Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2019 Páx. 12792

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2019 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos.

O máster universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. Por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 estableceuse o carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) (publicado no Boletín Oficial del Estado, BOE, do 7 de setembro, por Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 29 de agosto de 2018).

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007,

resolvo:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos pola Universidade da Coruña, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 19 de febreiro de 2019

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario
en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos
pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 4316458.

Plan de estudos que se inicia no curso 2018/19.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)

72

Optativas (OP)

33

Prácticas externas (PE)

6

Traballo fin de máster (TFM)

9

Total

120

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Comercialización

Márketing Estratéxico de Videoxogos

OB

6

Desenvolvemento de Produtos e Marcas de Videoxogos

OB

6

Márketing Operativo de Videoxogos

OB

6

Empresa e Emprendemento

OB

3

Aspectos Xurídicos do Desenvolvemento de Videoxogos

OB

3

Deseño de Videoxogos

Deseño Narrativo

OB

3

Deseño de Personaxes

OB

3

Deseño de Contornas

OB

3

Deseño de Niveis

OB

3

Deseño de Interfaces

OB

3

Deseño de Xogabilidade

OB

3

Fundamentos de Gráficos por Computador

OB

3

Taller de Deseño de Videoxogos I

OB

3

Taller de Deseño de Videoxogos II

OB

3

Desenvolvemento de Videoxogos

Desenvolvemento de Niveis e Programación Visual

OB

6

Desenvolvemento de Personaxes I. Aparencia

OB

3

Desenvolvemento de Personaxes II. Comportamento

OB

6

Desenvolvemento de Interfaces e Experiencia de Usuario

OB

3

Taller de Desenvolvemento de Videoxogos

OB

3

Arte e Creación 3D para Videoxogos

Modelaxe e Animación 3D para Videoxogos I

OP

6

Modelaxe e Animación 3D para Videoxogos II

OP

6

Arte de Concepto I. Personaxes

OP

3

Arte de Concepto II. Contornas

OP

6

Modelaxe de Personaxes I. Xeometría

OP

3

Modelaxe de Personaxes II. Materiais

OP

3

Animación de Personaxes

OP

6

Programación e Aplicacións Avanzadas

Programación para Videoxogos

OP

6

Videoxogos 2D

OP

3

Rendemento e Optimización de Videoxogos

OP

3

Programación Avanzada para Videoxogos

OP

3

Captura de Movemento

OP

3

Desenvolvemento para Dispositivos Móbiles

OP

3

Simulación

OP

6

Intelixencia Artificial

OP

3

Xogos Serios

OP

3

Prácticas externas

Prácticas externas

PE

6

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster

TFM

9

3.2. Contido do plan de estudos por curso.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Márketing Estratéxico de Videoxogos

OB

6

Desenvolvemento de Produtos e Marcas de Videoxogos

OB

6

Deseño Narrativo

OB

3

Fundamentos de Gráficos por Computador

OB

3

Taller de Deseño de Videoxogos I

OB

3

Modelaxe e Animación 3D para Videoxogos I

OP

6

Arte de Concepto I. Personaxes

OP

3

Programación para Videoxogos

OP

6

Videoxogos 2D

OP

3

Deseño de Personaxes

OB

3

Deseño de Xogabilidade

OB

3

Deseño de Contornas

OB

3

Deseño de Niveis

OB

3

Deseño de Interfaces

OB

3

Taller de Deseño de Videoxogos II

OB

3

Modelaxe e Animación 3D para Videoxogos II

OP

6

Arte de Concepto II. Contornas

OP

6

Rendemento e Optimización de Videoxogos

OP

3

Programación Avanzada para Videoxogos

OP

3

Captura de Movemento

OP

3

Desenvolvemento para Dispositivos Móbiles

OP

3

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Márketing Operativo de Videoxogos

OB

6

Aspectos Xurídicos do Desenvolvemento de Videoxogos

OB

3

Desenvolvemento de Niveis e Programación Visual

OB

6

Desenvolvemento de Personaxes I. Aparencia

OB

3

Desenvolvemento de Personaxes II. Comportamento

OB

6

Desenvolvemento de Interfaces e Experiencia de Usuario

OB

3

Taller de Desenvolvemento de Videoxogos

OB

3

Empresa e Emprendemento

OB

3

Simulación

OP

6

Intelixencia Artificial

OP

3

Xogos Serios

OP

3

Modelaxe de Personaxes I. Xeometría

OP

3

Modelaxe de Personaxes II. Materiais

OP

3

Animación de Personaxes

OP

6

Prácticas externas

PE

6

Traballo fin de máster

TFM

9

O alumnado debe elixir 33 créditos entre o total dos créditos optativos ofertados.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 120 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de máster universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos.