Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Xoves, 14 de marzo de 2019 Páx. 13986

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexen as subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 17 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo de conta o disposto no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas coa expresión da convocatoria, o programa, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Así e conforme coa normativa indicada, procédese á seguinte publicación:

Convocatoria: Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e de entidades locais demarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil e se procede a súa convocatoria para o ano 2018.

Programa: Servizo de Voluntariado Xuvenil para a incorporación de persoas mozas galegas nas actividades dos proxectos de voluntariado das entidades de acción voluntaria e das entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia; a súa resolución corresponde á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da conselleira de Política Social.

Crédito orzamentario: un total de 336.985,41 € (trescentos trinta e seis mil novecentos oitenta e cinco euros con corenta e un céntimo) dos cales 173.385,27 € (cento setenta e tres mil trescentos oitenta e cinco euros con vinte e sete céntimos) corresponden á aplicación orzamentaria 12.05.312F.481.0, para as entidades de acción voluntaria, e á aplicación 12.05.312F.460.0, por un importe de 163.600,14 € (cento sesenta e tres mil seiscentos euros con catorce céntimos) para entidades locais.

Finalidade: fomentar a integración de persoas mozas galegas, desde 16 e 30 anos, nas accións voluntarias dos proxectos de voluntariado presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente nalgunha das seguintes áreas: actividades relacionadas co Camiño de Santiago, de recuperación da cultura, arte e tradicións populares galegas, con colectivos de situación de risco, actividades xuvenís, ambientais, relacionadas coa igualdade de xénero e a posta de marcha de programas de voluntariado por parte da entidade no ámbito familiar.

Entidades beneficiarias e contías: as entidades beneficiarias e os importes concedidos relaciónanse no anexo á resolución.

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2018

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Beneficiarias: entidades de acción voluntaria de Galicia.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.481.0.

Orzamento: 173.385,27 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 16 de abril de 2018, DOG núm. 82, do 27 de abril).

Nº de

expediente

Entidade

NIF

Provincia

Nome do proxecto

Orzamento concedido

2018/007

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

Living for others

4.800,00 €

2018/023

Agrupación Xuvenil, Socio Cultural, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

Proxecto voluntariado xuvenil pasatempo 2018

4.800,00 €

2018/024

Asociación Tesouros de Galicia

G94065000

A Coruña

Popularización de patrimonio sumerxido e costeiro asociado a través de voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2018/028

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

Programa de voluntariado xuvenil Mestúrate

4.800,00 €

2018/033

Asociación Socioeducativa para la Educación, Aseduc

G70067830

A Coruña

Proxecto Servizo Voluntariado xuvenil 2018

4.800,00 €

2018/039

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

Programa Iris de voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2018/041

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

O teu tapón é o seu sorriso

4.800,00 €

2018/063

Asociación Grupo Scout

Chan-292

G70250428

A Coruña

Aprendendo a ser Voluntarios

4.800,00 €

2018/066

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Laracha

G15688922

A Coruña

Voluntarios pola solidariedade na Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha (AVPC)

4.800,00 €

2018/083

Asociación Ecos de Sur

G15354483

A Coruña

Somos o que sementamos

4.800,00 €

2018/093

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

OM2018

4.800,00 €

2018/103

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

«Xuventude, infancia e futuro»

4.800,00 €

2018/088

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

Mocidade activa

4.560,00 €

2018/047

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

O voluntariado coa diversidade

4.200,00 €

2018/086

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

Voluntariado en movemento

4.160,00 €

2018/061

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas de Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

Proxecto voluntariado xuvenil
2018

3.980,00 €

2018/046

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, Afal Ferrol

G15620628

A Coruña

No alzhéimer, conta conmigo

3.060,00 €

2018/071

Feafes Galicia, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia

G15545353

A Coruña

Cultura, ocio e respiro familiar para persoas con enfermidade mental e as súas familias

3.000,00 €

2018/087

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

Activando á mocidade

2.400,00 €

2018/013

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

Proxecto intégra-t

2.080,00 €

2018/019

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

Proxecto: ocio e tempo libre

1.500,00 €

2018/038

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

G15121676

A Coruña

Signa voluntariado 2018 proxecto

1.200,00 €

2018/102

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

Voluntariado xuvenil ASCM 2018

800,00 €

2018/002

Alume Saúde Mental

G27198977

Lugo

Téndenos unha man

3.600,00 €

2018/073

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

Construíndo convivencia II

3.100,00 €

2018/021

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

Voluntariado e adestramento de habilidades complementarias ao posto de traballo
para persoas coa síndrome de Down

3.000,00 €

2018/115

Fundación Uxío Novoneyra

G27407238

Lugo

Voluntariado no festival internacional dos Eidos

450,00 €

2018/110

Asociación Raiolas-Lugo

G27255991

Lugo

Apoio de voluntariado nas actividades da asociación Raiolas-Lugo

190,00 €

2018/014

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

Dinamización no medio rural coa participación da mocidade voluntaria

4.800,00 €

2018/029

Natural Ardai, Terapia, Ocio y Formación

G32456097

Ourense

Animalando xoves voluntarios 2018

4.800,00 €

2018/050

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

Diversidade, xuventude e voluntariado

4.800,00 €

2018/069

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

Cualedro-Monterrei

G32465932

Ourense

AVPC de Monterrei e Cualedro: voluntariado ambiental solidario

4.800,00 €

2018/082

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

Favorecendo a participación xuvenil e infantil con necesidades educativas especiais a través de método scout

4.800,00 €

2018/091

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

Mans voluntarias, mans labregas

4.800,00 €

2018/004

Asociación Folclórica Queixumes dos Pinos

G32224198

Ourense

Gravacións e recolleitas escritas de cantigas populares na comarca de Ourense

3.710,00 €

2018/040

Asociación para a Prevención e a Educación Social, Apes

G32383549

Ourense

Prosocial 2018 proxecto de prevención social

3.600,00 €

2018/012

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

Formación de voluntariado xuvenil

3.440,00 €

2018/020

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

Xuventude rural implicada

1.800,00 €

2018/025

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

Programa de actuacións para o voluntariado xuvenil 2018

4.800,00 €

2018/034

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

Apoio á participación social

4.800,00 €

2018/052

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF

G36231561

Pontevedra

Un mar de cultura. Proxecto de voluntariado xuvenil Culturmar 2018

4.800,00 €

2018/060

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

Voluntariado xuvenil APAMP 2018

4.800,00 €

2018/065

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual, ACEESCA

G36021970

Pontevedra

Tempo de lecer

4.800,00 €

2018/097

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces

G36212413

Pontevedra

Proxecto voluntariado xuvenil de AVPC de Vila de Cruces

2.400,00 €

2018/035

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa

Comarca, APALC

G36022762

Pontevedra

Recuperando o pasado dos nosos maiores: cultura e tradicións populares-fase II (enfoque audiovisual)

2.300,00 €

2018/070

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra.

Cogami-Pontevedra

G36704195

Pontevedra

Programa de voluntariado xuvenil para persoas con discapacidade da provincia de Pontevedra 2018

1.600,00 €

2018/081

Asociación de Discapacitados de Baixo Miño, Vontade

G36452837

Pontevedra

Fomentando a saúde-voluntariado xuvenil 2018

1.520,00 €

2018/117

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

Pontevedra

Educa + te

600,00 €

48

172.650,00 €

Beneficiarias: entidades locais.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.460.0.

Orzamento: 163.600,14 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 16 de abril de 2018, DOG núm. 82, do 27 de abril).

Nº de expediente

Entidade

NIF

Provincia

Nome do proxecto

Orzamento concedido

2018/051

Concello de Vedra

P1509000D

A Coruña

Proxecto de actividades Val de Ulla 2018

12.000,00 €

2018/003

Concello de Val de Dubra

P1508900F

A Coruña

Actividades de: recuperación da cultura arte/tradicións populares galegas, xuvenís, ambientais, medio rural, colectivos de risco e benestar das persoas maiores.

4.800,00 €

2018/008

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

Voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2018/056

Concello da Baña

P1500700H

A Coruña

Verán voluntario na Baña V

4.800,00 €

2018/057

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

Voluntariado xuvenil na Laracha

4.800,00 €

2018/062

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

Xuventude activa Lousame 2018

4.800,00 €

2018/068

Concello de Curtis

P1503200F

A Coruña

Voluntariado xuvenil: campamentos urbanos verán 2018

4.800,00 €

2018/094

Concello de Ames

P1500200I

A Coruña

Programa voluntariado xuvenil
ambientando o verán

4.800,00 €

2018/079

Concello de Cambre

P1501700G

A Coruña

Proxecto Zaranda III

3.800,00 €

2018/009

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

Móvete Mesía 2018

3.600,00 €

2018/106

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

Proxecto: servizo de voluntariado xuvenil

2.400,00 €

2018/100

Concello de Aranga

P1500300G

A Coruña

Recuperación de noso sendeiro

1.600,00 €

2018/011

Concello de Carnota

P1502000A

A Coruña

Mantemento de bordo litoral de Carnota

1.200,00 €

2018/054

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

Axudámoste?

1.200,00 €

2018/104

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

O voluntariado xuvenil na Promoción do Camiño de Santiago

360,00 €

2018/064

Concello de Dodro

P1503300D

A Coruña

Proxecto de voluntariado xuvenil para o benestar das persoas maiores a través da alfabetización dixital e tecnolóxica de persoas maiores de 50 anos.

300,00 €

2018/017

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

Proxecto de acción voluntaria do Concello de Ribas de Sil

4.800,00 €

2018/037

Concello de Quiroga

P2705000D

Lugo

Proxecto de voluntariado no Concello de Quiroga

4.800,00 €

2018/090

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

Dinamización sociocultural do Concello de Cervo: Cervo a carón do voluntariado II

4.800,00 €

2018/053

Concello de Viveiro (Oficina Municipal de Voluntariado)

P2706700H

Lugo

Apoio educativo e actividades de lecer a colectivos en situación de risco

3.000,00 €

2018/036

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

Enredar para aprender

1.600,00 €

2018/055

Concello de Rábade

P2705600A

Lugo

Programa anual de voluntariado no Concello de Rábade

1.200,00 €

2018/105

Concello de Sarria

P2705700I

Lugo

Actividades xuvenís: obradoiros de conciliación da vida laboral-vida familiar, de verán de 2018 do Concello de Sarria

1.200,00 €

2018/027

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

Monterrei e Cualedro: cultura, arte e tradición

12.000,00 €

2018/018

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

Proxecto de acción voluntaria na animación sociocultural e da xuventude do Concello de Ribadavia

4.800,00 €

2018/031

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

Rairiz de Veiga: beleza natural

4.800,00 €

2018/076

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Ourense

Castrelo cultura+dxt_2018

4.800,00 €

2018/078

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ourense

Actividades xuvenís e ambientais no concello da Pobra de Trives

4.800,00 €

2018/084

Concello de Muíños

P3205200C

Ourense

Muíños Naturalmente

4.800,00 €

2018/072

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

Aventura-t

2.400,00 €

2018/077

Concello de Cenlle

P3202600G

Ourense

O teu verán no teu concello

2.400,00 €

2018/044

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Ourense

Xuventude en movemento

450,00 €

2018/006

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

Valga co voluntariado

4.800,00 €

2018/067

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

Voluntariado xuvenil de Mos 2018 (VOLX-Mos 2018)

4.800,00 €

2018/095

Concello de Ponteareas/Oficina Municipal de Voluntariado

P3604200J

Pontevedra

Proxecto de acción voluntaria 2018: Voltea

4.800,00 €

2018/096

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

Programa de servizo de voluntariado xuvenil

4.800,00 €

2018/043

Concello de Tomiño

P3605400E

Pontevedra

Proxecto de voluntariado Concello de Tomiño 2018

2.560,00 €

2018/058

Concello do Grove

P3602200B

Pontevedra

Voluntariado xuvenil na biblioteca durante o verán

600,00 €

38

145.070,00 €