Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2017 Páx. 27717

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual do custo salarial para o mantemento dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de xullo de 2015 ata o 30 de xuño de 2016, dentro do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (Diario Oficial de Galicia número 148, do 6 de agosto de 2015).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións indicadas no anexo, concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.02.322C 470.0 e 09.40.322C 481.2 ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual do custo salarial para o mantemento dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade en centros especiais de emprego de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de xullo de 2015 ata o 30 de xuño de 2016, dentro do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego, e da Orde do 2 de decembro de 2015 pola que se ampliaron os créditos das ditas aplicacións orzamentarias (Diario Oficial de Galicia número 235, do 10 de decembro).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Convocatoria: Orde do 28 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención plurianual do custo salarial para o mantemento dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego de Galicia e se procede á súa convocatoria para o período do 1 de xullo de 2015 ao 30 de xuño de 2016, dentro do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (Diario Oficial de Galicia número 148, do 6 de agosto de 2015).

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2017

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO
TR341M: Axudas ao custo salarial dos postos de traballo en Cee

Entidade beneficiaria

Concedido anualidade 2015

Concedido anualidade 2016

Aplicación orzamentaria

Campos Gómez Juan

6.555,57

09.40.322C.470.0

Juan José Guerreiro Vázquez

2.616,99

11.02.322C.470.0

Juan José Guerreiro Vázquez

6.486,00

09.40.322C.470.0

María del Carmen Piñeiro Guerra

7.461,17

11.02.322C.470.0

María del Carmen Piñeiro Guerra

17.042,30

09.40.322C.470.0

Hornos Lamastelle, S.A.

76.461,88

11.02.322C.470.0

Hornos Lamastelle, S.A.

188.512,13

09.40.322C.470.0

Centro de Atención de Llamadas

16.498,11

11.02.322C.470.0

Centro de Atención de Llamadas

37.986,22

09.40.322C.470.0

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

33.293,35

11.02.322C.470.0

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

60.552,74

09.40.322C.470.0

Mape Asesores, S.A.

10.110,37

11.02.322C.470.0

Mape Asesores, S.A.

30.350,33

09.40.322C.470.0

Radio Servicio, S.A.

9.118,92

11.02.322C.470.0

Radio Servicio, S.A.

22.544,25

09.40.322C.470.0

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

42.478,33

11.02.322C.470.0

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

88.495,77

09.40.322C.470.0

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

125.508,82

11.02.322C.470.0

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

317.126,51

09.40.322C.470.0

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.

13.782,75

11.02.322C.470.0

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.

40.841,34

09.40.322C.470.0

Ilunión Salud, S.A.

6.064,40

11.02.322C.470.0

Ilunión Salud, S.A.

15.122,87

09.40.322C.470.0

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.

14.874,32

11.02.322C.470.0

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.

32.037,21

09.40.322C.470.0

Aparcamientos Sar, S.L.

12.709,85

11.02.322C.470.0

Aparcamientos Sar, S.L.

32.048,82

09.40.322C.470.0

Utramic, S.L.

43.639,97

11.02.322C.470.0

Utramic, S.L.

101.053,97

09.40.322C.470.0

Fesmi, S.L.

378,35

11.02.322C.470.0

Fesmi, S.L.

2.270,10

09.40.322C.470.0

Aparcamientos a Mariña, S.L.

8.225,97

11.02.322C.470.0

Aparcamientos a Mariña, S.L.

18.153,32

09.40.322C.470.0

Servicios Lamastelle, S.L.

1.297,20

11.02.322C.470.0

Servicios Lamastelle, S.L.

3.215,68

09.40.322C.470.0

Cogami Reciclado de Galicia

188.795,03

11.02.322C.470.0

Cogami Reciclado de Galicia

445.951,99

09.40.322C.470.0

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

22.279,46

11.02.322C.470.0

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

35.340,72

09.40.322C.470.0

Emprego Social, S.L.

46.416,31

11.02.322C.470.0

Emprego Social, S.L.

102.284,30

09.40.322C.470.0

Servipertu

16.716,39

11.02.322C.470.0

Servipertu

29.510,97

09.40.322C.470.0

Gráficas Integrales Cogami

15.131,29

11.02.322C.470.0

Gráficas Integrales Cogami

28.527,46

09.40.322C.470.0

Ilunión Servicios Industriales Galicia, S.L.

68.794,52

97.239,82

11.02.322C.470.0

Ilunión Servicios Industriales Galicia, S.L.

157.585,08

09.40.322C.470.0

Talleres Trébore, S.L.

16.760,54

11.02.322C.470.0

Talleres Trébore, S.L.

41.246,44

09.40.322C.470.0

Amil Lago Servicios Generales

120.896,97

11.02.322C.470.0

Amil Lago Servicios Generales

181.238,13

09.40.322C.470.0

Tratamento Mediambiental de Vehículos

14.225,96

11.02.322C.470.0

Tratamento Mediambiental de Vehículos

35.101,05

09.40.322C.470.0

Area 7 Preimpresión Técnica, S.L.

6.053,60

11.02.322C.470.0

Area 7 Preimpresión Técnica, S.L.

11.640,48

09.40.322C.470.0

Coregal Parques e Xardíns

33.866,63

11.02.322C.470.0

Coregal Parques e Xardíns

68.778,86

09.40.322C.470.0

C.E.E. Aspaber, S.L.

34.506,93

11.02.322C.470.0

C.E.E. Aspaber, S.L.

89.412,98

09.40.322C.470.0

Dislabora Coruña, S.L.U.

7.346,42

11.02.322C.470.0

Dislabora Coruña, S.L.U.

22.778,74

09.40.322C.470.0

Cogami Informática e Comunicacións

65.233,68

11.02.322C.470.0

Cogami Informática e Comunicacións

128.917,26

09.40.322C.470.0

Autotaxi Narón, S.L.

7.327,31

11.02.322C.470.0

Autotaxi Narón, S.L.

15.178,57

09.40.322C.470.0

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

16.224,43

11.02.322C.470.0

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

41.938,63

09.40.322C.470.0

Galprenova, S.L.

23.444,99

11.02.322C.470.0

Galprenova, S.L.

46.107,91

09.40.322C.470.0

Galega de Economía Social

17.825,46

11.02.322C.470.0

Galega de Economía Social

41.724,78

09.40.322C.470.0

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

6.526,62

11.02.322C.470.0

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

16.192,65

09.40.322C.470.0

Extel Facilities, S.L.U.

12.828,98

11.02.322C.470.0

Extel Facilities, S.L.U.

30.619,28

09.40.322C.470.0

Grupo Sifu Galicia, S.L.

53.215,13

11.02.322C.470.0

Grupo Sifu Galicia, S.L.

105.088,58

09.40.322C.470.0

Integra Mxsi Cee Galicia, S.L.

20.959,13

11.02.322C.470.0

Integra Mxsi Cee Galicia, S.L.

46.736,02

09.40.322C.470.0

Freshcut, S.L.

26.325,28

11.02.322C.470.0

Freshcut, S.L.

65.523,42

09.40.322C.470.0

Juan María Empleo, S.L.

2.284,82

11.02.322C.470.0

Juan María Empleo, S.L.

5.647,18

09.40.322C.470.0

Viveiros Amencer, S.L.

7.788,54

11.02.322C.470.0

Viveiros Amencer, S.L.

18.947,37

09.40.322C.470.0

Aspamadis, S.L.

31,52

09.40.322C.470.0

Exclusivas Muriedas, S.L.

416,13

10.530,70

09.40.322C.470.0

Cln Incorpora, S.L.

382,52

11.02.322C.470.0

Cln Incorpora, S.L.

1.592,46

09.40.322C.470.0

Tanipo, S.L.

9.012,11

11.02.322C.470.0

Tanipo, S.L.

16.950,08

09.40.322C.470.0

San Jerónimo Emiliani, S.L.

16.288,65

11.02.322C.470.0

San Jerónimo Emiliani, S.L.

35.622,47

09.40.322C.470.0

Radiotaxi de Pontevedra, S.L.

6.172,59

11.02.322C.470.0

Radiotaxi de Pontevedra, S.L.

15.083,99

09.40.322C.470.0

Asesoría Informática Gallega, S.L.

53.060,60

11.02.322C.470.0

Asesoría Informática Gallega, S.L.

103.062,03

09.40.322C.470.0

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

49.289,16

11.02.322C.470.0

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

96.225,06

09.40.322C.470.0

Claro Sol Integral, S.L.

2.228,80

11.02.322C.470.0

Claro Sol Integral, S.L.

6.486,00

09.40.322C.470.0

Aceesca Emprego, S.L.

11.192,07

11.02.322C.470.0

Aceesca Emprego, S.L.

27.101,46

09.40.322C.470.0

Aspas Emprego, S.L.

16.589,92

11.02.322C.470.0

Aspas Emprego, S.L.

36.292,55

09.40.322C.470.0

Galega de Integra-Tex

10.360,30

11.02.322C.470.0

Galega de Integra-Tex

25.667,73

09.40.322C.470.0

Terrarecicla, S.L.

5.990,48

11.02.322C.470.0

Terrarecicla, S.L.

12.069,13

09.40.322C.470.0

Artegalia Economía Social

7.826,39

11.02.322C.470.0

Artegalia Economía Social

15.575,99

09.40.322C.470.0

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

5.210,42

11.02.322C.470.0

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

12.938,08

09.40.322C.470.0

A Creba Feito a Man, S.L.

1.297,20

11.02.322C.470.0

A Creba Feito a Man, S.L.

3.138,96

09.40.322C.470.0

Combina Social, S.L.

150.610,83

11.02.322C.470.0

Combina Social, S.L.

358.237,24

09.40.322C.470.0

Activa Social ETT

38.064,80

11.02.322C.470.0

Activa Social ETT

84.936,37

09.40.322C.470.0

Ambar Acción Social, S.L.U.

6.810,32

11.02.322C.470.0

Ambar Acción Social, S.L.U.

13.481,88

09.40.322C.470.0

Viveiros Valadares, S.L.

6.285,49

11.02.322C.470.0

Viveiros Valadares, S.L.

17.627,13

09.40.322C.470.0

Planway Noroeste, S.L.

28.986,35

11.02.322C.470.0

Planway Noroeste, S.L.

62.521,40

09.40.322C.470.0

Caxizo, S.L.

19.923,73

11.02.322C.470.0

Caxizo, S.L.

37.832,46

09.40.322C.470.0

Amilaxa Servicios Generales, S.L.

22.007,32

11.02.322C.470.0

Amilaxa Servicios Generales, S.L.

53.979,22

09.40.322C.470.0

Norintegra, S.L.

23.801,58

11.02.322C.470.0

Norintegra, S.L.

42.718,33

09.40.322C.470.0

Cabo Prior Suministros, S.L.

3.982,20

11.02.322C.470.0

Cabo Prior Suministros, S.L.

8.009,41

09.40.322C.470.0

Integración y Personas, S.L.

24.246,41

11.02.322C.470.0

Integración y Personas, S.L.

48.192,68

09.40.322C.470.0

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

4.059,23

11.02.322C.470.0

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

12.099,30

09.40.322C.470.0

Insertega, S.L.

3.900,13

09.40.322C.470.0

Panificadora Mencer, S.L.

27.590,58

11.02.322C.470.0

Panificadora Mencer, S.L.

74.557,67

09.40.322C.470.0

Ascm Ferrolterra, S.L.

4.161,84

11.02.322C.470.0

Ascm Ferrolterra, S.L.

6.444,49

09.40.322C.470.0

Ambigal 360, S.L.

8.464,23

11.02.322C.470.0

Ambigal 360, S.L.

30.814,21

09.40.322C.470.0

Globaltika Europrojects, S.L.

623,50

11.02.322C.470.0

Globaltika Europrojects, S.L.

1.591,94

09.40.322C.470.0

Blavice Services, S.L.

94.435,37

11.02.322C.470.0

Blavice Services, S.L.

195.301,40

09.40.322C.470.0

Kioscos de Galicia, S.L.

2.918,51

09.40.322C.470.0

Contratación e Integración Laboral, S.L.

16.120,44

11.02.322C.470.0

Contratación e Integración Laboral, S.L.

31.673,92

09.40.322C.470.0

Ocon Noroeste de Transportes, S.L.

11.468,87

11.02.322C.470.0

Ocon Noroeste de Transportes, S.L.

40.895,81

09.40.322C.470.0

Urvina Integración, S.L.

12.839,29

11.02.322C.470.0

Urvina Integración, S.L.

27.165,30

09.40.322C.470.0

Asociación Aspadex

4.540,24

11.02.322C.481.2

Asociación Aspadex

8.897,58

09.40.322C.481.2

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

1.159,68

11.02.322C.481.2

Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional

2.616,85

09.40.322C.481.2

Asociación Compostela de Autotaxi

7.134,60

11.02.322C.481.2

Asociación Compostela de Autotaxi

16.107,24

09.40.322C.481.2

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo

8.222,50

11.02.322C.481.2

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo

15.177,27

09.40.322C.481.2

Asociación Aixiña

76.005,11

11.02.322C.481.2

Asociación Aixiña

185.479,65

09.40.322C.481.2

Asociación Padres Disminuidos Psíquicos Virgen de la O

4.574,08

11.02.322C.481.2

Asociación Padres Disminuidos Psíquicos Virgen de la O

9.080,40

09.40.322C.481.2

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

38.355,16

11.02.322C.481.2

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

69.150,67

09.40.322C.481.2

Asociación Galega San Francisco (Agasfra)

3.925,48

11.02.322C.481.2

Asociación Galega San Francisco (Agasfra)

8.537,95

09.40.322C.481.2

Asociación para el Empleo y Formación de Personas con Discapacidad

18.497,68

11.02.322C.481.2

Asociación para el Empleo y Formación de Personas con Discapacidad

41.228,51

09.40.322C.481.2

Total concedido

2.138.509,42

4.859.196,93