Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 4 de decembro de 2017 Páx. 55224

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se dá publicidade das axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2016.

1. Axudas que melloren a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 23 de setembro de 2016 (DOG núm. 187, do 30 de setembro) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2016.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

****379S

Tomé Blanco, Iago

Subministración e instalación de transpondedor AIS e equipamento de vixilancia no buque I.T.B.

860,00

****1515

Aemb Cerco, S.L.

Guindastre para o buque Novo Ameixa.

11.850,00

****0464

Xoquinteira, S.L.

Hélices de manobra, guindastre e grupo hidráulico para o buque O Poche.

61.985,00

****973Z

Canabal López, Francisco Gabriel

Plotter, radar e sonda para o buque Topete Uno.

2.611,50

2. Axudas que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

a) Norma reguladora: Orde do 23 de setembro de 2016 (DOG núm. 187, do 30 de setembro) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros confinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2016.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.5.

d) Finalidade da axuda: aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

****1637

Emilio Vicente Lomba, S.L.

Illamento nos túneles de conxelación para o buque Nuevo Cedes.

7.700,00

3. Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

a) Norma reguladora: Orde do 15 de setembro de 2016 (DOG núm. 187, do 30 de setembro) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2016.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.771.1.

d) Finalidade da axuda: realizar investimentos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, melloren a seguridade, hixiene, saúde e as condicións de traballo, axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano, se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación, se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos ou mellores sistemas de xestión e organización.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

****4543

Amegrove Sociedade Cooperativa Galega

Mellora substancial de produtos elaborados.

39.000,00

****1899

Compañía Industrializadora del Bacalao, S.L.

Melloras tecnolóxicas en industria de manipulación e secado de bacallau.

30.128,64

****0641

Congelados Noribérica, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesamento de peixe.

259.935,00

****4837

Conservas Daporta, S.L.

Mellora de procesos e produtos, mellora da eficiencia enerxética e das condicións hixiénicas.

81.026,15

****5392

Conservas de Cambados, S.L.

Redución impacto ambiental co aforro enerxético e outras melloras.

29.189,00

****7534

Conservas Lago Paganini, S.L.

Mellora substancial de procesos e produtos, mellora da seguridade, hixiene e condicións de traballo.

408.149,00

****2798

Costas y Miñán, S.L.

Melloras tecnolóxicas en industria de tratamento de produtos de pesca e acuicultura.

74.514,75

****1549

Cultivos Marinos Vilanova, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo e elaboración dun novo produto.

30.000,00

****1617

Fesba, S.L.

Adquisición dun túnel continuo de conxelación con refrixerantes CO2 e amoníaco NH3 para reducir o impacto ambiental.

413.145,00

****9590

Francisco Muñiz e Hijos, S.A.

Proxecto de aforro enerxético en instalación frigorífica existente.

57.539,50

****6294

Frigomar Burela, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas no final da liña de industria do procesamento do peixe.

218.553,50

****6938

Frigorífica Botana, S.L.

Proxecto de instalación de liña de procesamento de peixe fresco e aforro enerxético.

117.950,00

****0880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Innovación e mellora de procesos e produtos e de organización nunha empresa de elaboración de produtos da pesca.

330.624,99

****3922

Frigoríficos Oya, S.A.

Proxecto de innovación no ámbito da eficiencia, aforro enerxético, mellora ambiental, seguridade e mellora de procesos.

76.752,31

****7528

Galiciamar, S.A.

Proxecto eficiencia enerxética e mellora das condicións hixiénicas e de traballo Galiciamar 2017.

25.505,00

****2399

Justo López Valcárcel, S.A.

Melloras tecnolóxicas orientadas á innovación, ao ambiente e ás condicións de traballo.

216.707,27

****4410

Hermanos Fernández Ibáñez Consignatarios de Pesca, S.L.U.

Mellora de produtos, procesos, seguridade e eficiencia enerxética na planta do Berbés.

93.760,76

****1018

Mariscos Antón Fernández, S.L.

Mellora substancial no proceso de produción e outras melloras.

554.188,79

****6060

Mariscos Camino, S.L.

Construción e acondicionamento dunha nave industrial para a transformación de produtos de marisqueo e acuicultura.

180.162,43

****1672

Orbe, S.A.

Investimento Ponte Caldelas 2016-2017.

83.312,50

****2958

Pasteurizados Cíes, S.L.U.

Nova e mellorada liña para mexillón ecolóxico.

190.994,59

****8696

Pescados Marcelino, S.L.

Instalación de sistemas de depuración de augas residuais.

64.387,50

****8696

Pescados Marcelino, S.L.

Mellora do sistema de xestión e control da rastrexabilidade. Mellora do proceso de etiquetaxe e expedición dos produtos.

19.706,11

****8696

Pescados Marcelino, S.L.

Modernización e optimización da liña de produción mediante melloras no sistema de calibración.

22.780,00

****0180

Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa

Investimentos en centro de expedición.

3.930,00

****5415

Vilatrade 2009, S.L.

Proxecto de mellora da eficiencia enerxética, de procesos e produtos.

50.296,50

****2333

Bacalaos Alimar, S.L.

Nova liña de produto (bacallau desalgado refrixerado).

53.845,00

****2498

Nuestro Mar de Siempre, S.L.

Liña pesadora-embolsadora.

100.072,10

****9826

Serafín Santorum, S.L.

Mellora da instalación de depuración dun cocedoiro de mexillón.

104.372,86

****0903

Vieiras de Ferrol, S.L.

Construción e equipamento de planta de evisceración de vieiras.

203.328,67

4. Axudas destinadas a establecementos de cocción do mexillón.

a) Norma reguladora: Orde do 22 de decembro de 2015 (DOG núm. 249, do 31 de decembro) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas aos establecementos de cocción de mexillón, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2016, tramitada como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 12.30.723A.771.1.

d) Finalidade da axuda: a instalación de depuradoras de augas residuais procedentes do proceso de cocción en establecementos de cocción de mexillón.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

****4318

Mejillones Ría de Arosa, S.L.

Instalación de depuradoras.

232.809,94

5. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 13 de setembro de 2016 (DOG núm. 186, do 29 de setembro) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos en acuicultura cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede a súa convocatoria para o ano 2016.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas á realización de actuacións, co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

*****974P

Abuín Varela, Carlos

Modernización embarcación auxiliar Cala a Boca: motor propulsor.

4.450,00

*****9785

Acuidoro, S.L.

Modernización granxa de engorda en Cervo.

11.426,57

*****9785

Acuidoro, S.L.

Modernización hatchery en Cervo.

42.250,81

*****603Q

Álvarez Meis, Carmen

Modernización embarcación auxiliar Tifón Tres: guindastre e moega.

46.325,00

*****194C

*****162P

*****505R

Betanzos Garrido, José Manuel

Betanzos Garrido, Ramón

Betanzos Garrido, Fernando

Modernización embarcación auxiliar Brothers Garrido: motor foraborda.

3.714,88

*****054W

Caamaño Lago, Micaela

Modernización batea Mascato.

25.160,00

*****936S

Caamaño Zubiela, Javier Antonio

Construción batea Jumaca III.

25.000,00

*****853F

Calvar Ríos, Mª Encarnación

Construción embarcación Cani Calvar.

279.310,00

*****928P

Castro Gómez, Mª Esther

Modernización embarcación auxiliar Supply: fita transportadora e instalación eléctrica.

1.750,00

*****192J

Cerviño Pastoriza, Gaspar

Modernización embarcación auxiliar Cerviño Santos: máquina seleccionadora.

12.000,00

*****0844

Confraría de Pescadores de Noia

Modernización 4 embarcacións Pedras, Broña, Testal e Punta Cotarín: 4 motores propulsores.

8.700,00

*****2255

Construcciones Nuñez Portas, S.L.

Construción embarcación.

8.971,78

*****249C

*****260G

*****277W

Cores Aragunde, José Luis

Dios Chaves, Rosa Palmira

Cores Dios, Francisco José

Modernización embarcación auxiliar Luis y Francisco: máquina pesadora.

4.500,00

*****713J

Cores Señoráns, Juan

Modernización embarcación auxiliar María Teresa Cuatro: moega.

17.175,00

*****571D

Cosque Blanco, Mª Josefa

Modernización embarcación auxiliar Aradoiro: clasificadora debulladora, pesadora electrónica e mesa grella vibradora.

12.995,00

*****968D

Dacosta Figueiras, José Antonio

Construción embarcación auxiliar Ivanda.

286.225,00

*****1729

Daso Mar, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Aida da Silva Uno: dúas pesadoras electrónicas.

10.500,00

*****1729

Daso Mar, S.L.

Construción batea Simón.

24.112,60

*****021S

Díaz Herbello, José Carlos

Modernización embarcación auxiliar Martín Codax: guindastre hidráulico, motor e pesadora electrónica.

34.050,00

*****552N

*****957W

Dios Dacosta, Manuel

Dios Dacosta, Benito

Modernización embarcación auxiliar Dous Cartarola: clasificadora debulladora e pesadora electrónica.

11.245,00

*****716H

*****915L

Duarte González, Paulo

Rios Rivas, Gloria

Modernización embarcación auxiliar Chiche: guindastre hidráulico.

22.550,00

*****001R

Eiras Leal, Cristina

Construción embarcación auxiliar Solymar.

7.627,26

*****252Y

Fariña Padín, Robustiano

Modernización embarcación auxiliar Hermanos Fariña: clasificadora debulladora.

4.550,00

*****329H

Feijoo Fariña, Francisco

Modernización embarcación auxiliar Segundo Raquel: guindastre hidráulico.

28.950,00

*****237P

*****258E

*****465D

Fernández Pérez, Antonio

Fernández Laiño, José Arturo

Fernández Laiño, F. Antonio

Modernización embarcación auxiliar Ferlai: guindastre hidráulico.

26.900,00

*****629V

Formoso Moledo, José Antonio

Modernización batea Bruma VII.

25.000,00

*****043P

Formoso Moledo, Manuel Daniel

Modernización batea Quiebra XXII.

40.600,00

*****777K

*****276K

*****277E

Freire Mayo, Elena

Rodríguez Freire, Elena

Rodríguez Freire, Monserrat

Construción batea Juliana VII.

23.000,00

*****009J

García España, Ángel Javier

Modernización embarcación Labandeira: pesadora electrónica e mesa grella.

7.000,00

*****144M

Gondar Otero, Josefino

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Mar y Cielo: clasificadora debulladora, mesa grella vibradora e pesadora electrónica.

12.995,00

*****034R

Gondar Otero, Miguel Ángel

Modernización embarcación auxiliar Gondar Otero: guindastre hidráulico.

26.825,00

*****162E

González Varela, Carlos

Construción embarcación Entre Mares.

292.160,00

*****0382

Grupo Tres Mares, S.A.

Mellora da eficiencia do xerador oxíxeno.

4.985,00

*****006X

Herbón González, Ricardo Manuel

Modernización batea Maher II.

24.912,60

*****781L

*****221G

*****714Z

*****979E

Leiro Paz, Dolores

Carballo Leiro, Celso

Carballo Leiro, María Dolores

Carballo Leiro, Cristobal

Modernización embarcación auxiliar Baido: pesadora electrónica e mesa grella vibradora.

7.000,00

*****3285

Liña Mytilus, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Elisa Figueiro: moega.

8.000,00

*****793X

López García, Rosalía

Modernización embarcación Hermanos Miguens: motor auxiliar.

6.000,00

*****166Z

López Viqueira, José M.

Modernización embarcación Cuco: cesto, pasteca, parafuso transportador e accesorios.

3.251,50

*****567V

Mariño Nogueira, María Jesús

Modernización embarcación auxiliar García Mariño: pesadora electrónica.

5.250,00

*****5653

Mejilloneras Otero, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Patricia Otero: pesadora.

4.200,00

*****1032

Mexilor, S.L.

Construción bateas: María Isabel e María del Mar VIII.

54.701,40

*****620C

Muñiz Lampón, José M.

Construción batea Gaviota

24.912,60

*****0680

North West Food, S.L.U.

Cultivo de salmónidos na ría de Muros.

27.456,68

*****603L

Núñez Cores, Manuel

Modernización embarcación auxiliar acuicultura Manuco: motor auxiliar con accesorios.

13.750,00

*****958P

*****792M

*****924C

*****193S

Oliveira Figueiras, Juan José

Oliveira Figueiras, María Soledad

Oliveira Figueiras, María José

Oliveira Hermo, José

Modernización embarcación Terceiro Telmo: guindastre, hélice de proa e equipo de navegación.

35.615,00

*****8337

Olvimar, S.L.

Construción batea Olvido II e modernización embarcación Olvimar: máquina encordadora.

27.000,00

*****648J

Ordoñez Ces, Francisco Javier

Modernización embarcación auxiliar Concha Segunda: motor propulsor.

10.850,00

*****891W

*****226V

Otero Portela, Jaime

Otero Portela, Pablo

Modernización embarcación auxiliar Liboreiro: guindastre hidráulico.

19.500,00

*****114J

Outeiral Dieste, José Antonio

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Alborada: pesadora e mesa grella.

7.000,00

*****807D

*****808X

Outeiral Yáñez, David

Outeiral Yáñez, Marcelino

Modernización embarcación Goliat Segundo: guindastre hidráulico.

39.775,00

*****2772

Ovapiscis, S.A.

Medidas de bioseguranza e aseguramento da produción.

182.207,80

*****753C

*****860Z

*****130T

Ozores Hermo, Juan Carlos

Ozores Hermo, Ernesto

Ozores Hermo, José Joaquín

Construción batea Romero. Modernización embarcación Albatros: moega.

41.862,60

*****055G

*****013C

*****171C

Ozores Nine, Roberto Carlos

Silva Hermo, Gustavo Adolfo

Fernádez Triñanes, Benigno

Cultivo oolitrófico experimental de centola, nécora e camarón.

66.094,00

*****205B

*****479G

*****316Q

Piñeiro Rodríguez, Mª del Carmen

Piñeiro Rodríguez, Juan Jesús

Rodríguez Vicente, Carmen

Modernización embarcación Primo: moega, toldilla máquina debulladora-clasificadora e grella vibradora.

10.875,00

*****996R

Piñeiro Saborido, José Manuel

Modernización embarcación Playa de Cabio: máquina pesadora e grella vibradora.

5.905,00

*****4139

Plirasa, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Mar Negro Dos: moega.

11.300,00

*****5821

Proameixa Fernández, S.L.

Modernización embarcación Segundo José Ramón: maquinaria para peneiradura de semente de ameixa.

15.050,00

*****782M

*****156D

Prol Padín, Mª del Carmen

Míguez Prol, Diego

Modernización embarcación auxiliar Meloxo: pesadora.

4.200,00

*****563Q

*****784G

Rama Albores, Manuel Ángel

Rama Albores, Alberto

Construción batea Tía María V.

24.296,59

*****475M

*****324Q

*****873J

Rodiño González, Luis

Rodiño Lusquiños, Martín

Besada Vila, Dolores Mercedes María

Modernización embarcación Robemar: pesadora electrónica e mesa grella.

7.000,00

*****070A

*****908T

*****658L

Rodríguez Boullosa, Jorge

Palmeiro González, Digna Erundina

Rodríguez Palmeiro, Olivia

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Olmo: moega e fita transportadora.

8.000,00

*****585W

Romero Torres, José Antonio

Modernización embarcación Bearromar: hélice transversal de proa.

15.475,00

*****859Y

Sánchez Mariño, Mª Teresa

Construción embarcación Segunda Honda.

11.840,04

*****513C

Seijas Rodríguez, Ramón

Modernización embarcación auxiliar Segundo Seijas: motor propulsor.

10.850,00

*****346D

*****248H

Sineiro Cacabelos, Antonio

Sineiro Somoza, María del Pilar

Modernización embarcación auxiliar Dos Meros Segundo: pesadora.

4.200,00

*****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Couso.

34.475,86

*****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Quilmas.

22.504,42

*****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Lira.

60.171,05

*****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Merexo.

13.233,62

*****2987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización sistema control granxas acuícolas.

23.515,51

*****444K

Suárez Ferro, Gabriel

Modernización embarcación auxiliar Saleu Así Primeiro: guindastre hidráulico.

28.250,00

*****369X

*****874L

Torrado Vidal, Jesús María

Torrado Vidal, José Ramón

Modernización embarcación Marañas: guindastre hidráulico.

41.150,00

*****802L

*****983Y

Torres Barreiro, Elisa Agustina

Torres Barreiro, Segundo

Modernización embarcación auxiliar O Chicho: guindastre hidráulico.

20.750,00

*****8887

Transcomar Aldán, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Herbello Cordeiro: mesa vibradora, fita de cuberta e máquina desdobradora.

6.025,00

*****476E

*****769N

Vidal Santorum, Ana Belén

Vidal Barreiro, Benito

Construción embarcación auxiliar Visan.

284.060,00

6. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 13 de setembro de 2016 (DOG núm. 186, do 29 de setembro) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para o incremento da eficiencia enerxética e o fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.5.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas a investimentos que aumenten a eficiencia enerxética e fomenten a reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

*****8785

Piscícola del Morrazo, S.A.

Instalación fotovoltaica 150 kW.

80.250,00

*****6686

Punta Moreiras, S.L.

Instalación fotovoltaica 150 kW.

80.250,00

7. Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización.

a) Norma reguladora: Orde do 28 de outubro de 2016 (DOG núm. 218, do 15 de novembro; corrección de erros no DOG núm. 234, do 9 de decembro), pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2016 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a organizacións de produtores pesqueiros e a asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

b) Convocatoria: exercicio 2016.

c) Aplicación orzamentaria: 2017.14.02.723B.780.1.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de organizacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total (€)

*****3088

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto de Vigo (OPP 04)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización dos anos 2014 e 2015.

257.747,37

*****1368

Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo (OPP 07)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización dos anos 2014 e 2015.

89.168,93

*****4790

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín (OPP 08)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización dos anos 2014 e 2015.

59.125, 56

*****5553

Organización de Produtores Porto de Celeiro, S.A. (OPP 77)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización dos anos 2014 e 2015.

155.889,24

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2017

Mercedes Rodríguez Moreda
Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica