Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 11 de xaneiro de 2017 Páx. 1537

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 20 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, de notificación de requirimentos derivados do procedemento BS210A.

De conformidade coa disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, tentada a notificación de resolucións ditadas pola xefatura territorial no último domicilio dos interesados, sen que esta se puidese practicar, notifícase ás persoas citadas no anexo para que no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, comparezan persoalmente ou debidamente representadas nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social sitas na rúa Concepción Arenal, nº 7 e 9, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para ter coñecemento das devanditas resolucións, advertíndolles que, de non facelo, así se terán por notificadas cos efectos que se comunican no anexo. Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa notificación a través da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, dirixido ao conselleiro de Política Social, de conformidade co disposto nos artigos 107 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A Coruña, 20 de decembro de 2016

Mª Pilar Caridade Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Contido da resolución

Número de expediente - Apelidos e nome

Arquivamento por falecemento

CO-0000064428 - Villar Cortes, María Dolores (familia de)

Arquivamento por falecemento

FE-0000063449 (SISAAD12-15/316208/2016-85) - Rey Fernández, José Ángel (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000009467 (SAAD12-15/289642/2008-45) - García Vázquez, Celso (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000059888 (SISAAD12-15/217999/2016-40) - Pereira Rodríguez, Antonio (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000061209 (SISAAD12-36/252408/2016-14) - Díaz López, Atanasio (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000060302 (SISAAD12-36/219768/2016-63) - García Fernández, Manuel (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000061439 (SISAAD12-15/275390/2016-07) - Fafián Fafián, José (familia de)

Arquivamento por falecemento

SC-0000059923 (SISAAD12-15/314264/2016-81) - Amaro Saavedra, Hernán Francisco (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000063533 - Castelo Dovigo, Josefa (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO-0000048186 (SAAD12-15/6311273/2013-40) - Freire Fernández, Francisca (familia de)

Arquivamento por renuncia

CO-0000058829 (SISAAD12-15/178906/2015-38) - Veira Prego, Carmen

Arquivamento por renuncia

CO-0000043541 (SAAD12-15/5387707/2012-69) - Rodríguez Gallardo, Azael

Arquivamento por renuncia

SC-0000060504 (SISAAD12-15/268503/2016-07) - Leis Riomayor, María

Arquivamento por renuncia

CO-0000024969 (SAAD12-15/2993554/2010-76) - Álvarez Rojo, Baltasara

Arquivamento por renuncia

FE-0000015457 (SAAD12-15/1595066/2009-15) - Barro Sanmartín María Delfina

Arquivamento por renuncia

FE-0000054800 (SISAAD12-15/024494/2015-50) - Iglesias González, Ramón

Arquivamento por renuncia

CO-0000016388 (SAAD12-15/1760139/2009-20) - Suárez Martínez, Aurelia

Arquivamento por desistencia

CO-0000043939 (SAAD12-15/5531743/2012-85) - Castro Martínez, Ramona

Arquivamento por desistencia

FE-0000028950 (SAAD12-15/3374772/2010-51) - Ramos Piñón, Georgina

Arquivamento por desistencia

CO-0000062229 (SISAAD12-15/302410/2016-61) - González Martínez, Raquel

Arquivamento por desistencia

CO-0000031341 (SAAD12-15/3664875/2010-29) - Cabanas Mallo, Jesús

Arquivamento por desistencia

SC-0000040497 (SAAD12-15/4941134/2011-09) - Martínez Nogueiras, Darío

Arquivamento por desistencia

SC-0000011192 (SAAD12-15/1392296/2009-43) - Filloy Sánchez, Jesús

Arquivamento por extinción da prestación económica

CO-0000046065 (SAAD12-15/5846798/2012-76) - García Gil, Joan Ferran

Arquivamento por extinción da prestación económica

CO-0000055662 (SISAAD12-15/033014/2015-34) - Valiño Mato, Josefina

Recoñecemento grao

FE-0000061927 (SAAD12-15/562659/2008-91) - Estévez Díaz, Mª Pilar

Recoñecemento grao

CO-0000062685 (SISAAD12-15/286905/2016-76) - Cabrera González, Lucía de los Ángeles

Recoñecemento grao

CO-0000064410 (SISAAD12-15/334737/2016-87) - Álvarez Pérez, Ramón

Recoñecemento grao

SC-0000055051 (SISAAD12-15/019882/2015-94) - Batalla Caamaño, Mª Digna

Recoñecemento grao

SC-0000048177 (SAAD12-15/6544135/2013-16) - Pérez Cerviño, Eugenia

Recoñecemento grao

CO-0000059496 (SISAAD12-15/213146/2016-37) - Seoane Farré Manuel Ramón

Recoñecemento grao

FE-0000061576 (SISAAD12-15/333235/2016-40) - Rodríguez Alonso, María Carmen

Recoñecemento grao

FE-0000060662 (SISAAD12-15/333169/2016-71) - Villaverde Marcos, María Manuela

Recoñecemento grao

CO-0000061534 (SISAAD12-15/264573/2016-54) - Torreiro Lamas, Manuel

Recoñecemento grao

CO-0000059496 (SISAAD12-15/213146/2016-37) - Seoane Farré Manuel Ramón

Recoñecemento grao

FE-0000061576 (SISAAD12-15/333235/2016-40) - Rodríguez Alonso, María Carmen

Recoñecemento grao

FE-0000060662 (SISAAD12-15/333169/2016-71) - Villaverde Marcos, María Manuela

Recoñecemento grao

CO-0000061534 (SISAAD12-15/264573/2016-54) - Torreiro Lamas, Manuel

Recoñecemento grao

CO-0000060792 (SISAAD12-15/241876/2016-55) - Martínez Lemus, María del Carmen

Recoñecemento grao

CO-0000061529 (SISAAD12-15/254339/2016-05) - Queijo Pombo, Antonio

Recoñecemento grao

CO-0000061427 (SISAAD12-15/258820/2016-24) - Rodríguez Miñones, Amelia

Recoñecemento grao

SC-0000060703 - Leis Barreiros, Dolores

Recoñecemento grao

SC-0000060627 (SISAAD12-15/314268/2016-85) - Doncel Fernández, Mª Dolores

Recoñecemento grao

FE-0000026863 (SAAD12-15/3084929/2010-85) - Sanjuan Varela, Manuela

Recoñecemento grao

CO-0000059955 (SISAAD12-15/301128/2016-40) - Boente Borrajo, Deolinda

Recoñecemento grao

FE-0000039693 (SAAD12-15/4838343/2011-76) - Fernández Lagoa, María

Aprobación PIA

CO-0000050681 (SAAD12-15/6965976/2014-06) - Sánchez Sesar, Valentín

Aprobación PIA

SC-SAAD12-15/587351/2008-92 - Forjan Mariño, Luis

Aprobación PIA

CO-0000046142 (SAAD12-15/5864117/2013-69) - Rangel Castillo, Mercedes Omaira

Aprobación PIA

FE-0000049646 (SAAD12-15/6820383/2014-42) - Ríos González, María Teresa

Aprobación PIA

FE-0000049955 (SAAD12-15/6801587/2014-46) - Anca Valiño, Ramiro

Aprobación PIA

FE-0000036099 (SAAD12-15/4374513/2011-01) - Freire Mosquera, Pablo

Aprobación PIA

FE-SAAD12-15/625965/2008-67 - Castro Barral, Mª Purificación

Aprobación PIA

CO-0000044267 (SAAD12-15/5532702/2012-83) - Costoya Vázquez, Abelardo

Aprobación PIA

FE-0000060128 (SISAAD12-15/248059/2016-30) - López Martínez, Josefina