Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2017 Páx. 36679

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 28 xullo de 2017 pola que se outorgan nomeamentos ás rexistradoras da propiedade, mercantís e de bens mobles que obtiveron praza no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

O nomeamento de rexistradores da propiedade, mercantís e de bens mobles que desempeñen funcións en Galicia é competencia desta comunidade autónoma, segundo o disposto no artigo 26.1 do Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981.

Visto o expediente instruído para a provisión de rexistros da propiedade, mercantís e de bens mobles entre os membros do corpo de aspirantes a rexistradores da propiedade, mercantís e de bens mobles, constituído pola Orde JUS/150/2017, do 10 de febreiro (BOE do 25 de febreiro), de acordo cos resultados do concurso para a provisión de rexistros da propiedade, convocado por Resolución da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do 12 de xuño de 2017 (BOE do 19 de xuño), e de conformidade cos artigos 284 da Lei hipotecaria, 496 e demais concordantes do Regulamento para a súa execución, co Decreto da Xunta de Galicia 72/2013, do 25 de abril, e coas demais disposicións legais autonómicas pertinentes,

RESOLVO:

Nomear as rexistradoras comprendidas na citada resolución e que no anexo se relacionan para prover os rexistros vacantes radicados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

María Lorena Varela Candamio, para o Rexistro da Propiedade da Coruña número 5.

María Alejandra Castaño Verde, para o Rexistro da Propiedade de Caldas de Reis.

Marta Blanco Iglesias, para o Rexistro da Propiedade de Monforte de Lemos-Quiroga.

Catalina Javiera Ruiz-Rico Ramos, para o Rexistro da Propiedade de Ortigueira.

Victoria Pérez de la Cruz Martínez, para o Rexistro da Propiedade do Carballiño-Ribadavia.