

DH

LD

SERVIZOS XERAIS COMÚNS: CACTI, CINBIO E ECIMAT

36100 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

36100 PL4030 1

36100 PL4030 2

36100 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

36100 PL4030 4

36100 PL1030 5

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO Á INVESTIGACIÓN (CACTI)

ANÁLISE INSTRUMENTAL E SEGURIDADE ALIMENTARIA

11601 PL1079 1

T.S. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

1

I

M E T

C

CAMPUS DE OURENSE. RESPONSABLE

11601 PL1070 1

T.S. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

1

I

M E T

C

CAMPUS DE OURENSE

36111 PL1079 1

T.S. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

36111 PL1070 1

36111 PL1070 2

36111 PL1070 3

T.S. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

T.S. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

T.S. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

3

I

M E T

C

36111 PL3050 1

36111 PL3050 2

36111 PL3050 3

T.E. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

T.E. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

T.E. DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

3

III

M E T

C

DETECCIÓN REMOTA

36112 PL1100 1

T.S. DE TELEDETECCIÓN

1

I

M E T

C

DETERMINACIÓN ESTRUTURAL, PROTEÓMICA E XENÓMICA

36113 PL1349 1

T.S. DE DETERMINACIÓN ESTRUTURAL E PROTEÓMICA

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

36113 PL1340 1

36113 PL1340 2

36113 PL1340 3

36113 PL1340 4

T.S. DE DETERMINACIÓN ESTRUTURAL E PROTEÓMICA

T.S. DE DETERMINACIÓN ESTRUTURAL E PROTEÓMICA

T.S. DE DETERMINACIÓN ESTRUTURAL E PROTEÓMICA

T.S. DE DETERMINACIÓN ESTRUTURAL E PROTEÓMICA

4

I

M E T

C

36113 PL1350 1

T.S. DE XENÓMICA

1

I

M E T

C

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

36114 PL1069 1

T.S. DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

36114 PL 1060 1

36114 PL 1060 2

36114 PL1060 3

T.S. DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

T.S. DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

T.S. DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

3

I

M E T

C

36114 PL3020 1

T.E. DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

1

III

M E T

C

NANOTECNOLOXÍA E ANÁLISE DE SUPERFICIES

36115 PL1299 1

T.S. DE ANÁLISE DE SUPERFICIES

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

36115 PL1290 1

36115 PL1290 2

T.S. DE ANÁLISE DE SUPERFICIES

T.S. DE ANÁLISE DE SUPERFICIES

2

I

M E T

C

TALLER ELECTRÓNICO

36116 PL3010 1

36116 PL3010 2

T.E. DE ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA E CALIBRACIÓN

T.E. DE ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA E CALIBRACIÓN

2

III

M E T

C

TALLER DE MECANIZADO

36117 PL3010 1

36117 PL3010 2

T.E. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS

T.E. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS

2

III

M E T

C

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS BIOMÉDICAS (CINBIO)

36120 PL1339 1

VETERINARIO/A RESPONSABLE ANIMALARIO

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

36120 PL3310 1

36120 PL3310 2

T.E. DE ANIMALARIO

T.E. DE ANIMALARIO

2

III

M E T

C

ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS DE TORALLA (ECIMAT)

36130 PL1360 1

T.S. DE ACTIVIDADES DO MEDIO MARIÑO

1

I

M E T

C

36130 PL1370 1

T.S. DE CALIDADE AMBIENTAL E HISTOLOXÍA

1

I

M E T

C

36130 PL1320 1

T.S. DE CULTIVOS MARIÑOS

1

I

M E T

C

36130 PL3340 1

T.E. DE ACTIVIDADES DO MEDIO MARIÑO

1

III

M E T

C

36130 PL3330 1

T.E. DE CALIDADE AMBIENTAL E HISTOLOXÍA

1

III

M E T

C

36130 PL3300 1S

T.E. DE CULTIVOS MARIÑOS

1

III

M E T

C

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CITI)

11700 PL1250 1

T.S. DE BIOTECNOLOXÍA

1

I

M E T

C

CAMPUS DE OURENSE

OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS (ORI)

01240 PL1088 1

DIRECTOR/A TÉCNICO/A

1

I/II

DH

LD

01240 PL1080 1

T.S. DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS

1

I

M

C

OFICINA DE I+D

01240 PL1058 1

DIRECTOR/A TÉCNICO/A

1

I/II

DH

LD

ÁREA DE PROMOCIÓN

01241 PL1059 1

T.S. DE I+D

1

I

M

C

RESPONSABLE

01241 PL1050 1

01241 PL1050 2

01241 PL1050 3

T.S. DE I+D

T.S. DE I+D

T.S. DE I+D

3

I

M

C

11610 PL1050 1

T.S. DE I+D

1

I

M

C

CAMPUS DE OURENSE

ÁREA DE VALORIZACIÓN

01242 PL1059 1

T.S. DE I+D

1

I

M

C

RESPONSABLE

01242 PL1050 1

T.S. DE I + D

1

I

M

C

UNIDADE DE CALIDADE

01280 PL1239 1

T.S. DE CALIDADE

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

01280 PL1230 1

01280 PL1230 2

01280 PL1230 3

T.S. DE CALIDADE

T.S. DE CALIDADE

T.S. DE CALIDADE

3

I

M E T

C

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

02900 PL1010 1

DIRECTOR/A

1

I/II

DH

LD

02900 PL1380 1

SUBDIRECTOR/A

1

I/II

DH

LD

ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS E EQUIPOS PERSOAIS

02930 PL3279 1

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

III

M

C

RESPONSABLE

11430 PL3270 1

11430 PL3270 2

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

2

III

M

C

CAMPUS DE OURENSE

CAMPUS DE OURENSE

11430 PL3270 3

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

III

T

C

CAMPUS DE OURENSE

20630 PL3270 1

20630 PL3270 2

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

2

III

M

C

CAMPUS DE PONTEVEDRA

CAMPUS DE PONTEVEDRA

02930 PL3270 1

02930 PL3270 2

02930 PL3270 3

02930 PL3270 4

02930 PL3270 5

02930 PL3270 6

02930 PL3270 7

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

7

III

M

C

02930 PL3270 1

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

III

T

C

02930 PL4090 1

A.T. DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA

1

IV

M

C

ÁREA DE SOPORTE Á XESTIÓN E INTEGRACIÓN DE APLICACIÓNS

02941 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE APLICACIÓNS ACADÉMICAS

02942 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE APLICACIÓNS DE DESENVOLVEMENTO E INTEGRACIÓN

02943 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE APLICACIÓNS DE INVESTIGACIÓN

02944 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE APLICACIÓNS DE RECURSOS HUMANOS

02940 PL1120 1

02940 PL1120 2

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

2

I

M

C

02940 PL1300 1

T.S. DE TELEDOCENCIA

1

I

M

C

02945 PL2039 1

T.M DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

II

M

C

RESPONSABLE DE ÁMBITO ECONÓMICO

02940 PL2030 1

02940 PL2030 2

02940 PL2030 3

02940 PL2030 4

02940 PL2030 5

T.M DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.M DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.M DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.M DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.M DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

5

II

M

C

02940 PL3270 1

02940 PL3270 2

02940 PL3270 3

02940 PL3270 4

02940 PL3270 5

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

5

III

M

C

ÁREA DE OPERACIÓNS

02951 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓNS

02952 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE INFRAESTRUTURAS E SEGURIDADE

02953 PL1129 1

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

I

M

C

RESPONSABLE DE SERVIDORES DE DATOS E SISTEMAS

02950 PL1120 1

02950 PL1120 2

02950 PL1120 3

02950 PL1120 4

02950 PL1120 5

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

T.S. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

5

I

M

C

02950 PL3270 1

T.E. DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

1

III

M

C

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE OURENSE

19000 PL3080 1

19000 PL3080 2

19000 PL3080 3

19000 PL3080 4

19000 PL3080 5

19000 PL3080 6

19000 PL3080 7

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

7

III

M

C

19000 PL3080 8

19000 PL3080 9

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

T

C

19000 PL3080 10

19000 PL3080 11

19000 PL3080 12

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

3

III

T

C

(1)

(1)

(1)

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE PONTEVEDRA

29000 PL3080 1

29000 PL3080 2

29000 PL3080 3

29000 PL3080 4

29000 PL3080 5

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

5

III

M

C

29000 PL3080 6

T.E. DE BIBLIOTECAS

1

III

M

C

(1)

29000 PL3080 7

29000 PL3080 8

29000 PL3080 9

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

3

III

T

C

29000 PL3080 10

29000 PL308011

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

T

C

(1)

(1)

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA

39010 PL3080 1

39010 PL3080 2

39010 PL3080 3

39010 PL3080 4

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

4

III

M

C

(7)

(7)

(7)

(7)

39010 PL3080 5

39010 PL3080 6

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

T

C

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE VIGO

39000 PL3080 1

39000 PL3080 2

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

M

C

39000 PL3080 3

39000 PL3080 4

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

M

C

(4)

(4)

39000 PL3080 5

39000 PL3080 6

39000 PL3080 7

39000 PL3080 8

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

4

III

M

C

(5)

(5)

(5)

(5)

39000 PL3080 9

39000 PL3080 10

39000 PL3080 11

39000 PL3080 12

39000 PL3080 13

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

5

III

M

C

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

39000 PL3080 14

39000 PL3080 15

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

T

C

39000 PL3080 16

39000 PL3080 17

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

2

III

T

C

(4)

(4)

39000 PL3080 18

39000 PL3080 19

39000 PL3080 20

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

3

III

T

C

(5)

(5)

(5)

39000 PL 3080 21

39000 PL3080 22

39000 PL3080 23

39000 PL3080 24

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

4

III

T

C

(6)

(6)

(6)

(6)

39000 PL3080 25

39000 PL3080 26

39000 PL3080 27

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

3

III

M

C

APOIO AO CAMPUS DE VIGO (1)

APOIO AO CAMPUS DE VIGO (1)

APOIO AO CAMPUS DE VIGO (1)

39000 PL3080 28

39000 PL3080 29

39000 PL3080 30

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

T.E. DE BIBLIOTECAS

3

III

T

C

APOIO AO CAMPUS DE VIGO (1)

APOIO AO CAMPUS DE VIGO (1)

APOIO AO CAMPUS DE VIGO (1)

39000 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

39000 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

39000 PL4030 2

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

T

C

SERVIZO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E AO DESENVOLVEMENTO

02200 PL1050 1

T.S. DE I + D

1

I

M

C

SERVIZO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

03000 PL1094 1

T.S. DE ACTIVIDADES CULTURAIS

1

I

DH

C

16000 PL2014 1

T.M. DE ACTIVIDADES CULTURAIS

1

II

DH

C

CAMPUS DE OURENSE

BENESTAR FÍSICO, SAÚDE E DEPORTE

03000 PL1048 1

DIRECTOR/A TÉCNICO/A

1

I/II

DH

LD

03000 PL1044 1

T.S. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

I

DH

C

CAMPUS DE OURENSE

16000 PL3047 1

T.E. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

III

DH

C

RESPONSABLE, (3)

16000 PL4040 1

16000 PL4040 2

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

2

IV

M

C

(3)

(3)

16000 PL4040 3

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

T

C

(3)

16000 PL4040 4

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

T

C

(2), (3)

16000 PL4041 1

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

F

C

(3)

CAMPUS DE PONTEVEDRA

21000 PL3047 1

T.E. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

III

DH

C

RESPONSABLE, (3)

21000 PL4040 1

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

M

C

(3)

21000 PL4040 2

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

T

C

(3)

21000 PL4043 1

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

M E T

C

(3)

CAMPUS DE VIGO

03000 PL3044 1

03000 PL3044 2

T.E. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

T.E. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2

III

DH

C

(3)

(3)

03000 PL4040 1

03000 PL4040 2

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

2

IV

M

C

(3)

(3)

03000 PL4040 3

03000 PL4040 4

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

2

IV

T

C

(3)

(3)

03000 PL4040 5

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

T

C

(2), (3)

03000 PL4041 1

A.T. DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

1

IV

F

C

(3)

SERVIZO DE PREVENCIÓN

01310 PL1119 1

T.S. DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

1

I

M E T

C

RESPONSABLE

01310 PL1110 1

T.S. DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

1

I

M E T

C

01310 PL2050 1

T.M. DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

1

II

M E T

C

UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO

01270 PL1260 1

01270 PL1260 2

T.S. DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN DO EMPREGO E O EMPRENDEMENTO

T.S. DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN DO EMPREGO E O EMPRENDEMENTO

2

I

M

C

SERVIZOS XERAIS - REITORÍA, MIRALLES, XERENCIA E ANEXO

36010 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

36010 PL4030 1

36010 PL4030 2

36010 PL4030 3

36010 PL4030 4

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

4

IV

M

C

36010 PL4030 5

36010 PL4030 6

36010 PL4030 7

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

UNIDADE DE SERVIZOS XERAIS DE APOIO

01320 PL1210 1

T.S. DE XESTIÓN AMBIENTAL

1

I

M E T

C

01320 PL3249 1

T.E. DE XARDINARÍA E ZONAS VERDES

1

III

M

C

RESPONSABLE

16000 PL3240 1

T.E. DE XARDINARÍA E ZONAS VERDES

1

III

M

C

CAMPUS DE OURENSE

01320 PL3240 1

T.E. DE XARDINARÍA E ZONAS VERDES

1

III

M

C

CAMPUS DE VIGO

01320 PL3269 1

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

1

III

M E T

C

RESPONSABLE

01320 PL3260 1

01320 PL3260 2

01320 PL3260 3

01320 PL3260 4

01320 PL3260 5

01320 PL3260 6

01320 PL3260 7

01320 PL3260 8

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

8

III

M E T

C

16000 PL3260 1

T.E. DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN

1

III

M E T

C

CAMPUS DE OURENSE

01320 PL4030 1

01320 PL4030 2

01320 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

APOIO AO CAMPUS DE VIGO

APOIO AO CAMPUS DE VIGO

APOIO AO CAMPUS DE VIGO

01320 PL4030 4

01320 PL4030 5

01320 PL4030 6

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

APOIO AO CAMPUS DE VIGO

APOIO AO CAMPUS DE VIGO

APOIO AO CAMPUS DE VIGO

CAMPUS DE TORRECEDEIRA: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL E E.U. ESTUDOS EMPRESARIAIS

31000 PL3150 1

T.E. DE DELINEACIÓN E DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

1

III

M E T

C

31000 PL2020 1

GRADUADO/A, ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A

1

II

T

C

A EXTINGUIR

31000 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

31000 PL4030 1

31000 PL4030 2

31000 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

31000 PL4030 4

31000 PL4030 5

31000 PL4030 6

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS: FACULTADE DE BIOLOXÍA, FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR E FACULTADE DE QUÍMICA

32000 PL3180 1

32000 PL3180 2

32000 PL3180 3

32000 PL3180 4

T.E. DE BIOLOXÍA

T.E. DE BIOLOXÍA

T.E. DE BIOLOXÍA

T.E. DE BIOLOXÍA

4

III

M E T

C

(8)

(8)

(8)

(8)

32000 PL3200 1

T.E. DE FÍSICA

1

III

M E T

C

(8)

32000 PL3170 1

32000 PL3170 2

32000 PL3170 3

32000 PL3170 4

32000 PL3170 5

T.E. DE QUÍMICA

T.E. DE QUÍMICA

T.E. DE QUÍMICA

T.E. DE QUÍMICA

T.E. DE QUÍMICA

5

III

M E T

C

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

32000 PL3190 1

T.E. DE NEFELOMETRÍA E SUBSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA

1

III

M E T

C

(8)

32000 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

32000 PL4030 1

32000 PL4030 2

32000 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

32000 PL4030 4

32000 PL4030 5

32000 PL4030 6

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

CENTROS TECNOLÓXICOS: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ETS DE ENXEÑEIROS DE MINAS E ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL – ED. FUNDICIÓN - CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓXICO INDUSTRIAL (MTI)

33300 PL3130 1

T.E. DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

1

III

M E T

C

(9)

33300 PL3030 1

33300 PL3030 2

T.E. DE ELECTRÓNICA

T.E. DE ELECTRÓNICA

2

III

M E T

C

(9)

(9)

33300 PL3010 1

T.E. DE MÁQUINAS FERRAMENTAS

1

III

M E T

C

(9)

33300 PL3120 1

T.E. DE MECÁNICA

1

III

M E T

C

(9)

33300 PL3140 1

T.E. DE MECANIZACIÓN DE ALTO BALEIRO E P.C.O.

1

III

M E T

C

(9)

33300 PL3170 1

T.E. DE QUÍMICA

1

III

M E T

C

(9)

33300 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

33300 PL4030 1

33300 PL4030 2

33300 PL4030 3

33300 PL4030 4

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

4

IV

M

C

33300 PL4030 5

33300 PL4030 6

33300 PL4030 7

33300 PL4030 8

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

4

IV

T

C

33300 PL4060 1

33300 PL4060 2

OFICIAL DE LABORATORIO

OFICIAL DE LABORATORIO

2

IV

M

C

A EXTINGUIR

A EXTINGUIR

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN - ETS DE ENXEÑEIROS DE MINAS

33400 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

33400 PL4030 1

33400 PL4030 2

33400 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

33400 PL4030 4

33400 PL4030 5

33400 PL4030 6

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

CENTROS XURÍDICOSOCIAIS E HUMANIDADES: FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO E FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS - FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

34600 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

34600 PL4030 1

34600 PL4030 2

34600 PL4030 3

34600 PL4030 4

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

4

IV

M

C

34600 PL4030 5

34600 PL4030 6

34600 PL4030 7

34600 PL4030 8

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

4

IV

T

C

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

34200 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

34200 PL4030 1

34200 PL4030 2

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

M

C

34200 PL4030 3

34200 PL4030 4

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

T

C

CAMPUS DE OURENSE

16000 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

APOIO AO CAMPUS

16000 PL4030 2

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

T

C

APOIO AO CAMPUS

EDIFICIO FACULTADES E PAVILLÓNS

16100 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

16100 PL4030 1

16100 PL4030 2

16100 PL4030 3

16100 PL4030 4

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

4

IV

M

C

16100 PL4030 5

16100 PL4030 6

16100 PL4030 7

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA - FACULTADE DE CIENCIAS - ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO

16200 PL3210 1

T.E. DE ANÁLISE DOS ALIMENTOS

1

III

M E T

C

(10)

16200 PL3200 1

T.E. DE FÍSICA

1

III

M E T

C

(10)

16200 PL3170 1

T.E. DE QUÍMICA

1

III

M E T

C

(10)

16200 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

16200 PL4030 1

16200 PL4030 2

16200 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

16200 PL4030 4

16200 PL4030 5

16200 PL4030 6

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - FACULTADE DE DEREITO - BIBLIOTECA CENTRAL

16300 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

16300 PL4030 1

16300 PL4030 2

16300 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

M

C

16300 PL4030 4

16300 PL4030 5

16300 PL4030 6

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

3

IV

T

C

CAMPUS DE PONTEVEDRA

21020 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

CASA DAS CAMPÁS

21000 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

APOIO AO CAMPUS

21000 PL4030 2

21000 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

T

C

APOIO AO CAMPUS

APOIO AO CAMPUS

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL - FACULTADE DE FISIOTERAPIA

21100 PL3150 1

T.E. DE DELINEACIÓN E DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

1

III

M E T

C

21100 PL3220 1

T.E. CAPATAZ FORESTAL

1

III

M E T

C

21700 PL3270 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

21700 PL4030 1

21700 PL4030 2

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

M

C

21700 PL4030 3

21700 PL4030 4

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

T

C

FACULTADE DE BELAS ARTES

21300 PL3250 1

T.E. DE MEDIOS AUDIOVISUAIS

1

III

M E T

C

(11)

21300 PL3230 1

21300 PL3230 2

T.E. DE TALLER DE BELAS ARTES

T.E. DE TALLER DE BELAS ARTES

2

III

M E T

C

(11)

(11)

21300 PL3280 1

T.E. DE TALLER DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS E PICTÓRICAS

1

III

M E T

C

(11)

21300 PL3290 1

T.E. DE TÉCNICAS DE ARTES GRÁFICAS

1

III

M E T

C

(11)

21300 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

21300 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

21300 PL4030 2

21300 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

T

C

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE

21400 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

ACTUAL PORTEIRO MAIOR - A EXTINGUIR

21400 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

21400 PL4030 2

21400 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

T

C

FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN

21500 PL3250 1

T.E. DE MEDIOS AUDIOVISUAIS

1

III

M

C

21500 PL3250 2

T.E. DE MEDIOS AUDIOVISUAIS

1

III

T

C

21500 PL3070 1

T.E. DE SERVIZOS XERAIS

1

III

M

C

21500 PL4030 1

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

1

IV

M

C

21500 PL4030 2

21500 PL4030 3

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

A.T. DE SERVIZOS XERAIS

2

IV

T

C

Claves utilizadas:

Denominación do posto:

T.S.: técnico superior

T.M.: técnico medio

T.E.: técnico especialista

A.T.: auxiliar técnico

Observacións:

Responsable: provisión mediante concurso.

(1): inclúe a apertura nocturna da biblioteca nos períodos que para cada curso académico se acorden.

(2): xornada das 17.00 a 23.30 horas (completando xornada mensualmente en quenda de tarde segundo necesidade do servizo).

(3): dispoñibilidade horaria negociada cos órganos de representación e fixada por resolución reitoral.

(4): adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: centros de Ciencias Experimentais.

(5): adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: centros tecnolóxicos.

(6): adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: centros xuridicosociais e Humanidades.

(7): 1 praza figurará coa condición de «a extinguir».

(8): mediante concurso asignarase un complemento de responsabilidade entre o persoal de laboratorio do grupo III do ámbito de ciencias experimentais ou do que por acordo da Xerencia se determine.

(9): mediante concurso asignarase un complemento de responsabilidade entre o persoal de laboratorio do grupo III do ámbito tecnolóxico ou do que por acordo da Xerencia se determine.

(10): mediante concurso asignarase un complemento de responsabilidade entre o persoal de laboratorio do grupo III da F. de Ciencias ou do que por acordo da Xerencia se determine.

(11): mediante concurso asignarase un complemento de responsabilidade entre o persoal de laboratorio do grupo III da F. de Belas Artes ou do que por acordo da Xerencia se determine.

D: dotación

GR: grupo de adscrición

Q: quenda de traballo

M: mañá

T: tarde

M E T: mañá e tarde

F: fin de semana e festivos (sábado: 10.00-14.00 horas e 16.00-21.00 horas; domingos e festivos: 10.00-14.00 horas e 16.00-20.00 horas)

DH: dispoñibilidade horaria

F.P.: forma de provisión

C: concurso

L.D.: libre designación