Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Mércores, 14 de marzo de 2018 Páx. 15207

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2017 (código de procedemento MT809D).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao amparo da referida orde que figuran como anexo á presente resolución.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018

Ana María Díaz López
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2017 (código de procedemento MT809D).

b) Aplicación orzamentaria: 07.04.541B.770.1.

c) Crédito orzamentario: 300.000 €.

d) Finalidade: fomentar a aplicación de medidas de protección fronte aos ataques de especies de fauna silvestre (xabaril e lobo) incentivando a adquisición de elementos preventivos dos danos que poidan ocasionar estas especies.

e) Destinatarios: persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras que figuren inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) e/ou no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia e persoas titulares de explotacións agrarias destinadas ao autoconsumo.

f) Beneficiarios e importe concedido, incluíndo os beneficiarios que renunciaron á subvención:

Expediente

Beneficiario

Axuda concedida (€)

Resolución da concesión

15/002/2017

José Ameneiros Picos

300

29.11.2017

15/003/2017

Juan Varela Méndez

750

29.11.2017

15/004/2017

Rosa María Astray Filloi

1.400

29.11.2017

15/006/2017

Roberto Castelos Vázquez

1.150

29.11.2017

15/012/2017

Gandeiría O Penedo, S.C.

2.400

29.11.2017

15/013/2017

María Sol Ares Aller

800

29.11.2017

15/022/2017

Marcos Pose Soneira

525

29.11.2017

15/023/2017

O Bañal, S.L.

600

29.11.2017

15/025/2017

Gando O Teixido, S.C.

600

29.11.2017

15/027/2017

Gadeiria O Prado, S.C.

350

29.11.2017

15/029/2017

SAT Agra López nº 1119 Xuga

600

29.11.2017

15/035/2017

Virtudes Castro Candal

350

29.11.2017

15/036/2017

María Cristina Corral Castiñeiras

180

29.11.2017

15/037/2017

María Jesús Mosquera de la Iglesia

600

29.11.2017

15/045/2017

María Carmen Loureiro Yáñez

350

29.11.2017

15/048/2017

Emilio Manuel Cores Fernández

136

29.11.2017

15/052/2017

Juan José Cadabal Romay

135

29.11.2017

15/056/2017

Fernando Cabado Rodríguez

350

29.11.2017

15/060/2017

María Milagros Rodríguez Otero

350

29.11.2017

15/062/2017

Jesús Martínez Sánchez

175

29.11.2017

15/068/2017

Arturo Luaces Rey

300

29.11.2017

15/069/2017

Diego Gómez Martínez

250

29.11.2017

15/070/2017

Dolores Bellón Bellón

200

29.11.2017

15/075/2017

Yolanda Sánchez Alonso

200

29.11.2017

15/076/2017

Jesús Carro Pita

350

29.11.2017

15/077/2017

José Manuel Cabarcos Seijo

150

29.11.2017

15/081/2017

María Consuelo Danis Priegue

2400

29.11.2017

15/083/2017

Gandeiría Rañoa, S.C.

600

29.11.2017

15/085/2017

Granxa Vilariño, S.C.

492

29.11.2017

15/088/2017

Vilar, S.C.

3.000

29.11.2017

15/089/2017

Saamil, S.C.

350

29.11.2017

15/090/2017

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

544

29.11.2017

15/091/2017

José Hermida Castro

300

29.11.2017

27/005/2017

Antonio Campello García

600

29.11.2017

27/009/2017

Julian Rego Pérez

600

29.11.2017

27/010/2017

José Luis Calvo Ansede

600

29.11.2017

27/013/2017

Ganadería Barrio, S.C.

306

29.11.2017

27/014/2017

Veiga Novo, S.C.

600

29.11.2017

27/017/2017

Ricardo Sánchez Lombardía

560

29.11.2017

27/018/2017

María Carmen Fernández Dacal

574

29.11.2017

27/019/2017

Ganadería Balgos, S.C.

600

29.11.2017

27/021/2017

La Cabreta, S.C.

1.400

29.11.2017

27/023/2017

Martiño Holstein, S.C.

464

29.11.2017

27/029/2017

José Juan Veres Fernández

2.150

29.11.2017

27/030/2017

Ángel López Caseiro

1.220

29.11.2017

27/034/2017

José Ángel Gallego Rodríguez

1.070

29.11.2017

27/042/2017

José María López Santos

650

29.11.2017

27/043/2017

María Pilar Fernández López

150

29.11.2017

27/044/2017

Laura Armesto Fernández

350

29.11.2017

27/045/2017

Antonio González Santos

600

29.11.2017

27/047/2017

Sara Leizán López

500

29.11.2017

27/051/2017

SAT Castiñeiro

600

29.11.2017

27/058/2017

José Pereira Pereira

600

29.11.2017

27/059/2017

Miguel Ángel Sánchez Otero

600

29.11.2017

27/060/2017

Celestino Díaz López

273

29.11.2017

27/062/2017

Carlos Pardo Rodríguez

600

29.11.2017

27/065/2017

María Carmen Carreira Franco

350

29.11.2017

27/066/2017

Montserrat López Fouz

491

29.11.2017

27/072/2017

Dolores López Jurjo

600

29.11.2017

27/074/2017

Carlos López Pérez

161

29.11.2017

27/081/2017

Juan López Díaz

350

29.11.2017

27/083/2017

Herminia Brañas Coro

600

29.11.2017

27/084/2017

Manuel López López

600

29.11.2017

27/096/2017

Jorge Valcarcel López

350

29.11.2017

27/100/2017

Antonia Delia Rodríguez Lorenzo

350

29.11.2017

27/101/2017

José Antonio Castro Sierra

150

29.11.2017

27/105/2017

Adita Prados Vega

350

29.11.2017

27/107/2017

Manuel Guillermo Cordero Seijo

600

29.11.2017

27/109/2017

María Ángeles Barreiro Irimia

515

29.11.2017

27/111/2017

Manuel Núñez Núñez

350

29.11.2017

27/113/2017

José Álvarez Osorio

350

29.11.2017

27/115/2017

Martín Ignacio Rubianes Álvarez

525

29.11.2017

27/116/2017

Juan Carlos Díaz Niño

500

29.11.2017

27/117/2017

Francisco Vázquez Roca

259

29.11.2017

27/118/2017

Teresa Comba Raposo

164

29.11.2017

27/119/2017

José Ángel Arias Figueiras

300

29.11.2017

27/129/2017

Carlos Fraga Iglesia

300

29.11.2017

27/130/2017

José Díaz López

600

29.11.2017

27/131/2017

Miguel Ángel Camiño Villamarín

2.400

29.11.2017

27/143/2017

José Antonio Arias Cordero

150

29.11.2017

27/145/2017

Juan Carlos Rodríguez Fernández

600

29.11.2017

27/146/2017

Benilde García García

350

29.11.2017

27/147/2017

Josefa Rodríguez Fernández

2.000

29.11.2017

27/153/2017

María Paz Varela García

150

29.11.2017

27/156/2017

Granxa Miguel, S.C.

2.000

29.11.2017

27/157/2017

González Gasalla, S.C.

1.400

29.11.2017

27/158/2017

SAT A Fonte

1.400

29.11.2017

27/162/2017

SAT Os Foros

600

29.11.2017

27/163/2017

SAT Pazo de Eiras

1.400

29.11.2017

27/164/2017

SAT O Conde

1.400

29.11.2017

27/167/2017

Veiga Paz, S.C.

2.000

29.11.2017

27/168/2017

Ganadería Coido Edrosa, S.C.

600

29.11.2017

27/172/2017

José García Fernández

350

29.11.2017

27/173/2017

Ana Rosa Alonso Arias

580

29.11.2017

27/174/2017

José Manuel Fernández Fernández

300

29.11.2017

27/177/2017

María Isabel Fernández Fernández

300

29.11.2017

27/179/2017

Antolín Alonso Arias

300

29.11.2017

27/181/2017

Lucía López Martínez

150

29.11.2017

27/185/2017

Carlos Fernández Vázquez

350

29.11.2017

27/186/2017

Nazaret Chaín Álvarez

350

29.11.2017

27/187/2017

Manuel Fernández González

350

29.11.2017

27/188/2017

Saturnino Pérez Fernández

500

29.11.2017

27/189/2017

Pedro Fernández Fernández

1.500

29.11.2017

27/195/2017

José Antonio Díaz Fernández

600

29.11.2017

27/196/2017

Andrés Fernández Rodríguez

1.150

29.11.2017

27/198/2017

Benjamín Fernández Quintana

1.150

29.11.2017

27/207/2017

Alejandro Iglesias Espiño

600

29.11.2017

27/210/2017

Ernesto García Alvarido

600

29.11.2017

27/216/2017

Daniel Fiallega Val

2.000

29.11.2017

27/217/2017

José Venerando García García

1.400

29.11.2017

27/223/2017

María Carmen Tella López

600

29.11.2017

27/224/2017

María del Carmen Rey Díaz

350

29.11.2017

27/225/2017

Sara Paz Cabarcos

350

29.11.2017

27/226/2017

María José Díaz González

600

29.11.2017

27/228/2017

Irene Pena Rodríguez

1.100

29.11.2017

27/240/2017

Soledad Fernández Prieto

247

29.11.2017

27/241/2017

Eulogio Gandoy López

350

29.11.2017

27/245/2017

Jorge Barreira Álvarez

600

29.11.2017

27/246/2017

Segundo Fernández Pérez

350

29.11.2017

27/247/2017

Manuel Dorado López

350

29.11.2017

27/251/2017

José Lago Castro

1.000

29.11.2017

27/252/2017

Oliva Iglesias Cela

1.400

29.11.2017

27/258/2017

Félix Fernández González

450

29.11.2017

27/259/2017

Amable Fernández González

450

29.11.2017

27/261/2017

Manuel López López

600

29.11.2017

27/265/2017

Antonio López Rodríguez

350

29.11.2017

27/268/2017

Irene García López

330

29.11.2017

27/270/2017

Javier Rubio Pérez

330

29.11.2017

27/271/2017

Nelida Arias López

347

29.11.2017

27/272/2017

María Josefa Basanta Mel

350

29.11.2017

27/277/2017

Ganados Basanta Fernández, S.C.

600

29.11.2017

27/279/2017

Ganadería Portela Rivas, S.C.

1.400

29.11.2017

27/284/2017

Marisa Pérez Pacín

500

29.11.2017

27/285/2017

Veiga, S.C.

505

29.11.2017

27/288/2017

Abel Fernández Díaz

600

29.11.2017

27/291/2017

José Ángel Fernández Penelo

600

29.11.2017

27/293/2017

María Carmen López Barro

350

29.11.2017

27/295/2017

Armada Liñares, S.C.

350

29.11.2017

27/296/2017

Fentegar, S.C.

500

29.11.2017

27/297/2017

Casa García, S.C.

500

29.11.2017

27/300/2017

Carlos Costa García

500

29.11.2017

27/304/2017

Plácido Rodríguez Martínez

150

29.11.2017

27/306/2017

María Carmen García Bardelas

150

29.11.2017

27/308/2017

José Alfredo Portomeñe Portomeñe

350

29.11.2017

27/309/2017

Alberto Quinteiro García

350

29.11.2017

27/310/2017

Sergio Rigueiro Iglesia

300

29.11.2017

27/313/2017

Digna Pacín Gay

600

29.11.2017

27/314/2017

José López García

350

29.11.2017

27/315/2017

Isabel Maseda López

300

29.11.2017

27/316/2017

J. Victor Lorenzo Lamas

350

29.11.2017

27/318/2017

Félix López Reigosa

600

29.11.2017

27/319/2017

Juan González García

250

29.11.2017

27/320/2017

Mercedes López Corton

350

29.11.2017

27/322/2017

Venancio Iglesia Mourelle

650

29.11.2017

27/326/2017

Ilda Portela González

1.150

29.11.2017

27/327/2017

Carlos López Basanta

220

29.11.2017

27/332/2017

Edelmira Prieto Gómez

450

29.11.2017

27/334/2017

Teresita López Loureiro

600

29.11.2017

27/337/2017

María Josefa Blanco Trigo

1.400

29.11.2017

27/339/2017

Francisco Javier Fernández Arias

1.900

29.11.2017

27/343/2017

Miguel Eiriz Escudero

350

29.11.2017

27/344/2017

Victor Sánchez Vilariño

350

29.11.2017

27/349/2017

Rodrigo Otero Gómez

600

29.11.2017

27/355/2017

José Manuel Morandeira Pacios

350

29.11.2017

27/357/2017

Victor Pérez Rigueiro

1.150

29.11.2017

27/358/2017

José Luis Pombo Torres

350

29.11.2017

27/359/2017

Manuel Iglesias Fernández

350

29.11.2017

27/367/2017

Selma Penelo Gómez

242

29.11.2017

27/370/2017

Antolín Fernández Cela

600

29.11.2017

27/373/2017

Jaime Oseira Otero

600

29.11.2017

27/376/2017

Álvarez y Vázquez, S.C.

600

29.11.2017

27/378/2017

María Josefina Cillero Chao

251

29.11.2017

27/379/2017

Manuel Capón Cabada

2.400

29.11.2017

27/380/2017

Ganadería Pernas, S.C.

450

29.11.2017

27/381/2017

Casa Requeiro, S.C.

600

29.11.2017

27/385/2017

Caseiro, S.C.

600

29.11.2017

27/386/2017

Casa Fouz, S.C.

350

29.11.2017

27/390/2017

Ganderia Marrondo, S.C.

1.400

29.11.2017

27/391/2017

Ganadería Rey, S.C.

1.400

29.11.2017

27/392/2017

Antonio Carballal Seijas

510

29.11.2017

27/393/2017

María Fe Barreiro Corredoira

900

29.11.2017

27/395/2017

José Antonio Gómez Prieto

350

29.11.2017

27/397/2017

Ana Prieto González

150

29.11.2017

27/398/2017

Caseiro, S.C.

600

29.11.2017

27/403/2017

David Vidal Vidal

200

29.11.2017

27/405/2017

Antonio Iglesia Vázquez

250

29.11.2017

27/412/2017

Fidelina Casanova Fernández

350

29.11.2017

27/414/2017

Antonio Díaz Franco

150

29.11.2017

27/417/2017

Rafael Casabella Castro

1.400

29.11.2017

27/421/2017

Manuel Bautista Fernández Gallardo

300

29.11.2017

27/422/2017

Jesús Digon Rodríguez

330

29.11.2017

27/423/2017

Fe Monteagudo Méndez

300

29.11.2017

27/424/2017

Fernando López Fernández

330

29.11.2017

27/426/2017

Ángel Quiroga González

330

29.11.2017

27/427/2017

Ana Álvarez Fernández

579

29.11.2017

27/430/2017

Luis García Rouco

500

29.11.2017

27/434/2017

Élida Villaverde Carballido

350

29.11.2017

27/440/2017

Traloagro, S.L.

1.200

29.11.2017

27/444/2017

Galan SAT nº 994 Xuga

600

29.11.2017

27/447/2017

Cesar Castelo Andión

300

29.11.2017

27/448/2017

Zoqueiro Vilei, S.C.

384

29.11.2017

27/454/2017

Ganadería Bargueiras, S.C.

600

29.11.2017

27/455/2017

Casa José María, S.C.

350

29.11.2017

27/457/2017

Ganadería Salgado Buide, S.C.

750

29.11.2017

27/458/2017

Lamas López, S.C.

638

29.11.2017

27/459/2017

José Ángel Barreira Botana

600

29.11.2017

27/463/2017

Baxoi, S.C.

600

29.11.2017

27/466/2017

Refol, S.C.

1.150

29.11.2017

27/468/2017

Lebaste, S.C.

600

29.11.2017

27/469/2017

Abrita, S.C.

600

29.11.2017

27/472/2017

Adela Fernández Armesto

409

29.11.2017

27/473/2017

María Carmen González López

409

29.11.2017

27/475/2017

Felipe, S.C.

600

29.11.2017

27/477/2017

Caxigueiro, S.C.

1.236

29.11.2017

27/482/2017

Gandeiría Sabugueiras, S.C.

800

29.11.2017

27/485/2017

Carlos Peña Álvarez

450

29.11.2017

27/486/2017

Caseiro SAT nº 991 Xuga

1.400

29.11.2017

27/487/2017

SAT Os Picos

582

29.11.2017

27/489/2017

Ganadería da Bouza, S.C.

1.000

29.11.2017

27/490/2017

Semar, S.C.

350

29.11.2017

27/498/2017

José Antonio Fernández Álvarez

600

29.11.2017

27/499/2017

Eladio Pardo Fernández

600

29.11.2017

27/500/2017

María Eda Pérez Méndez

330

29.11.2017

27/502/2017

José María Verdes Díaz

350

29.11.2017

27/506/2017

José Antonio Marrondo Montero

350

29.11.2017

27/510/2017

Javier Brañas Coro

600

29.11.2017

27/513/2017

Ricardo Fresnedo Pérez

330

29.11.2017

27/523/2017

José López Digon

590

29.11.2017

27/525/2017

Javier García Becerra

330

29.11.2017

27/529/2017

María del Carmen Arias Trabado

330

29.11.2017

27/531/2017

Manuel López Fernández

350

29.11.2017

27/537/2017

Adelina Capón López

330

29.11.2017

27/538/2017

Arantxa Simón Cabello

330

29.11.2017

27/539/2017

David López Pereda

300

29.11.2017

27/540/2017

Hector Quiroga González

600

29.11.2017

27/545/2017

María Olga Alba Alonso

300

29.11.2017

27/548/2017

Eduardo Gutiérrez López

600

29.11.2017

27/554/2017

Emilia Pérez Fernández

330

29.11.2017

27/561/2017

María Soledad López Fontal

600

29.11.2017

27/562/2017

José Manuel Chao Álvarez

300

29.11.2017

27/564/2017

José Alfonso Blanco Pena

164

29.11.2017

27/566/2017

Eladio Villares Febrero

950

29.11.2017

27/570/2017

Luis Busto Prado

600

29.11.2017

27/580/2017

Ana Chao González

350

29.11.2017

27/583/2017

María Esperanza Balsa Pico

350

29.11.2017

27/589/2017

Javier Muíña Fernández

1.400

29.11.2017

27/593/2017

Bautista Díaz López

600

29.11.2017

27/596/2017

José Franco Núñez

600

29.11.2017

27/597/2017

Monica Villadóniga Castedo

650

29.11.2017

27/599/2017

José Luis Vilariño González

600

29.11.2017

27/602/2017

Luz Campello González

800

29.11.2017

27/603/2017

María Candida Román Vázquez

350

29.11.2017

27/605/2017

Miguel Cortiñas Rouco

350

29.11.2017

27/606/2017

Carlos González Abelleira

1.700

29.11.2017

27/607/2017

Raúl Espiñeira Roca

600

29.11.2017

27/610/2017

José Antonio Pereira López

1.000

29.11.2017

27/614/2017

José Antonio Rodríguez Díaz

600

29.11.2017

27/615/2017

Manuel Ángel González Mariño

557

29.11.2017

27/616/2017

Raúl Pérez Alava

300

29.11.2017

27/619/2017

Jesús Ángel Nogueira Lence

600

29.11.2017

27/620/2017

Arturo Vecin González

600

29.11.2017

27/621/2017

Jesús Álvarez Busto

330

29.11.2017

27/623/2017

José Manuel Rodríguez Valcarce

600

29.11.2017

27/630/2017

Fermín Gómez Santin

600

29.11.2017

27/631/2017

Manuel López Díaz

317

29.11.2017

27/638/2017

Alicia García Ulloa

330

29.11.2017

27/640/2017

José Manuel Corral Rodríguez

330

29.11.2017

27/641/2017

Óscar López Valcarce

600

29.11.2017

27/642/2017

Jesús Rodríguez García

330

29.11.2017

27/646/2017

Casa Rianxo Tores, S.C.

600

29.11.2017

27/647/2017

Salvador González Díaz

600

29.11.2017

27/649/2017

Indalecio Vázquez Paz

350

29.11.2017

27/654/2017

Monserrat Chao Gago

467

29.11.2017

27/655/2017

José Luis Martínez Pérez

600

29.11.2017

27/657/2017

Sara Fernández López

350

29.11.2017

27/659/2017

Pilar Sandamil Sandamil

600

29.11.2017

27/660/2017

Concepción Núñez Álvarez

600

29.11.2017

27/663/2017

Manuel Leirado Bellas

600

29.11.2017

27/665/2017

Elvira Mallo Simón

350

29.11.2017

27/671/2017

Manuel Varela Fernández

600

29.11.2017

27/672/2017

Carmen Soto Sanjurjo

600

29.11.2017

27/675/2017

Manuel García Quintia

550

29.11.2017

27/679/2017

José Manuel Rivas Dorado

600

29.11.2017

27/682/2017

José Antonio Novo Otero

197

29.11.2017

27/685/2017

Gandería Barro, S.C.

600

29.11.2017

27/687/2017

Miravalles, S.C.

300

29.11.2017

27/689/2017

Ganadería Mingos, S.C.

450

29.11.2017

27/694/2017

Manuel Mourin Arias

340

29.11.2017

27/703/2017

Pedro Fernández Villamayor

1.400

29.11.2017

27/704/2017

Alberto Pérez Llanes

1.400

29.11.2017

27/718/2017

Raquel Fernández Moiron

2.000

29.11.2017

27/722/2017

Alberto Pacio Otero

2.000

29.11.2017

27/723/2017

Rubén Iglesias Dapena

1.400

29.11.2017

27/729/2017

Pedro García Legaspi

2.000

29.11.2017

27/735/2017

Javier Arias Arce

1.363

29.11.2017

27/737/2017

Jesús Díaz López

600

29.11.2017

27/738/2017

Marta López Macia

438

29.11.2017

27/740/2017

Ángel Carballido Prieto

150

29.11.2017

27/750/2017

Luis Fernández Santin

300

29.11.2017

27/754/2017

José Alonso López

600

29.11.2017

27/755/2017

José Antonio Díaz González

600

29.11.2017

27/757/2017

Diego Gutiérrez López

300

29.11.2017

27/759/2017

Benito Rubianes Folgueiras

330

29.11.2017

27/765/2017

Javier Santin González

317

29.11.2017

27/769/2017

Antonio Trabado López

330

29.11.2017

27/770/2017

José Luis López Arias

330

29.11.2017

27/775/2017

María Yolanda Bravo Díaz

600

29.11.2017

27/779/2017

Manuel López Freijo

600

29.11.2017

27/780/2017

María Carmen Estrada Trabado

330

29.11.2017

27/781/2017

José Carcedo Pardo

600

29.11.2017

27/782/2017

Domingo López Quiroga

330

29.11.2017

27/783/2017

Alberto Gómez Amigo

330

29.11.2017

27/792/2017

Manuel López Lougedo

600

29.11.2017

27/793/2017

Fillobal, S.C.

600

29.11.2017

27/794/2017

Gandeiría Portela, S.C.

162

29.11.2017

27/800/2017

Celso, S.C.

350

29.11.2017

27/801/2017

Carballeira, S.C.

650

29.11.2017

27/806/2017

José Díaz Carballeira

580

29.11.2017

27/807/2017

Ganadería Puluan, S.C.

600

29.11.2017

27/808/2017

Enriq y Clara, S.C.

586

29.11.2017

27/809/2017

José Valentín Fernández Ares

350

29.11.2017

27/811/2017

María Fernández Salgado

345

29.11.2017

27/812/2017

Isabel Fernández Becerra

350

29.11.2017

27/815/2017

José Antonio Álvarez Telo

350

29.11.2017

27/830/2017

José Ángel Rodríguez Paz

600

29.11.2017

27/832/2017

José Antonio Folgueira Canto

1.200

29.11.2017

27/834/2017

Carlos Vázquez Rodríguez

1.400

29.11.2017

27/836/2017

María Irma Vallejo Doval

600

29.11.2017

27/839/2017

Manuel Rodríguez Tellado

750

29.11.2017

27/844/2017

José Manuel Pajares Ferreiro

650

29.11.2017

27/845/2017

María Clara Grandio Paz

2.000

29.11.2017

27/847/2017

Daniel Pérez Fernández

1.400

29.11.2017

27/861/2017

Moreira y Montaña, S.C.

600

29.11.2017

27/862/2017

SAT Edrada nº 1113 Xuga

600

29.11.2017

27/864/2017

Carlos Teijeiro Castro

485

29.11.2017

27/881/2017

Eva Andrade Calvo

700

29.11.2017

27/883/2017

Carmen Blas Gómez

278

29.11.2017

27/885/2017

Ramón Boizan Rego

150

29.11.2017

27/889/2017

Javier Santalla Prado

350

29.11.2017

27/890/2017

María Elba Jartin Salgado

1.132

29.11.2017

27/895/2017

Natividad Díaz Rodríguez

400

29.11.2017

27/901/2017

Enrique López Losada

600

29.11.2017

27/902/2017

Roi López Carmona

1.150

29.11.2017

27/904/2017

José Manuel Rodríguez Carreira

350

29.11.2017

27/908/2017

José González Sandamil

350

29.11.2017

27/916/2017

Antonio Neira Rodríguez

1.200

29.11.2017

27/917/2017

Ganadería Rodasinde, S.C.

600

29.11.2017

27/918/2017

Javier Santin Vilor

350

29.11.2017

32/001/2017

María Nieves Rodríguez Blanco

1.400

29.11.2017

32/002/2017

Rosa María Campero Dorado

1.400

29.11.2017

32/004/2017

Josefa Pérez Alonso

450

29.11.2017

32/006/2017

María Elena Quiñones Rodríguez

150

29.11.2017

32/008/2017

María Sol Rodríguez Rodríguez

449

29.11.2017

32/015/2017

Marina Vaz Quintillán

350

29.11.2017

32/019/2017

Dolores Parejas Olmos

570

29.11.2017

32/020/2017

Sonia García Pérez

800

29.11.2017

32/023/2017

Camilo Pérez Fernández

350

29.11.2017

32/025/2017

Felipe Lorenzo Lorenzo

350

29.11.2017

32/028/2017

Nemesio Pérez González

150

29.11.2017

32/031/2017

Ganados A Barreira, S.C.

1.400

29.11.2017

32/046/2017

Carmen Pérez Losada

1.300

29.11.2017

32/047/2017

Marcos Nogueiras del Río

600

29.11.2017

32/048/2017

José Luis Rodríguez González

600

29.11.2017

32/049/2017

José González Carballo

600

29.11.2017

32/051/2017

Delfín Basalo Gómez

1.100

29.11.2017

32/053/2017

Iván Gil Rodríguez

600

29.11.2017

32/055/2017

Gumersinda Álvarez Rodríguez

1.200

29.11.2017

32/057/2017

Eva Nimo González

350

29.11.2017

32/061/2017

Rosa Álvarez González

350

29.11.2017

32/072/2017

Manuel Yáñez González

350

29.11.2017

32/073/2017

Iago Rodríguez Fernández

700

29.11.2017

32/074/2017

Eduardo Álvarez Sotelo

1.100

29.11.2017

32/077/2017

Martín Carballo Rodríguez

450

29.11.2017

32/078/2017

Manuel Carballo Álvarez

450

29.11.2017

32/086/2017

Antonia Fernández González

350

29.11.2017

32/092/2017

José Álvarez Prada

350

29.11.2017

32/095/2017

Francisco Garrido Mendoza

600

29.11.2017

32/096/2017

Carlos Domínguez Álvarez

1.400

29.11.2017

32/099/2017

Domingo Hernández Pablos

350

29.11.2017

32/100/2017

Amparo Seijas Carballedo

350

29.11.2017

32/101/2017

Antonio Díaz Fernández

350

29.11.2017

32/102/2017

Rosa Blas Álvarez

350

29.11.2017

32/103/2017

Sergio Montesinos Fernández

350

29.11.2017

32/104/2017

Marino García Álvarez

350

29.11.2017

32/106/2017

María Nieves Fernández Vidueira

1.950

29.11.2017

32/110/2017

Socorro Rodríguez Prieto

350

29.11.2017

32/112/2017

Nemesio Hervella García

800

29.11.2017

32/115/2017

Ganadería Garduñeira, S.C.

350

29.11.2017

32/120/2017

Gonzalo Rodríguez Rodríguez

350

29.11.2017

32/122/2017

Margarita Couso Prieto

350

29.11.2017

32/125/2017

Amadeo Quiroga Fernández

350

29.11.2017

32/128/2017

Alejandro Herrera García

600

29.11.2017

32/132/2017

Luis Hervella Pérez

350

29.11.2017

32/133/2017

María Isabel Morilla Brenes

350

29.11.2017

32/134/2017

Santos Gago Gago

350

29.11.2017

32/144/2017

Rogelio Fernández Fernández

350

29.11.2017

32/147/2017

Encarnación Padrisa Rubio

600

29.11.2017

32/149/2017

Javier Barja Blanco

600

29.11.2017

32/151/2017

Dolores Rodríguez Fernández

600

29.11.2017

32/153/2017

Sergio Basalo Gómez

600

29.11.2017

32/154/2017

Juan Manuel Lage Cid

600

29.11.2017

32/157/2017

José Luis Regueiro López

350

29.11.2017

32/158/2017

José Manuel García Nogueira

1.400

29.11.2017

32/160/2017

Ana Castro Méndez

1.400

29.11.2017

32/164/2017

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

1.400

29.11.2017

32/165/2017

Alonso López Tcea

800

29.11.2017

32/172/2017

Carallo Po Engazo, S.C.

350

29.11.2017

32/173/2017

Abel y María Pilar, S.C.

350

29.11.2017

32/176/2017

José Luis Salgado Iglesias

600

29.11.2017

36/002/2017

Julio Castro Pereiro

600

29.11.2017

36/008/2017

Nestor García García

300

29.11.2017

36/012/2017

Julio Diéguez García

600

29.11.2017

36/013/2017

Pilar Casal Loureiro

350

29.11.2017

36/015/2017

Ganadería Charo Cangado, S.C.

350

29.11.2017

36/025/2017

SAT Souto Castro

600

29.11.2017

36/026/2017

Ganadería Roxelo, S.C.

350

29.11.2017

36/027/2017

Gandería Ramos, S.C.

1.150

29.11.2017

36/029/2017

Ganadería Caselas, S.C.

579

29.11.2017

36/031/2017

Arturo Baqueiro Gabián

1.150

29.11.2017

36/032/2017

Ganadería Res Carboentes, S.C.

208

29.11.2017

36/034/2017

Ganadería Doygle, S.C.

350

29.11.2017

36/039/2017

María Celia Fernández Failde

2.000

29.11.2017

36/040/2017

Jesús Diéguez Cuñarro

350

29.11.2017

36/044/2017

Isolina Vence Doporto

350

29.11.2017

36/045/2017

María Santoandre Montoto

1.800

29.11.2017

36/046/2017

Mª Carmen Abeledo López

572

29.11.2017

36/049/2017

Ramón Vales Porto

600

29.11.2017

36/051/2017

Elisa Doval Villaverde

500

29.11.2017

36/052/2017

Rosa Ana Tenreiro Merlán

600

29.11.2017

36/053/2017

Sara Fernández Arca

350

29.11.2017

36/055/2017

Roberto Louzan Alonso

2.400

29.11.2017

36/056/2017

Casa do Rei, S.C.

1.350

29.11.2017

36/057/2017

José Lamazares López

600

29.11.2017

36/058/2017

J&J, S.C. Rodeiro

417

29.11.2017

36/059/2017

Avícola Vence, S.C.

500

29.11.2017

36/060/2017

Javier Madriñán Siso

600

29.11.2017

36/061/2017

José Luis Camiñas Vázquez

1.100

29.11.2017

36/062/2017

José Luis Presas Valladares

300

29.11.2017

36/067/2017

Isabel García Vázquez

1.100

29.11.2017

36/068/2017

Ganadería Bomboi, S.C.

496

29.11.2017

36/069/2017

Gandería Conde Cuñarro, S.C.

300

29.11.2017

36/070/2017

SAT O Chope

600

29.11.2017

36/073/2017

Ganadería Louzao, S.C.

600

29.11.2017

36/074/2017

Gandería Polego, S.C.

150

29.11.2017

36/075/2017

Benjamín García Lorenzo

600

29.11.2017

36/076/2017

Ganadería Portela, S.C.

600

29.11.2017

36/077/2017

Gandería SAT Cendal

500

29.11.2017

36/078/2017

Ganadería Wenceslao, S.C.

350

29.11.2017

36/079/2017

San Remigio de Maceiras, S.C.

1.425

29.11.2017

15/039/2017

Rocío Fidalgo Prieto

300

7.12.2017

27/152/2017

Ganadería Laje, S.C.

2.000

7.12.2017

27/208/2017

Alberto García García

800

7.12.2017

27/441/2017

Edrosa Val, S.C.

500

7.12.2017

32/114/2017

Xoan González Alonso

800

7.12.2017

27/287/2017

Gandería Ferreiro, S.C.

350

19.12.2017

27/648/2017

Balbino Manuel Vilela Núñez

1.590

19.12.2017

32/171/2017

Ovidra S. Cooperativa Galega

150

19.12.2017

36/071/2017

Ganadería Cangado, S.C.

350

19.12.2017

15/024/2017

López Queijo, S.C.

2.000

21.12.2017

27/860/2017

Cabuxas da Noca, S.L.

1.900

21.12.2017

32/152/2017

María Carmen Carballo Losada

1.400

21.12.2017

32/147/2017

Encarnación Padrisa Rubio

350

21.12.2017

27/676/2017

María Jesús Blanco Buján

550

21.12.2017

27/836/2017

María Irma Vallejo Doval

1.400

21.12.2017