Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 23 de xaneiro de 2018 Páx. 5117

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 19 de decembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela e Barbanza, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21-0001082819 do Banco de Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supedidata á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2017

Eloína Núñez Masid
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Adir___María

0X4957537W

Fra. 201700125

4.1.2017

1.084,77

Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Limited

W 0060072 F

Fra. 201704772

8.6.2017

256,87

Alcover Vilanova, Lucía

029219204G

Fra. 201700151

4.1.2017

268,34

Assistance Coris

A079823803

Fra. 201509018

12.11.2015

255,59

Caamaño Blanco, Manuel Ramón

078795730F

Fra. 201600617

21.1.2016

256,87

Canals Hernández, Aina

047896505V

Fra. 201700216

9.1.2017

359,79

Cao Albela, Ana María

033261840E

Fra. 201602562

7.4.2016

256,87

Collazo Somoza, Sara

052939321Z

Fra. 201505494

21.7.2015

256,87

Condori Mamani, Nicolás

046291944M

Fra. 201505672

24.7.2015

268,34

García Bargiela, Paloma

047404858H

Fra. 201701054

27.1.2017

440,09

Gómez González, Samuel

X04323462Z

Fra. 201704608

2.6.2017

439,86

González Hernández, Daniel

050082583Z

Fra. 201704779

8.6.2017

256,87

Husenman Tisler, Gustavo Adolfo

038103140Y

Fra. 201700364

12.1.2017

359,79

Iglesias Rodríguez, Iago

077421848F

Fra. 201704905

13.6.2017

256,87

Louro Fariña, Iván

078801614A

Fra. 201700380

13.1.2017

399,94

Martínez Castro, José Manuel

044814602E

Fra. 201705090

15.6.2017

255,59

Nieto Blanco, María Carmen

044826310T

Fra. 201705014

14.6.2017

267,00

Porto Duro, Manuel Rubén

076868628Y

Fra. 201601175

11.2.2016

361,59

Ricoy García, Alejandro

077464657J

Fra. 201700533

17.1.2017

359,79

Rogido Caamaño, José Manuel

078793625H

Fra. 201604422

27.6.2016

96,70

Siska Aguilar, Regina Carmen

053816597R

Fra. 201703265

19.4.2017

267,00

Vieiro Valle, Ana María

033228670H

Fra. 201707305

26.9.2017

361,59

Vilariño Freire, Miguel Ángel

078792564S

Fra. 201700701

18.1.2017

255,59