Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Luns, 24 de setembro de 2018 Páx. 43165

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das bolsas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 13 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 24 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/19.

No Diario Oficial de Galicia núm. 141, do 24 de xullo, publícase a Resolución do 13 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/19, e no seu artigo 5 establécese un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 24 de agosto de 2018.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte (deporte.xunta.gal) e comunícase ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avaliación de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 28 de agosto de 2018, e establécese un prazo de dez días para formular alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a comisión de selección formula a proposta de resolución definitiva.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de selección a que se refire o artigo 10 da Resolución do 13 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/19 (DOG núm. 141, do 24 de xullo), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 11 de setembro de 2018, e vista a proposta formulada pola citada comisión de selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sito en Pontevedra, as bolsas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar o outorgamento de bolsas ás solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018

Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de bolseiros admitidos para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Deportista

Curso 2018/19

Federación

Praza

Nova/renova

1

Álava Montenegro, Javier

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

2

Álvarez Ferreira, Alexandre

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

3

Ameneiro Amezaga, Pedro

2º bach.

Vela

Externo 1

Renova

4

Barbado Fernández, Martín

2º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

5

Barreiro Suárez, Ainhoa

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

6

Barro Casanova, Malena

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

7

Becerra Bernárdez, Yoel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

8

Bello Álvarez, Saúl

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

9

Brea Mariño, Uxía

3º ESO

Loita

Externo 1

Nova

10

Cabana del Amo, Pablo

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

11

Cáceres Amado, Rodrigo

2º bach.

Remo

Residente 1

Renova

12

Carracedo Pérez, Celia

2º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

13

Cernadas González, Ana

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

14

Cons Gestido, Henar Diana

1º bach.

Tríatlon

Externo 1

Renova

15

Costa Rama, Lorena

2º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

16

Cubiella Fernández, Lúa

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

17

Da Costa Piñeiro, Lucía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

18

De la Peña Barreiro, María

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

19

Devesa Barreiro, Carme

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

20

Domínguez Casabella, Andrea

4º ESO

Natación

Residente 1

Nova

21

Durán Lustres, Lía

1º bach.

Judo

Residente 1

Renova

22

Eiriz Vázquez, Victoria

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

23

Estévez Martínez, Raúl

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

24

Faro Martínez, Carla

4º ESO

Natación

Residente 1

Nova

25

Fernández Castro, Alba

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

26

Fernández Comesaña, Lucía

2º bach.

Judo

Residente 1

Renova

27

Fernández Ferreiro, Gabriel

1º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

28

Fernández Ferreiro, Jacobo

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

29

Fontán Señoráns, Manuel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

30

Frieiro Carril, Carla

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

31

Fuego López, Ángel

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

32

Galán Vicente, Pablo

1º bach.

Natación

Residente 1

Renova

33

García Area, Nicolás

1º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

34

García Bernárdez, Paola

1º bach.

Remo

Residente 1

Renova

35

García Busto, Nerea

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

36

García Garay, Marcos

2º bach.

Natación

Residente 1

Renova

37

García García, Jacobo

1º bach.

Vela

Residente 1

Nova

38

García Martínez, Catia

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Nova

39

García Miragaya, Samuel

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

40

García Villaverde, Anxo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

41

Giadás Couselo, Aarón

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

42

González da Costa Evangelista, Noa

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

43

González Gómez, Ángel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

44

González Mariño, Jorge

2º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

45

González Martínez, Borja

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

46

González Novoa, María

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Nova

47

González Silva, David

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

48

Goyanes García, Carla

2º bach.

Natación

Externo 1

Renova

49

Guerrero Mouriz, Lucía

4º ESO

Karate

Residente 1

Nova

50

Guisande Vieito, Carla

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

51

Herrero Valcarce, Lucía

1º bach.

Karate

Residente 1

Nova

52

Horta Pombo, Caetano

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

53

Iglesias Álvarez, Alejandro

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

54

Iglesias Álvarez, Brais

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

55

Iglesias Campos, Nerea

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

56

Iglesias Pérez, Antonio

2º bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

57

Iglesias Rial, Cloe

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

58

Insua Iglesias, Noelia

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

59

Jácome Couto, Martín

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

60

Jorge Fernández, Ángela

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Renova

61

Lages Brión, Alexandre

2º bach.

Natación

Residente 1

Renova

62

López Peón, Alicia

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

63

Mallo Rodríguez, Víctor

1º bach.

Karate

Residente 1

Nova

64

Manso García, Alejandra

1º bach.

Piragüismo

Externo 1

Renova

65

Martínez Pachón, Gabriel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

66

Morado Ruíz, Jorge

1º bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

67

Moreira García, Fátima

1º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

68

Oliveira Otero, Valeria

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

69

Onggarov, Bekbol

1º bach.

Loita

Residente 1

Renova

70

Ortiz Benito, Arlet

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

71

Osco Abreu, Aimara

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

72

Otero Fernández, Paula

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

73

Otero Padín, Mario

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

74

Otero Santiago, Antía

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Renova

75

Patiño Pombal, Pablo

1º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

76

Pena Vicente, Elsa

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

77

Pérez Alcalde, Elena

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

78

Pérez Pacheco, Verónica

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

79

Pinaque García, Nicolás

4º ESO

Karate

Residente 1

Nova

80

Ripoll González, Antoni

1º bach.

Vela

Residente 1

Nova

81

Rivas Iglesias, Iria

2º bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

82

Rodríguez García, Lucía

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

83

Rodríguez García, Uxía

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

84

Rodríguez Martínez, Sergio

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

85

Rodríguez Muñoz, Melania

2º bach.

Ximnasia

Externo 1

Renova

86

Rodríguez Rilo, Alejandro

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

87

Rodríguez-Toubes de la Cuesta, Yago

2º bach.

Judo

Residente 1

Nova

88

Sánchez Varela, Santiago

1º bach.

Loita

Residente 1

Renova

89

Santos Villalón, Pedro Fidaku

3º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

90

Setién Erro, Ania

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

91

Silva Pazos, Unai

1º bach.

Taekwondo

Externo 1

Renova

92

Souto Vilas, Carlos

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

93

Suárez Barros, Christian

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

94

Torres Martínez, Raquel

2º bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

95

Uzal Paredes, Anxo

2º bach.

Loita

Residente 1

Renova

96

Varela Muñoz, Iago

1º bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

97

Vázquez Fernández, Laura

1º bach.

Judo

Residente 1

Renova

98

Vázquez Mesías, Ángela

2º bach.

Remo

Residente 1

Renova

99

Vicente Polo, Antón

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

100

Vidal Aguín, Alba

2º bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

101

Wizner Pérez Lafuente, Martín

2º bach.

Vela

Residente 1

Renova

ANEXO II

Listaxe de bolseiros excluídos para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Deportista

Federación

Praza

Motivo

1

Abalo Sampedro, Rodrigo

Piragüismo

Residente 1

a

2

Allo Barrios, Diego

Remo

Residente 1

f

3

Álvarez Constantino, Alfonso

Piragüismo

Residente 1

a

4

Ayude Pallas, Nahum

Loita

Residente 1

b

5

Baña Amigo, Fernando

Taekwondo

Residente 1

a

6

Bautista García, F. David

Piragüismo

Externo 1

a

7

Bernárdez Alonso, Roxana

Piragüismo-S

Residente 1

e

8

Buceta Lago, Ana

Natación

Residente 1

a

9

Campo Calvo, Carlota

Piragüismo

Residente 1

a

10

Cancelas Fandiño, Javier

Taekwondo

Residente 1

a

11

Cando Santos, Raquel

Natación

Residente 1

a

12

Carrero Rodríguez, Hugo

Remo

Residente 1

a

13

Cassinda Bompastor, Rita

Loita

Residente 1

d

14

Castro Santos, Natalia

Tríatlon

Residente 1

a

15

Da Fonseca Castaño, Ana

Piragüismo

Residente 1

a

16

De la Iglesia García, Xoel

Taekwondo

Residente 1

a

17

Devesa Fernández, Enma

Piragüismo

Residente 1

a

18

Díaz Rodríguez, Pedro

Piragüismo

Residente 1

a

19

Dobarro González, Felipe

Piragüismo

Externo 1

a

20

Domínguez Figueira, Mauro

Piragüismo

Residente 1

a

21

Domínguez Lindo, Hugo

Bádminton

Residente 1

a

22

Dosil Gago, Ana

Taekwondo

Residente 1

f

23

Durán Piñeiro, Sara

Piragüismo

Residente 1

a

24

Feijoó Gómez, Eva

Natación

Residente 1

a

25

Fernández Díaz, Bruno

Bádminton

Residente 1

a

26

Fernández Meira, Abel

Piragüismo

Residente 1

a

27

Fernández Prada, Iago

Karate

Residente 1

a

28

Fernández Prado, Michael

Loita

Residente 1

b

29

Freiría Durán, Daniel

Remo

Residente 1

f

30

García Barca, Yago

Vela

Externo 1

a

31

García Bouzón, Andrea

Taekwondo

Residente 1

a

32

García Fidalgo, Sabela

Karate

Residente 1

f

33

García León, Levi Daniel

Natación

Residente 1

a

34

Gómez Besada, Alicia

Atletismo

Residente 1

c

35

Gómez Fernández, Santiago Nicolás

Piragüismo

Externo 1

a

36

Gómez Rilo, Marcos

Tríatlon

Residente 1

a

37

González Borges, David

Tríatlon

Residente 1

a

38

Graña González, Inés

Tríatlon

Residente 1

a

39

Guilbert Pérez, Luis

Piragüismo

Residente 1

b

40

Gunche Barreiro, Sabela

Natación

Residente 1

a

41

Iglesias Campaña, Jesús Martiño

Tríatlon

Residente 1

e

42

Imparato Pomares, Giovani

Taekwondo

Residente 1

a

43

Insua Iglesias, Andrea

Judo

Residente 1

g

44

Jiménez Deza, María

Atletismo

Externo 1

g

45

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Residente 1

a

46

Lorenzo González, Iciar

Piragüismo

Residente 1

a

47

Massagues Julián, Jorge

Piragüismo

Residente 1

e

48

Méndez Leis, Anxo

Taekwondo

Residente 1

a

49

Méndez Leis, Samuel

Taekwondo

Residente 1

a

50

Méndez Puga, Mario

Natación

Residente 1

a

51

Miguens Remiseiro, Noelia

Piragüismo

Residente 1

a

52

Misa Costas, Bruno

Remo

Residente 1

a

53

Muller Pazos, Xacobe

Remo

Residente 1

a

54

Muñiz Sevares, Alba

Taekwondo

Residente 1

a

55

Novo Dios, María

Tríatlon

Externo 1

a

56

Oliveira Otero, Yolanda

Piragüismo

Residente 1

a

57

Otero García, Diego

Remo

Residente 1

a

58

Pardavila Lorenzo, Mauro

Piragüismo

Residente 1

a

59

Pardo dos Santos, Lorena

Taekwondo

Residente 1

b

60

Paz Albores, Alejandro

Taekwondo

Residente 1

a

61

Paz Martínez, Miguel

Piragüismo

Residente 1

f

62

Peña Bosch, Rubén

Judo

Residente 1

g

63

Pérez Aragunde, Alberto

Piragüismo

Residente 1

a

64

Picón Voces, Carlos Gutier

Piragüismo

Residente 1

a

65

Prado Souza, Vanessa

Loita

Residente 1

f

66

Quevedo Fernández, Adriana

Piragüismo

Externo 1

a

67

Rey González, Arturo

Remo

Residente 1

a

68

Rial Domínguez, Noa

Judo

Residente 1

g

69

Riveiro Leonardo, Manuel

Natación

Residente 1

a

70

Rodiño Meis, Nuria

Piragüismo

Externo 1

a

71

Romero Ourille, Antía

Piragüismo

Residente 1

a

72

Romero Rey, Iago

Piragüismo

Residente 1

a

73

Romero Rey, Iria

Piragüismo

Residente 1

a

74

Sánchez Cancela, Marcos

Piragüismo-S

Residente 1

a

75

Sendiña Pintos, Carlos Andrés

Tríatlon

Residente 1

a

76

Silva Fidalgo, Aroa

Natación

Residente 1

d

77

Sobral Lusquiños, Claudia

Vela

Externo 1

a

78

Tajes Ferro, Joaquín

Piragüismo-S

Residente 1

a

79

Teo Martínez, Iago

Karate

Residente 1

a

80

Vázquez Vidal, Brais

Remo

Residente 1

a

81

Vidal Vázquez, Sergio

Bádminton

Residente 1

a

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución

b

Non cumpre os requisitos académicos

c

Non obtén «apto» na análise médica

d

Non cumpre as bases da convocatoria

e

Corrección de resultados deportivos

f

Renuncia á bolsa concedida

g

Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria