Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Luns, 8 de maio de 2017 Páx. 22350

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 250, do 31 de decembro).

O artigo 8.10 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega; no decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006; e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 250, do 31 de decembro), con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.03.322A.460.4 e 11.03.322A.481.1, código de proxecto 2015 00524, correspondente a fondos finalistas transferidos, e 11.03.322A.481.2, código de proxecto 2015 00525, correspondente a fondos procedentes do Fondo Social Europeo, a través do programa operativo de Galicia 2007-2013 CCI2007ES051PO004 cun cofinanciamento do 80 % correspondente ao Fondo Social Europeo e do 20 % correspondente á Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2017

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO
TR331A Información, orientación e prospección do emprego 2015

(Expedientes concedidos ordenados por aplicación orzamentaria e puntuación total)

Nº. de expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Puntuación total

Importe 2015

2015-0087

Concello de Ferrol

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

100

40.000,00

2015-0137

Concello de Agolada

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

100

20.000,00

2015-0106

Concello de Dodro

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

96

20.000,00

2015-0118

Concello de Boqueixón

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

96

20.000,00

2015-0094

Concello de Portomarín

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

95

20.000,00

2015-0128

Concello de Laxe

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

94

19.999,92

2015-0059

Concello de Irixoa

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

93

20.000,00

2015-0114

Concello de San Sadurniño

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

93

20.000,00

2015-0035

Concello do Pereiro de Aguiar

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

92

20.000,00

2015-0006

Concello de Arteixo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

92

40.000,00

2015-0027

Concello de Curtis

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

91

19.973,52

2015-0092

Concello da Lama

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

91

20.000,00

2015-0022

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

91

20.000,00

2015-0088

Concello de Carballedo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

91

20.000,00

2015-0009

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

89

19.999,92

2015-0116

Deputación Provincial de Pontevedra

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

89

20.000,00

2015-0019

Concello de Camariñas

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

88

20.000,00

2015-0093

Concello de Ponteceso

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

88

20.000,00

2015-0135

Concello de Cervo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

88

19.999,92

2015-0113

Concello de Abegondo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

88

20.000,00

2015-0089

Concello de Culleredo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

86

20.000,00

2015-0060

Concello de Ames

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

85

20.000,00

2015-0061

Concello de Ortigueira

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

85

20.000,00

2015-0067

Concello de Láncara

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

85

20.000,00

2015-0046

Concello de Cualedro

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

85

20.000,00

2015-0096

Concello de Monterrei

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

84

20.000,00

2015-0117

Concello de Negreira

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

84

20.000,00

2015-0017

Concello de Quiroga

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

83

20.000,00

2015-0074

Concello de Moaña

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

83

20.000,00

2015-0091

Concello de Padrón

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

82

18.990,35

2015-0115

Concello de Noia

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

82

20.000,00

2015-0065

Concello de Porqueira

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

82

19.999,12

2015-0127

Concello de Santiago de Compostela

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

82

20.000,00

2015-0133

Concello de Cervantes

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

81

20.000,00

2015-0141

Concello de Cerceda

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

80

20.000,00

2015-0026

Concello de Oleiros

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

79

40.000,00

2015-0123

Concello de Narón

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

79

20.000,00

2015-0016

Concello de Lalín

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

79

20.000,00

2015-0107

Concello de Sarria

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

78

20.000,00

2015-0058

Concello de Mugardos

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

78

20.000,00

2015-0037

Concello de Cambre

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

77

20.000,00

2015-0082

Concello de Bande

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

77

19.999,92

2015-0100

Concello de Sober

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

77

20.000,00

2015-0129

Concello de Guitiriz

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

76

20.000,00

2015-0013

Concello de Nigrán

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

76

20.000,00

2015-0023

Concello de Fene

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

76

20.000,00

2015-0008

Concello da Baña

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

75

20.000,00

2015-0041

Concello de Cuntis

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

75

19.999,82

2015-0083

Concello de Boimorto

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

75

20.000,00

2015-0090

Concello das Pontes de García Rodríguez

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

75

20.000,00

2015-0024

Concello de Viveiro

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

20.000,00

2015-0076

Concello de Carballo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

40.000,00

2015-0112

Concello de Mos

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

20.000,00

2015-0030

Concello da Coruña

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

80.000,00

2015-0103

Concello de Vigo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

80.000,00

2015-0111

Concello de Marín

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

20.000,00

2015-0134

Concello de Melide

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

73

17.814,36

2015-0002

Mancomunidade I. V. do Ribeiro

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

72

15.217,92

2015-0062

Concello de Vilalba

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

72

20.000,00

2015-0021

Concello de Riveira

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

71

20.000,00

2015-0084

Concello de Ponteareas

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

71

40.000,00

2015-0105

Concello do Carballiño

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

71

30.000,00

2015-0154

Concello de Boiro

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

71

20.000,00

2015-0031

Concello de Vilanova de Arousa

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

70

20.000,00

2015-0097

Concello de Outes

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

70

20.000,00

2015-0004

Mancomunidade Santa Águeda

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

70

19.450,00

2015-0010

Concello de Teo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

70

20.000,00

2015-0028

Concello de Ourense

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

70

40.000,00

2015-0036

Concello de Vilagarcía de Arousa

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

70

20.000,00

2015-0063

Concello de Vimianzo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

69

19.999,92

2015-0153

Concello da Estrada

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

68

20.000,00

2015-0051

Concello de Xinzo de Limia

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

68

20.000,00

2015-0073

Concello de Cee

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

67

20.000,00

2015-0158

Deputación Provincial de Lugo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

67

20.000,00

2015-0043

Concello de Santa Comba

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

66

20.000,00

2015-0001

Mancomunidade Terra de Celanova

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

66

19.996,20

2015-0048

Concello de Sanxenxo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

66

20.000,00

2015-0050

Concello de Porto do Son

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

66

20.000,00

2015-0081

Concello de Ribadavia

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

66

20.000,00

2015-0098

Concello de Betanzos

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

66

20.000,00

2015-0146

Concello do Porriño

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

65

17.822,64

2015-0014

Concello de Cambados

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

64

20.000,00

2015-0075

Concello de Sada

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

63

20.000,00

2015-0070

Concello de Foz

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

61

19.968,46

2015-0011

Concello do Grove

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

60

20.000,00

2015-0015

Concello de Carnota

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

58

20.000,00

2015-0069

Concello de Valga

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

58

20.000,00

2015-0155

Concello de Verín

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

57

20.000,00

2015-0095

Concello de Brión

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

57

20.000,00

2015-0018

Concello de Salceda de Caselas

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

56

20.000,00

2015-0020

Concello de Tui

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

56

20.000,00

2015-0055

Concello de Burela

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

55

20.000,00

2015-0124

Concello de Ribadeo

11.03.322A.460.4 (2015 00524)

55

19.500,00

– Total 11.03.322A.460.4 (2015 00524)

2.098.731,99

2015-0072

Down Galicia

11.03.322A.481.2 (2015 00525)

95

60.000,00

2015-0156

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

11.03.322A.481.2 (2015 00525)

95

486.670,00

2015-0125

Feafes Galicia

11.03.322A.481.2 (2015 00525)

93

160.000,00

2015-0071

Asociación Bata

11.03.322A.481.2 (2015 00525)

86

18.330,00

– Subtotal 11.03.322a.481.2 (2015 00525)

725.000,00

2015-0071

Asociación Bata

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

86

1.670,00

2015-0157

Ong Ecos do Sur

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

89

39.000,00

2015-0080

Fademga Feaps Galicia

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

88

120.000,00

2015-0025

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

87

120.000,00

2015-0120

Fundación Laboral de la Construcción

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

86

100.000,00

2015-0049

Federación Aspace Galicia

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

86

40.000,00

2015-0131

UGT Galicia

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

84

620.000,00

2015-0136

Forga

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

83

100.000,00

2015-0064

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

82

35.000,00

2015-0038

Formega

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

82

117.436,00

2015-0138

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

81

40.000,00

2015-0147

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

75

100.000,00

2015-0066

Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

75

20.000,00

2015-0079

Asociación sociocultural ASCM

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

74

20.000,00

2015-0078

Confederación de Empresarios da Provincia de Lugo (CEL)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

73

80.000,00

2015-0121

Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (Asime)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

71

40.000,00

2015-0099

Asociación FSC Discapacidade

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

70

95.896,00

2015-0122

Asociación Empresarial de Valdeorras

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

61

20.000,00

2015-0149

Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

60

70.000,00

2015-0166

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

57

15.860,80

2015-0143

Asociación de Centros Homologados

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

56

17.000,00

2015-0152

Apetamcor

11.03.322A.481.1 (2015 00524)

55

20.000,00

– Subtotal 11.03.322A.481.1 (2015 00524)

1.831.862,80