Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Luns, 4 de febreiro de 2019 Páx. 7209

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 24 de xaneiro de 2019 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AS1803).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril) (en diante LOU); no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario; no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro (DOG do 2 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve anunciar a convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AS1803. Profesor/a asociado/a T3 (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pódese consultar no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (Edificio Xerencia-Servizos Centrais, Campus universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial; r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index. Para outra información e aclaración de dúbidas pódense dirixir aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 24 de xaneiro de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidad de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1:

Referencia:

AS1803-X13-140-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito (Campus de Ourense)

Dedicación:

tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Dereito] (Campus de Ourense):

G081604 xurisdicións contencioso-administrativa e social