Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 8 de febreiro de 2017 Páx. 5755

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Pontevedra

EDICTO (DCT 194/2015).

Gema Antolín Pérez, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Pontevedra, polo presente anuncio:

No presente procedemento seguido por instancia de María del Carmen Casal Franco fronte a José Manuel Cortizo Rodríguez ditouse sentenza, cuxo encabezamento e resolución son do teor literal seguinte:

«Vistos por min, Mª del Mar Felices Esteban, maxistrada xuíza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Pontevedra, os precedentes autos de xuízo de divorcio, seguidos ante este xulgado co número 194/2015, en que é parte demandante María del Carmen Casal Franco, representada pola procuradora Teresa Redondo Sandoval e asistida da letrada Lourdes Ignacio Ponce, e como parte demandada José Manuel Cortizo Rodríguez, declarado en rebeldía procesual».

«Estimo parcialmente a demanda presentada pola procuradora Teresa Redondo Sandoval, en nome e representación de María del Carmen Casal Franco, contra José Manuel Cortizo Rodríguez, en rebeldía procesual, e en consecuencia declaro a disolución por divorcio do matrimonio contraído entre os litigantes o día o 5 de abril de 1986, matrimonio que foi inscrito no tomo 106, páxina 307, da Sección 2ª do Rexistro Civil de Pontevedra, con todos os efectos legais que a devandita declaración comporta. Enténdense revogados definitivamente os poderes e consentimentos que os cónxuxes se tivesen outorgado. Os cónxuxes poderán vivir separados e cesa a presunción de convivencia conxugal.

Atribúese o uso e desfrute do que foi domicilio conxugal, sito na Cardosa, 11, Marcón, a María del Carmen Casal Franco.

Non procede fixar pensión compensatoria ningunha.

Todo iso sen facer expresa imposición das custas.

Firme esta resolución, comuníquese de oficio ao rexistro civil onde consta inscrito o matrimonio dos cónxuxes litigantes, Rexistro Civil de Pontevedra.

Notifíquese esta resolución en forma legal ás partes, ás cales se advirte que contra esta cabe recurso de apelación para ante a Audiencia Provincial de Pontevedra, que deberá prepararse dentro dos cinco días seguintes á súa notificación ante este xulgado e que se tramitará polas regras establecidas na Lei de axuizamento civil.

Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E encontrándose o devandito demandado, José Manuel Cortizo Rodríguez, en paradoiro descoñecido, expídese o presente co fin de que sirva de notificación en forma a este.

Pontevedra, 19 de xaneiro de 2017

A letrada da Administración de xustiza