Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Mércores, 27 de febreiro de 2019 Páx. 11350

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo de prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Unha vez visto o acordo subscrito pola comisión negociadora do III Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo, con data do 20 de decembro de 2018, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

A Secretaría Xeral de Emprego

ACORDA:

Primeiro. Ordenar o rexistro e depósito do acordo no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010.

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Logo de interrompidas, con carácter temporal, as negociacións do III Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo, e de conformidade co previsto no artigo 86 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, a comisión negociadora acorda expresamente a prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo (publicado no DOG do 27 de xullo de 2007) ata o 31 de decembro de 2019. No caso de que para esa data se reiniciasen as negociacións e a mesa de negociación acadase un acordo previo, procederase a unha prórroga expresa ata a publicación no DOG do III Convenio colectivo que substituirá o II Convenio colectivo.

As partes negociadoras, por maioría, manifestan a súa intención de manter as conversas precisas para poder reiniciar as negociacións do III Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.