Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Mércores, 26 de xullo de 2017 Páx. 35482

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización de centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de especialistas e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo

Modifícar as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.

– Centros de educación especial que se relacionan no anexo II.

– Colexios rurais agrupados, relacionados no anexo III.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprimir os centros que se relacionan no anexo IV desta orde.

Artigo 3. Persoal docente

1. Aos centros que como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro incrementen o número de postos de traballo, aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992, pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderanse solicitar polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/1991, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde, desenvolveranse durante o mes de setembro de 2017 e terán efectos do día 1º do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2017

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Unidades

Postos de traballo

Código

Concello

Localidade

Denominación

INF

PRI

EE

EI

EP

FI

FF

EM

EF

PT

AL

DO

OC

TOT

Coruña (A)

15025220

Ames

CEP Plurilingüe de Ventín

0

22

0

21

3

1

2

3

2

1

1

0

34

Arteixo

15000363

Arteixo

CEIP Ponte dos Brozos

15

30

20

29

4

1

2

4

2

2

1

0

65

15023041

Oseiro

CEIP de Galán

3

16

4

15

3

1

1

2

1

1

1

0

29

Boiro

15001471

Boiro

CEIP Praia Xardín

3

11

4

10

2

1

1

2

1

1

1

0

23

Brión

15001847

Brión

CEIP Plurillingüe de Pedrouzos

6

18

8

17

3

1

2

3

2

1

1

0

38

Camariñas

15002062

Camelle

CEIP de Camelle

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cariño

15011661

Cariño

CEIP Manuel Fraga Iribarne

3

7

4

6

1

1

1

1

1

0

0

0

15

Cedeira

15003054

Cedeira

CEIP Nicolás del Río

6

16

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

34

Coruña (A)

15005026

A Coruña

CEIP Sanjurjo de Carricarte

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

15025037

A Coruña

CEIP Sagrada Familia

8

18

10

17

3

1

2

3

2

1

1

0

40

Fene

15020982

Barallobre

CEIP Plurikingüe O Ramo

3

4

4

4

1

0

1

1

1

0

0

1

13

15022981

Perlío

CEIP de Centieiras

3

7

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

16

Ferrol

15021846

Ferrol

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

3

7

4

6

1

1

1

1

1

0

1

0

16

15006699

Ferrol

CEIP Recimil

4

12

5

11

2

1

1

2

2

1

1

0

26

15024227

Serantes

CEIP de Pazos

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Fisterra

15007242

Fisterra

CEIP Mar de Fóra

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

Malpica de Bergantiños

15026765

Malpica de Bergantiños

CEIP Milladoiro

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

Mesía

15020854

Xanceda

CPI de Xanceda

1

6

1

5

1

1

1

1

1

0

0

0

11

Mugardos

15009391

Franza

CEIP Santiago Apóstolo

1

5

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

10

Muros

15024951

Louro

CEIP Plurilingüe de Louro

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Ortigueira

15011981

Ortigueira

CEIP José María Lage

5

12

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Oza-Cesuras

15021780

Bragade

CEIP Plurilingüe Bragade

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Pobra do Caramiñal, A

15013199

Pobra do Caramiñal

CEP Salustiano Rey Eiras

0

18

0

17

3

1

1

2

2

1

1

0

28

Pontedume

15024963

Andrade

CEIP Plurilingüe de Andrade

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

Pontes de García Rodríguez, As

15013591

As Pontes de Gcía. Rguez.

CEIP Plurilingüe Santa María

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

15013643

As Pontes de Gcía. Rguez.

CEIP Plurilingüe A Magdalena

6

12

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Porto do Son

15013989

Queirugq

EEI de Queiruga

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Santiago de Compostela

15016292

Sabugueira

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Teo

15017107

Lucí

CEIP da Ramallosa

4

15

5

14

2

1

1

2

2

1

1

0

29

Vimianzo

15019372

Vimianzo

CEIP San Vicenzo

3

9

4

8

2

1

1

1

1

0

1

0

19

Lugo

Baleira

27000319

A Esperela

CEIP Concepción López Rey

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Burela

27015751

Burela

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

5

9

6

8

2

1

1

2

1

1

0

1

23

Fonsagrada, A

27003850

A Fonsagrada

CEIP Santa María

2

4

2

4

1

0

1

1

1

0

0

1

11

Lugo

27006164

Lugo

CEIP Albeiros

5

9

6

8

2

1

1

2

1

1

0

0

22

27006334

Lugo

CEIP das Mercedes

6

12

8

11

2

1

1

2

1

1

0

1

28

Outeiro de Rei

27008513

Outeiro de Rei

CEIP Laverde Ruíz

5

8

6

7

2

1

1

1

1

1

0

0

20

Páramo, O

27016492

Adai

CEIP do Páramo

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Pontenova , A

27010325

A Pontenova

CEIP Plurilingüe da Pontenova

2

4

2

4

1

0

1

1

1

0

0

1

11

Samos

27014240

Samos

CEIP de Samos

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sarria

27011743

Chorente

CEIP Antonio Fernández

1

4

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

10

Ourense

Blancos (Os)

32002043

Os Blancos

CEIP Plurilingüe dos Blancos

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Boborás

32002122

Xuvenxos

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

2

4

2

4

1

0

1

1

1

0

1

0

11

Entrimo

32014902

Entrimo

CEIP Santa María A Real

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Maside

32006929

Maside

CPI Terras de Maside

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Ourense

32008811

Ourense

CEIP Virxe de Covadonga

4

9

5

8

2

1

1

2

1

1

0

1

22

32015219

Ourense

CEIP Manuel Sueiro

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

32009360

Ourense

CPI José García García

3

5

4

5

1

0

1

1

2

0

0

0

14

32008801

Ourense

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

6

12

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

29

Pereiro de Aguiar (O)

32016029

Santa Morta de Moreiras

CEIP Ben-Cho-Shey

4

9

5

8

2

1

1

2

1

1

0

1

22

Ribadavia

32011305

Ribadavia

CEIP Plurilingüe Tomás de Lemos

6

12

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Toén

32012711

Toén

CEIP Saco e Arce

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Pontevedra

Agolada, A

36003480

Ferreiroa

CEIP de Agolada

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

Estrada (A)

36002347

A Estrada

CEIP Pérez Viondi

7

15

9

14

3

1

2

1

1

1

1

0

33

Grove (O)

36014878

O Grove

CEIP de Conmeniño

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

Illa de Arousa, A

36013011

A Illa de Arousa

CEIP da Torre-Illa

3

14

4

13

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Lama, A

36014611

A Lama

CEIP A Lama

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

Marín

36004460

Ardán

CEIP de Ardán

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

36004484

Marín

CEIP da Laxe

2

8

2

7

2

1

1

1

1

0

1

0

16

36014982

Marín

EEI O Grupo

3

0

4

0

1

0

0

0

0

1

0

0

6

36004496

Marín

CEP de Sequelo-Marín

0

11

0

10

2

1

1

2

1

0

1

0

18

Meaño

36004691

Dena

CEIP de Coirón-Dena

3

11

4

10

2

1

1

2

1

1

1

0

23

Moraña

36005142

Saiáns

CPI Santa Lucía

3

12

4

11

2

1

1

2

1

1

0

0

23

Mos

36013564

Tameiga

CEIP Pena de Francia

4

12

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

36005245

Mos

CEIP Mestre Martínez Alonso

4

10

5

9

2

1

1

2

1

1

0

1

23

Poio

36015895

Raxó

CEIP de Espedregada

1

4

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

9

Ponteareas

36007539

Ponteareas

CEIP Fermín Bouza Brey

4

18

5

17

3

1

2

3

2

1

1

0

35

36007370

Guláns

CEIP Feliciano Barrera

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Pontecesures

36007621

Pontecesures

CPI de Pontecesures

3

9

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

18

Pontevedra

36006109

Campañó

CEIP de Parada-Campañó

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

36006420

Pontevedra

CEP Campolongo

0

20

0

19

3

1

1

3

2

1

1

0

31

36013837

Pontevedra

EEI Fina Casalderrey

6

0

8

0

1

0

0

0

0

1

0

1

11

Redondela

36007709

Reboreda

CEIP de Santo Paio de Abaixo

3

12

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

Rodeiro

36008155

Rodeiro

CPI Plurilingüe de Rodeiro

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

Sanxenxo

36008878

Vilalonga

CEIP Plurilingüe Cruceiro

4

12

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

Vigo

36015032

Bembrive

CEIP de Chans-Bembrive

3

12

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

36010101

Cabral

CEIP O Sello

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

36010666

Teis

CEIP San Salvador

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

36016061

Vigo

CEIP A Doblada

3

10

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

22

36010691

Valadares

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

0

8

0

7

2

1

1

1

1

0

1

0

14

36010629

Vigo

CEIP Vicente Risco

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

36010125

Vigo

CEIP de Fonte Escura

2

3

2

2

2

1

0

1

1

3

1

1

0

12

Vilagarcía de Arousa

36012742

Sobrán

CEIP de Vilaxoán

3

10

4

9

2

1

1

2

1

1

0

1

22

36015071

Vilagarcía

EEI Vagalume

6

0

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

10

36015652

Vilagarcía

CEIP O Piñeiriño

4

12

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

ANEXO II

Provincia

Código

Concello

Denominación

Unidades

Postos de traballo

Lugo

EM

EF

PT

AL

DO

TOT

27014057

Lugo

CEE Santa María

14

1

1

8

4

1

15

ANEXO III

Coruña, A

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Carballo

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

15032251

CRA Ponte da Pedra

Artes

1

Berdillo (O Moucho)

1

1

Bértoa (A Rega)

1

Bértoa (Mirón)

1

Cances

1

Goiáns

1

Sísamo (Os Vilares)

1

1

Totais

5

4

6

4

1

1

1

1

0

0

14

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Coristanco

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

15026480

CRA Novo Mencer

Oca

1

Rabadeira

1

San Paio

1

Xaviña

1

Totais

4

0

5

0

1

1

1

1

0

0

9

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Narón

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

15026111

CRA de Narón

Narón (Domirón)

3

O Val (Quinta)

2

3

Pedroso (As Congostras)

1

Sedes (A Feira do Trece)

1

Totais

7

3

9

3

1

1

1

1

0

1

17

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Santa Comba

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

15026157

CRA de Santa Comba

Boaña de Arriba

1

Busto

1

Mallón (San Cristovo)

1

Totais

2

1

2

1

1

1

1

0

0

0

6

Ourense

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Monterrei

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

32020801

CRA de Monterrei

Vilaza

1

Vences

1

Pazos

1

Totais

3

0

4

0

1

1

1

0

1

0

8

Pontevedra

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Salvaterra de Miño

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

36024070

CRA A Lagoa

A Vesada (alxén)

1

Arantei

1

Cabreira

1

Corzáns (A Feira)

1

Fornelos

1

Oleiros

1

Pesqueiras

1

Totais

7

0

9

0

1

1

1

0

1

0

13

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

Tui

EI

EP

EI

EP

FI

EM

EF

PT

AL

DO

TOTAL

36024112

CRA Mestra Clara Torres

A Igrexa (Baldráns)

1

O Souto (Guillarei)

1

Pexegueiro

1

Os Gaios (Areas)

1

Caldelas de Tui

1

Malvas

1

Ribadelouro

1

Totais

7

0

9

0

1

1

1

1

1

1

15

ANEXO IV

Provincia

Código

Concello

Denominación

Coruña, A

15001380

Boiro

EEI de Saltiño

15007849

A Laracha

CEIP de Revoltiña

15020362

Padrón

EEI de Rúa

15014751

Rois

EEI de Seira

Ourense

32005721

Xunqueira de Espadanedo

CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe

Pontevedra

36015123

O Grove

EEI Monte da Vila

36017636

Meaño

EEI de Xil-Meaño

36013369

Poio

EEI de Portosanto

36016589

Vilanova de Arousa

EEI de Tremoedo