Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 16 de febreiro de 2017 Páx. 7682

II. Autoridades e persoal

c) Substitucións

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 15/2017, do 15 de febreiro, polo que se encarga o despacho dos asuntos da Presidencia, durante a ausencia do seu titular, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Con motivo da ausencia por razóns familiares do presidente da Xunta de Galicia, é necesario prover a súa substitución durante o tempo de duración desta.

Polo tanto, en uso das atribucións que me confire o artigo 26.7 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, e conforme o establecido no Decreto 148/2016, do 13 de novembro, polo que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único

Durante a ausencia por razóns familiares do presidente da Xunta de Galicia encárgaselle o despacho dos asuntos da Presidencia, desde o día 16 de febreiro de 2017 ata a reincorporación do seu titular ao exercicio das súas funcións, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Santiago de Compostela, quince de febreiro de dous mil dezasete

Alberto Núñez Feijóo
Presidente