Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 10 de agosto de 2017 Páx. 38733

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Oroso

ANUNCIO de licitación do contrato de prestación de servizos de portaría e conserxaría do complexo deportivo municipal de Sigüeiro.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención de información:

a) Organismo: Concello de Oroso.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

i) Dependencia: Intervención.

ii) Domicilio: praza de Isaac Díaz Pardo, 1.

iii) Localidade e código postal: Oroso 15888.

iv) Teléfono: 981 69 14 78.

v) Telefax: 981 69 17 86.

vi) Correo electrónico: ana.linares@oroso.es.

vii) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.concellooroso.com.

viii) Data límite de obtención de documentación e información: ata 2 días naturais antes da finalización do prazo para presentar de proposicións.

d) Número de expediente: 2017/C004/000011.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizos.

b) Descrición: servizos de portaría e conserxaría do complexo deportivo municipal de Sigüeiro.

c) Lugar de execución/entrega: Concello de Oroso.

d) Prazo de execución e prórroga: véxaxe o artigo 6 do prego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto cun unico criterio de adxudicación.

c) Criterios de adxudicación: véxase o artigo 12 do prego de claúsulas administrativas.

4. Orzamento base de licitación: véxase o artigo 7.2 do prego de claúsulas administrativas.

5. Garantías exixidas: definitiva: 5 % do importe de adxudicación.

6. Valor estimado: 135.481,17 euros.

7. Requisitos específicos do contratista: véxase as cláusulas 3 e 4 do prego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: 15 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do último anuncio no BOP, perfil de contratante ou no DOG.

b) Modalidade de presentación: presencial ou por correo.

c) Lugar de presentación:

i) Dependencia: Rexistro Xeral do Concello.

ii) Domicilio: praza de Isaac Díaz Pardo, 1.

iii) Localidade e código postal: Oroso 15888.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Enderezo: praza de Isaac Díaz Pardo, 1.

b) Localidade e código postal: Oroso 15888.

10. Gastos de publicidade: os gastos que xeren os anuncios cun máximo de 1.000 euros.

Oroso, 2 de agosto de 2017

Manuel Mirás Franqueira
Alcalde