Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 5 de xuño de 2018 Páx. 27419

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 55/2018, do 31 de maio, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados pola explosión de material pirotécnico producida en Tui o 23 de maio de 2018.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no DOG nº 104, do 1 de xuño de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:

– Na páxina 26952, nos parágrafos segundo e terceiro do número 1 do artigo 7,

Onde di:

«Para o caso de que os danos ocasionados determinen a ruína da vivenda, a axuda concederase polo importe do 100 % do valor de reposición, sen que en ningún caso o importe da dita axuda, en conxunto con outras axudas ou sistemas de cobertura de danos, poida superar o límite do 75 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.

Nos casos de rehabilitación ou reparación do inmoble danado, a axuda concederase polo importe correspondente ata cubrir como máximo o 100 % do valor de rehabilitación ou reparación, sen que en ningún caso o importe da dita axuda, en conxunto con outras axudas ou sistemas de cobertura de danos, poida superar o límite do 75 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.»,

Debe dicir:

«Para o caso de que os danos ocasionados determinen a ruína da vivenda, a axuda concederase polo importe do 100 % do valor de reposición, sen que en ningún caso o importe da dita axuda poida superar o límite do 75 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.

Nos casos de rehabilitación ou reparación do inmoble danado, a axuda concederase polo importe correspondente ata cubrir como máximo o 100 % do valor de rehabilitación ou reparación, sen que en ningún caso o importe da dita axuda poida superar o límite do 75 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.».

– Na páxina 26952, no parágrafo segundo do número 2 do artigo 7,

Onde di:

«Para o caso de que os danos ocasionados determinen a ruína da vivenda, a axuda concederase polo importe do 40 % do valor de reposición, sen que en ningún caso o importe da dita axuda, en conxunto con outras axudas ou sistemas de cobertura de danos, poida superar o límite do 40 % do 75 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.»,

Debe dicir:

«Para o caso de que os danos ocasionados determinen a ruína da vivenda, a axuda concederase polo importe do 40 % do valor de reposición, sen que en ningún caso o importe da dita axuda poida superar o límite do 40 % do 75 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.».