Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2018 Páx. 48192

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 26 de outubro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 26 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio).

A Orde do 26 de abril de 2018 (DOG do 11 de maio) pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2017/18, establece no seu artigo 14.2 que a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicadas as cualificacións provisionais obtidas polos candidatos e candidatas no portal educativo https://www.edu.xunta.es, resoltas as reclamacións presentadas, vista a acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios e a proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18 ao alumnado que figura no anexo desta orde.

Segundo. Esta orde de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde tal publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2018

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18

Sol.

Apelidos e nome

Cód. C.

Centro de estudos

Importe

26891

Alonso Guerrero, Eiko

36019921

CPR Los Sauces

750 €

26395

Arca Marán, Ana

32009190

IES As Lagoas

750 €

27083

Barriuso Veleiro, Yago

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

750 €

25779

Cancela Fernández, Andrés Xabier

15004526

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

750 €

26701

Carrión Orosa, Inés

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

750 €

27014

Fernández Carballal, Martín

32015207

IES O Couto

750 €

27486

Fernández Filloy, Daniel

32003001

IES Nº 1

750 €

27428

Ferreiro Rega, Pedro

27006531

IES Lucus Augusti

750 €

27015

García Corral, Paula

27013648

IES Vilar Ponte

750 €

26646

González Álvarez-Ron, Iria

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

750 €

27175

González Losada, Iria

32008513

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

750 €

26579

Insua Miñones, Xan

15003212

IES Agra de Raíces

750 €

26978

Lamas González, Carmen de la Merced

36006641

CPR Plurilingüe Calasancio

750 €

26684

Navarro Míllara, Lucía

36011257

CPR El Pilar

750 €

26620

Núñez Suárez, Elba

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

750 €

25675

Pereira Reboredo, Irene

36012471

IES Castro Alobre

750 €

26584

Rial Fondo, Jorge

15027368

IES Maximino Romero de Lema

750 €

25977

Rodríguez Domínguez, María

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

750 €

26624

Rodríguez Martínez, Verónica

15000338

CPI As Mirandas

750 €

26681

Sanmartín Vázquez, Eva

27013314

IES Santiago Basanta Silva

750 €