Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 8 de xuño de 2017 Páx. 27876

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Marín

EDICTO (14/2017).

Familia, garda, custodia, alimentos de fillo menor non matrimonial non consensuado 14/2017

Sobre outros familia incidentes

Demandante: Natalia Pereira de Jesús

Procuradora: Cristina Álvarez Cimadevila

Avogada: Carmen María Villanueva Santiago

Demandados: Ministerio Fiscal, Luis Filipe Ferreira Vasques

Cédula de notificación

No procedemento de referencia ditouse sentenza o 26 de abril de 2017, cuxo particular é do teor literal seguinte:

«Sentenza 64/2017

Marín, 26 de abril de 2017

Vistos por min, Tatiana de Francisco López, xuíza do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Marín e o seu partido xudicial, os presentes autos de medidas definitivas con relación á garda, custodia e alimentos seguidos co número 14/2017, instado pola procuradora Sra. C.A.C., en nome e representación de N.P. de J., fronte a Luis Filipe Ferreira Vasques, en situación de rebeldía procesual, sendo parte o Ministerio Fiscal, procédese a ditar a presente sentenza conforme os seguintes...

Decido que, estimando a demanda formulada pola procuradora Cistina Álvarez, en nome e representación de N. P. de J., debo acordar e acordo as seguintes medidas definitivas:

I. Suspensión da patria potestade do pai Luis Filipe Ferreira Vasques, respecto dos menores A.J.V.P. e A.V.P.

II. Garda e custodia e patria potestade exclusiva da nai N.P. de J., respecto dos menores A.J.V.P. e A.V.P.

Estas medidas poderán ser modificadas cando se alteren substancialmente as circunstancias.

Non procede facer expreso pronunciamento en custas.

Notifíquese a presente resolución ás partes e ao Ministerio Fiscal.

Contra esta resolución cabe interpoñer recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de Pontevedra de conformidade co disposto nos artigos 457 e seguintes da LAC.

Líbrese testemuño da presente resolución para a súa unión aos autos principais e lévese o orixinal ao libro de sentenzas deste xulgado.

Así, por esta a miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.

Publicación. Lida e publicada foi a anterior sentenza pola xuíza que a subscribe, que está celebrando audiencia pública no mesmo día da súa data. Dou fe».

E como consecuencia do ignorado paradoiro de Luis Filipe Ferreira Vasques, expídese a presente para que sirva de cédula de notificación.

Marín, 27 de abril de 2017

O/a letrado/a da Administración de xustiza