Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Xoves, 29 de decembro de 2016 Páx. 56460

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2016 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de compensación en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de compensación en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2016, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2016

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria:

Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de compensación en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2016.

Aplicación orzamentaria:

2016.13.03.713E 770.1. (CP 2009 00740).

Finalidade:

Compensación para as pequenas e medianas empresas afectadas polas medidas fitosanitarias derivadas da loita contra pragas de corentena.

Persoas beneficiarias e subvención:

Titular

NIF/CIF

Axuda (€)

Jesús Ángel Veiga González

32603820D

19,26

Maribel Rodríguez González

76394949N

28,80

Orquídea Florista, S.L.

B15388887

1.050,00

Viveiros Adoa, S.L.

B36300564

9.111,40

Invernaderos Samil, S.L.

B36901239

1.934,56

Viveiros Centro Forestal Rías Baixas

B36252658

10.850,00

Viveiros de Lois, S.L.

B36412682

16.758,00

Vidaplan, S.L.

B36705028

2.130,00

Viveros Nilo, S.L.

B36162626

4.214,00

Viveiros Río Tollo, S.L.

B36359982

2.540,00

Figueragro, S.L.

B36768463

2.856,00

María Esther Torres Amoedo

35448226M

2.330,00

Viveiros Casaplanta, S.L.

B36892644

5.677,80

Viveros Canedo

B36479277

1.390,00

Hilda Tojeiro Pernas

76403264R

39,30

Urbano González Legaspi

76566384M

51,30

Mª Pilar Fernández Insua

76543144H

34,50

Delfina Otero Otero

76569295H

25,50

Alicia Cao Riveira

76529713L

18,60

Mercedes Prieto Muriel

33763774G

26,70

A Cabañeira, S.C.

J27323260

156,90

Mª Josefa Pena Pastor

77591707B

17,10

Diego Geada Casabella

34880033G

23,64

Sara Alemparte Cao

76545752G

34,50

Mª Carmen Bouso Leiras

33823737Y

35,70

Ramón N. Lousas Lestegas

76548425D

76,20

Celsa Fraga Pérez

76548771X

91,80

Primitivo Ginzo Rodríguez

76548912J

46,50

Antonio Fernández González

32580185H

22,80

Mª Soledad Rivas Orea

77596725S

182,46