Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Luns, 26 de setembro de 2016 Páx. 44004

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2016 pola que se publica a modificación do plan de estudos de máster universitario en Ciencias Odontolóxicas.

Consonte o disposto nos artigos 26 e 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudos xa verificados, e una vez recibido o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia ás modificacións presentadas do plan de estudos correspondente ás ensinanzas de máster universitario en Ciencias Odontolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela, con data do 5 de decembro de 2011,

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Ciencias Odontolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 29 de febreiro de 2016

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Ciencias Odontolóxicas pola Universidade
de Santiago de Compostela

Rama de coñecemento: ciencias da saúde.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

RUCT: 4312584.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

30

Optativas

-

Traballo fin de máster

30

Créditos totais

60

Cadro 2. Plan de estudos do máster:

Materia

Carácter

Créditos

Módulo

O método científico na investigación en odontoloxía

OB

4

Módulo obrigatorio

Odontoloxía baseada na evidencia

OB

4

Avances e investigación en oclusión e prostodoncia

OB

5

Novos conceptos en patoloxía e terapéutica dental endodoncia

OB

3

Bases biomecánicas da terapéutica ortodóncica

OB

3

Avances en patoloxía médico-cirúrxica do sistema estomatognático

OB

5

Investigación en periodoncia

OB

3

Investigación en pacientes especiais

OB

3

Traballo fin de máster

OB

30

Fin de máster