Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Xoves, 19 de outubro de 2017 Páx. 48805

III. Outras disposicións

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2017 pola que se procede á apertura dun período de elección de provisor de asistencia sanitaria especializada na Xestión Integrada de Vigo.

O Servizo Galego de Saúde formalizou, con data do 1 de setembro de 2014, un concerto coa entidade Hospital Povisa, S.A. para a prestación dos servizos de asistencia sanitaria especializada, incluídos na súa carteira de servizos, á poboación beneficiaria da Seguridade Social e protexida polo Servizo Galego de Saúde, que libremente o elixa, asignada aos centros de saúde dos concellos de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar e aqueloutros que a Administración determine do concello de Vigo.

Na cláusula 1.2 do prego de prescricións técnicas particulares deste concerto establécese que a Xerencia do Servizo Galego de Saúde, mediante resolución, establecerá o procedemento e o prazo para que os beneficiarios da Seguridade Social que ten a obriga de protexer, poidan elixir libremente o provisor de asistencia sanitaria especializada.

A través da Instrución 7/2014, da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, do 1 de setembro, estableceuse que o período anual de elección sería entre o 1 e o 30 de novembro de cada ano de vixencia do concerto citado anteriormente.

Co obxecto de facer efectiva a posibilidade de elección indicada, por medio desta resolución

ACORDO:

Primeiro. Os beneficiarios da Seguridade Social dos centros de saúde dos concellos de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar, así como os dos centros de saúde de Coia, Coruxo, Navia, López Mora, Pintor Colmeiro, Nicolás Peña e Rosalía-Beiramar, estes últimos no concello de Vigo, poderán solicitar a inclusión no Complexo Hospitalario Universitario da Xestión Integrada de Vigo ou seren asignados á area de Povisa, como provisores de asistencia sanitaria especializada.

Segundo. A solicitude de cambio de provisor de asistencia sanitaria especializada efectuaraa:

a) A persoa titular do dereito de elección, quen, acreditada a súa identidade a través do documento nacional de identidade, tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) ou pasaporte, achegará a seguinte documentación:

– Solicitude de acordo cos modelos que estarán dispoñibles na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

b) A persoa autorizada ou mediante titor/a legal, quen, acreditada a súa identidade a través do documento nacional de identidade, tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) ou pasaporte, achegará a seguinte documentación:

– Solicitude de acordo cos modelos que estarán dispoñibles na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

– Documento acreditativo da tutela legal ou, se é o caso, orixinal da autorización específica do/da interesado/a. Neste caso, deberá achegar tamén a fotocopia do documento nacional de identidade, tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) ou pasaporte da persoa titular do dereito.

Terceiro. Non será posible tramitar a opción de cambio nos seguintes supostos:

a) Mentres a persoa usuaria estea hospitalizada nun ou noutro hospital, ou ben cando teña iniciado un tratamento de radioterapia e/ou quimioterapia.

b) Cando as solicitudes recibidas superen o límite máximo de persoas usuarias que Povisa pode ter asignadas segundo o concerto.

Cuarto. O período para que os beneficiarios da Seguridade Social indicados no acordo primeiro da presente resolución exerzan o seu dereito a elixir libremente o provisor de asistencia sanitaria especializada, será o comprendido entre o 1 e o 30 de novembro de 2017.

Quinto. As solicitudes de cambio para un ou outro hospital entenderanse estimadas se se cumpren as condicións referidas na presente resolución, tendo en conta a epígrafe terceira, e a data de cambio será a que corresponda á súa mecanización efectiva na Unidade de Tarxeta Sanitaria. Os usuarios poderanse informar deste aspecto na área administrativa do seu centro de saúde.

As solicitudes rexeitadas comunicaranse sempre por escrito en que conste o motivo do rexeitamento.

Sexto. A presente resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2017

Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Xerente do Servizo Galego de Saúde

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file