Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Xoves, 24 de xaneiro de 2019 Páx. 4395

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018.

Orde do 12 de decembro de 2017, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, estableceu as bases e convocou para o ano 2018 as axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Facer pública a aprobación das axudas que se relacionan como anexo a esta resolución, axustándose aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, para as que a Directora Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no desenvolvemento das súas funcións delegadas nas bases reguladoras destas axudas, formulou resolución de concesión no ano 2018:

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018.

b) Aplicación orzamentaria: 07.03.541B.470.1.

c) Finalidade da axuda: compensación polos danos ocasionados polos ataques do lobo ás reses das explotacións gandeiras.

d) Destinatarios: propietarios de reses de explotación gandeira.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2019

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Expediente

Nome do/a beneficiario/a

Importe (€)

Resolución de concesión

CO/2017/0009

Celia Rivas Dobén

332,00

12.3.2018

CO/2017/0016

Luís Casal Mesías

198,00

12.3.2018

CO/2017/0026

SAT Ganadería Vila de Santaia Nº 1175 Xuga

1.887,60

12.3.2018

CO/2017/0027

A Ribeira, S.C.

360,10

12.3.2018

CO/2017/0028

CCMMVV en Man Común Barbanza Enxa Xian

634,00

12.3.2018

CO/2017/0029

Gandería Abeledo, S.C.

1.417,00

12.3.2018

CO/2017/0030

Gandería O Río, S.C.

566,80

12.3.2018

CO/2017/0031

Ganadería Tierra Celta, S.L.U.

976,00

12.3.2018

CO/2017/0032

Carlos Ventoso Resúa

496,00

12.3.2018

CO/2017/0033

Mourelos Valle, S.C.

494,00

12.3.2018

CO/2017/0091

María Rosa Vázquez Liñeira

1.887,60

12.3.2018

CO/2017/0098

Leonor López García

128,00

12.3.2018

CO/2017/0105

María del Pilar Carneiro Viqueira

1.170,00

12.3.2018

CO/2017/0117

María de los Ángeles Miragaya Hermida

132,60

12.3.2018

CO/2017/0133

Juan Pumar Rodríguez

283,40

12.3.2018

CO/2017/0143

María Isabel Ramos Seoane

720,20

12.3.2018

CO/2017/0146

CCMMVV en Man Común Barbanza Enxa Xian

150,00

12.3.2018

CO/2017/0147

Ana María Varela Bra

26,00

12.3.2018

CO/2017/0150

Francisco Javier Lema Fuentes

58,00

12.3.2018

CO/2017/0151

Jaime Fontao Pajón

132,60

12.3.2018

CO/2017/0152

Amelia Sánchez García

330,00

12.3.2018

CO/2017/0153

Susana Paz Pérez

248,00

12.3.2018

CO/2017/0154

Augasantas SAT

526,00

12.3.2018

CO/2017/0155

Manuel Paredes Redondo

1.052,00

12.3.2018

CO/2017/0156

Obdulia Castro Rodríguez

33,80

12.3.2018

CO/2017/0157

Augasantas SAT

526,00

12.3.2018

CO/2017/0158

Jaime Fontao Pajón

132,60

12.3.2018

CO/2017/0160

José Landeira Pena

1.452,00

12.3.2018

CO/2017/0161

Eduardo Otero Pena

496,00

12.3.2018

CO/2017/0162

María Cristina Liñeiro Santamaría

132,60

12.3.2018

CO/2017/0163

María Rosa Calvo García

128,00

12.3.2018

CO/2017/0164

Manuel Ramos Garea

283,40

12.3.2018

CO/2017/0167

Roberto Luis Prado Bermúdez

283,40

12.3.2018

CO/2017/0168

Gonzalo González Blanco

256,00

12.3.2018

CO/2017/0169

Eva María Rey Timiriaos

212,00

12.3.2018

LU/2017/0041

Rosario Osorio Otero

1.132,30

12.3.2018

LU/2017/0205

SAT Os Carrís

1.132,30

12.3.2018

LU/2017/0208

José Eduardo Arias Ferreiro

130,00

12.3.2018

LU/2017/0217

Antonio Fernández López

1.236,00

12.3.2018

LU/2017/0219

José Luis Penas Penas

283,40

12.3.2018

LU/2017/0220

José Ángel Espiño Montecelo

1.038,70

12.3.2018

LU/2017/0222

Pedro Fernández Villamayor

400,40

12.3.2018

LU/2017/0223

Tomás Gómez Cora

644,80

12.3.2018

LU/2017/0224

Pilar Gaute Rivas

566,80

12.3.2018

LU/2017/0226

Plácido Rodríguez Martínez

425,10

12.3.2018

LU/2017/0227

Óscar Castosa Rivas

772,20

12.3.2018

LU/2017/0230

María Angélica García Paz

283,40

12.3.2018

LU/2017/0231

Eva Carballido Graña

205,40

12.3.2018

LU/2017/0233

Ana María González Folgueira

859,47

12.3.2018

LU/2017/0235

CCMMVV en Man Común de Teniente e Xistral

1.358,50

12.3.2018

LU/2017/0236

José Antonio Fernández Aldegunde

109,20

12.3.2018

LU/2017/0239

Rafael Casabella Castro

283,40

12.3.2018

LU/2017/0240

Manuel Capón Cabada

644,80

12.3.2018

LU/2017/0242

María del Carmen Seijas Trastoy

205,40

12.3.2018

LU/2017/0243

María Esther López Barro

283,40

12.3.2018

LU/2017/0244

Iván Díaz Candia

257,40

12.3.2018

LU/2017/0247

Lorenzo Vázquez Lamela

132,60

12.3.2018

LU/2017/0248

José Vicente Chao Rouco

205,40

12.3.2018

LU/2017/0249

María Teresa Chao Pernas

257,40

12.3.2018

LU/2017/0250

María Teresa Chao Pernas

221,20

12.3.2018

LU/2017/0251

Elvira Pena Rodríguez

205,40

12.3.2018

LU/2017/0252

Elvira Pena Rodríguez

419,90

12.3.2018

LU/2017/0253

Fe Fernández González

75,40

12.3.2018

LU/2017/0254

José Vicente Chao Rouco

205,40

12.3.2018

LU/2017/0255

Elvira Pena Rodríguez

305,20

12.3.2018

LU/2017/0257

Elvira Pena Rodríguez

257,40

12.3.2018

LU/2017/0259

Elvira Pena Rodríguez

257,40

12.3.2018

LU/2017/0260

Elvira Pena Rodríguez

257,40

12.3.2018

LU/2017/0262

Javier Ramudo Camba

429,00

12.3.2018

LU/2017/0263

Elvira Pena Rodríguez

257,40

12.3.2018

LU/2017/0264

Reisanto, S.C.

360,10

12.3.2018

LU/2017/0265

María Elvira Iglesias Martínez

186,03

12.3.2018

LU/2017/0267

Angustias Peña Fernández

265,20

12.3.2018

LU/2017/0268

Josefa Blanco Trigo

132,60

12.3.2018

LU/2017/0269

SAT Torre de Arcos

132,60

12.3.2018

LU/2017/0270

José García Vázquez

151,00

12.3.2018

LU/2017/0271

María Angélica García Paz

150,80

12.3.2018

LU/2017/0272

Pablo Sánchez Arias

1.036,36

12.3.2018

LU/2017/0273

Eva Carballido Graña

205,40

12.3.2018

LU/2017/0274

Candia, SAT

158,00

12.3.2018

LU/2017/0275

Francisco Javier Fraga Corbelle

360,10

12.3.2018

LU/2017/0276

Digna Rey García

777,40

12.3.2018

LU/2017/0277

María del Carmen Seijas Trastoy

205,40

12.3.2018

LU/2017/0278

Maximino Vizoso Paz

257,40

12.3.2018

LU/2017/0279

José Antonio Fernández Aldegunde

345,80

12.3.2018

LU/2017/0280

José Luis Penas Penas

283,40

12.3.2018

LU/2017/0281

Josefa Folgueira Caínzos

330,20

12.3.2018

LU/2017/0282

José Hermida Bargo

578,00

12.3.2018

LU/2017/0283

José Luis Rivas Val

283,40

12.3.2018

LU/2017/0285

Francisco Javier Fraga Corbelle

205,40

12.3.2018

LU/2017/0286

Natalia Mascarel Soengas

767,15

12.3.2018

LU/2017/0287

Jesús Vizoso Trastoy

410,80

12.3.2018

LU/2017/0289

Martín López Fernández

3.102,00

12.3.2018

LU/2017/0290

José Otero Cabana

360,10

12.3.2018

LU/2017/0291

José Antonio Fernández Aldegunde

33,80

12.3.2018

LU/2017/0292

Maximino Vizoso Paz

205,40

12.3.2018

LU/2017/0293

José Otero Cabana

360,10

12.3.2018

LU/2017/0295

José Ángel Gayoso Arias

657,80

12.3.2018

LU/2017/0296

José Luis Rivas Val

283,40

12.3.2018

LU/2017/0297

Maximino Vizoso Paz

257,40

12.3.2018

LU/2017/0298

María del Carmen López Barro

205,40

12.3.2018

LU/2017/0300

María del Carmen Rivas Seivane

257,40

12.3.2018

LU/2017/0301

Pura Vázquez López

257,40

12.3.2018

LU/2017/0302

Manuel Capón Cabada

1.786,40

12.3.2018

LU/2017/0304

Rafael Casabella Castro

132,60

12.3.2018

LU/2017/0305

María Teresa Prado Novo

360,10

12.3.2018

LU/2017/0306

José García Vázquez

52,00

12.3.2018

LU/2017/0307

Maximino Vizoso Paz

205,40

12.3.2018

LU/2017/0308

Ana María Blanco Bergados

33,80

12.3.2018

LU/2017/0309

María Concepción Rodríguez Rodríguez

327,00

12.3.2018

LU/2017/0311

María Angélica García Paz

283,40

12.3.2018

LU/2017/0312

Javier Arias Arce

132,60

12.3.2018

LU/2017/0313

Arnejo Rolle, S.C.

543,40

12.3.2018

LU/2017/0314

Constantino Adrio Cascudo

102,00

12.3.2018

LU/2017/0315

Miguel Anxo Lolo Aira

457,80

12.3.2018

LU/2017/0316

Maximino Vizoso Paz

205,40

12.3.2018

LU/2017/0317

Ana Belén Trastoy Lozano

205,40

12.3.2018

LU/2017/0318

Maximino Vizoso Paz

667,40

12.3.2018

LU/2017/0319

María Teresa Vizoso Expósito

260,00

12.3.2018

LU/2017/0320

María Teresa Vizoso Expósito

205,40

12.3.2018

LU/2017/0321

Maximino Vizoso Paz

130,00

12.3.2018

LU/2017/0322

Víctor Manuel Seijas Vázquez

257,40

12.3.2018

LU/2017/0325

María del Carmen López Barro

205,40

12.3.2018

LU/2017/0326

María Dolores Geada García

360,10

12.3.2018

LU/2017/0327

Ángela Pardiño Gil

491,80

12.3.2018

LU/2017/0328

José Antonio Fernández Aldegunde

403,00

12.3.2018

LU/2017/0329

José Luis Rivas Val

283,40

12.3.2018

LU/2017/0331

María Jesús Cardeiro Guerra

1.000,00

12.3.2018

LU/2017/0333

Raquel Duarte Ramudo

283,40

12.3.2018

LU/2017/0334

María Isabel Reigosa Castro

772,20

12.3.2018

LU/2017/0335

Raquel Duarte Ramudo

283,40

12.3.2018

LU/2017/0336

Miguel Ferreiro Vázquez

342,00

12.3.2018

LU/2017/0337

José Hermida Corvelle

377,64

12.3.2018

LU/2017/0338

Alicia González Vázquez

514,80

12.3.2018

LU/2017/0339

Xavier Benxamín Paz González

343,20

12.3.2018

LU/2017/0342

José Luis Díaz Valladares

388,66

12.3.2018

LU/2017/0343

María del Carmen López Barro

257,40

12.3.2018

LU/2017/0344

José Hermida Corvelle

277,20

12.3.2018

LU/2017/0345

Ana Pardiño Orosa

283,40

12.3.2018

LU/2017/0346

Manuel Chao Camba

387,80

12.3.2018

LU/2017/0347

María Teresa Vizoso Expósito

257,40

12.3.2018

LU/2017/0348

María del Carmen Seijas Trastoy

514,80

12.3.2018

LU/2017/0349

Julio Vizoso Trastoy

171,60

12.3.2018

LU/2017/0351

Xabier Benxamín Paz González

128,70

12.3.2018

LU/2017/0352

María Rosenda Villares Carballido

257,40

12.3.2018

LU/2017/0354

Rafael Casabella Castro

33,80

12.3.2018

LU/2017/0356

Josefa Ramil Rúa

335,40

12.3.2018

LU/2017/0357

María Isabel Reigosa Castro

205,40

12.3.2018

LU/2017/0358

Julio Vizoso Tratoy

283,40

12.3.2018

LU/2017/0359

Martína Vizoso Paz

33,80

12.3.2018

LU/2017/0360

Maximino Vizoso Paz

257,40

12.3.2018

LU/2017/0362

Abel Camba Reigosa

221,20

12.3.2018

LU/2017/0363

José Luis Rivas Andión

360,10

12.3.2018

LU/2017/0365

Alicia González Vázquez

1.029,60

12.3.2018

LU/2017/0369

Vizoso Expósito, S.C.

360,10

12.3.2018

LU/2017/0371

Francisco García García

257,40

12.3.2018

LU/2017/0372

Ana Pardiño Orosa

360,10

12.3.2018

LU/2017/0373

María Angélica García Paz

283,40

12.3.2018

LU/2017/0374

Francisco García García

283,40

12.3.2018

LU/2017/0375

María del Carmen Porto García

603,80

12.3.2018

LU/2017/0376

Orencio Atilano Goas Prestes

360,10

12.3.2018

LU/2017/0378

María Dolores Geada García

283,40

12.3.2018

LU/2017/0380

Maximino Vizoso Paz

429,00

12.3.2018

LU/2017/0382

María Carmen Pérez Orosa

644,80

12.3.2018

LU/2017/0384

Xavier Paz González

335,40

12.3.2018

LU/2017/0385

Manuel Capón Cabada

205,40

12.3.2018

LU/2017/0386

Francisco Otero García

412,10

12.3.2018

LU/2017/0389

Divina Crespo Bellas

429,00

12.3.2018

LU/2017/0391

María Angélica García Paz

283,40

12.3.2018

LU/2017/0393

María del Carmen Rivas Seivane

514,80

12.3.2018

LU/2017/0394

Otilia Jubón Vázquez

128,00

12.3.2018

LU/2017/0395

José Manuel Souto Novo

283,40

12.3.2018

LU/2017/0396

Ermitas Cao Vázquez

283,40

12.3.2018

LU/2017/0397

Otilia Jugón Vázquez

102,00

12.3.2018

LU/2017/0398

José Antonio Fernández Aldegunde

109,20

12.3.2018

LU/2017/0400

María Angélica García Paz

283,40

12.3.2018

LU/2017/0402

SAT A Capilla

277,00

12.3.2018

LU/2017/0403

Javier Ramudo Camba

1.289,60

12.3.2018

LU/2017/0404

José Luis Paz Expósito

283,40

12.3.2018

LU/2017/0406

Luz Divina Crespo Bellas

644,80

12.3.2018

LU/2017/0407

Prado dos Becerros, S.C.

360,10

12.3.2018

LU/2017/0408

Eva Carballido Graña

171,60

12.3.2018

LU/2017/0409

Narciso Tratoy Maseda

360,10

12.3.2018

LU/2017/0410

Concepción Rodríguez Rodríguez

327,00

12.3.2018

LU/2017/0411

Rafael Casabella Castro

75,40

12.3.2018

LU/2017/0412

Elida Villaverde Carballido

218,00

14.3.2018

LU/2017/0413

Vizoso Expósito, S.C.

360,10

14.3.2018

LU/2017/0414

María Elena Lamela

102,00

14.3.2018

LU/2017/0416

Divina Crespo Bellas

429,00

14.3.2018

LU/2017/0417

María del Carmen Rivas Seivane

772,20

14.3.2018

LU/2017/0418

José Manuel Souto Novo

283,40

14.3.2018

LU/2017/0419

María Angélica García Paz

283,40

14.3.2018

LU/2017/0420

Caxigueiro, S.C.

466,00

14.3.2018

LU/2017/0421

María Angélica García Paz

305,20

14.3.2018

LU/2017/0422

María Carmen Souto Rochela

387,80

14.3.2018

LU/2017/0423

Leonardo Cabanas Rey

387,80

14.3.2018

LU/2017/0424

María Montserrat Daura Sánchez

429,00

14.3.2018

LU/2017/0425

Teresa Vizoso Expósito

452,40

14.3.2018

LU/2017/0427

Manuel Pernas Gómez

644,80

14.3.2018

LU/2017/0428

José Luis Rivas Val

644,80

14.3.2018

LU/2017/0429

Soledad Roca Tizón

283,40

14.3.2018

LU/2017/0430

Manuel Capón Cabada

694,40

14.3.2018

LU/2017/0432

Manuel Capón Cabada

850,20

14.3.2018

LU/2017/0434

Cabana Pallaza, S.C.

283,40

14.3.2018

LU/2017/0435

Miguel López Otero

257,40

14.3.2018

LU/2017/0436

Manuel Álvarez Gómez

40,30

14.3.2018

LU/2017/0437

María Teresa Prado Novo

360,10

14.3.2018

LU/2017/0438

María Teresa Prado Novo

360,10

14.3.2018

LU/2017/0439

David Souto Novo

283,40

14.3.2018

LU/2017/0440

María Teresa Vizoso Expósito

487,20

14.3.2018

LU/2017/0441

Adolfo Cabarcos Saavedra

452,40

14.3.2018

LU/2017/0443

David Rivera López

128,00

14.3.2018

LU/2017/0444

Luís García Rouco

267,80

14.3.2018

LU/2017/0445

Luís Castro Lamas

132,60

14.3.2018

LU/2017/0446

Manuel Trastoy Trastoy

429,00

14.3.2018

LU/2017/0447

María Angélica García Paz

283,40

14.3.2018

LU/2017/0449

Celia Rey López

277,20

14.3.2018

LU/2017/0451

María Edita González González

1.132,30

14.3.2018

LU/2017/0452

Segundo Ríos Corral

102,00

14.3.2018

LU/2017/0453

Manuel Capón Cabada

644,80

14.3.2018

LU/2017/0454

María del Carmen Rivas Seivane

772,20

14.3.2018

LU/2017/0455

Carlos Requeijo Penabad

452,40

14.3.2018

LU/2017/0456

José Méndez Méndez

200,20

14.3.2018

LU/2017/0457

Carmen Seijas Trastoy

644,80

14.3.2018

LU/2017/0458

Ricardo Vizoso Expósito

360,10

14.3.2018

LU/2017/0459

Ana Rodríguez Armesto

110,00

14.3.2018

LU/2017/0461

Tarsilia Ferreiro Polo

429,00

14.3.2018

LU/2017/0463

María Ramudo Viña

360,10

14.3.2018

LU/2017/0464

Alfonso Blanco Iglesias

772,20

14.3.2018

LU/2017/0465

María Carmen Vivero Rouco

360,10

14.3.2018

LU/2017/0466

María del Carmen Seijas Trastoy

429,00

14.3.2018

LU/2017/0468

Gandería Matanza, S.C.

277,00

14.3.2018

LU/2017/0469

María Isabel López Pérez

75,40

14.3.2018

LU/2017/0470

Carlos Requeijo Penabad

260,00

14.3.2018

LU/2017/0471

Dolores Castro Amigo

102,00

14.3.2018

LU/2017/0473

José Ramón Maseda la Fuente

75,40

15.3.2018

LU/2017/0474

José Antonio Pereira López

1.132,30

15.3.2018

LU/2017/0476

Inés Cendán Rouco

132,60

15.3.2018

LU/2017/0477

Xavier Paz González

703,30

15.3.2018

LU/2017/0478

María del Carmen Seijas Trastoy

429,00

15.3.2018

LU/2017/0479

María Carmen Rodríguez Gaute

1.417,00

15.3.2018

LU/2017/0480

Lino Camba López

885,50

15.3.2018

LU/2017/0481

María Isabel Reigosa Castro

143,00

15.3.2018

LU/2017/0482

Manuel Trastoy Trastoy

429,00

15.3.2018

LU/2017/0484

Eva Carballido Braña

85,80

15.3.2018

LU/2017/0485

Ana Belén Freijo Díaz

218,00

15.3.2018

LU/2017/0486

José Otero Cabana

1.038,70

15.3.2018

LU/2017/0487

Javier Barreiro Martínez

136,00

15.3.2018

LU/2017/0488

María Isabel Fernández López

132,60

15.3.2018

LU/2017/0489

Maximino Vizoso Paz

644,80

15.3.2018

LU/2017/0490

Josefa Ramil Rúa

772,20

15.3.2018

LU/2017/0491

José Manuel Souto Novo

661,70

15.3.2018

LU/2017/0492

María del Carmen Rivas Seivane

772,20

15.3.2018

LU/2017/0493

María del Carmen Núñez Amigo

366,60

15.3.2018

LU/2017/0496

Gandería Xuliana, S.C.

871,00

15.3.2018

LU/2017/0497

Xavier Paz González

772,20

15.3.2018

LU/2017/0498

José Luís Rivas Val

283,40

15.3.2018

LU/2017/0499

Xabier Paz González

986,70

15.3.2018

LU/2017/0500

José Penelas Mourenza

366,60

15.3.2018

LU/2017/0502

Rafael Casabella Castro

130,00

15.3.2018

LU/2017/0506

José Manuel Rivas Dorado

283,40

15.3.2018

LU/2017/0509

Carlos Sordo Valle

683,80

15.3.2018

LU/2017/0510

Narciso Trastoy Maseda

283,40

15.3.2018

LU/2017/0512

Josefa Ramil Rúa

257,40

15.3.2018

LU/2017/0515

Félix Barral Miragaya

429,00

15.3.2018

LU/2017/0516

Josefa Ramil Rúa

257,40

15.3.2018

LU/2017/0517

Tomás Gómez Cora

360,10

15.3.2018

LU/2017/0518

Jesús María Teijeiro Castro

204,00

15.3.2018

LU/2017/0519

José García Reigosa

514,80

15.3.2018

LU/2017/0520

María Angélica García Paz

283,40

15.3.2018

LU/2017/0522

María Angélica García Paz

360,10

15.3.2018

LU/2017/0523

Jesús Manuel Díaz Valle

90,78

15.3.2018

LU/2017/0524

Sidney Rodríguez Pedroso

237,80

15.3.2018

LU/2017/0525

Josefa Ramil Rúa

644,80

15.3.2018

LU/2017/0526

José Antonio Moiron Bouso

260,00

15.3.2018

LU/2017/0527

Rafael Casabella Castro

269,10

15.3.2018

LU/2017/0528

Pilar Gómez Carballeira

26,00

15.3.2018

LU/2017/0530

Arsenio Fernández Fernández

594,00

15.3.2018

LU/2017/0531

Ana y Alejandro, S.C.

852,00

15.3.2018

LU/2017/0533

Manuel Capón Cabada

644,80

15.3.2018

LU/2017/0534

María Rosenda Villares Carballido

283,40

15.3.2018

LU/2017/0535

María Rosenda Villares Carballido

169,03

15.3.2018

LU/2017/0536

Manuel Blanco Souto

644,80

15.3.2018

OU/2017/0109

Asunción Castro Paz

473,20

12.3.2018

OU/2017/0111

Paz Álvarez Gómez

102,00

12.3.2018

OU/2017/0112

Serafín González González

277,00

12.3.2018

OU/2017/0113

María del Carmen Otero Parente

360,10

12.3.2018

OU/2017/0114

Francisco Dosantos Barreira

204,00

12.3.2018

OU/2017/0115

María Josefa Casado Souto

107,54

12.3.2018

OU/2017/0116

Juan Antonio Magallais Rodríguez

132,60

12.3.2018

OU/2017/0117

Ignacio Vivian González

728,00

12.3.2018

OU/2017/0118

Eva Fernández Fousa

26,00

12.3.2018

OU/2017/0119

Sergio Basalo Gómez

848,90

12.3.2018

OU/2017/0120

Ángela Álvarez Estévez

277,00

12.3.2018

PO/2017/0064

Roberto Louzán Alonso

521,30

12.3.2018

PO/2017/0072

Efrain Rivera Domínguez

1.532,70

12.3.2018

PO/2017/0076

Antonio Bugallo Taboada

33,80

12.3.2018

PO/2017/0077

Alicia Lage Reboreda

78,00

12.3.2018

PO/2017/0086

Consuelo Vello Francisco

332,00

12.3.2018

PO/2017/0087

María Bragaña Trasande

265,20

12.3.2018

PO/2017/0093

Alberte Lamazares Casero

88,00

12.3.2018

PO/2017/0097

Francisco Carballeda Eyo

241,80

12.3.2018

PO/2017/0099

Amparo Carracedo Ferro

132,60

12.3.2018

PO/2017/0100

Gandería Peniña SAT 1043

302,78

12.3.2018

PO/2017/0101

Santiago Guimarei Carballo

33,80

12.3.2018

PO/2017/0102

Luís Camaba Carbia

67,60

12.3.2018

PO/2017/0103

José Ramón Ortigueira Trasande

1.175,20

12.3.2018

PO/2017/0104

Leopoldina Sampedro López

374,40

12.3.2018

PO/2017/0105

María Fe Coucheiro Gestoso

374,40

12.3.2018

PO/2017/0109

Santiago Lareu Abeledo

605,80

12.3.2018

PO/2017/0110

María Dolores Paz Couceiro

1.016,60

12.3.2018

PO/2017/0111

María del Carmen Pérez Blanco

1.887,60

12.3.2018

PO/2017/0112

Isolina Torres Tato

33,80

12.3.2018

PO/2017/0115

Camilo Montero Barreiro

136,00

12.3.2018

PO/2017/0116

María Nieves Baños Reguengo

839,80

12.3.2018

PO/2017/0117

Sociedade Cooperativa Monte Cabalar

514,80

12.3.2018

PO/2017/0118

José Antonio Ortigueira Barros

132,60

12.3.2018

PO/2017/0119

Asociación Cabalar Monte Acibal

198,00

12.3.2018

PO/2017/0120

Marina Inés Parada Sánchez

311,53

12.3.2018

PO/2017/0122

Celso Toimil Martín

208,00

12.3.2018

PO/2017/0125

José Antonio Ortigueira Barros

265,20

12.3.2018

PO/2017/0126

López Salgueiro, S.C.

1.043,90

12.3.2018

PO/2017/0128

Amparo Torres Baloira

75,40

12.3.2018

PO/2017/0129

Sofía Fernández Touceda

204,00

12.3.2018

PO/2017/0130

Benjamín Rey Villamayor

132,60

12.3.2018

PO/2017/0131

Manuel Amorín Martín

132,60

12.3.2018

CO/2018/0001

José Luis Rodríguez Sesmonde

1.597,00

24.9.2018

CO/2018/0002

Mario Otero Piñeiro

1.558,70

24.9.2018

CO/2018/0004

Rosa María Astray Filloy

997,10

24.9.2018

CO/2018/0005

Constantino Martínez García

752,70

24.9.2018

CO/2018/0007

Gandería Brañas, S.C.

2.076,10

24.9.2018

CO/2018/0009

Amelia Sánchez García

306,00

24.9.2018

CO/2018/0010

Antonio Seijas Vázquez

624,00

24.9.2018

CO/2018/0011

Carmen Grille Aries

772,20

24.9.2018

CO/2018/0012

Rosa María Moledo García

2.076,10

24.9.2018

CO/2018/0013

Ganadería Xesbar SAT Nº 1411 Xuga

579,00

24.9.2018

CO/2018/0017

Jesús del Río del Río

128,00

24.9.2018

CO/2018/0020

Perfecto Ameijeiras Álvarez

102,00

24.9.2018

CO/2018/0021

Ramón Souto Martínez

879,00

24.9.2018

CO/2018/0022

María Freire Varela

204,00

24.9.2018

CO/2018/0023

Sergio Sánchez Sánchez

1.142,70

24.9.2018

CO/2018/0024

María Freire Varela

102,00

24.9.2018

CO/2018/0025

Aguasantas SAT Nº 1357 Xuga

240,00

24.9.2018

CO/2018/0029

Eva Lestón Villar

879,00

24.9.2018

CO/2018/0032

María Carmen Pérez García

102,00

24.9.2018

CO/2018/0034

Celso Picallo Esperante

583,70

24.9.2018

CO/2018/0035

Antonio Prado Bermúdez

396,50

24.9.2018

CO/2018/0036

Avelino Narciso Filgueiras Lago

396,50

24.9.2018

CO/2018/0037

Granxa de Lousada, S.C.

642,20

24.9.2018

CO/2018/0038

Juan Luis Cal Balseiro

497,90

24.9.2018

CO/2018/0039

Antonio Prado Bermúdez

312,00

24.9.2018

CO/2018/0041

Adolfo Gómez Fernández

396,50

24.9.2018

CO/2018/0042

Marcos Muíños Souto

240,00

24.9.2018

CO/2018/0043

José Landeira Pena

160,00

24.9.2018

CO/2018/0044

José Manuel Noal Sampedro

579,00

24.9.2018

CO/2018/0047

Francisco Manuel Penabad Pita

396,50

24.9.2018

CO/2018/0048

Iván López García

396,50

24.9.2018

CO/2018/0049

María Josefa Roca Quintela

1.870,70

24.9.2018

CO/2018/0050

Gandería Denoeiro, S.C.

383,00

24.9.2018

CO/2018/0051

Gandería Irmáns Veiga, S.C.

1.558,70

24.9.2018

CO/2018/0053

José Manuel Moares Arufe

26,00

24.9.2018

CO/2018/0059

Adolfo Gómez Fernández

396,50

24.9.2018

CO/2018/0060

Adolfo Gómez Fernández

396,50

24.9.2018

CO/2018/0062

María del Carmen Caamaño Silva

26,00

24.9.2018

CO/2018/0065

Rosa María Astray Filloy

312,00

24.9.2018

CO/2018/0094

CCMMVV en Man Común Barbanza Enxa Xián

198,00

26.11.2018

LU/2018/0001

Belén Rego García

752,70

23.7.2018

LU/2018/0003

Alicia Miragaya Vázquez

132,60

23.7.2018

LU/2018/0004

Antonio García Alonso

429,00

23.7.2018

LU/2018/0005

Franciso Javier Fraga Corbelle

772,20

23.7.2018

LU/2018/0006

María Salomé Fraga Hermida

728,00

23.7.2018

LU/2018/0007

Rafael Gómez Coira

644,80

23.7.2018

LU/2018/0008

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

23.7.2018

LU/2018/0009

Laura Rodríguez Fra

408,00

23.7.2018

LU/2018/0010

Rafael Gómez Coira

644,80

23.7.2018

LU/2018/0011

Antonio Sánchez Fernández

752,70

23.7.2018

LU/2018/0012

Vizoso Expósito, S.C.

214,50

23.7.2018

LU/2018/0013

José Carlos López Vila

240,00

23.7.2018

LU/2018/0015

Milagros García López

429,00

23.7.2018

LU/2018/0016

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

23.7.2018

LU/2018/0017

Castrojama, S.C.

752,70

23.7.2018

LU/2018/0018

Gananorte Montouto, S.C.

1.558,70

23.7.2018

LU/2018/0020

Francisco Javier Fraga Corvelle

772,20

23.7.2018

LU/2018/0021

Isabel Carballido Rodríguez

644,80

23.7.2018

LU/2018/0022

María Luisa González Cuba

429,00

23.7.2018

LU/2018/0023

Caxigueiro, S.C.

154,00

23.7.2018

LU/2018/0024

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

23.7.2018

LU/2018/0025

Isabel Carballido Rodríguez

644,80

23.7.2018

LU/2018/0026

José Manuel Loureiro Corral

312,00

23.7.2018

LU/2018/0027

Julio Vizoso Trastoy

396,50

23.7.2018

LU/2018/0028

Julio Vizoso Trastoy

1.870,70

23.7.2018

LU/2018/0029

Carmen Arias Sobrado

166,40

23.7.2018

LU/2018/0030

Jesica Lugilde Castro

486,00

23.7.2018

LU/2018/0031

Xabier Paz González

644,80

23.7.2018

LU/2018/0033

María José Román López

42,90

23.7.2018

LU/2018/0034

José Antonio Moirón Bouso

499,20

23.7.2018

LU/2018/0035

Lucía Vizoso Paz

644,80

23.7.2018

LU/2018/0036

María Jesús Blanco Buján

1.199,00

23.7.2018

LU/2018/0037

Nazaret Chaín Álvarez

305,00

23.7.2018

LU/2018/0038

Xavier Paz González

644,80

23.7.2018

LU/2018/0039

Jesús Galdo Sánchez

496,00

23.7.2018

LU/2018/0040

Candia SAT

496,00

23.7.2018

LU/2018/0042

Jesús Galdo Sánchez

496,00

23.7.2018

LU/2018/0043

Jesús Galdo Sánchez

1.188,00

23.7.2018

LU/2018/0044

José Basanta Fraga

772,20

23.7.2018

LU/2018/0045

Maximino Vizoso Paz

1.417,00

23.7.2018

LU/2018/0046

César Díaz López

644,80

23.7.2018

LU/2018/0047

José Trastoy Reigosa

335,40

23.7.2018

LU/2018/0048

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

23.7.2018

LU/2018/0049

Xavier Paz González

772,20

23.7.2018

LU/2018/0050

Jesús Galdo Sánchez

449,00

23.7.2018

LU/2018/0052

Gloria Alvo Balsa

644,80

23.7.2018

LU/2018/0053

César Díaz López

644,80

23.7.2018

LU/2018/0054

Domingo González González

102,00

23.7.2018

LU/2018/0056

César Díaz López

644,80

23.7.2018

LU/2018/0058

Gloria Alvo Balsa

396,50

23.7.2018

LU/2018/0059

Andrés Fernández Carbajales

644,80

23.7.2018

LU/2018/0060

Xavier Paz González

2.316,60

23.7.2018

LU/2018/0061

Finca Paxares, S.C.

64,32

14.9.2018

LU/2018/0062

Ganadería López Arnejo, S.C.

644,80

14.9.2018

LU/2018/0063

José Luis Cortiñas Barreira

644,80

14.9.2018

LU/2018/0065

Reisanto, S.C.

396,50

14.9.2018

LU/2018/0066

Dolores Castro López

160,00

14.9.2018

LU/2018/0067

María del Carmen Seijas Trastoy

583,70

14.9.2018

LU/2018/0068

Luz Cendán Martínez

132,60

14.9.2018

LU/2018/0069

Manuel Capón Cabada

644,80

14.9.2018

LU/2018/0070

Pablo Barral Miragaya

312,00

14.9.2018

LU/2018/0071

Manuel Capón Cabada

644,80

14.9.2018

LU/2018/0072

María del Mar Martínez Pico

1.245,40

14.9.2018

LU/2018/0073

María José Palacios López

240,00

14.9.2018

LU/2018/0074

Ramón José López Milán

102,00

14.9.2018

LU/2018/0075

Gandería Cruzado, S.C.

2.076,10

14.9.2018

LU/2018/0076

Azucena Gil Pernas

117,00

14.9.2018

LU/2018/0077

Begoña López González

400,40

14.9.2018

LU/2018/0078

Manuel Capón Cabada

644,80

14.9.2018

LU/2018/0079

María Jesús Carracedo Seoane

936,00

14.9.2018

LU/2018/0080

Ramón José López Milán

26,00

14.9.2018

LU/2018/0081

María Ángeles Barja Folgueira

2.076,10

14.9.2018

LU/2018/0082

Manuel Capón Cabada

644,80

14.9.2018

LU/2018/0083

Prado dos Becerros, S.C.

396,50

14.9.2018

LU/2018/0084

José Iván González Rodríguez

1.245,40

14.9.2018

LU/2018/0085

Arnejo Rolle, S.C.

1.558,70

14.9.2018

LU/2018/0086

Gandería Tova, S.C.

1.636,00

14.9.2018

LU/2018/0087

José Luis Penas Penas

312,00

14.9.2018

LU/2018/0090

Manuel Chao Camba

514,80

14.9.2018

LU/2018/0091

Manuel Castelo García

94,90

14.9.2018

LU/2018/0092

Carmen López Vázquez

230,00

14.9.2018

LU/2018/0093

Reisanto, S.C.

396,50

14.9.2018

LU/2018/0094

Antonio Rodríguez Árias

579,00

14.9.2018

LU/2018/0095

Xavier Benxamín Paz González

772,20

14.9.2018

LU/2018/0096

María Angélica García Paz

312,00

14.9.2018

LU/2018/0097

Javier Gerboles Méndez

396,50

14.9.2018

LU/2018/0098

María Angélica García Paz

312,00

14.9.2018

LU/2018/0099

Manuel Enrique Santos Vázquez

526,36

14.9.2018

LU/2018/0101

Antonio Rodríguez Arias

1.673,00

14.9.2018

LU/2018/0102

Manuel Porto Calvo

427,00

14.9.2018

LU/2018/0103

José Peteiro Cebral

396,50

14.9.2018

LU/2018/0104

Fons Sacra, S.C.

579,00

14.9.2018

LU/2018/0107

José Luis Penas Penas

312,00

14.9.2018

LU/2018/0108

José Luis Carballido Sánchez

132,60

14.9.2018

LU/2018/0109

Ganados Teixeiro, C.B.

594,00

14.9.2018

LU/2018/0110

Pedro Grandas Varela

204,00

14.9.2018

LU/2018/0111

Javier López Lozano

908,70

14.9.2018

LU/2018/0112

Gloria Alvo Balsa

312,00

14.9.2018

LU/2018/0113

Jesús Caldo Sánchez

449,00

14.9.2018

LU/2018/0114

María Angélica García Paz

396,50

14.9.2018

LU/2018/0115

Jesús Galdo Sánchez

594,00

14.9.2018

LU/2018/0116

Rafael Casabella Castro

997,10

14.9.2018

LU/2018/0117

Ganadería Balgos, S.C.

396,50

14.9.2018

LU/2018/0118

María José Duarte Ramudo

830,71

14.9.2018

LU/2018/0119

Fons Sacra, S.C.

240,00

14.9.2018

LU/2018/0122

Manuel Blanco Souto

644,80

14.9.2018

LU/2018/0123

María del Carmen Fernández López

514,00

14.9.2018

LU/2018/0125

Ganadería Matanza, S.C.

1.199,00

14.9.2018

LU/2018/0126

Alicia González Vázquez

205,40

14.9.2018

OU/2018/0001

Eloy Prieto Prieto

102,00

19.7.2018

OU/2018/0002

Rubén Campo Fidalgo

132,60

19.7.2018

OU/2018/0003

María Elena Rodríguez Rodríguez

150,00

19.7.2018

OU/2018/0004

Anastasio Bello Fuentes y Otros, S.C.

265,20

19.7.2018

OU/2018/0005

Janet Anne Alonso

150,80

19.7.2018

OU/2018/0007

Graciano Parente Saínza

396,50

19.7.2018

OU/2018/0008

Ovidra Sociedade Cooperativa

206,00

19.7.2018

OU/2018/0009

Manuel Otero Álvarez

434,00

19.7.2018

OU/2018/0010

José Manuel Muíños Ferreiro

468,00

19.7.2018

OU/2018/0011

Miguel Meire Rodríguez

312,00

19.7.2018

OU/2018/0012

María Josefa Casado Souto

1.641,90

19.7.2018

OU/2018/0013

Anastasio Bello Fuentes y Otros, S.C.

132,60

19.7.2018

OU/2018/0014

Isabel Sotelo Alonso

112,20

19.7.2018

OU/2018/0016

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

396,50

19.7.2018

OU/2018/0018

Ana Castro Méndez

170,30

19.7.2018

OU/2018/0019

Juan Antonio Magallais Rodríguez

33,80

19.7.2018

OU/2018/0020

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

312,00

19.7.2018

OU/2018/0022

Eloy Pérez Fernández

624,00

19.7.2018

OU/2018/0023

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

497,90

19.7.2018

OU/2018/0025

Ana Castro Méndez

132,60

19.7.2018

OU/2018/0026

Ganados A Barreira, S.C.

312,00

19.7.2018

OU/2018/0027

María Josefa Casado Souto

1.558,70

19.7.2018

OU/2018/0030

Cesáreo González Veloso

132,60

23.7.2018

OU/2018/0031

José Manuel González Atrio

102,00

19.7.2018

OU/2018/0032

Francisco Bello Rodríguez

231,40

19.7.2018

OU/2018/0036

José Taboas Rivera

1.199,00

19.7.2018

OU/2018/0037

Francisco José Estévez Moreno

132,60

19.7.2018

OU/2018/0038

Antonio Díaz Fernández

312,00

19.7.2018

OU/2018/0040

Jorge Prada Ares

1.199,00

19.7.2018

OU/2018/0041

Asunción García García

132,60

19.7.2018

OU/2018/0042

Esperanza Fernández Vicente

200,20

19.7.2018

OU/2018/0044

María del Carmen Sotelo Vázquez

52,00

19.7.2018

OU/2018/0045

Ana Castro Méndez

170,30

19.7.2018

OU/2018/0046

Eulogio Estévez Rodríguez

305,00

19.7.2018

OU/2018/0048

Cooperativa A Piuca, S.C.G.

1.495,00

19.7.2018

OU/2018/0049

María Josefa Casado Souto

1.245,40

19.7.2018

OU/2018/0050

María del Carmen Sotelo Vázquez

142,00

19.7.2018

OU/2018/0051

Fernando Domínguez Rivera

312,00

19.7.2018

OU/2018/0052

José Manuel González Atrio

52,00

19.7.2018

OU/2018/0053

Olga Blanco Pérez

718,00

19.7.2018

OU/2018/0054

Fernando Domínguez Rivera

772,20

19.7.2018

OU/2018/0055

Purificación Álvarez Borges

458,00

19.7.2018

OU/2018/0056

María Luisa da Aira Fernández

302,90

19.7.2018

OU/2018/0057

Cooperativa A Piuca, S.C.G.

1.495,00

19.7.2018

OU/2018/0058

Jorge Prada Ares

1.199,00

19.7.2018

OU/2018/0060

Purificación Álvarez Borges

867,00

19.7.2018

OU/2018/0061

Francisco José Estévez Moreno

33,80

19.7.2018

OU/2018/0062

Manuel Fernández Domínguez

360,00

19.7.2018

OU/2018/0064

Cristina González Méndez

312,00

12.9.2018

OU/2018/0065

María Josefa Casado Souto

396,50

12.9.2018

OU/2018/0066

Felisa Fernández Otero

431,60

12.9.2018

OU/2018/0068

Ana Castro Méndez

132,60

12.9.2018

OU/2018/0069

Ganados A Barreira, S.C.

312,00

12.9.2018

OU/2018/0071

José Manuel González Atrio

26,00

12.9.2018

OU/2018/0072

Rosa Yáñez Domínguez

468,00

12.9.2018

OU/2018/0073

Ana Castro Méndez

132,60

12.9.2018

OU/2018/0077

Jorge Prada Ares

1.199,00

12.9.2018

OU/2018/0078

Pilar Luis Diéguez

26,00

12.9.2018

OU/2018/0079

CCMMVV en Man Común Seoane

1.495,00

12.9.2018

OU/2018/0080

María Luisa da Aira Fernández

170,30

12.9.2018

OU/2018/0081

Cooperativa A Piuca, S.C.G.

1.495,00

12.9.2018

OU/2018/0083

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

299,00

12.9.2018

OU/2018/0084

Rosa Yáñez Domínguez

468,00

12.9.2018

OU/2018/0085

Ángel Rivas Peña

855,40

12.9.2018

OU/2018/0086

Jorge Bizarro Fernández

264,00

12.9.2018

OU/2018/0087

Purificación Álvarez Borges

2.017,00

12.9.2018

OU/2018/0088

Jorge Prada Ares

2.318,00

12.9.2018

OU/2018/0089

Regina Pérez Domínguez

624,00

12.9.2018

OU/2018/0090

Rosa Yáñez Domínguez

752,70

12.9.2018

OU/2018/0091

Manuel Pérez Garrido

933,40

12.9.2018

OU/2018/0092

Manuel Yáñez González

127,19

12.9.2018

OU/2018/0093

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

286,00

12.9.2018

OU/2018/0094

Anibal Sierra Rodríguez

240,00

12.9.2018

OU/2018/0096

Frieiresas de Valdin, S.C.

718,00

14.9.2018

OU/2018/0097

Rosa Yáñez Domínguez

468,00

14.9.2018

OU/2018/0099

Frieiresas de Valdín, S.C.

458,00

14.9.2018

OU/2018/0101

José Miguel Pérez Macía

308,00

14.9.2018

OU/2018/0102

Xatos Os Pontóns, S.C.

396,50

14.9.2018

OU/2018/0103

Lucía Dobarro Blanco

312,00

14.9.2018

OU/2018/0104

Ana Castro Méndez

40,30

14.9.2018

OU/2018/0105

Cooperativa A Piuca, S.C.G.

933,40

14.9.2018

OU/2018/0106

Francisco Dosantos Barreira

102,00

14.9.2018

OU/2018/0108

Ganados Valdonedo, S.C.

240,00

14.9.2018

OU/2018/0110

Elba Gómez Rodríguez

396,50

14.9.2018

OU/2018/0111

Manuel Pérez Garrido

933,40

14.9.2018

OU/2018/0112

Jorge Rodríguez Rodríguez

102,00

14.9.2018

OU/2018/0114

María Josefa Casado Souto

336,00

14.9.2018

OU/2018/0115

Manuel Yáñez González

173,53

14.9.2018

OU/2018/0116

Cristina González Méndez

312,00

14.9.2018

OU/2018/0118

Ana Castro Méndez

265,20

14.9.2018

OU/2018/0119

Jorge Prada Ares

1.199,00

14.9.2018

OU/2018/0122

María Carmen Expósito Acerbo

102,00

14.9.2018

OU/2018/0123

María Edita Payo Janeiro

62,82

14.9.2018

OU/2018/0125

Alfonso Fernández Díaz

396,50

14.9.2018

OU/2018/0126

Cacheniñas, S.L.

1.401,40

14.9.2018

PO/2018/0002

José Marsel Vede Rey

579,00

19.7.2018

PO/2018/0004

Silvia Cea Iglesias

275,60

19.7.2018

PO/2018/0006

Milagros Castro Gil

166,40

19.7.2018

PO/2018/0010

Eduardo García Silva

305,00

19.7.2018

PO/2018/0011

Albino Alvariño Piñeiro

468,00

19.7.2018

PO/2018/0012

Eliseo Villar Lorenzo

466,00

19.7.2018

PO/2018/0013

Eliseo Villar Lorenzo

131,00

19.7.2018

PO/2018/0014

Francisco Javier González Casal

657,80

19.7.2018

PO/2018/0016

Gloria Varela Pardo

160,00

19.7.2018

PO/2018/0017

Jesús García Ruibal

240,00

19.7.2018

PO/2018/0022

Manfred Oehri

33,80

19.7.2018

PO/2018/0024

Rosa María Portas Carril

132,60

19.7.2018

PO/2018/0027

Isabel Granja Cuñarro

312,00

19.7.2018

PO/2018/0029

Isabel Mariño Andión

132,60

19.7.2018

PO/2018/0030

José Manuel Iglesias Fragoso

396,50

19.7.2018