Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Luns, 21 de xaneiro de 2019 Páx. 3783

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos durante o terceiro cuadrimestre do ano 2018.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (Diario Oficial de Galicia núm. 30, do 15 de febreiro) impón a cada consellería ou entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia e para dar cumprimento a esa obriga,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de convenios de colaboración subscritos pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda durante o terceiro cuadrimestre do ano 2018, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019

Mª del Carmen Bouso Montero
Secretaria xeral técnica da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO

Convenios asinados no terceiro cuadrimestre do ano 2018

Título

Obxecto

Data da sinatura

Achega económica da Consellería (€)

Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) para a realización das actuacións: dinamización da rede galega de reservas de biosfera, rede galega de espazos naturais protexidos, exposicións itinerantes, exposicións no Castelo de Santa Cruz, reunión do Observatorio Galego de Educación Ambiental e Asesoramento e Documentación do Centro de Documentación Ambiental.

Elaboración completa do formulario da candidatura Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas para a inclusión na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO segundo o modelo establecido no anexo 5 das directrices operativas para aplicar a Convención do Patrimonio Mundial.

29.11. 2018

56.000,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Fundación Oso Pardo para o desenvolvemento das actuacións previstas no proxecto LIFE16 NAT/ES/000573 Actions to favour cantabrian brown bear expansion to new territories in Serra do Courel (Galicia, Spain).

Addenda ao Convenio do 22 de novembro de 2017 que implica redistribución das cantidades asignadas, así como trasladar o importe destinado á execución da obra da edificación para o manexo e recuperación de oso pardo ao 2019.

24.10.2018

35.200,00 €

Acordo de resolución do acordo de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a Axencia Turismo de Galicia para o financiamento da xestión no proxecto GERÊS-XURÉS_DINÁMICO aprobado na primeira convocatoria do programa INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP), cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Resolver, por mutuo acordo o acordo de colaboración para o financiamento da xestión no proxecto Gerês_Xurés_Dinámico aprobado na primeira convocatoria do programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP), cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

23.11.2018

Sen achega económica da consellería

Proposta de liquidación do Convenio de colaboración entre o Ministerio de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, para o desenvolvemento do programa de posta en valor da rede de camiños naturais non motorizados de Galicia.

Liquidar o Convenio de colaboración entre o Ministerio de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, para o desenvolvemento do Programa de posta en valor da rede de camiños naturais non motorizados de Galicia.

11.12.2018

Sen achega económica da consellería

Addenda nº 1 ao Convenio de colaboración entre a extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Padrón para a humanización interior do núcleo urbano de Padrón.

Modificación do contido da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia–, e a vixencia establecida na cláusula novena, co fin de axustar os importes das súas anualidades para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

30.11. 2018

61.526,58 €

Addenda nº 4 ao Convenio de colaboración entre a extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Melide para as obras de reforma e posta en valor do Cantón de San Roque e avda. de Lugo, camiño de Santiago.

Modificación do contido da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia–, e a vixencia establecida na cláusula novena, co fin de axustar os importes das súas anualidades para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

30.11.2018

353.199,94 €

Addenda nº 3 ao Convenio de colaboración entre a extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Miño para o equipamento multideportivo na Galea fase II A Regueira.

Modificación do contido da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia–, e a vixencia establecida na cláusula novena, co fin de axustar os importes das súas anualidades para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

15.11.2018

378.722,19 €

Addenda nº 1 ao Convenio de colaboración entre a extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Ribeira para as obras de acondicionamento e dotación de servizos na avenida da Coruña en Ribeira (treito comprendido entre os números 109 e 123 na súa marxe esquerda).

Modificación do contido da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia–, e a vixencia establecida na cláusula novena, co fin de axustar os importes das súas anualidades para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

27.12.2018

45.443,54 €

Addenda nº 1 ao Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, e o Concello de Lugo para dotar de equipamento escénico o auditorio de Lugo.

Modificación do contido do punto 1 da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia, para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

21.11.2018

3.730.717,46 €

Addenda nº 1 ao Convenio de colaboración entre a extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Ourense para as obras de reforma e adaptación da Alameda da Ponte en Ourense.

Modificación do contido da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia–, e a vixencia establecida na cláusula décima, co fin de axustar os importes das súas anualidades para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

19.11.2018

203.837,93 €

Addenda nº 5 ao Convenio entre a extinta Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e o Concello de Ourense para financiamento da redacción da revisión do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Ourense.

Modificación do punto 1 da cláusula segunda do convenio e a vixencia establecida na cláusula sétima.

14.12.2018

522.000,00 €

Addenda nº 5 ao Convenio entre a extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Baiona para a Actuación no contorno da praza Victoria Cadaval e no tramo da rúa Julián Valverde, desde o cruzamento coa rúa José Pereira Troncoso ata a rúa Porta do Sol enmarcada na fase II do concurso de ideas «Humanización da travesía interior de Sabarís en Baiona».

Modificación do contido da cláusula terceira –compromisos da Xunta de Galicia–, e a vixencia establecida na cláusula oitava, co fin de axustar os importes das súas anualidades para unha adecuada execución dos compromisos establecidos no indicado acordo.

7.12.2018

1.166.102,73 €

Addenda nº 1 ao Convenio de colaboración entre la extinta Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e o Concello de Vigo para o financiamento da continuidade nos traballos de redacción da revisión do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vigo.

Modificación do contido da cláusula primeira. Obxecto, cláusula segunda. Compromisos da Xunta de Galicia, cláusula terceira. Compromisos do concello de Vigo e cláusula cuarta. Procedemento de xestión, para unha adecuada execución dos compromisos establecidos.

19.12.2018

1.028.500 €

Acordo de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, para o desenvolvemento de actuacións de cálculo intensivo dos modelos numéricos para o servizo de predición meteorolóxica de Galicia.

Colaboración para o desenvolvemento de actuacións de cálculo intensivo dos modelos numéricos para o servizo de predición meteorolóxica de Galicia.

27.12.2018

34.629 € mensuais