Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2017 Páx. 7593

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se fai pública a formalización do contrato de subministración dunha torre de broncoscopia para o Servizo de Pneumoloxía do Hospital Universitario A Coruña.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde, Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: AB-EIC1-16-016.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición do obxecto: subministración dunha torre de broncoscopia para o Servizo de Pnemumoloxía do Hospital Universitario A Coruña.

c) Lotes: lote único.

d) CPA (referencia de nomenclatura): 26.60.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 33168000-5.

f) Acordo marco (se procede): non.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

h) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG, plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante.

i) Data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 24 de agosto de 2016, plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante (24.8.2016).

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto (non suxeito a regulación harmonizada).

4. Valor estimado do contrato.

Valor estimado do contrato sen IVE: 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros).

5. Orzamento base de licitación.

Orzamento sen IVE: 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros).

Orzamento con IVE: 90.750,00 € (noventa mil setecentos cincuenta euros).

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 24.11.2016.

b) Data de formalización do contrato: 1.12.2016.

c) Contratista: Sistemas Integrales de Medicina, S.A. (A-82866591).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 73.500,00 € (setenta e tres mil quinientos euros).

Importe con IVE: 88.935,00 € (oitenta e oito mil novecentos trinta e cinco euros).

A Coruña, 17 de xaneiro de 2017

Francisco J. Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña