Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 24 de decembro de 2018 Páx. 53442

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2018.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro), impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo único

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería do Medio Rural nos meses de maio, xuño, xullo e agosto, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2018

Mª Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Consellería do Medio Rural nos meses de maio, xuño, xullo e agosto do ano 2018

Convenio

Importe (€) (achega Consellería do Medio Rural)

Data sinatura

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Agolada para a concesión dunha axuda para a xestión do Centro de limpeza e desinfección de vehículos de transporte no sector gandeiro

24.000,00

15.5.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Lourenzá para a concesión dunha axuda para a xestión do Centro de limpeza e desinfección de vehículos de transporte no sector gandeiro

24.000,00

15.5.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Xinzo de Limia para a concesión dunha axuda para a xestión do Centro de limpeza e desinfección de vehículos de transporte no sector gandeiro

24.000,00

28.5.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Lama para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

6.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Peroxa, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.365,00

4.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Arteixo, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

54.369,24

6.7.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baños de Molgas, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

6.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Boborás, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

5.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Boqueixón, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

5.854,50

7.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cervantes, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

8.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Coles, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

41.539,62

4.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Lalín, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

29.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Mancomunidade do Ribeiro, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

19.140,00

7.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mondoñedo, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

8.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Porto do Son, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

4.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sarreaus, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

7.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Navia de Suarna, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

8.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oza-Cesuras, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

13.010,00

6.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pedrafita do Cebreiro, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

8.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pol, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

6.765,20

7.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Porqueira, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

7.6.2018

Addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Portas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

5.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oia, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

22.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Nigrán, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

6.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Dozón, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

14.355,00

11.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Crecente, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

33.689,62

15.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baiona,, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

27.184,62

14.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Incio, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

22.731,04

6.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de San Cristovo de Cea, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

5.204,00

6.6.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ferrol, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

6.505,00

23.7.2018

Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Neda, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020

2.602,00

6.6.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Deputación de Pontevedra para a creación dunha unidade mixta denominada Xestión de pragas e enfermidades forestais

640.000,00

22.8.2018

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Defensa e a Xunta de Galicia para a prevención de incendios forestais en Galicia durante a campaña de 2018

569.404,93

13.7.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización da V edición da feira bienal Galiforest

35.000,00

27.6.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a entidade local das Nogais para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba

14.355,00

7.8.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a entidade local de Santa Comba para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba

14.355,00

7.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Baleira para a realización de obras de infraestrutura rural

31.346,33

14.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Bola para a realización de obras de infraestrutura rural

19.917,17

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Calvos de Randín para a realización de obras de infraestrutura rural

24.954,30

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Chandrexa de Queixa para a realización de obras de infraestrutura rural

30.000,00

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cortegada para a realización de obras de infraestrutura rural

29.999,24

10.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Irixo para a realización de obras de infraestrutura rural

19.999,99

13.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Lobios para a realización de obras de infraestrutura rural

30.000,00

21.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Manzaneda para a realización de obras de infraestrutura rural

10.000,00

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Melón para a realización de obras de infraestrutura rural

14.947,36

14.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Nogueira de Ramuín para a realización de obras de infraestrutura rural

48.398,79

13.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Ourense para a realización de obras de infraestrutura rural

26.430,11

30.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Paderne de Allariz para a realización de obras de infraestrutura rural

30.000,00

10.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Padrenda para a realización de obras de infraestrutura rural

18.000,00

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Pobra de Trives para a realización de obras de infraestrutura rural

10.000,00

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Riós para a realización de obras de infraestrutura rural

30.000,00

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de San Cibrao das Viñas para a realización de obras de infraestrutura rural

25.000,00

9.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vilar de Santos para a realización de obras de infraestrutura rural

14.999,99

10.8.2018

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Salvaterra de Miño para a realización de obras de infraestrutura rural

48.387,36

10.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Veiga para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Abadín para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello das Somozas para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Bande para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Baralla para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cartelle para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cuntis para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Dozón para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Maceda para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Mazaricos para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Mondoñedo para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Navia de Suarna para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Valadouro para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Portas para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Ribadumia para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vedra para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vimianzo para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Xinzo de Limia para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Zas para incentivar e motivar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa

85.000,00

24.8.2018

Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias

28.196.000,00

9.8.2018