Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 19 de marzo de 2018 Páx. 16114

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de decembro de 2017.

Mediante a Orde do 29 de decembro de 2017 (DOG do 10 de xaneiro de 2018), convócase o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da devandita orde no punto 1 fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores, e o artigo 16 establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as que se convoca o procedemento de avaliación e acreditación, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 29 de decembro de 2017, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, que figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Comisión de avaliación

Nome da sede

Código do centro

Perfil

Nome e apelidos

DNI

Actividades comerciais

CIFP Portovello

32016765

Presidenta

María del Carmen Fernández Rodríguez

34914814D

Secretaria

Eva Agustina González Fernández

34997610M

Vogal

Alberto González Villar

34992327N

Manuel Rodríguez González

36069207D

Marta Iglesias González

34989774N

Nancy Casielles Iglesias

10843450P

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidenta

María Rosario Freire Vera

32650493S

Secretaria

María del Carmen Barreiro Rodríguez

32789622V

Vogal

Luisa Otero Suárez

78787959X

Manuel Ángel Pita Alonso

32648924X

Marta Saavedra Martínez

08997136L

Administración e finanzas

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidenta

Josefa María Seoane Taibo

32796238D

Secretaria

María Julia Villar Martínez

32624608M

Vogal

Cristina López Ferro

32654950X

María Jesús Fraga Amigo

32634969Q

María Rosario Freire Vera

32650493S

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CIFP A Farixa

32015050

Presidenta

María Belén Gómez Quevedo

34964430Z

Secretaria

Alejandra Álvarez Somoza

34986615G

Vogal

Beatriz Vázquez Meire

15369268R

José Ramón Gómez Cachaldora

34978615P

María del Pilar Lorenzo Díaz

32662757C

Carpintaría e moble

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente

José Castor Corral Domínguez

34957903L

Secretario

Manuel Ángel Pena Díaz

33318891X

Vogal

Carmen Casal López

78785661N

María Inmaculada Castro Prado

33331559M

Xurxo Ojea López

36151000Z

CIFP Someso

15024513

Presidente

Antonio González Diz

34963419S

Secretario

Manuel Alberto Mesías González

32753452A

Vogal

Benigno Rafael García Amor

32790225E

José Andrés Carballeira Maceiras

32828150C

Juan Luis Santalla Felgueiras

32661367X

Carrozaría

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente

Sergio Gómez Campos

33303535H

Secretario

Luis Fernández Pardo

33840485X

Vogal

José Antonio López Delgado

10071573B

Manuel Vega Fernández

33818878T

Mercedes Álvarez Uría

33314601K

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

José Enrique Teijeiro Lombardía

33842415P

Secretario

Javier Iglesia Anllo

33347007C

Vogal

Antonio Jesús Torreiro Freire

32668589X

Miguel Vilela González

76409767H

Xacobo Ben Eiroa

34638740G

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

José Manuel González Pazos

52496474D

Secretario

José Seara González

76704753Y

Vogal

Ramón Fernández Brey

33180308W

Roberto Javier Lago Calvo

36062321T

Rubén Pedreira Ramiro

46904822W

Cociña e gastronomía

CIFP Compostela

15016000

Presidente

Jorge Carou Horta

78791267Y

Secretario

Javier Quintáns Couselo

44807228P

Vogal

Santiago Crespo González

76987814Y

Sergio Amosa López

76820773Z

Víctor Teo Ríos

33301330K

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidenta

María Carmen Fernández Sánchez

07223074Q

Secretario

Jesús Ramos Barcia

76817599Z

Vogal

Amador Camilo Lorenzo Esmerodes

76990857J

Enrique Prada Míguez

36033151V

Jacobo Otero Garrido

76870309P

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Presidente

Ángel M. Sánchez Facorro

35316400S

Secretaria

Avelina María Amado Fernández

32647896V

Vogal

Carmelo Sanjorge Pedreira

02526774V

Susana María Díez Reigosa

32758226Q

Valentín Otero Abellón

79317424S

Construción

CIFP Someso

15024513

Presidente

Juan Ramón Suárez Sánchez

32419333M

Secretario

Xosé Isidro Doporto Santos

76363250F

Vogal

Javier Presedo Boado

53164422Z

Luis Antonio Garea Rodríguez

32786650N

Miguel Ángel González Ramos

34941713K

Educación infantil

CIFP Compostela

15016000

Presidenta

Pilar Ares Fondevila

35247420N

Secretaria

María José Vilar Magán

76858779R

Vogal

Gemma Mera Vázquez

44814264Y

María Belén Nieto Castro

34956965R

María Dolores Santiso Casal

44806430S

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente

Xesús Ferreiro Núñez

33320669V

Secretario

Miguel Ángel Basadre Basadre

33320471A

Vogal

Carina Rocío Vázquez Prado

33309402C

María dos Anxos Garabana Barro

32662584P

María Teresa Quelle Vidal

33857314A

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CIFP A Farixa

32015050

Presidente

Alberto Pato Muñiz

76712663G

Secretaria

Beatriz Liñares González

76928430P

Vogal

Félix Caramés Palomanes

34963983G

José López Padrón

34953439V

Miguel Ángel López Dosil

33274456B

Electromecánica de maquinaria

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente

Sergio Gómez Campos

33303535H

Secretario

Luis Fernández Pardo

33840485X

Vogal

José Antonio López Delgado

10071573B

Manuel Vega Fernández

33818878T

Mercedes Álvarez Uría

33314601K

Electromecánica de vehículos automóbiles

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente

Sergio Gómez Campos

33303535H

Secretario

Luis Fernández Pardo

33840485X

Vogal

José Antonio López Delgado

10071573B

Manuel Vega Fernández

33818878T

Mercedes Álvarez Uría

33314601K

Miguel Ángel Méndez López

33308434H

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

José Enrique Teijeiro Lombardía

33842415P

Secretario

Javier Iglesia Anllo

33347007C

Vogal

Antonio Jesús Torreiro Freire

32668589X

Miguel Vilela González

76409767H

Xacobo Ben Eiroa

34638740G

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

Ricardo Prego Sánchez

32762712V

Secretario

Fernando Suárez Sandomingo

76404741Y

Vogal

Javier Ramos Grille

44828561C

Manuel Loureiro Loureiro

35443537P

Miguel Ángel Teira Patiño

52934398J

CIFP Someso

15024513

Presidente

Enrique Fernández Pérez

02874201Y

Secretario

Eleuterio José López Pérez

33851026V

Vogal

José Manuel Santiso de la Torre

32778308L

Luis Miguel Barreiro Ares

33291535R

Urbano Fernández Oliveros

10894458W

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente

Jesús Domínguez Amaro

34949190T

Secretario

Juan José Corral López

34996802W

Vogal

Félix Benito Castro Sánchez

36047641V

José Lago Verde

35547251S

José Luis Fernández Fernández

34966538Y

Emerxencias sanitarias

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Presidenta

Diana Pereiro Rivas

44811417B

Secretaria

María Soledad Gómez Cerradelo

76732618H

Vogal

Julián Malvar Blanco

34923264H

María Áurea Doval Bouzas

34957413N

María Teresa Franco Leis

52934374N

Patricia Atenea Sánchez Mata

27522575Q

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente

Bernardo Troncoso González

35549688Z

Secretaria

María Esther Arjona Díaz

35259733C

Vogal

Camilo Cores Cobas

36029723Q

María Dolores Rivas García

33820627R

María Dolores Vilar López

33858777V

Estética e beleza

CIFP Someso

15024513

Presidenta

María del Carmen Oubel Portos

33294476K

Secretaria

Beatriz García Veiga

32789993C

Vogal

Estela María Mira Mata

32821554W

Francisco Javier Gómez Hormigo

32697089J

María Cristina González Purriños

32772366B

Farmacia e parafarmacia

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Presidenta

Rosario Fernández Iglesias

34936117Z

Secretario

José Manuel Álvarez Álvarez

34267470T

Vogal

Antolín M. Abelleira González

32627720N

Juan Jesús Varela

32438265P

María de los Ángeles Pérez Barreiros

34992624X

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Presidente

Santiago Liñares Beiras

33270549Z

Secretaria

Margarita Naya López

32427629K

Vogal

María Belén Lage Ferrón

32771020E

María José Abeledo Graña

32437318G

Teodomiro Hidalgo Sotelo

32622858A

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidenta

María del Carmen López Martínez

72391936B

Secretaria

Rosa Luz Eijo Martínez

36065397V

Vogal

María del Henar Pego Granja

35445505K

Matilde Fandiño Perianes

35307569Q

Rosa Ana Diñeiro López

44086356W

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CIFP Imaxe e Son

15027800

Presidente

José Francisco Barba Escriba

09280612C

Secretario

José Antonio Pérez Paris

32790734W

Vogal

Javier Valiño Vázquez

32769932S

María Isabel Romero Barciela

36048663G

Francisco José Negreira Rodríguez

34889506R

Instalación e amoblamento

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidente

Gumersindo Couso Boullosa

35259586B

Secretario

José Manuel del Valle Couto

44085821L

Vogal

Emilio Dios Gil

35323303H

José Manuel Míguez Santos

35259014Z

Juan Manuel García García

35315268X

Marcos Fernández Lorenzo

77003479P

Instalacións de produción de calor

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente

Miguel Gandoy Domínguez

33538929F

Secretario

Manuel Astariz Martínez

33335958B

Vogal

Alberto Mena Menéndez

33340393F

Constantino Saqués Pereira

33852458T

María del Camino Mourenza Díaz

33329355D

Miguel Ángel Rodríguez Prieto

10075903V

CIFP Coroso

15014556

Presidente

José Luis Lomba González

76894086A

Secretario

Félix Antonio García Leyra

33227839S

Vogal

José Ramón Pérez Romay

52453731T

Óscar Vidal Caamaño

44823301G

Víctor Teira Paz

52457622G

Instalacións eléctricas e automáticas

CIFP Coroso

15014556

Presidente

José Manuel Sampedro Fernández

33229671F

Secretario

José David Santos Soler

52453679V

Vogal

Alberto Boullosa Vázquez

36091807T

Daniel Domínguez Cernadas

52932966F

José Enrique Raño Ouviña

52451282N

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

Jesús Busto Hortas

33842820E

Secretario

José Carlos Pérez Fernández

33839689L

Vogal

Adolfo Figueroa Martínez

32662544Z

José Manuel Rúa Balado

32666067H

Juan Manuel López López

76404276R

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente

Carlos Victorio Álvarez Pérez

36080895J

Secretario

Miguel Rojas Ogaza

33846991F

Vogal

José Luis Blanco Carballido

33318707X

Juan Manuel Mendoza Villanueva

33325932J

Xosé Montouto Fernández

33541945X

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidenta

María José Sánchez Fontao

34264817S

Secretario

José Manuel Rial Antelo

33243959N

Vogal

Javier Pacoret Balsa

79317272R

José Manuel Blanco Costas

76967523R

José Manuel González Domínguez

34966624T

Pablo Pérez Seoane

32810219Y

Instalacións frigoríficas e de climatización

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente

Miguel Gandoy Domínguez

33538929F

Secretario

Manuel Astariz Martínez

33335958B

Vogal

Alberto Mena Menéndez

33340393F

Constantino Saqués Pereira

33852458T

María del Camino Mourenza Díaz

33329355D

Miguel Ángel Rodríguez Prieto

10075903V

CIFP Coroso

15014556

Presidente

José Luis Lomba González

76894086A

Secretario

Félix Antonio García Leyra

33227839S

Vogal

José Ramón Pérez Romay

52453731T

Óscar Vidal Caamaño

44823301G

Víctor Teira Paz

52457622G

Integración social

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Presidenta

María del Carmen Louzao Rodríguez

33281094W

Secretaria

Lucía Somoza Sampayo

46916413R

Vogal

María del Carmen López Avendaño

32674059Y

Serezabel Rodríguez Rico

53304344G

Sonia Suárez Martínez

76413173C

Laboratorio de análise e de control de calidade

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

Juan Carlos Codesido García

33293681P

Secretaria

María del Rosario Fernández Munín

33267045Y

Vogal

Alberto Martínez Rico

44818302L

Isabel Santos Rodríguez

32770827J

María del Pilar Midón Martínez

44828453G

Mecanizado

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

Antonio A. Bugliot Rodríguez

32631414A

Secretario

Jenaro Saborido Otero

32631130H

Vogal

Jesús Benito Chans Martínez

32663590W

José Amador Carreira Racamonde

33325685L

José Ángel Seijido Platas

32619994Z

Obras de interior, decoración e rehabilitación

CIFP Porta da Auga

27020793

Presidente

José Fernando Méndez de Andes Rodríguez

45430734F

Secretario

Jesús Atilano Cabado López

32439571A

Vogal

Evaristo Pérez Amor

71864107D

Jesús Constantino Fernández Bedia

45427258G

Julio César García Díaz

45425284P

Operacións de laboratorio

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

Juan Carlos Codesido García

33293681P

Secretaria

María del Rosario Fernández Munín

33267045Y

Vogal

Alberto Martínez Rico

44818302L

Isabel Santos Rodríguez

32770827J

María del Pilar Midón Martínez

44828453G

Panadaría, repostaría e confeitaría

CIFP Compostela

15016000

Presidente

Damián Rey Cernadas

35480934F

Secretaria

Lara María López Calviño

32807392P

Vogal

Eladio Pazos Brea

33288687M

Rebeca Miramontes Penas

46898791C

Zulema Carmen García Campos

78793966Z

Peiteado e cosmética capilar

CIFP Someso

15024513

Presidenta

María del Carmen Oubel Portos

33294476K

Secretaria

Beatriz García Veiga

32789993C

Vogal

Estela María Mira Mata

32821554W

Francisco Javier Gómez Hormigo

32697089J

María Cristina González Purriños

32772366B

Proxectos de edificación

CIFP A Farixa

32015050

Presidente

Alberto Pato Muñiz

76712663G

Secretaria

Beatriz Liñares González

76928430P

Vogal

Félix Caramés Palomanes

34963983G

José López Padrón

34953439V

Miguel Ángel López Dosil

33274456B

Servizos en restauración

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente

Manuel Mazas Lamela

35319958P

Secretario

Manuel Fachado Rubio

33267552F

Vogal

Juan Ventura Vidal Aspres

76823006Q

María Isabel Vázquez Freijomil

76410765G

Santiago Barciela Garrido

36032245P

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Presidente

Juan Manuel Cañete Quiñoy

11928385X

Secretaria

Elena Quián Casal

33261949Q

Vogal

Jesús Calvo García

33223768S

José Alberto Pita Graña

32661515C

María Pilar Mosquera Ramallo

32451537D

Sistemas microinformáticos e redes

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Presidenta

Ana Belén Araújo Rivera

34992684R

Secretaria

Lurdes Docampo Gómez

44453829G

Vogal

Carlos Lorenzo González-Viso

34973887H

José Ángel Durán González

34982304V

Juan Carlos López Díaz

44455249K

Juan Nieto González

34976378W

Soldadura e caldeiraría

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente

Antonio A. Bugliot Rodríguez

32631414A

Secretario

Jenaro Saborido Otero

32631130H

Vogal

Jesús Benito Chans Martínez

32663590W

José Amador Carreira Racamonde

33325685L

José Ángel Seijido Platas

32619994Z

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente

José Carlos Barros Docampo

52470231D

Secretaria

Edita Álvarez Silva

76570902S

Vogal

David Mosquera Fandiño

44844515N

José Luis Suárez Ramos

78786715P

Ovindo Comuñas García

10081756M

CIFP Someso

15024513

Presidente

Víctor Manuel Varela Mariño

34888417Q

Secretario

José Fernández Noceda

33307386M

Vogal

Francisco Diéguez Álvarez

34956908J

Jesús Villares Balsa

33303051V

Roberto José López Regueiro

47360971S

Xardinaría e floraría

CIFP A Granxa

36007552

Presidenta

María Inmaculada Rodríguez Rodríguez

33851709X

Secretario

Francisco Javier Taboada Díaz

79310975Y

Vogal

Faustino Meis Veiga

35320873A

Juan Antonio de Jesús González

34973573A

Juan Manuel Mariño Varela

34247205K

Xestión administrativa

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente

Alberto Corujo Ferrería

33316900C

Secretaria

Aida Isabel Rabanal Fernández

33853639P

Vogal

Luis Ángel Corral Flores

33319000G

Manuel Pérez Millares

32441918G

María del Pilar Taboada Cancelo

33304305Y

CIFP Portovello

32016765

Presidente

Abel Ocampo Sánchez

34943032Y

Secretaria

Dolores María Sarmiento Prieto

34971728K

Vogal

Aurora Vázquez García

34988976L

María Carmen Vázquez García

34936784Z

María Concepción Lorenzo Novelle

34931117M

Nancy Casielles Iglesias

10843450P

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidenta

María Jesús Fraga Amigo

32634969Q

Secretaria

Josefa María Seoane Taibo

32796238D

Vogal

Cristina López Ferro

32654950X

Manuel Ángel Pita Alonso

32648924X

María Julia Villar Martínez

32624608M

Xestión de aloxamentos turísticos

CIFP Carlos Oroza

36020064

Presidenta

María Pilar Tallón Silvosa

33322612M

Secretaria

María Pilar Novelle González

35319764K

Vogal

José A. Ramírez Iglesias

35320919A

María Teresa Fernández Casal

32800214Y

Marta Abad Maquieira

35312064A