Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Luns, 26 de setembro de 2016 Páx. 44001

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016 pola que se convoca unha xornada sobre a Administración pública ante o reto do BIM-Building Information Modeling.

Conforme os fins que lle encomenda a Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, a EGAP, en colaboración coa Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., convoca unha xornada sobre a Administración pública ante o reto do BIM-Building Information Modeling, conforme as seguintes bases:

1. Obxectivos.

Entre os obxectivos principais desta xornada podemos destacar os seguintes:

– Explicar a importancia da metodoloxía BIM nos proxectos de construción. Melloras e aforros.

– Presentar a Estratexia nacional BIM do Goberno.

– Coñecer as experiencias BIM na Administración pública.

– Debater sobre estratexias de implantación.

2. Contidos.

Trataranse, entre outros, os seguintes temas:

– Que é o BIM?

– Iniciativa EsBIM do Ministerio de Fomento.

– BIM na Administración pública.

– A xestión do proxecto na contorna BIM.

3. Destinatarios.

Esta xornada está principalmente dirixida, e terá preferencia no proceso selectivo, ao persoal de dirección e técnicos funcionarios ou contratados pola Xunta de Galicia co seguinte perfil:

– Directivos con responsabilidade na xestión de proxectos de construción.

– Arquitectos e arquitectos técnicos.

– Enxeñeiros e enxeñeiros técnicos.

Non obstante, estará aberta a inscrición a técnicos en xeral das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local, das universidades do Sistema universitario de Galicia, a persoal das entidades do sector público, profesionais e persoas interesadas en xeral.

4. Desenvolvemento.

Lugar: EGAP, salón de actos, rúa Madrid 2-4, Santiago de Compostela.

Data: 6 de outubro de 2016.

Horario: mañá.

Duración: 4 horas lectivas.

5. Número de prazas.

Limitado pola capacidade do local.

6. Inscrición.

As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través da área de matrícula da web da EGAP: https://egap.xunta.gal/matricula/

O prazo para inscribirse estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ata as 23.00 horas do día 3 de outubro de 2016.

Poderá obterse calquera outra información desde as 8.30 ata as 14.30 horas, nos teléfonos: 981 54 62 41-981 54 62 39.

7. Modificacións.

A EGAP reserva para si a facultade de interpretar e de resolver as incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento desta xornada, así como a facultade de cancelala se o escaso número de solicitudes non xustificase a súa realización.

8. Certificado de asistencia oficial.

Ao final da xornada expediráselles un certificado electrónico de asistencia, descargable desde a área de matrícula (https://egap.xunta.gal/matricula), a aquelas persoas inscritas que participasen asiduamente e sempre que a súa asistencia for igual ou superior ao 90 % das horas lectivas programadas. Este documento estará asinado electronicamente pola EGAP e incluirá, de forma expresa, o contido, a carga lectiva, a data e o lugar de realización da xornada, así como un código de verificación electrónica (CVE) para contrastar a súa autenticidade.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2016

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública