Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Mércores, 5 de xuño de 2019 Páx. 27171

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

En cumprimento do sinalado na base sétima da Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo) pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo, ante os cales deberán actuar as persoas aspirantes admitidas á realización das probas do proceso selectivo. Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de cinco días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Os presidentes ou presidentas adoptarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente.

Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño), e deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2019

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

anexo

597-Mestres

597031-Educación Infantil

Tribunal 1 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1564**

Troitiño Tarín, Agustín

Vogal titular 1

***0071**

Casariego Torres, Montserrat

Vogal titular 2

***2088**

Martínez Lale, Jesús

Vogal titular 3

***9471**

Pérez García, María del Mar

Vogal titular 4

***6150**

Fernández Ferrón, María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8001**

López Campos, María Jesús

Vogal suplente 1

***1875**

Rascado Barreiro, María de los Ángeles

Vogal suplente 2

***0655**

Ruibal Pereira, Rafael

Vogal suplente 3

***1841**

Rúa Sotelo, Miriam

Vogal suplente 4

***8095**

Díaz Llaniella, Esther

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9663**

Varela Sieiro, Clara

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***7748**

Expósito Astor, María Sonsoles

Vogal segundo suplente 2

***7934**

Santiago Vidal, Senén Jorge

Vogal segundo suplente 3

***6648**

Louzao García, Cristina

Vogal segundo suplente 4

***6035**

Loira Camiña, Nerea

Tribunal 2 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1836**

Ares Fernández, Belén

Vogal titular 1

***1809**

González Márquez, Susana

Vogal titular 2

***1541**

Gómez Villaverde, José María

Vogal titular 3

***0978**

Peixoto Álvarez, Rocío

Vogal titular 4

***3988**

Cotovad Malvar, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4336**

Carracedo Miní, Marta María

Vogal suplente 1

***7950**

Santiago Vidal, Áurea Emilia

Vogal suplente 2

***6237**

Pascual Fidalgo, Marcos Antonio

Vogal suplente 3

***1225**

Lage Carreira, María Inés

Vogal suplente 4

***7170**

Fragoso López, Rebeca

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7801**

Alemán Alfonso, Moisés

Vogal segundo suplente 1

***6331**

Vilas Galiñanes, Rosario

Vogal segundo suplente 2

***3865**

Hermida Otero, Daniel

Vogal segundo suplente 3

***9977**

Heredia Martínez, Mercedes De

Vogal segundo suplente 4

***7163**

González Álvarez, Paula

Tribunal 3 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1722**

González Laceiras, Milagros

Vogal titular 1

***4878**

García Freiría, María Eva

Vogal titular 2

***2757**

Diz Iglesias, José Manuel

Vogal titular 3

***5043**

Villadamigo Lede, María Josefa

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***8998**

Arca Magariños, Vanessa

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6556**

Porto Tato, Sonia

Vogal suplente 1

***5439**

Porral Escalonio, Luisa

Vogal suplente 2

***4489**

Freire García, Joaquín

Vogal suplente 3

***2817**

Tomé Barcala, María Rosario

Vogal suplente 4

***7659**

Ansedes Domínguez, Begoña

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6323**

Camiña Fernández, María Dolores

Vogal segundo suplente 1

***8283**

Hernández Bolaño, María Soledad

Vogal segundo suplente 2

***9004**

Vázquez Ferreiro, Uxía

Vogal segundo suplente 3

***1903**

López Fernández, Begoña

Vogal segundo suplente 4

***8150**

Del Pozo Rodríguez, Ana María

Tribunal 4 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7086**

Álvarez Ensá, Antonio

Vogal titular 1

***8785**

Iglesias Rodríguez, Carmen

Vogal titular 2

***3792**

Torres Canay, Germán

Vogal titular 3

***4717**

Oubiña Millán, María Dolores

Vogal titular 4

***8013**

Miguélez Meijide, María Teresa

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2825**

Abilleira Muñiz, Óscar

Vogal suplente 1

***1756**

Martínez Torres, Lidia

Vogal suplente 2

***9086**

Castro Casas, Iván

Vogal suplente 3

***4030**

García Iglesias, Silvia

Vogal suplente 4

***3567**

Mouzo Villar, Rosa

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3801**

Mariño Rodríguez, Cristina

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***2730**

Alvarellos Rozas, Ana

Vogal segundo suplente 2

***9049**

Outeiral Rey, María José

Vogal segundo suplente 3

***9151**

Méndez Buján, Vanesa

Vogal segundo suplente 4

***8117**

Melón Rascado, Olga Vanesa

Tribunal 5 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8364**

Filgueiras Grela, María Dolores

Vogal titular 1

***9623**

Alonso Alonso, María Begoña

Vogal titular 2

***5420**

Márquez Rodríguez, José Manuel

Vogal titular 3

***8118**

Luaces Ibáñez, Jana

Vogal titular 4

***9686**

Juncal Alcázar, Mª Dolores

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6470**

Calviño Moure, María Jesús

Vogal suplente 1

***9073**

Álvarez Rocha, Elizabeth

Vogal suplente 2

***8458**

Sotelo Cal, Adrián

Vogal suplente 3

***5845**

Cabano Galán, Raquel

Vogal suplente 4

***9990**

Crespo Fernández, Ana María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9126**

Fontenla Bastero, Sara

Vogal segundo suplente 1

***0237**

Sánchez Pérez, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***7501**

Gil Castro, Santiago

Vogal segundo suplente 3

***0658**

Lomba Alonso, Isabel

Vogal segundo suplente 4

***1153**

García Gallardo, María José

Tribunal 6 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4152**

Iglesias Vilachá, María Esperanza

Vogal titular 1

***7406**

Giráldez Martínez, María Luisa

Vogal titular 2

***0141**

Rodríguez Fernández, Abraham

Vogal titular 3

***7782**

González Alén, Tania

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***0346**

García García, Ana Isabel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3023**

Lamas Liste, Estefanía

Vogal suplente 1

***4111**

Pazos Méndez, Lucía

Vogal suplente 2

***7056**

López Veiga, Manuel

Vogal suplente 3

***0301**

Lorenzo Leiros, Rosa María

Vogal suplente 4

***7198**

Crespo García, Marina

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8671**

Salgado Ladrero, Vanesa

Vogal segundo suplente 1

***1980**

Pedrido Anca, Beatriz

Vogal segundo suplente 2

***5847**

Ferro Rodríguez, Diego

Vogal segundo suplente 3

***7344**

Villar Costas, Margarita

Vogal segundo suplente 4

***5545**

Bugarín González, Purificación

Tribunal 7 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1190**

Ferreiro Rodríguez, María Lucía

Vogal titular 1

***8514**

Fernández García, Divina Pastora

Vogal titular 2

***2756**

Estévez Diéguez, Eduardo

Vogal titular 3

***2680**

García Roque, Silvia

Vogal titular 4

***3955**

Grobas Fernández, Eva Amalia

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7440**

Alves Rivera, Mónica

Vogal suplente 1

***8107**

Oliveira Cuadrado, Patricia

Vogal suplente 2

***0797**

López Groba, Santiago

Vogal suplente 3

***8647**

Alejandre Muñoz, Cristina

Vogal suplente 4

***8160**

Herbello Del Río, María del Pilar

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3268**

Rey Silva, Patricia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***5043**

Montero González, Paula

Vogal segundo suplente 2

***8864**

Cibeira Estévez, Tomás

Vogal segundo suplente 3

***8330**

Blanco Taboada, Elena

Vogal segundo suplente 4

***8620**

González Guisande, María Mercedes

Tribunal 8 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9385**

Baña Rial, María del Carmen

Vogal titular 1

***3840**

Barrio Fernández, Clotilde

Vogal titular 2

***1000**

Quintela Cuiña, Fernando

Vogal titular 3

***1321**

Herreros Calvo, Josefina

Vogal titular 4

***3429**

Barrero Amor, María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7802**

Souto López, Paula María

Vogal suplente 1

***0146**

López Jul, Mónica

Vogal suplente 2

***3057**

Pena Sánchez, Iván

Vogal suplente 3

***3926**

Arroyo García, Purificación

Vogal suplente 4

***3403**

Silva Méndez, Rosa María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3820**

Mosquera Silva, María Begoña

Vogal segundo suplente 1

***7241**

Sánchez Rivas, Cira

Vogal segundo suplente 2

***7870**

Ríos Liz, Yago

Vogal segundo suplente 3

***2420**

Boado Sánchez, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***8079**

Navarro Aguiar, Beatriz

Tribunal 9 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5655**

López Insua, Ana Araceli

Vogal titular 1

***3640**

Veira Rodríguez, María Sonia

Vogal titular 2

***5822**

Lombardía Díaz, Rafael

Vogal titular 3

***6518**

Menéndez Canosa, María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***1307**

Mosteiro Neira, Rosa María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3272**

Ferro Fojo, Anunciación

Vogal suplente 1

***5407**

Eiras García, María José

Vogal suplente 2

***2911**

Cabana Graña, Diego

Vogal suplente 3

***3802**

Sánchez Castro, Marta

Vogal suplente 4

***8615**

Rocha Souto, Ana M.

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4625**

Cundíns Caamaño, Sinda

Vogal segundo suplente 1

***0595**

Carballo Rey, Noelia

Vogal segundo suplente 2

***6152**

Prieto Pernas, Xoán Xosé

Vogal segundo suplente 3

***7872**

López Prego, María José

Vogal segundo suplente 4

***8835**

Pantín Fernández, María Cecilia

Tribunal 10 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6081**

Rodríguez Corral, Marta

Vogal titular 1

***1254**

González Brea, María

Vogal titular 2

***1513**

Fariña Barreiro, Santiago

Vogal titular 3

***8231**

Díaz Rejo, María Raquel

Vogal titular 4

***1121**

Muíños Rodríguez, Fátima María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3696**

Doval Pociña, María Beatriz

Vogal suplente 1

***3402**

Casal Hermida, María Milagros

Vogal suplente 2

***2436**

París Lago, Ramón Bernardo

Vogal suplente 3

***5047**

Fernández López, María Natividad

Vogal suplente 4

***4127**

Castro Bouzas, Ana María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6428**

Vázquez Pacio, María Teresa

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***7265**

Martín-Aragón de la Fuente, Laura

Vogal segundo suplente 2

***9933**

Zapata Trillo, Juan Luis

Vogal segundo suplente 3

***9350**

Mariñas Gómez, María José

Vogal segundo suplente 4

***7094**

López Vizcaíno, Marta

Tribunal 11 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3183**

López Añón, María Jesús

Vogal titular 1

***6236**

Deive Rejo, María José

Vogal titular 2

***9333**

Meijide Cao, Manuel Ángel

Vogal titular 3

***5107**

Amarelo Fernández, Obdulia

Vogal titular 4

***3184**

Breijo Painceira, Sara

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3708**

Barreiro Carujo, Rosa María

Vogal suplente 1

***1747**

Lorenzo Díaz, Carmen

Vogal suplente 2

***3513**

Castro Lago, Álvaro

Vogal suplente 3

***7470**

Piñeiro Parra, María Luisa

Vogal suplente 4

***9691**

Pérez López, Ilenia

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5552**

Sánchez Doce, Susana

Vogal segundo suplente 1

***2270**

Martínez Mosquera, María

Vogal segundo suplente 2

***1370**

Pérez Amor, Álvaro

Vogal segundo suplente 3

***1645**

Bello Couselo, Blanca Sofía

Vogal segundo suplente 4

***0142**

Lorenzo Aneiros, Nerea

Tribunal 12 A Coruña.

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6423**

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

Vogal titular 1

***3834**

García Platas, Beatriz

Vogal titular 2

***2556**

Pose Martínez, Fernando

Vogal titular 3

***7252**

Lorenzo Mosqueira, Elvira

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3704**

Iglesia Labrada, Montserrat

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7751**

Vázquez Barreiro, María del Carmen

Vogal suplente 1

***1490**

Nieto Blasco, Cristina

Vogal suplente 2

***2862**

Sordo Ferreiro, Javier

Vogal suplente 3

***0401**

Fernández Iglesias, María Jesús

Vogal suplente 4

***0342**

Estévez Grela, Beatriz Victoria

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1548**

García Lago, Mónica

Vogal segundo suplente 1

***5129**

García Ares, Cecilia María

Vogal segundo suplente 2

***1487**

Varela Vieites, Gregorio

Vogal segundo suplente 3

***6773**

Graña Vidal, Cristina

Vogal segundo suplente 4

***6482**

Cotilla Gil, María Pilar

Tribunal 13 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2697**

Sobrino Josenje, Santiago

Vogal titular 1

***3102**

Cutrín Regueira, Mª Jesusa

Vogal titular 2

***8965**

Sambade Vara, Francisco

Vogal titular 3

***9251**

Crespo Rodríguez, Paula María

Vogal titular 4

***8548**

López Formoso, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4941**

López Abelairas, María Jesús

Vogal suplente 1

***5513**

Lorenzo Ouviña, María Carmen

Vogal suplente 2

***8929**

Freiría Tato, Antonio

Vogal suplente 3

***9559**

Rodríguez Otero, Pilar

Vogal suplente 4

***8453**

Sánchez Amor, María Carmen

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3102**

Rodríguez Rodríguez, Concepción Benigna

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***4089**

Gómez García, Julia

Vogal segundo suplente 2

***2659**

Del Río Bolón, Rafael

Vogal segundo suplente 3

***9779**

Martínez Ares, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***9649**

Regueiro Sexto, María del Carmen

Tribunal 14 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6949**

Abelleira Bardanca, María Ángeles

Vogal titular 1

***7590**

Señorís Rodríguez, Lucía

Vogal titular 2

***9379**

Garaboa Manteiga, José Luis

Vogal titular 3

***5299**

Muíños Castro, María Jesús

Vogal titular 4

***9287**

Pérez Fernández, Sonia María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6103**

Castro Iglesias, María Begoña

Vogal suplente 1

***2773**

Villar García, Patricia

Vogal suplente 2

***9931**

Romero Almallo, Óscar

Vogal suplente 3

***0894**

Caramés Díaz, Cristina

Vogal suplente 4

***3326**

Faci Ferriz, María Pilar Francisca

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3092**

Maceira Castro, Sandra María

Vogal segundo suplente 1

***1610**

Baliñas López, María del Pilar

Vogal segundo suplente 2

***2721**

Barreiro Caxade, Alonso

Vogal segundo suplente 3

***6844**

Places Viturro, Ana María

Vogal segundo suplente 4

***4841**

Abelairas Sarceda, María

Tribunal 15 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2602**

Diéguez García, Inmaculada

Vogal titular 1

***2916**

Viña Molinos, Raquel

Vogal titular 2

***1900**

López Maceiras, Marcos Luis

Vogal titular 3

***0139**

Fernández Veiga, Natalia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3778**

Nieto Caamaño, Eva

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0969**

Pérez Yáñez, Juan Manuel

Vogal suplente 1

***0071**

Pato Gándaras, Dolores P.

Vogal suplente 2

***1003**

Álvarez Vázquez, José Ángel

Vogal suplente 3

***5452**

Senín Vázquez, María Josefa

Vogal suplente 4

***3886**

Moure Vázquez, Encarnación

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8723**

Vázquez López, Xalo

Vogal segundo suplente 1

***4414**

Rodríguez Ron, Rocío

Vogal segundo suplente 2

***8220**

Pérez Lago, Rodrigo

Vogal segundo suplente 3

***5663**

Dieste Sánchez, Faustina

Vogal segundo suplente 4

***0882**

Balsa Bello, Ana

Tribunal 16 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6086**

Gómez López, María

Vogal titular 1

***4560**

Suárez Corzón, María Lourdes

Vogal titular 2

***8781**

Signiorini Míguez, Carlos

Vogal titular 3

***6547**

Eirín Nemiña, María Dolores

Vogal titular 4

***6112**

Caeiro Camino, María Teresa

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8519**

Abelleira Bardanca, María Isabel

Vogal suplente 1

***4875**

Yáñez Abad, Juana Josefa

Vogal suplente 2

***1473**

Figueiras Martínez, Baltasar

Vogal suplente 3

***4361**

Vázquez Camino, Mª Dolores

Vogal suplente 4

***4099**

Mayo Zubiela, Carmen

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0010**

Alonso Franco, Magdalena

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1719**

Mella Pintor, María

Vogal segundo suplente 2

***8012**

González López, José Ramón

Vogal segundo suplente 3

***0449**

Gándara Porteiro, María Begoña

Vogal segundo suplente 4

***5919**

Graíño Prego, Josefa

Tribunal 17 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9009**

Bustelo Miguéns, María

Vogal titular 1

***4551**

Tuñas Nieto, Cristina

Vogal titular 2

***3570**

Cotelo Paz, José Antonio

Vogal titular 3

***4939**

Cambeiro Vázquez, María Belén

Vogal titular 4

***7425**

Fernández Busto, Luisa Fernanda

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3206**

Ramos Varela, Juan Manuel

Vogal suplente 1

***5573**

García Díaz, Laura

Vogal suplente 2

***9303**

Rodríguez Orol, Ramón Xosé

Vogal suplente 3

***7958**

Iglesias Vázquez, María José

Vogal suplente 4

***3366**

Villaverde Carballo, María José

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3694**

Pedrido Rodríguez, Concepción

Vogal segundo suplente 1

***1932**

Casal Montero, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***3726**

Moares Castro, Ramón

Vogal segundo suplente 3

***8071**

Castelo Bouza, Silvia

Vogal segundo suplente 4

***4033**

Álvarez Fernández, Ariana

Tribunal 18 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5066**

Pérez Fernández, María Jesús

Vogal titular 1

***0608**

Rubio Capón, Ofelia

Vogal titular 2

***5739**

García Lorenzo, Xoán Bieito

Vogal titular 3

***4520**

Souto Souto, María Isabel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***0521**

López Trashorras, María Luisa

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2169**

López López, Mª Teresa

Vogal suplente 1

***3636**

Ansuar García, Paula

Vogal suplente 2

***5190**

Carreira López, Manuel

Vogal suplente 3

***8043**

Santalla Vázquez, María Oliva

Vogal suplente 4

***9590**

Prieto Villar, María Belén

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4679**

Fojón Regueiro, María Jesús

Vogal segundo suplente 1

***2935**

Barcia Magadán, María Isabel

Vogal segundo suplente 2

***4704**

Sánchez Sierra, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***9951**

Fernández Novo, Rocío

Vogal segundo suplente 4

***1847**

Chorén Núñez, Ana María

Tribunal 19 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5168**

Sanjurjo Gayoso, María Remedios

Vogal titular 1

***1757**

Carracedo Pernas, Ana María

Vogal titular 2

***9467**

Pedre Otero, Bruno

Vogal titular 3

***4384**

García Castro, María Isabel

Vogal titular 4

***4718**

Cordido Insua, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7367**

Rivera Rodríguez, Teresa

Vogal suplente 1

***2896**

Núñez Fontal, Elvira

Vogal suplente 2

***7618**

Montero Formoso, Jorge Juan

Vogal suplente 3

***5978**

Valín Rodríguez, Purificación

Vogal suplente 4

***2707**

López González, María Luz

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8013**

Bello Lozano, Ana

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1150**

Caamaño Piñeiro, Ana María

Vogal segundo suplente 2

***3862**

Pérez Casas, José Ricardo

Vogal segundo suplente 3

***3046**

Centeno Eizaguirre, Elena

Vogal segundo suplente 4

***4462**

Conde Rodríguez, María Inmaculada

Tribunal 20 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0781**

Barreiro Carral, Ana María

Vogal titular 1

***3274**

Varela Castro, María Carmen

Vogal titular 2

***6826**

Gallardo Amiama, Óscar

Vogal titular 3

***9197**

Alonso Vilasuso, María Luisa

Vogal titular 4

***3926**

Rivas Jorge, María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3519**

Silva González, María Idalia

Vogal suplente 1

***1720**

Pereira Fernández, María Julia

Vogal suplente 2

***5445**

Fernández Mosquera, Rogelio

Vogal suplente 3

***4114**

Barreiro Pérez, Livia

Vogal suplente 4

***9906**

López López, María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2214**

Fernández Santiso, María Ana

Vogal segundo suplente 1

***8347**

Muíña Veiga, Patricia

Vogal segundo suplente 2

***9432**

Riveira Cabaleiro, José Ángel

Vogal segundo suplente 3

***7272**

Franco Rejes, María Isabel

Vogal segundo suplente 4

***0868**

Gómez Corbeira, Mª Isabel

Tribunal 21 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9132**

Armada Villar, Manuel

Vogal titular 1

***2316**

Vaz Barreal, María Belinda

Vogal titular 2

***5885**

Rego García, José Manuel

Vogal titular 3

***8436**

Rodríguez Martínez, María José

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3712**

Brandín Feijoo, María Olga

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4961**

Mon Delgado, Ana María

Vogal suplente 1

***9412**

Rodríguez Carbajales, Pilar

Vogal suplente 2

***5696**

Iglesias Pérez, Francisco Javier

Vogal suplente 3

***6236**

Rodríguez Zorelle, María Belén

Vogal suplente 4

***2060**

Rodríguez Cierna, María Isabel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6236**

Casado Peleteiro, María Teresa

Vogal segundo suplente 1

***6622**

González Cibeira, Nuria

Vogal segundo suplente 2

***6593**

Álvarez López, Rubén

Vogal segundo suplente 3

***2757**

Fernández Núñez, María Esther

Vogal segundo suplente 4

***4669**

López Blanco, María José

Tribunal 22 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7538**

Álvarez Domínguez, María Benita

Vogal titular 1

***5082**

Barja Barja, Ángela

Vogal titular 2

***5535**

Santás López, Iago

Vogal titular 3

***6748**

Reza Sobrado, Concepción María

Vogal titular 4

***7217**

Fernández Vázquez, María Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5660**

Lamelas Fernández, María Asunción

Vogal suplente 1

***5359**

González Fiaño, Laura

Vogal suplente 2

***6662**

Vázquez Somoza, Julio

Vogal suplente 3

***1749**

Rodríguez Alonso, Modesta Dolly

Vogal suplente 4

***8052**

Fungueiro Castro, Paula

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4620**

González Masid, Rocío

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***4472**

Bermúdez Rivera, María de los Ángeles

Vogal segundo suplente 2

***9213**

Pérez Garrido, Monserrat

Vogal segundo suplente 3

***5482**

Rodríguez Rodríguez, Mónica

Vogal segundo suplente 4

***3497**

González Alvarado, María Concepción

Tribunal 23 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2818**

Martínez Álvarez, Silvia

Vogal titular 1

***4733**

Ribao Garrido, Vanesa

Vogal titular 2

***6340**

Fernández Álvarez, Roberto

Vogal titular 3

***9098**

González Rodríguez, Ana

Vogal titular 4

***1928**

Costa Pascual, Ruth

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8830**

Fidalgo Laínez, María Elena

Vogal suplente 1

***6496**

Eléxpuru Antúnez, Ana María

Vogal suplente 2

***4025**

Vázquez Rodríguez, Modesto

Vogal suplente 3

***4918**

Abadín Blanco, María Elena

Vogal suplente 4

***7161**

López Caride, Yolanda

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5168**

Rodríguez Novoa, Marta

Vogal segundo suplente 1

***9295**

Rúa Aguiar, Encarnación

Vogal segundo suplente 2

***4935**

Bastos Rodríguez, Rosa Pilar

Vogal segundo suplente 3

***4670**

Sotelo González, Celsa

Vogal segundo suplente 4

***5029**

Mira Gómez, María del Carmen

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Tribunal 1 Pontevedra.

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7317**

Gómez Fernández, María del Mar

Vogal titular 1

***0828**

Rodríguez Braga, Ángel Luis

Vogal titular 2

***2111**

Sánchez Ribadas, Olalla

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***4069**

Marín Gómez, Fernando

Vogal titular 4

***9124**

Santos González, Adoración

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1881**

Campos Trabazo, Pilar

Vogal suplente 1

***0940**

Pereira Iglesias, Manuel

Vogal suplente 2

***2694**

Agra González, María Ana

Vogal suplente 3

***1505**

Carballo Vales, Javier

Vogal suplente 4

***8307**

Castro Suárez, Marta Luz

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7981**

Matos Daparte, Susana

Vogal segundo suplente 1

***2329**

Chousal Ferreira, Víctor

Vogal segundo suplente 2

***2194**

Fontán Argibay, María Jesús

Vogal segundo suplente 3

***5975**

González Diz, José Carlos

Vogal segundo suplente 4

***5151**

Pose Edrera, María Montserrat

Tribunal 2 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1534**

Suárez Trigo, Rosa María

Vogal titular 1

***3592**

Calvo Mosquera, Juan A.

Vogal titular 2

***9670**

Calvelo Ponte, Mónica Silvia

Vogal titular 3

***2044**

De León Del Río, César

Vogal titular 4

***2962**

Alonso Díaz, María de la Luz

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2874**

Figueirido Díaz, Manuel A.

Vogal suplente 1

***3141**

Santiago López, Carlos Rafael

Vogal suplente 2

***7867**

Rodríguez Domínguez, Ana María

Vogal suplente 3

***0613**

Yáñez Bañobre, Enrique

Vogal suplente 4

***8557**

Ramil Basanta, María Teresa

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0242**

Calvo Miranda, Ana Cruz

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***0505**

Chouciño Haz, José Ramón

Vogal segundo suplente 2

***9552**

González Grande, Iria

Vogal segundo suplente 3

***4166**

Pernas Prieto, Francisco José

Vogal segundo suplente 4

***0626**

Sali Duque, Maryem

Tribunal 3 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7092**

Costa Rodríguez, Marta María

Vogal titular 1

***5741**

Álvarez Vilariño, José Luis

Vogal titular 2

***3752**

Otero Desentre, María

Vogal titular 3

***1115**

Domínguez Lestón, Delfino

Vogal titular 4

***9088**

Villaverde Solar, Olga María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3650**

García Miñán, Tania María

Vogal suplente 1

***5429**

López Rivas, Luis Matías

Vogal suplente 2

***9892**

Vidal Fraga, Yolanda

Vogal suplente 3

***0901**

Babio Fariña, José

Vogal suplente 4

***3126**

Castiñeira Anido, Isabel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8873**

Formoso Lago, María Irene

Vogal segundo suplente 1

***1894**

Murado Bouso, José Luis

Vogal segundo suplente 2

***2447**

Torregrosa Regueiro, María Luisa

Vogal segundo suplente 3

***7964**

Romero Calvo, Silverio José

Vogal segundo suplente 4

***7609**

Nieto Caamaño, María Dolores

Tribunal 4 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0707**

Bouza Rodil, Antón Xosé

Vogal titular 1

***1935**

López Fernández, Manuel

Vogal titular 2

***6024**

Pérez Álvarez, Emilia Paz

Vogal titular 3

***4714**

Arias Fernández, Pablo

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***2700**

Vázquez Vázquez, Cristina

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4516**

Otero Paz, María Cruz

Vogal suplente 1

***1045**

Pérez Aldariz, José Ángel

Vogal suplente 2

***5901**

Ferreiro Lage, María Pilar

Vogal suplente 3

***1850**

García García, David Jorge

Vogal suplente 4

***6534**

Rodríguez García, Rosa María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5031**

Carballeira Seoane, María

Vogal segundo suplente 1

***5073**

Fernández Araújo, Pablo

Vogal segundo suplente 2

***4714**

Rielo Paz, Lucía

Vogal segundo suplente 3

***5055**

Iglesias Vázquez, José Enrique

Vogal segundo suplente 4

***4585**

Núñez Ares, Luz

Tribunal 5 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9625**

Prol Vázquez, Isabel María

Vogal titular 1

***7882**

Novoa Domínguez, Breixo

Vogal titular 2

***3670**

Fernández Dibuja, María Consuelo

Vogal titular 3

***4549**

Quintairos Pérez, José

Vogal titular 4

***6617**

Estévez Barbosa, María Ángeles

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5964**

Iglesias Baltar, Manuela

Vogal suplente 1

***3424**

Escribano Vázquez, José Luis

Vogal suplente 2

***8875**

Alonso Pérez, Silvia

Vogal suplente 3

***4327**

Saburido Enríquez, Juan Antonio

Vogal suplente 4

***9990**

Pérez Fraga, María Cristina

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7752**

García Lorenzo, José Manuel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***4615**

Trabazos Del Caño, José Miguel

Vogal segundo suplente 2

***9614**

Fernández Díaz, María Manuela

Vogal segundo suplente 3

***4056**

Babarro Forneiro, Eduardo

Vogal segundo suplente 4

***4621**

Aguado Casasola, Leticia María

597033-Idioma estranxeiro: Francés

Tribunal 1 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1042**

Canosa González, María Cruz

Vogal titular 1

***3444**

Haz Pardo, José María

Vogal titular 2

***0342**

García Castelo, Raquel

Vogal titular 3

***6133**

Vázquez Campo, Juan Antonio

Vogal titular 4

***2229**

Freire Piñón, María Nieves

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4554**

Arias Prado, Alba

Vogal suplente 1

***2041**

Rivera López, Carlos

Vogal suplente 2

***3463**

García Espasandín, María del Carmen

Vogal suplente 3

***4530**

Rodríguez Martín, Rafael

Vogal suplente 4

***5474**

Martínez Seijido, Rosario María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1940**

García Devesa, Jimena

Vogal segundo suplente 1

***2318**

Boo Liñeira, Fernando

Vogal segundo suplente 2

***1572**

Paz Paz, María Dolores

Vogal segundo suplente 3

***0222**

Graña López, José Manuel

Vogal segundo suplente 4

***6698**

Roca Lodeiro, María de los Ángeles

Tribunal 2 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6993**

Loureiro Piñeiro, María

Vogal titular 1

***6516**

Vázquez Castro, José

Vogal titular 2

***4516**

Pérez Souto, Mónica

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***0634**

Fernández Castedo, Manuel

Vogal titular 4

***4600**

Pena Blanco, Ana Luisa

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9847**

López Cañás, Francisco

Vogal suplente 1

***7987**

Vázquez Rodríguez, Manoel Iago

Vogal suplente 2

***4478**

González Roca, Teresa

Vogal suplente 3

***3627**

Ferreirós Piñeiro, José Manuel

Vogal suplente 4

***7328**

Beiro Fernández, Erundina

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1677**

Becerra Castro, Manuela

Vogal segundo suplente 1

***5024**

Otero Manteiga, José Antonio

Vogal segundo suplente 2

***4042**

Dubra Blanco, Alba María

Vogal segundo suplente 3

***7319**

Fernández Álvarez, Jorge

Vogal segundo suplente 4

***1425**

Beiro Oreiro, Mª Micaela

597034-Educación Física

Tribunal 1 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7446**

Padín Solla, Pedro Alberto

Vogal titular 1

***8064**

Brea González, Berta María

Vogal titular 2

***1669**

Álvarez Bértolo, Luis Javier

Vogal titular 3

***3012**

Troitiño Márquez, Rita

Vogal titular 4

***7738**

Barca Fernández, Miguel Ángel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9670**

Lens Blanco, María del Carmen

Vogal suplente 1

***2953**

Souto Lorenzo, María

Vogal suplente 2

***4196**

García Liñeira, Jesús

Vogal suplente 3

***6105**

Basadre Penas, Lucía

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***4881**

Vázquez Fernández, Alberto

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9890**

Pousada Villanueva, María Paz

Vogal segundo suplente 1

***3720**

Martínez Fernández, Alicia

Vogal segundo suplente 2

***6970**

Arines Santamaría, Fermín

Vogal segundo suplente 3

***6757**

Castro Nine, María

Vogal segundo suplente 4

***9160**

Pampín Boado, Carlos

Tribunal 2 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4088**

Ponte Justo, Rubén

Vogal titular 1

***7970**

Regueiro Sousa, Patricia

Vogal titular 2

***2344**

Casal Garrido, Manuel

Vogal titular 3

***2224**

Pose Lema, Alejandra María

Vogal titular 4

***8361**

Macías Puente, Francisco Javier

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2128**

Airas López, Odilo

Vogal suplente 1

***3647**

Martínez Quintana, María Gloria

Vogal suplente 2

***1997**

Rodríguez Pérez, Diego

Vogal suplente 3

***1773**

Rodríguez Aparicio, Mª Dolores Manuela

Vogal suplente 4

***7016**

Méndez Trelles Tejo, Hugo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0597**

Montes Prieto, Araceli María

Vogal segundo suplente 1

***0942**

Raviña Gómez, Beatriz

Vogal segundo suplente 2

***1982**

Villar Rubio, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***4738**

Abeledo Martínez, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***2500**

Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

Tribunal 3 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6879**

Benavides Alonso, Daniel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***6532**

Álvarez Díaz, Eva

Vogal titular 2

***7770**

Fernández Leiva, José David

Vogal titular 3

***7508**

Vidaurre Heredero, María Aránzazu

Vogal titular 4

***3148**

Romero González, José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4309**

Carral Suárez, Marcos

Vogal suplente 1

***3749**

Sanvicente Romero, Cristina

Vogal suplente 2

***4724**

Carton Rodríguez, José J.

Vogal suplente 3

***7912**

Mato Creo, Olga

Vogal suplente 4

***6912**

Rivas Barcala, Javier

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5423**

Iglesias Calviño, José Antonio

Vogal segundo suplente 1

***7951**

Castro Castro, María Sagrario

Vogal segundo suplente 2

***3209**

Novo Martínez, David

Vogal segundo suplente 3

***7807**

Teijeiro Blanco, Laura

Vogal segundo suplente 4

***4628**

Viqueira Tojo, José Manuel

Tribunal 4 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7474**

Núñez Gutiérrez, María

Vogal titular 1

***4864**

Lombardía Valiño, Lucía

Vogal titular 2

***6829**

González Figueiras, Óscar

Vogal titular 3

***2783**

Vázquez Díaz, María José

Vogal titular 4

***8110**

Moreda Núñez, Eliseo

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1913**

Pérez López, Irene

Vogal suplente 1

***2838**

Peteiro Folgueira, María Jesús

Vogal suplente 2

***0625**

Franco Paleo, Francisco X.

Vogal suplente 3

***3733**

Meitín Rouco, Aurora

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***5398**

Rodríguez López, Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5585**

Díaz Cabado, José Manuel

Vogal segundo suplente 1

***0833**

Doval Gandoy, Carmen

Vogal segundo suplente 2

***2756**

Vázquez Vázquez, Emilio

Vogal segundo suplente 3

***3246**

Fernández Domínguez, Haydee

Vogal segundo suplente 4

***1601**

Castro López, Rafael

Tribunal 5 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7615**

Rodríguez Blanco, Óscar Francisco

Vogal titular 1

***7263**

Rodríguez Valeiras, Alba

Vogal titular 2

***4862**

Romero Fernández, Juan

Vogal titular 3

***7419**

Fernández González, Natalia

Vogal titular 4

***1077**

García Saco, José Joaquín

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7779**

Fernández Osorio, María Montserrat

Vogal suplente 1

***4101**

Vázquez Caride, Luz María

Vogal suplente 2

***8372**

Herreras Valbuena, Francisco Javier

Vogal suplente 3

***5361**

Fernández Piñeiro, Patricia

Vogal suplente 4

***7007**

Losada Lamas, Celso

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7777**

Rodríguez Rodríguez, Ana Balbina

Vogal segundo suplente 1

***5694**

Iglesias González, María Mercedes

Vogal segundo suplente 2

***7087**

Borrajo Vicente, Óscar

Vogal segundo suplente 3

***6271**

Díaz Soñara, Pilar

Vogal segundo suplente 4

***7799**

Varela Vila, José Manuel

597035-Música

Tribunal 1 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2438**

Varela Ferradáns, José Ramiro

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***7726**

González Argibay, María de las Mercedes

Vogal titular 2

***5835**

Loureiro Durán, José Luis

Vogal titular 3

***9606**

Barreiro Bouzas, María Carmen

Vogal titular 4

***2115**

Maquieira Calza, Rafael

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2445**

Piñeiro Rodríguez, Alejandro

Vogal suplente 1

***6764**

Mogrovejo Cao, Rosa Ana

Vogal suplente 2

***6459**

Laguarta Abuín, Juan Luis

Vogal suplente 3

***2461**

Álvarez Fernández, Alicia

Vogal suplente 4

***4049**

López Abraira, Carlos

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7996**

Alonso Villar, Manuel

Vogal segundo suplente 1

***3129**

Fernández Parada, María Dolores

Vogal segundo suplente 2

***7611**

Vidal Pérez, Claudio

Vogal segundo suplente 3

***1736**

García Pintos, Iria

Vogal segundo suplente 4

***1449**

Fernández Acebedo, Miguel

Tribunal 2 A Coruña.

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6819**

Roca Moro, José Francisco

Vogal titular 1

***1726**

Fernández Carballal, María

Vogal titular 2

***5955**

Fernández Parada, Edelmiro Manuel

Vogal titular 3

***1288**

Villar Garrote, María Nieves

Vogal titular 4

***8945**

Castro Amado, Pedro

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0827**

Paz López, María

Vogal suplente 1

***5032**

Durán Gómez, Elena

Vogal suplente 2

***5074**

Celemín Santos, Jesús Javier

Vogal suplente 3

***0066**

Outón López, Sandra

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***6274**

Casás Salgado, Ricardo Marcos

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0287**

De Uña Álvarez, Pedro

Vogal segundo suplente 1

***9129**

López Paz, Diana

Vogal segundo suplente 2

***2864**

Suárez Hermida, Mario Ramón

Vogal segundo suplente 3

***8522**

García Cacicedo, Raquel

Vogal segundo suplente 4

***6121**

Ledo Lema, Víctor Manuel

Tribunal 3 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6741**

Constenla Fernández, Beatriz

Vogal titular 1

***3934**

González Sobrado, Marta Delfina

Vogal titular 2

***4025**

Diéguez Romero, Ángel Manuel

Vogal titular 3

***5383**

Cerecedo Sánchez, María del Carmen

Vogal titular 4

***0870**

Coya Otero, Alberto

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7465**

Graña Pérez, María Begoña

Vogal suplente 1

***1172**

García Precedo, Beatriz Veneranda

Vogal suplente 2

***8727**

Lires Fernández, Francisco José

Vogal suplente 3

***6007**

Seoane Pérez, María Adela

Vogal suplente 4

***3308**

Blanco Hermo, Silverio

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3748**

Quiñoy Pita, Inmaculada

Vogal segundo suplente 1

***0779**

Barral Fernández, Lorena

Vogal segundo suplente 2

***4282**

Bello Magán, Diego

Vogal segundo suplente 3

***1275**

García De Francisco, Patricia Marlene

Vogal segundo suplente 4

***3189**

Cacheda Cajaraville, Luis

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

Tribunal 1 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3881**

Piñeiro Vila, Francisco Javier

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***5988**

Canedo de la Torre, Elena

Vogal titular 2

***9832**

Barros Araújo, Antonio

Vogal titular 3

***1010**

Platero Campo, María Eugenia

Vogal titular 4

***1050**

Álvarez Álvarez, Víctor Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6684**

Gómez Fuentes, Raquel

Vogal suplente 1

***6167**

Gago Maquieira, Mª del Carmen

Vogal suplente 2

***7186**

González Bermejo, Rubén

Vogal suplente 3

***4189**

Santiago Novas, Susana

Vogal suplente 4

***4219**

Jueguen Vilas, José Luis

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6066**

Martínez Rodríguez, Concepción

Vogal segundo suplente 1

***4653**

Argibay Fariña, Rosario

Vogal segundo suplente 2

***5874**

Domínguez Carballo, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***5612**

Martínez Vidal, Begoña

Vogal segundo suplente 4

***1582**

Bouzas Taboada, María del Carmen

Tribunal 2 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4134**

Carrasco Mera, José Fernando

Vogal titular 1

***4983**

Barbero Martín, María Belén

Vogal titular 2

***0786**

Barreiro Iglesias, Borja

Vogal titular 3

***9094**

Otero Quinteiro, María Concepción

Vogal titular 4

***5771**

Pérez Suárez, Luis José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3770**

Pérez Vázquez, Marina

Vogal suplente 1

***0080**

Gándara Acuña, María del Carmen

Vogal suplente 2

***2305**

Aguín Martínez, José Fernando

Vogal suplente 3

***4557**

Chorén Santos, Encarnación

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***3516**

Vázquez Muinelo, Luis Pablo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3169**

Vázquez Vilar, Sonia Patricia

Vogal segundo suplente 1

***0769**

Pardos Sánchez, María Ángela

Vogal segundo suplente 2

***9523**

González Couso, María Salud

Vogal segundo suplente 3

***8484**

Alonso Salgueiro, Placer

Vogal segundo suplente 4

***1259**

Redondo Manuel, María Carmen

Tribunal 3 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7017**

Da Vila Alonso, Ana María

Vogal titular 1

***0049**

Sánchez Otero, María Eugenia

Vogal titular 2

***4868**

Martínez Fernández, José Luis

Vogal titular 3

***3141**

Ferreira Rodríguez, María Dolores

Vogal titular 4

***0840**

Garrido Eirín, Amando

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0340**

Núñez Pintos, María Esther

Vogal suplente 1

***6648**

Touriño Silveira, Marta

Vogal suplente 2

***3445**

Barreira Baños, Marcos

Vogal suplente 3

***9610**

Ramos Fernández, Ana

Vogal suplente 4

***5968**

García Ramón, Gervasio

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9413**

Sánchez López, Elena

Vogal segundo suplente 1

***7611**

Corceiro López, Sandra

Vogal segundo suplente 2

***1675**

Rodríguez Crespo, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 3

***4877**

Álvarez Arias, Marina

Vogal segundo suplente 4

***8367**

Martínez Ruiz, Rafael Ramón

Tribunal 4 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5118**

Ferro Fontenla, José Eladio

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***6634**

Ríos Dios, Diana

Vogal titular 2

***4068**

Amoedo Collazo, Marcos

Vogal titular 3

***2812**

Rivera Alen, Mª del Carmen

Vogal titular 4

***9493**

González Campo, Xoán Carlos

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2472**

Rivela Machado, Ángeles

Vogal suplente 1

***4173**

Alfageme Rodríguez, María Teresa

Vogal suplente 2

***1375**

Sánchez Pena, Xosé María

Vogal suplente 3

***5702**

López Lago, María Pilar

Vogal suplente 4

***5370**

Lamosa Quinteiro, Claudio Salvador

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8027**

Iglesias Francisco, María del Carmen

Vogal segundo suplente 1

***0289**

González Puga, María Jesús

Vogal segundo suplente 2

***6817**

Cid Cid, José Luis

Vogal segundo suplente 3

***8608**

García Del Campo, Elena

Vogal segundo suplente 4

***1326**

Suárez Gago, María José

Tribunal 5 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6838**

Díaz Folgueira, Carolina

Vogal titular 1

***0644**

Martínez Rodríguez, Marina Yolanda

Vogal titular 2

***3113**

Rey Dopico, Antonio María

Vogal titular 3

***4273**

Nantón Amado, Marta

Vogal titular 4

***2431**

Casteleiro Souto, Miguel Anxo

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4502**

Franco Mouriz, María Belén

Vogal suplente 1

***0110**

Galdo Sanjurjo, Patricia

Vogal suplente 2

***0141**

Vázquez Ríos, Raúl

Vogal suplente 3

***4474**

Touriño Pintos, Ana Belén

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***0873**

Marcos Barros, José Valentín

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5745**

Merayo Buján, Concepción

Vogal segundo suplente 1

***3412**

Saborido Fernández, Arantza

Vogal segundo suplente 2

***1301**

Seoane Vázquez, Juan José

Vogal segundo suplente 3

***3525**

Codesal Seoane, María Dolores

Vogal segundo suplente 4

***2729**

García Gómez, José Manuel

Tribunal 6 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0404**

Pazos Moscoso, Xesús Manoel

Vogal titular 1

***8891**

Lema Esperante, Ana María

Vogal titular 2

***3288**

Lombao Grandal, Xosé Pablo

Vogal titular 3

***6996**

Manivesa Blanco, Esther María

Vogal titular 4

***1576**

Morillo Dapena, Miguel Pedro

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3061**

Miñones Bermúdez, María Belén

Vogal suplente 1

***8661**

Juffe Bignoli, Valeria

Vogal suplente 2

***9742**

Mouriz López, Carlos Alberto

Vogal suplente 3

***4410**

Patiño Costa, María Fernanda

Vogal suplente 4

***4034**

Tamargo Sánchez, Víctor Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3066**

Pena Bellón, José Carlos

Vogal segundo suplente 1

***6374**

Bello Novo, Lidia

Vogal segundo suplente 2

***6679**

Núñez Álvarez, Francisco Martín

Vogal segundo suplente 3

***2937**

Fraga Couceiro, María Paloma

Vogal segundo suplente 4

***1405**

Salgado Rodríguez, Ciro

Tribunal 7 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2664**

Duarte Blanco, María Magdalena

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***6960**

Asorey Sesto, María Isabel

Vogal titular 2

***9059**

Lago Lestón, Juan Manuel

Vogal titular 3

***1611**

González Castro, Marta

Vogal titular 4

***6006**

Rodríguez Trinidad, José Antonio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6438**

Barreiro Gundín, María Isabel

Vogal suplente 1

***2685**

Roo Mayo, Elena Vanesa

Vogal suplente 2

***5333**

Antelo Cordeiro, Manuel

Vogal suplente 3

***6575**

Rodríguez López, Amanda

Vogal suplente 4

***6036**

Madera García, José Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6942**

Barreiro Garea, María Luz

Vogal segundo suplente 1

***4775**

Gómez Macho, Sara

Vogal segundo suplente 2

***5756**

Otero Vilas, Francisco Ramón

Vogal segundo suplente 3

***9341**

Barreiro Noya, María Inés

Vogal segundo suplente 4

***2031**

Ruzo Noya, Rubén

Tribunal 8 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8577**

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal titular 1

***5977**

Bravo Cores, María Concepción

Vogal titular 2

***3404**

Bobillo García, Gerardo

Vogal titular 3

***1019**

Rey Benlloch, María José

Vogal titular 4

***4256**

Pazos Lago, David

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1752**

Peña Rodríguez, Miguel Ángel

Vogal suplente 1

***6708**

Costas Patiño, Yolanda

Vogal suplente 2

***6965**

Espasandín Domínguez, José Manuel

Vogal suplente 3

***2601**

Garrido Otero, Noelia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***8264**

Ferreiro López, Juan Ramón

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7810**

Barros Grela, Montserrat

Vogal segundo suplente 1

***4777**

García Sánchez, Miriam Irene

Vogal segundo suplente 2

***3065**

Teira Parada, Luis

Vogal segundo suplente 3

***5405**

Bartolomé Herranz, María V.

Vogal segundo suplente 4

***6702**

González Miguéns, Roberto

Tribunal 9 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3595**

Pérez Fernández, José Casimiro

Vogal titular 1

***8269**

Nieto Blanco, María Noemí

Vogal titular 2

***3745**

Ramudo Andión, Indalecio

Vogal titular 3

***4245**

Fernández Jonte, Isabel

Vogal titular 4

***5861**

Díaz Escolante, Julio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7163**

Conde Fernández, Noelia María

Vogal suplente 1

***4222**

Fernández Pérez, María Josefa

Vogal suplente 2

***9221**

Couto Mon, Juan Ramón

Vogal suplente 3

***4000**

García Cotarelo, María Jesús

Vogal suplente 4

***5319**

Gayoso Rodríguez, María del Carmen

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4803**

Abelleira Sánchez, Paula

Vogal segundo suplente 1

***5187**

Campos Rodríguez, Ángela

Vogal segundo suplente 2

***4492**

Cruz Arias, María Jesús

Vogal segundo suplente 3

***7364**

Veiga Jato, Beatriz

Vogal segundo suplente 4

***5508**

Rodríguez Arias, Clara

Tribunal 10 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5713**

Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***0716**

Campo Basanta, María Paz

Vogal titular 2

***4352**

Ulla Fernández, Antonio Javier

Vogal titular 3

***2369**

Fernández Cabado, María Inés

Vogal titular 4

***2500**

López Castaño, Lino

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6700**

López Vega, Rocío

Vogal suplente 1

***7123**

Turía Rodríguez, Raquel

Vogal suplente 2

***5093**

Mel López, Ana

Vogal suplente 3

***4021**

Castro Prieto, Milagros

Vogal suplente 4

***4142**

Quintela Roel, María Nélida

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5873**

García Crecente, María Teresa

Vogal segundo suplente 1

***3789**

Carreira Varela, María Carmen

Vogal segundo suplente 2

***4272**

Novo Díaz, Marta

Vogal segundo suplente 3

***6633**

Casanova Vázquez, Yolanda

Vogal segundo suplente 4

***1912**

Arias Arias, Luisa

Tribunal 11 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4651**

Folgoso Rodríguez, José Manuel

Vogal titular 1

***9041**

Álvarez Gómez, María Teresa

Vogal titular 2

***4679**

López Sánchez, Miguel Ángel

Vogal titular 3

***9727**

Lorenzo Ruiz, Paula

Vogal titular 4

***7684**

Álvarez Fernández, Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6589**

Lorenzo Penedo, Ana María

Vogal suplente 1

***5110**

Calviño Canal, María Luisa

Vogal suplente 2

***7085**

Álvarez Ensa, Javier

Vogal suplente 3

***3757**

Rodríguez Carrera, María Pilar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***4973**

López González, Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9591**

Estévez Iglesias, María Cruz

Vogal segundo suplente 1

***0796**

López Rodríguez, María Reyes

Vogal segundo suplente 2

***5501**

Álvarez Campos, Miguel Anxo

Vogal segundo suplente 3

***3790**

López Vázquez, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***2497**

Rodríguez Adán, Fátima

Tribunal 12 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6031**

Hernán López, Mónica

Vogal titular 1

***4839**

Álvarez Calleja, María Carmen

Vogal titular 2

***6595**

Diz Romay, Xesús

Vogal titular 3

***7859**

Álvarez Arrojo, Beatriz

Vogal titular 4

***1839**

López Fernández, Rubén

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2848**

Diéguez García, Nuria

Vogal suplente 1

***8950**

Vega Vega, Aurora

Vogal suplente 2

***2068**

Rivas Fernández, Anxo Ricardo

Vogal suplente 3

***4061**

Valentín Fernández, Concepción

Vogal suplente 4

***4979**

Blanco Dorrío, Norberto

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4788**

López Carnero, Concepción

Vogal segundo suplente 1

***7594**

Bello Barroso, María José

Vogal segundo suplente 2

***8538**

Álvarez Cudeiro, Francisco José

Vogal segundo suplente 3

***4737**

Quintana Martiñá, Ana Belén

Vogal segundo suplente 4

***1413**

Pérez López, María Luisa

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

Tribunal 1 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4741**

Fernández Guerra, Ernesto

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***4126**

Garín Silva, Ana

Vogal titular 2

***6859**

Gallego Salgado, Pablo

Vogal titular 3

***6641**

Asensio Fraile, María del Pilar

Vogal titular 4

***9816**

Rivera Miragaya, José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3597**

Rivas Lago, María Teresa

Vogal suplente 1

***5084**

Alonso Martínez, Diana

Vogal suplente 2

***6705**

Fernández Conde, Sergio

Vogal suplente 3

***7441**

Soto Álvarez, Ana

Vogal suplente 4

***0461**

Agulla Pizcueta, Carlos

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8784**

Tallón Fontao, María del Carmen

Vogal segundo suplente 1

***0456**

Vázquez González, Rut

Vogal segundo suplente 2

***3343**

Nogueira Campo, Pablo

Vogal segundo suplente 3

***1470**

Souto Estévez, Paula

Vogal segundo suplente 4

***5683**

Iglesias Pereira, Nicolás

Tribunal 2 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5101**

Teijeira Bautista, Eloísa

Vogal titular 1

***6745**

Díaz-Salazar Iglesias, Carla

Vogal titular 2

***2829**

Casares Porral, Manuel

Vogal titular 3

***0336**

Alonso Álvarez, Ana

Vogal titular 4

***1034**

Rodríguez Fernández, Enrique

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9105**

Núñez Pena, Samantha

Vogal suplente 1

***5358**

López González, Sara

Vogal suplente 2

***9094**

Rodríguez Vázquez, Arcadio

Vogal suplente 3

***6451**

Pereiras García, Silvia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***8018**

Gallie, Fabien

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8405**

Bernárdez Pérez, Aarón

Vogal segundo suplente 1

***9380**

Fernández Freire, Nerea

Vogal segundo suplente 2

***5389**

Cao Morán, Antonio

Vogal segundo suplente 3

***3408**

Mariño Baz, María Noelia

Vogal segundo suplente 4

***9618**

Fontán Pérez, Ana

Tribunal 3 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9856**

Culebras Yáñez, Cristina

Vogal titular 1

***1567**

Rodríguez Álvarez, Cristina

Vogal titular 2

***6446**

Grela Gacio, Gonzalo

Vogal titular 3

***0207**

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

Vogal titular 4

***9936**

Arias Miño, Juan Jesús

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5157**

González Pin, Paloma

Vogal suplente 1

***6540**

Edreira Gómez, Inés

Vogal suplente 2

***1637**

Pía Pérez, Francisco José

Vogal suplente 3

***8048**

Romero Cal, Sonia

Vogal suplente 4

***3567**

Somoza Quintero, José Antonio

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3020**

Labandeira Sánchez, Julio César

Vogal segundo suplente 1

***4447**

Fernández Méndez, María Luisa

Vogal segundo suplente 2

***9382**

Fernández Blanco, María Loreto

Vogal segundo suplente 3

***4026**

Martínez Pan, Laura

Vogal segundo suplente 4

***1041**

Bustabad Pérez, Crisanta

Tribunal 4 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2195**

Pazos Pérez, Fernando

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***0003**

Queiro Pereira, Alicia

Vogal titular 2

***1938**

Santiago Bouza, José A.

Vogal titular 3

***0660**

García López, Adriana

Vogal titular 4

***3524**

Blandino Bruzos, Julio Emilio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9669**

Folgar Rocha, Sabela

Vogal suplente 1

***5362**

Malvar Lema, Myriam

Vogal suplente 2

***4568**

Lage Cobas, Manuel

Vogal suplente 3

***0394**

González Lesta, Carlota

Vogal suplente 4

***1230**

Pardo Couceiro, Rocío

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6853**

López López, Noelia

Vogal segundo suplente 1

***0565**

Chao Valle, Pilar

Vogal segundo suplente 2

***6767**

Alonso Castro, Rocío

Vogal segundo suplente 3

***3782**

Rivera Campos, Ana

Vogal segundo suplente 4

***6474**

Iglesias Fustes, Verónica

Tribunal 5 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3829**

Seijo Cao, Adela

Vogal titular 1

***4256**

Gayoso Ríos, Marta

Vogal titular 2

***0589**

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal titular 3

***1966**

Agra Vázquez, Esmeralda

Vogal titular 4

***5457**

Cabana Rouco, José Antonio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1145**

Juan Lerma, María Teresa De

Vogal suplente 1

***2065**

Castelo Currás, Inés

Vogal suplente 2

***6174**

García Álvarez, Beatriz

Vogal suplente 3

***5913**

Paz Souto, Lorena

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***3479**

Barreiro Mejuto, María Luisa

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6850**

Tourón Morais, Iván

Vogal segundo suplente 1

***5866**

Ramil Arias, María Luz

Vogal segundo suplente 2

***6720**

Gómez Álvarez, Lucía

Vogal segundo suplente 3

***2520**

Conde Aldegunde, María Virginia

Vogal segundo suplente 4

***8049**

Blanco Rodríguez, Yolanda

Tribunal 6 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9682**

Iglesias Echevarría, Sarai

Vogal titular 1

***3601**

López Valcárcel, Esmeralda

Vogal titular 2

***4697**

Vázquez López, José Manuel

Vogal titular 3

***4168**

Martínez Castro, Josefa

Vogal titular 4

***3870**

Fouce Seoane, Denis

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2075**

Lenza Carballeira, José

Vogal suplente 1

***7515**

García López, María Bélida

Vogal suplente 2

***3991**

Pellicer Silvosa, María Isabel

Vogal suplente 3

***3580**

Louzao Copa, Zaida María

Vogal suplente 4

***5834**

Gayoso García, Begoña

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2178**

Blanco Fernández, Carmen María

Vogal segundo suplente 1

***5247**

Vázquez Fernández, Carmen María

Vogal segundo suplente 2

***3155**

García Romero, Isabel María

Vogal segundo suplente 3

***6142**

Castedo Fernández, Nuria

Vogal segundo suplente 4

***3921**

Méndez López, Nazaret

Tribunal 7 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2738**

Taboada Francisco, Natalia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***9963**

Darrosa López, Andrea

Vogal titular 2

***5821**

Bailón Fernández, José

Vogal titular 3

***9838**

Novoa Romero, María Consuelo

Vogal titular 4

***5963**

Pascual Feijoo, Daniel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5499**

Cuquejo Santos, Noemi

Vogal suplente 1

***4930**

Álvarez Parada, Elena

Vogal suplente 2

***7953**

Rodríguez Batista, Diego

Vogal suplente 3

***4118**

Sabucedo Balado, Mª Eudosia

Vogal suplente 4

***5798**

Rial Araújo, Moisés

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4247**

Mazaira Castro, María Jesús

Vogal segundo suplente 1

***8894**

Mojón Méndez, María Jerusalén

Vogal segundo suplente 2

***2345**

Sequeiros Nogueira, José L.

Vogal segundo suplente 3

***6119**

Tato Santos, Ana Isabel

Vogal segundo suplente 4

***9164**

García Álvarez, Xabier

597038-Primaria

Tribunal 1 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2275**

Vidueiros Sánchez, José Antonio

Vogal titular 1

***7252**

Uzal Puente, María Montserrat

Vogal titular 2

***4196**

Feijoo Benítez, Juan José

Vogal titular 3

***5800**

Rodríguez Allende, Ana María

Vogal titular 4

***1352**

París Gómez, Josefina

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8211**

Penido Núñez, María Luisa

Vogal suplente 1

***1291**

Cacharrón Carril, Patricia

Vogal suplente 2

***5748**

Penas Castro, Santiago

Vogal suplente 3

***9259**

Méijome López, Silvia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***0651**

Rodríguez Rivas, María Pilar

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5624**

Moldes Carriba, Dolores

Vogal segundo suplente 1

***7736**

Palmas Barbosa, Mónica

Vogal segundo suplente 2

***2377**

Darriba Civeira, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***6710**

Santalla Fernández, Olalla

Vogal segundo suplente 4

***9775**

García Ferreiro, María Nuria

Tribunal 2 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0289**

Tamaño Rubianes, Cayetano

Vogal titular 1

***7783**

Ruibal Rey, Alejandra

Vogal titular 2

***7865**

Paz Novoa, David

Vogal titular 3

***7748**

Méndez Pérez, Mariña

Vogal titular 4

***6039**

Prado Tirado, Pastora

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0507**

Pérez Carral, Santiago

Vogal suplente 1

***4358**

Blanco López, Raquel

Vogal suplente 2

***6122**

Blanco Lois, Manuel

Vogal suplente 3

***1980**

Barral Otero, Gumersinda

Vogal suplente 4

***8082**

Viña Vázquez, María José

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3958**

García Fernández, Mª Gloria

Vogal segundo suplente 1

***5846**

López Louro, María Goretti

Vogal segundo suplente 2

***8336**

Álvarez Martínez, Demetrio

Vogal segundo suplente 3

***6676**

Barreiro Brianes, María Concepción

Vogal segundo suplente 4

***7956**

Alfonso Laya, María Cruz

Tribunal 3 Pontevedra.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1625**

Otero Rodríguez, Manuel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***1919**

Abalo Ferreiro, Lidia

Vogal titular 2

***0981**

Prieto Lage, Iván

Vogal titular 3

***8742**

Pérez Álvarez, Inés

Vogal titular 4

***2787**

Areán Fernández, María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2089**

González Gómez, Blanca Isabel

Vogal suplente 1

***0595**

Peón Silva, Raquel

Vogal suplente 2

***6634**

Nogueira Porto, Paulo

Vogal suplente 3

***7923**

López Prego, Covadonga

Vogal suplente 4

***5124**

Vidal Pazos, María del Carmen

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0729**

Ruibal García, María del Carmen

Vogal segundo suplente 1

***5283**

Castiñeiras Suárez, Concepción

Vogal segundo suplente 2

***8932**

Sanmartín Vidal, Juan Carlos

Vogal segundo suplente 3

***9079**

Fernández Ferreiro, Patricia

Vogal segundo suplente 4

***0793**

González Cedillo, María Mercedes

Tribunal 4 Vigo.

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3808**

Guimarey Mariño, Francisco Javier

Vogal titular 1

***2550**

Vila Barros, María

Vogal titular 2

***1890**

Llorente Vázquez, Alberto Lorenzo

Vogal titular 3

***4346**

Álvarez Arias, María Paz

Vogal titular 4

***3808**

Barros Mera, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7799**

Fraga Dacosta, María Belén

Vogal suplente 1

***0568**

Freijedo Fernández, María Victoria

Vogal suplente 2

***0843**

Mariño Parada, Santiago

Vogal suplente 3

***9861**

Batán Taboada, María Elena

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***6171**

Cendán Janeiro, María Raquel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0313**

García García, Marta

Vogal segundo suplente 1

***9128**

Varela Taboada, Laura

Vogal segundo suplente 2

***0614**

Torres Freitas, Gaspar

Vogal segundo suplente 3

***2569**

Díaz Sandoval, Margarita

Vogal segundo suplente 4

***4774**

Domínguez Peixoto, Aurora Adelina

Tribunal 5 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8516**

Fernández Hermida, María Isabel

Vogal titular 1

***9924**

Amoedo González, Margarita

Vogal titular 2

***2285**

López Almarza, Pedro

Vogal titular 3

***6593**

Doval Torio, Noelia

Vogal titular 4

***6559**

Durán Otero, María del Pilar

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8725**

González Rodríguez, Guadalupe

Vogal suplente 1

***0157**

Riego Montes, Raquel

Vogal suplente 2

***0878**

García Batán, Abel

Vogal suplente 3

***1954**

Randolfe Vilariño, María José

Vogal suplente 4

***0477**

Pérez López, María Carmen

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4835**

Núñez Sanjurjo, Iván

Vogal segundo suplente 1

***3371**

Novoa López, María Begoña

Vogal segundo suplente 2

***7927**

Millán López, Xosé Ramón

Vogal segundo suplente 3

***5952**

Rojo Estévez, María Carmen

Vogal segundo suplente 4

***1938**

Gallego Diéguez, María Teresa

Tribunal 6 Vigo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7232**

Figueiras Folgar, Ana María

Vogal titular 1

***5939**

Vázquez Santos, Raquel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 2

***9668**

Pérez Gondar, Óscar

Vogal titular 3

***6341**

Levon Rodríguez, María Ángeles

Vogal titular 4

***8218**

Iglesias Vidal, María José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0602**

Rodríguez Pereira, Ana Sofía

Vogal suplente 1

***9786**

Mateo Diz, Marta

Vogal suplente 2

***1401**

Lorenzo Pérez, Diego

Vogal suplente 3

***3251**

García García, Natividad Purificación

Vogal suplente 4

***1021**

Alonso Rodríguez, María José

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1757**

Novoa Blanco, Ángela

Vogal segundo suplente 1

***5389**

González Núñez, María Liliana

Vogal segundo suplente 2

***7536**

Rodríguez Daponte, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***9866**

Blanco Collazos, María Montserrat

Vogal segundo suplente 4

***8290**

González Rodríguez, María

Tribunal 7 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1783**

Urtiaga Estévez, María Elena

Vogal titular 1

***0698**

Rodríguez Ambrosio, Adosinda

Vogal titular 2

***3714**

Fouce Abuín, Manuel

Vogal titular 3

***9765**

Galán Gómez, Patricia

Vogal titular 4

***4612**

Dopico Viña, María Azucena

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6597**

Camino Marta, María José

Vogal suplente 1

***8409**

Castelo Espiñeira, María Luz

Vogal suplente 2

***4382**

Veira Taibo, Genaro Teresa

Vogal suplente 3

***0346**

Ramil Bermúdez, María del Carmen

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***0922**

Puente Blanco, Alba

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2806**

Ares Morandeira, Inés

Vogal segundo suplente 1

***9928**

López Golpe, Verónica

Vogal segundo suplente 2

***6900**

Fernández Pinillos, Silvestre

Vogal segundo suplente 3

***8235**

López Manteiga, Raquel

Vogal segundo suplente 4

***5641**

Darriba Guerra, Marisol

Tribunal 8 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4896**

Gens Autrán, Patricia Elena

Vogal titular 1

***9142**

Naya Téllez, María Emilia

Vogal titular 2

***5746**

Gómez Yáñez, Marcos

Vogal titular 3

***1390**

Mejuto Blanco, María Carmen

Vogal titular 4

***6687**

Seijo Martínez, Lydia

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2151**

Portela Fontán, Iván Benito

Vogal suplente 1

***6835**

Vidal Bariego, Laura

Vogal suplente 2

***4741**

Gesto Pan, Faustino M.

Vogal suplente 3

***4913**

Blanco Fernández, Margarita

Vogal suplente 4

***2341**

Ricoy Lamas, María Luisa

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8500**

Rey Vázquez, Pablo

Vogal segundo suplente 1

***0001**

Tenreiro García, María Engracia

Vogal segundo suplente 2

***5653**

Varela Domínguez, Francisco Manuel

Vogal segundo suplente 3

***8356**

Casal Lago, Cristina

Vogal segundo suplente 4

***3941**

Mayobre Toimil, María Alicia

Tribunal 9 A Coruña.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5899**

Cons Formoso, Patricia María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***3008**

Pacoret Balsa, María Josefa

Vogal titular 2

***4411**

García Penas, Manuel

Vogal titular 3

***7111**

García Pardo, María Victoria

Vogal titular 4

***6470**

López Cedeira, María José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9848**

Vila García, Lucía

Vogal suplente 1

***3274**

Ramos Saavedra, María Dolores

Vogal suplente 2

***4643**

Pita Albo, Carlos

Vogal suplente 3

***2061**

Sánchez Varela, María Belén

Vogal suplente 4

***7105**

Río Ríos, Vanesa Del

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1032**

Porral Mato, María Luisa

Vogal segundo suplente 1

***6525**

Pereiro López, Ana María

Vogal segundo suplente 2

***1435**

Espiñeira Riveiros, Fernando

Vogal segundo suplente 3

***9010**

Díaz Alvariño, María Asunción

Vogal segundo suplente 4

***8571**

Vilela Mouriz, Alba

Tribunal 10 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6556**

Porto Tato, María Isabel

Vogal titular 1

***8545**

Midón López, Carmen

Vogal titular 2

***9587**

Sánchez Del Río, Miguel Ángel

Vogal titular 3

***4341**

Martínez Núñez, María del Carmen

Vogal titular 4

***7049**

Costas Álvarez, Marta

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4880**

Pérez Escariz, María

Vogal suplente 1

***6796**

Rodríguez Pérez, María José

Vogal suplente 2

***1691**

Barrantes de la Viña, Benito

Vogal suplente 3

***3001**

Fernández Dios, Eva

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***7907**

Casal Pernas, María Belén

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6854**

Taibo Fariña, María

Vogal segundo suplente 1

***4917**

Mera Fernández, María Amparo

Vogal segundo suplente 2

***1737**

Fernández Otero, Pablo

Vogal segundo suplente 3

***5632**

Ríos Silveira, María Isabel

Vogal segundo suplente 4

***6216**

Castro Liñares, Ana

Tribunal 11 Santiago de Compostela.

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7754**

Lorenzo López, Óscar

Vogal titular 1

***6193**

Corbelle Ferreiro, Dolores

Vogal titular 2

***0948**

Carril Vázquez, José Ramón

Vogal titular 3

***8356**

Sobradelo Castro, Cristina

Vogal titular 4

***9721**

García Vázquez, María del Rocío

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4466**

Mejuto Sánchez, Pilar

Vogal suplente 1

***4908**

García Sainz-Aja, Teresa

Vogal suplente 2

***8360**

Castaño Castaño, Pablo

Vogal suplente 3

***9090**

Vidal Puga, María del Pilar

Vogal suplente 4

***4136**

López García, María Elvira

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3331**

Rey Lago, Aurora

Vogal segundo suplente 1

***5174**

López Varela, Ana Belén

Vogal segundo suplente 2

***8037**

Pimentel Tubío, Félix

Vogal segundo suplente 3

***4776**

Sánchez Guerra, Sonia

Vogal segundo suplente 4

***5419**

Junquera Colmeiro, María del Pilar

Tribunal 12 Santiago de Compostela.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9991**

Ortigueira Hermida, María del Mar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***0804**

Iglesias Iglesias, María Dolores

Vogal titular 2

***5278**

Casaleiro Fernández, Xosé M.

Vogal titular 3

***4391**

Vázquez García, María

Vogal titular 4

***9430**

Blanco Quiñoy, María Isabel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4879**

Pérez Escariz, Marta

Vogal suplente 1

***2830**

Palleiro Veiga, Ana M.

Vogal suplente 2

***1730**

Díaz Rodríguez, Emilio José

Vogal suplente 3

***7336**

Nieto Otero, Isabel

Vogal suplente 4

***2100**

Nieto-García Ardións, Eva

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7693**

Rodríguez Maceira, María Inmaculada

Vogal segundo suplente 1

***8497**

Blanco Louro, Alba María

Vogal segundo suplente 2

***0669**

García Pérez, Alberto

Vogal segundo suplente 3

***6682**

Guerra Bastida, Beatriz

Vogal segundo suplente 4

***7769**

Bermúdez Piñeiro, María José

Tribunal 13 Lugo.

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5677**

Fernández Leira, Constantino

Vogal titular 1

***4138**

González Tellado, María Camila

Vogal titular 2

***8163**

De Lamas Pérez, Álvaro

Vogal titular 3

***4940**

Carballeira Abelleira, María Gemma

Vogal titular 4

***7763**

Ferreiro Álvarez, María Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3222**

Barreira López, Ana María

Vogal suplente 1

***4624**

Lorenzo López, Lucía

Vogal suplente 2

***4328**

Rojas Rivas, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

***5870**

Valiño Pérez, Nuria

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***3778**

López Dafonte, María del Mar

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6090**

Peña Portomeñe, Ángel M.

Vogal segundo suplente 1

***2845**

Bordel López, Verónica

Vogal segundo suplente 2

***4928**

Vivero López, Juan Carlos

Vogal segundo suplente 3

***9331**

Blanco Cervo, María Norma

Vogal segundo suplente 4

***8195**

Suárez Peláez, Tamara

Tribunal 14 Lugo.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3697**

Freire Fernández, María Dolores

Vogal titular 1

***0924**

Díaz Díaz, Ana María

Vogal titular 2

***8442**

Piñeiro Pérez, Marco

Vogal titular 3

***4537**

Casabella Fernández, Tania

Vogal titular 4

***5347**

López Díaz, Mercedes

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3135**

De la Fuente Cobas, María Belén

Vogal suplente 1

***5076**

Tallón Fernández, María José

Vogal suplente 2

***9719**

Varela Reimondo, Celestino

Vogal suplente 3

***4686**

Pontón Rodríguez, María Luz

Vogal suplente 4

***9725**

Edrosa Doce, Nuria Montserrat

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6107**

Guerrero Rico, María Emérita

Vogal segundo suplente 1

***3648**

Pereira López, Rocío

Vogal segundo suplente 2

***4310**

Núñez López, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***4540**

Negreira López, Lorena

Vogal segundo suplente 4

***1456**

Cando Pin, Olga

Tribunal 15 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0750**

Pérez Lemos, Francisco

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 1

***1277**

Fernández Primo, Josefa

Vogal titular 2

***5192**

Vázquez Diz, Manuel Alberto

Vogal titular 3

***2109**

Fernández López, María Clara

Vogal titular 4

***0012**

Trincado Vicente, Mª de los Ángeles

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7035**

Prieto Atanes, Luis

Vogal suplente 1

***1472**

Esteras Casanova, María José

Vogal suplente 2

***8319**

Hermida González, Ignacio

Vogal suplente 3

***7469**

Rúa García, Patricia

Vogal suplente 4

***1852**

Anta Anta, Josefa

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5714**

Robles García, Manuela

Vogal segundo suplente 1

***6768**

Soto Vázquez, Lara

Vogal segundo suplente 2

***3660**

López González, Eduardo

Vogal segundo suplente 3

***3584**

Paradela Cañedo, María Luisa

Vogal segundo suplente 4

***1745**

Atanes Salgado, María Gemma

Tribunal 16 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1518**

Álvarez-Testa Vázquez, Elena María

Vogal titular 1

***8400**

Nolasco Fraguas, Marta María

Vogal titular 2

***2947**

Losada Fernández, José Ángel

Vogal titular 3

***4594**

Estévez Atrio, María Carmen

Vogal titular 4

***6847**

Fidalgo Atanes, Rosa Mary

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0470**

Guede Mojón, Ángela

Vogal suplente 1

***5418**

Bayón Garrote, María José

Vogal suplente 2

***2994**

Pérez Guerra, Víctor

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

***3588**

Lorenzo Rodríguez, María Paz

Vogal suplente 4

***5946**

Salgado Garrido, Rocío

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3191**

Regal Lamelo, Jorge

Vogal segundo suplente 1

***6306**

Rivas Araújo, Raquel

Vogal segundo suplente 2

***7755**

Navares Rodríguez, José Ramón

Vogal segundo suplente 3

***3004**

González González, Elisabeth

Vogal segundo suplente 4

***0105**

Losada Pérez, María del Pilar

Tribunal 17 Ourense.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9478**

González López, Emilio Manuel

Vogal titular 1

***0997**

Huete Vales, María de los Milagros

Vogal titular 2

***9239**

Pérez Rodríguez, Alberto

Vogal titular 3

***1128**

Blanco Rodríguez, Ángeles

Vogal titular 4

***2115**

Río Mosquera, María Josefa del

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1820**

Peña Vázquez, Ana

Vogal suplente 1

***5083**

Moreiras Lamelas, María Eugenia

Vogal suplente 2

***6501**

Blanco Míguez, Felipe

Vogal suplente 3

***6729**

Gómez Rodríguez, Josefa

Vogal suplente 4

***3981**

Núñez Cid, María Julia

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6062**

Rodríguez López, María Dolores

Vogal segundo suplente 1

***8047**

Bargos Fernández, Tamara

Vogal segundo suplente 2

***2601**

Domínguez Domínguez, José Antonio

Vogal segundo suplente 3

***8830**

Pavón Grande, Ana Rosa

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 4

***8812**

Sieiro Piñeiro, Nervisa María

590-Profesores de ensino secundario

590001-Filosofía

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7044**

Fuentes Laíño, Nicanor Ramón

Vogal titular 1

***0185**

Rivas Cao, María Begoña

Vogal titular 2

***5749**

Rodríguez Río, Luis Carlos

Vogal titular 3

***1449**

Vicario Quintana, Josefa

Vogal titular 4

***4332**

Rey Tato, Jesús

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5771**

Prado Cueva, Manuel Enrique

Vogal suplente 1

***3548**

Otero Pardo, María Belén

Vogal suplente 2

***3800**

Fernández Rouco, Carlos

Vogal suplente 3

***5414**

Freire Calviño, Rosa Ana

Vogal suplente 4

***1190**

Carreño Yáñez, Alejandro

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9822**

Massó Lago, Noé

Vogal segundo suplente 1

***4863**

Iglesias López, Isabel

Vogal segundo suplente 2

***3398**

Tomé Díaz, Andrés Jesús

Vogal segundo suplente 3

***0769**

Barcia Muíño, Susana

Vogal segundo suplente 4

***5765**

Rigueira Ferreiro, José Ángel

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0612**

Calviño Barreiro, Carlos

Vogal titular 1

***5926**

De la Fuente Cid, María Asunción

Vogal titular 2

***4646**

Espinosa De Soto, Juan Avelino

Vogal titular 3

***3320**

Rodríguez Prieto, María del Pilar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3299**

Ruiz Seco, Ramón A.

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9228**

Rodríguez Leborán, Miguel Antón

Vogal suplente 1

***0719**

Rúa Álvarez, Ana María

Vogal suplente 2

***3428**

González García, Fernando

Vogal suplente 3

***3359**

Loureiro García, María Caridad

Vogal suplente 4

***7458**

Torres Cubeiro, Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6618**

Bragado Trigo, Montserrat María

Vogal segundo suplente 1

***5338**

Galocha Seivane, María dos Anxos

Vogal segundo suplente 2

***3657**

López Prada, Fernando

Vogal segundo suplente 3

***3980**

Parga Massa, Beatriz

Vogal segundo suplente 4

***5395**

Fernández Seoane, Antonio

590004-Lingua Castelá e Literatura.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9710**

Prada Prada, María José

Vogal titular 1

***0171**

Campos Souto, María Begoña

Vogal titular 2

***9345**

Pernas Pena, Alberto

Vogal titular 3

***6588**

De Azevedo Pinto, Margarita

Vogal titular 4

***3359**

Zea Álvarez, Francisco

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4380**

Vergara Perea, Manuel Antonio

Vogal suplente 1

***1234**

Fernández Mella, Ana María

Vogal suplente 2

***8906**

Cao Velasco, Ibán

Vogal suplente 3

***7430**

Rodríguez Aldrey, Yolanda

Vogal suplente 4

***9851**

Álvarez Pérez, José Luis

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3175**

Quiruelas Vela, Emilia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***5536**

García Mouriz, María Belén

Vogal segundo suplente 2

***8787**

Bouzas Escudero, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***4607**

Fraga Vigo, Irene

Vogal segundo suplente 4

***1715**

Varela Cabezas, Rodrigo Benito

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3014**

Ruido Bouzas, Manuel

Vogal titular 1

***3953**

Sánchez Fernández, María Florinda

Vogal titular 2

***7822**

Gómez-Casasnovas Díaz, David

Vogal titular 3

***4248**

Álvarez González, Rosa María

Vogal titular 4

***6069**

López González, Francisco Javier

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9914**

Vázquez Portela, Alejandro

Vogal suplente 1

***4859**

Lugilde Rodríguez, Isabel

Vogal suplente 2

***3437**

Vázquez López, José Luis

Vogal suplente 3

***3043**

Cobas Gamallo, Azucena de Fátima

Vogal suplente 4

***0489**

Martín Méndez, Rafael

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5046**

Garrido Gómez, Elizabeth

Vogal segundo suplente 1

***6220**

González Gil, Avelina

Vogal segundo suplente 2

***5475**

Rodríguez Coloma, Francisco Manuel

Vogal segundo suplente 3

***7725**

Gómez González, Paula

Vogal segundo suplente 4

***9634**

Vázquez Pousada, Juan José

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2971**

Muñiz Álvarez, Eva María

Vogal titular 1

***9065**

López Fernández, Rosalía

Vogal titular 2

***6187**

Somoza Varela, Antonio

Vogal titular 3

***7023**

Garrido Sotelo, María Angélica

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3678**

Yáñez Vivero, Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0738**

Ferreiro González, Carlos

Vogal suplente 1

***3604**

Fernández Fernández, Eva

Vogal suplente 2

***8138**

Calvete Canedo, Carlos

Vogal suplente 3

***2931**

Rodríguez Paredes, Ana Aurora

Vogal suplente 4

***4808**

Martínez Alejandre, Javier

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8030**

Rodríguez Cayetano, Margarita

Vogal segundo suplente 1

***1969**

Pérez Fernández, Isabel

Vogal segundo suplente 2

***3129**

López Barrio, Antonio

Vogal segundo suplente 3

***4962**

López Sancosmed, María Teresa

Vogal segundo suplente 4

***2860**

Calderón De Anta, Salvador

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5210**

Conde Mariñas, Alfredo Juan

Vogal titular 1

***8005**

Rodríguez Casal, María Jesús

Vogal titular 2

***9215**

Sánchez Boquete, Félix

Vogal titular 3

***6181**

Pérez Fernández, Carmen

Vogal titular 4

***1496**

Turnes Rieiro, Carlos

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2784**

Rosato Carballido, Luca Vicente

Vogal suplente 1

***0827**

Domínguez Ónega, Sonia

Vogal suplente 2

***6862**

López Torres, Santiago Pablo

Vogal suplente 3

***5674**

Durán Pérez, María Carolina

Vogal suplente 4

***1415**

Freire Ruiz, Andrés

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7211**

Rodríguez Gil, Israel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***4743**

Pérez Vilas, Laura

Vogal segundo suplente 2

***9799**

Prieto Rodríguez, Miguel Ángel

Vogal segundo suplente 3

***0246**

García Saavedra, María Elena

Vogal segundo suplente 4

***9209**

Poses Sobral, Alberto

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2903**

Fernández Fernández, Ruth

Vogal titular 1

***0700**

Lorenzo López, Susana Isabel

Vogal titular 2

***8672**

Franqueira González, Miguel

Vogal titular 3

***4731**

Lolo López, Adelina

Vogal titular 4

***4793**

Alonso Pica, Rafael

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9862**

Fernández Casas, María Xosé

Vogal suplente 1

***6738**

Infante Ruiz, María del Mar

Vogal suplente 2

***7527**

Telle Rodríguez, Fernando

Vogal suplente 3

***3345**

Carballido Reboredo, Silvia Asunción

Vogal suplente 4

***0669**

Carballeira Anllo, José María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7111**

Rodríguez Pinal, María Dolores

Vogal segundo suplente 1

***8333**

De Andrés Alonso, María Belén

Vogal segundo suplente 2

***0350**

De Paz De Luis, Telmo

Vogal segundo suplente 3

***5114**

García Fernández, María José

Vogal segundo suplente 4

***3995**

Amor Carreira, Alejandro

Tribunal 6.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9587**

Álvarez Meilán, Nerea

Vogal titular 1

***6298**

Campo López, Ana María

Vogal titular 2

***1678**

Escudero Barros, José

Vogal titular 3

***4130**

Alonso Blázquez, Perla

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3481**

Gómez López, Fernando

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5286**

Rodríguez Bares, Elisa

Vogal suplente 1

***7933**

Lago Fernández, Laura

Vogal suplente 2

***5392**

Ferreiro Ladra, José Antonio

Vogal suplente 3

***4282**

Menéndez Villalva, Alicia

Vogal suplente 4

***2876**

Fernández Rodríguez, Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5454**

Alonso Iglesias, Remedios

Vogal segundo suplente 1

***3914**

Pérez García, María Jesús

Vogal segundo suplente 2

***7263**

Hurtado Bodelón, Jesús

Vogal segundo suplente 3

***1855**

Canosa Trillo, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***8719**

Balboa Fernández, Felipe

Tribunal 7 (proba acreditación coñecemento castelán).

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9710**

Prada Prada, María José

Vogal titular 1

***0171**

Campos Souto, María Begoña

Vogal titular 2

***9345**

Pernas Pena, Alberto

Vogal titular 3

***6588**

De Azevedo Pinto, Margarita

Vogal titular 4

***3359**

Zea Álvarez, Francisco

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4380**

Vergara Perea, Manuel Antonio

Vogal suplente 1

***1234**

Fernández Mella, Ana María

Vogal suplente 2

***8906**

Cao Velasco, Ibán

Vogal suplente 3

***7430**

Rodríguez Aldrey, Yolanda

Vogal suplente 4

***9851**

Álvarez Pérez, José Luis

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3175**

Quiruelas Vela, Emilia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***5536**

García Mouriz, María Belén

Vogal segundo suplente 2

***8787**

Bouzas Escudero, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***4607**

Fraga Vigo, Irene

Vogal segundo suplente 4

***1715**

Varela Cabezas, Rodrigo Benito

590005-Xeografía e Historia.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4754**

Granados Loureda, Juan Antonio

Vogal titular 1

***9470**

Canoura Quintana, Francisco

Vogal titular 2

***1251**

Vázquez Prieto, Susana

Vogal titular 3

***9853**

Montejano Rivas, Juan Carlos

Vogal titular 4

***7257**

Vidal Sambreijome, María Nieves

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5140**

Ruso de Lago, María Isabel

Vogal suplente 1

***0626**

Doce Sanmartín, Isaac

Vogal suplente 2

***1968**

Villamor Portomeñe, Yolanda

Vogal suplente 3

***8826**

Pérez Seara, Carlos

Vogal suplente 4

***5686**

Díaz Gómez, Ana Isabel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8136**

Iglesias García, María Carmen

Vogal segundo suplente 1

***4641**

Estévez Barreira, Ramón

Vogal segundo suplente 2

***5073**

Moure Lema, María Dolores

Vogal segundo suplente 3

***6602**

Bernárdez Sobreira, Antonio

Vogal segundo suplente 4

***9143**

Novoa García, Sara

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6224**

García Vila, Isabel

Vogal titular 1

***2508**

Collarte Pérez, Anxo

Vogal titular 2

***5065**

Vidal Alves, María Jesús

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***5201**

Morgade Martínez, Xosé Carlos

Vogal titular 4

***4943**

Souto Lodeiro, María Roberta

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9112**

Pascual Hermida, Gustavo

Vogal suplente 1

***5151**

Pavón López, José Ramón

Vogal suplente 2

***1430**

Collazo García, Silvia

Vogal suplente 3

***5119**

García Casla, Agustín Miguel

Vogal suplente 4

***1698**

Fernández Méndez, María Concepción

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7680**

Méndez Cortes, Rosa María

Vogal segundo suplente 1

***6840**

Rey Díaz, José Manuel

Vogal segundo suplente 2

***4817**

Lobato García, Margarita

Vogal segundo suplente 3

***2488**

Sánchez Sánchez, Antonio

Vogal segundo suplente 4

***2782**

Penín Hermida, María Loreto

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9310**

Areal Alonso, Pedro Alberto

Vogal titular 1

***5338**

Cavadas Soto, Aquilino

Vogal titular 2

***7423**

Limón Nevado, Fredesvinta

Vogal titular 3

***5271**

Rúa Domínguez, Alfonso

Vogal titular 4

***3767**

Cartelle Fernández, María Concepción

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7226**

García Brea, Mercedes

Vogal suplente 1

***6560**

López González, Diego Xesús

Vogal suplente 2

***6885**

García Díaz, Olaia

Vogal suplente 3

***9531**

Castro Carballo, Raúl

Vogal suplente 4

***9155**

Fernández Bañuelos, Paula Salomé

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5234**

Solano Sabell, María de la Concepción

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***3011**

García Sánchez, Daniel Emilio

Vogal segundo suplente 2

***1047**

Del Real Pavón, Carmen María

Vogal segundo suplente 3

***6614**

Vázquez Arias, Juan Carlos

Vogal segundo suplente 4

***6452**

López Bejo, Lucía

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3236**

Castro Higelmo, María Concepción

Vogal titular 1

***5922**

Cepeda Regueiro, Jorge

Vogal titular 2

***5924**

López Garrote, María Isabel

Vogal titular 3

***6823**

Pastoriza Cerviño, Joaquín

Vogal titular 4

***4691**

Villares Díaz, María Mar

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5029**

Blanco Blanco, José María

Vogal suplente 1

***6884**

Pérez Otero, Francisco Antonio

Vogal suplente 2

***6874**

Bonino Iglesias, María Victoria

Vogal suplente 3

***1808**

De la Sotilla Varela, Juan L.

Vogal suplente 4

***5773**

Rodicio Pereira, Laura

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1526**

Casais Rodríguez, Pablo

Vogal segundo suplente 1

***6265**

Potel Torres, Jorge

Vogal segundo suplente 2

***7415**

Sánchez Recio, María Esther

Vogal segundo suplente 3

***3208**

Cabarcos Fernández, Ignacio

Vogal segundo suplente 4

***9578**

Brión Calo, María Cristina

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8213**

Gómez Fernández, José Emilio

Vogal titular 1

***4608**

Sautúa López, José Ignacio

Vogal titular 2

***5834**

Castejón Rodríguez, María Beatriz

Vogal titular 3

***6700**

Bermello García, Xesús Antón

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***2630**

Raya González, María Loreto

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6958**

Rodríguez Paz, Montserrat

Vogal suplente 1

***4933**

Liñares Giraut, Xosé Amancio

Vogal suplente 2

***3124**

Piñeiro Lorenzo, María Estrella

Vogal suplente 3

***8988**

García González, José Antonio

Vogal suplente 4

***9102**

Fernández Corral, María Mar

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5020**

Rodríguez Cid, Álvaro

Vogal segundo suplente 1

***2935**

Barros Arias Castro, Xosé Ramón

Vogal segundo suplente 2

***5880**

Linares Fernández, Rosa

Vogal segundo suplente 3

***6580**

Ríos Camacho, Xosé Carlos

Vogal segundo suplente 4

***8336**

Pérez Argibay, Alba

Tribunal 6.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0757**

Santos Solla, Jacobo Benjamín

Vogal titular 1

***6271**

Fernández Gasalla, Leopoldo

Vogal titular 2

***1254**

Fernández Leal, María Teresa

Vogal titular 3

***5539**

Giráldez Lomba, Antonio

Vogal titular 4

***4904**

García Vázquez, María Lourdes

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0173**

Barreiro Pimentel, Ramón Juan

Vogal suplente 1

***4461**

Martínez García, José Antonio

Vogal suplente 2

***1298**

Payo Froiz, Alba

Vogal suplente 3

***2060**

Bravo Cores, Daniel

Vogal suplente 4

***4986**

Lorenzo Teijeiro, Inés

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7996**

Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***6339**

Iglesias Lorenzo, Cristian

Vogal segundo suplente 2

***4871**

Castro López, Inmaculada

Vogal segundo suplente 3

***3751**

Lijó Parada, José Luis

Vogal segundo suplente 4

***3104**

Gómez Gallego, Rosa

Tribunal 7.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6185**

Calle López, Jorge Carlos

Vogal titular 1

***6558**

García Romero, Vicente Martín

Vogal titular 2

***8936**

Pita Santalla, Vanessa

Vogal titular 3

***5604**

Fernández Casal, Miguel Ángel

Vogal titular 4

***5172**

Cuesta García, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0113**

Vázquez Pérez, María Dolores

Vogal suplente 1

***0219**

Domínguez Ferro, Manuel Honorio

Vogal suplente 2

***3297**

Pardavila Neira, María

Vogal suplente 3

***5903**

Romero Pérez, Antonio

Vogal suplente 4

***0692**

Abelleira Gómez, María Nieves

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6935**

Lorenzo Valdivieso, Daniel

Vogal segundo suplente 1

***6200**

González Fernández, Javier

Vogal segundo suplente 2

***0887**

Llorente Gutiez, Rebeca

Vogal segundo suplente 3

***2355**

Castro Pérez, Felipe

Vogal segundo suplente 4

***0174**

Figueira Tenreiro, Sabela

Tribunal 8.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4259**

Gromaz De Los Santos, María

Vogal titular 1

***7831**

Pérez Fernández, Francisco

Vogal titular 2

***9225**

Outeiriño Calle, María Pía

Vogal titular 3

***3967**

Álvarez Castrelo, José

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***3565**

Sáez Baquedano, María Lucía

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1024**

Pernas Oroza, Herminia

Vogal suplente 1

***5784**

Fernández Fernández, Francisco José

Vogal suplente 2

***1582**

López Rivas, Josefa

Vogal suplente 3

***5334**

Pais Andrade, Antonio Jesús

Vogal suplente 4

***5035**

Muñiz Miras, María del Carmen

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6161**

Nécega Rodríguez, María Teresa

Vogal segundo suplente 1

***7617**

Iglesias Diéguez, Alfredo

Vogal segundo suplente 2

***6601**

González-Carrero Fojón, Susana Elena

Vogal segundo suplente 3

***1826**

Pousa Castelo, Manuel Ramón

Vogal segundo suplente 4

***4216**

Mera Pérez, Beatriz

590006-Matemáticas.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1272**

Barros Pardo, José Carlos

Vogal titular 1

***1591**

Simal Iglesias, Fernando

Vogal titular 2

***5193**

Álvarez Díaz, Beatriz

Vogal titular 3

***5478**

Hidalgo Cortijo, Raúl

Vogal titular 4

***4239**

Ledo Vázquez, Sonia

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0202**

Besada Hermida, María Mercedes

Vogal suplente 1

***4224**

Rodríguez Seoane, Cesáreo

Vogal suplente 2

***3629**

López Legaspi, Ana María

Vogal suplente 3

***4624**

Caneda Vidal, José Antonio

Vogal suplente 4

***6231**

Rodríguez Casal, Noelia

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5634**

Cepeda Romero, Óscar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1964**

Celeiro Quiroga, Javier

Vogal segundo suplente 2

***7247**

Goldar Souto, María Jesús

Vogal segundo suplente 3

***4016**

Baladrón Senra, Gonzalo

Vogal segundo suplente 4

***0205**

Campos Díaz, María Josefa

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0953**

Armada Vigo, Marina

Vogal titular 1

***9137**

Méndez González, Germán

Vogal titular 2

***6141**

Vicente Urbano, María Isabel

Vogal titular 3

***1645**

Sieiro Bugallo, Manuel

Vogal titular 4

***7062**

Padín Fernández, Inés

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8405**

Mato Sánchez, Isabel

Vogal suplente 1

***3055**

Pose García, José Manuel

Vogal suplente 2

***4420**

Astariz Núñez, Sharay

Vogal suplente 3

***7682**

López Araújo, Antonio

Vogal suplente 4

***6648**

Fernández Méndez, Pilar

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6276**

Prol Triñanes, María Esther

Vogal segundo suplente 1

***6948**

Fariña Pérez, Javier Manuel

Vogal segundo suplente 2

***0688**

Paz Díaz, Susana

Vogal segundo suplente 3

***3953**

López Igrexas, Macías

Vogal segundo suplente 4

***4160**

Otero Fernández, María Elena

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8597**

Otero Pérez, José Manuel

Vogal titular 1

***6039**

Piñeiro Sarille, Flavio J.

Vogal titular 2

***1177**

Vilas Martínez, Mercedes

Vogal titular 3

***2619**

Flores Corredoira, Miguel Ángel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***1126**

Acuña Pérez, Lucía

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4837**

Martínez Rodríguez, Ángel M.

Vogal suplente 1

***9653**

Callejo Rivero, Alberto Antonio

Vogal suplente 2

***3771**

Costas Rodríguez, Silvia

Vogal suplente 3

***9162**

Manteiga Sanjurjo, Jesús Manuel

Vogal suplente 4

***0771**

Ponte Martínez, María Mercedes

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4585**

Trigás Verdini, Manuel

Vogal segundo suplente 1

***4796**

Vázquez Parcero, Alfonso

Vogal segundo suplente 2

***4311**

Veiga Souto, María Concepción

Vogal segundo suplente 3

***5892**

Vidal Triñanes, José Ángel

Vogal segundo suplente 4

***9721**

Pena Fernández, María Pilar

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6952**

Gómez Cerdeira, Rosa María

Vogal titular 1

***3574**

Santamarina Corral, Aldán

Vogal titular 2

***7680**

Domínguez Afonso, Mónica

Vogal titular 3

***5139**

Rodríguez Riotorto, José Mario

Vogal titular 4

***4421**

Vidal Gallego, Dulce Nombre De María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8229**

Rodríguez Taboada, Julio Alfonso

Vogal suplente 1

***4589**

Raposo Rodríguez, Fernando Ismael

Vogal suplente 2

***4630**

Outeda Caneda, María Teresa

Vogal suplente 3

***3942**

Serantes Pazos, Francisco Manuel

Vogal suplente 4

***8903**

Pazos Celis, Trinidad

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2767**

Castro Paz, Teresa

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***7884**

García Lamela, Joaquín

Vogal segundo suplente 2

***3370**

Pérez Pérez, Fe Esperanza

Vogal segundo suplente 3

***4289**

Garabal Sánchez, Francisco Xabier

Vogal segundo suplente 4

***4693**

Vergara Leonardo, María José

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1558**

Rodríguez Rodríguez, Juan Aurelio

Vogal titular 1

***9796**

Miras Calvo, David

Vogal titular 2

***5913**

Rodríguez Carreira, María Luz

Vogal titular 3

***2844**

Gabín Sánchez, Andrés Basilio

Vogal titular 4

***1355**

Pérez Fernández, Esther

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1243**

Cordeiro Iglesias, Patricia

Vogal suplente 1

***6756**

Mariño Martínez, Javier

Vogal suplente 2

***3374**

Becerra Lage, Beatriz

Vogal suplente 3

***1328**

Labraña Barrero, Pedro Antonio

Vogal suplente 4

***1387**

Presas Panadeiros, Susana

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5999**

Germiñas Miguéns, Marina

Vogal segundo suplente 1

***5012**

López Castro, Saúl

Vogal segundo suplente 2

***8772**

Vidal Martínez, Hilda

Vogal segundo suplente 3

***7497**

Loureiro González, Francisco José

Vogal segundo suplente 4

***0674**

Fernández-Arruty Ferro, María Cristina

Tribunal 6.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1301**

Alfonsín Galiñanes, Beatriz

Vogal titular 1

***2943**

Doval Garrido, José Ramón

Vogal titular 2

***5496**

Padín Vidal, Esther

Vogal titular 3

***3724**

Fernández Castiñeira, Miguel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***0154**

Davila Padrón, María del Pilar

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5218**

Cabana González, Andrés Enrique

Vogal suplente 1

***9750**

Salgueiro Fanego, Bruno

Vogal suplente 2

***4362**

Ogando Riande, Pilar

Vogal suplente 3

***2172**

Santiago Mozos, Ricardo

Vogal suplente 4

***5263**

González Álvarez, Inmaculada

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2139**

Rodríguez Sánchez, Ana María

Vogal segundo suplente 1

***6307**

Rodríguez Vicente, David

Vogal segundo suplente 2

***5229**

Vázquez Gómez, Concepción

Vogal segundo suplente 3

***6164**

Gómez Corral, Jesús Javier

Vogal segundo suplente 4

***7275**

Fernández Anllo, María del Carmen

590007-Física e Química.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7722**

Latas Calvo, Román

Vogal titular 1

***3229**

Pazos Naveira, Carmen

Vogal titular 2

***5484**

García Fortes, Fernando

Vogal titular 3

***2977**

Trillo Senín, Beatriz Amanda

Vogal titular 4

***4056**

Ríos Entenza, Alexandre

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8146**

Sánchez Ameijeiras, María Enriqueta

Vogal suplente 1

***1746**

García López, Cristina

Vogal suplente 2

***3740**

Obeso Trueba, Manuel Ángel

Vogal suplente 3

***5264**

Sieira Rivas, María Vicenta

Vogal suplente 4

***3971**

Vázquez Peña, Rafael

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3760**

Otero Bugidos, Augusto

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***5460**

López Piñeiro, Ana María

Vogal segundo suplente 2

***2362**

Toba Girón, Xabier

Vogal segundo suplente 3

***1500**

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida

Vogal segundo suplente 4

***4469**

Carballada Carballada, José Luis

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8459**

Días Silva, Armando

Vogal titular 1

***3294**

Montes Lorenzo, María Teresa

Vogal titular 2

***1620**

Rico Taboada, Ramón

Vogal titular 3

***5038**

Pérez Fernández, Rosalina

Vogal titular 4

***8493**

Losada Andreu, Daniel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0530**

Medina Filgueira, Carlos Manuel

Vogal suplente 1

***3204**

Iglesias Vázquez, María Beatriz

Vogal suplente 2

***8377**

Maciñeiras Núñez, Ángel Manuel

Vogal suplente 3

***4170**

Díaz Estévez, Teresa

Vogal suplente 4

***0860**

González Paz, Juan Carlos

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9603**

Félix Chamosa, María Paz

Vogal segundo suplente 1

***6733**

Fernández Villanueva, María Dolores

Vogal segundo suplente 2

***5164**

Serantes Pombo, Isidoro

Vogal segundo suplente 3

***4664**

Ocampo Prado, Noelia

Vogal segundo suplente 4

***6535**

Rodríguez García, Jesús Manuel

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1814**

Rodríguez Alleres, José Daniel

Vogal titular 1

***3442**

Boo Feijoo, María Jesús

Vogal titular 2

***3090**

Gargallo Abelairas, José Manuel

Vogal titular 3

***9857**

Crespo Vázquez, Cristina

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***2853**

Losada Labraña, Juan

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7651**

Casado Guerra, José Luis

Vogal suplente 1

***3354**

Daporta Padín, María José

Vogal suplente 2

***0851**

Rey Otero, Joaquín María

Vogal suplente 3

***1872**

López Senín, Paula

Vogal suplente 4

***4502**

Pérez Vázquez, Antón María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5431**

Díaz Seoane, María Raquel

Vogal segundo suplente 1

***3619**

Pérez Fernández, María Paloma

Vogal segundo suplente 2

***1727**

Álvarez Flórez, José Carlos

Vogal segundo suplente 3

***8250**

Losada López, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***5890**

Corbelle Cao, Javier

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2180**

Losada Cabanas, Manuel

Vogal titular 1

***6092**

Teijido López, María Alicia

Vogal titular 2

***1230**

Rey Goberna, Lisardo

Vogal titular 3

***1549**

Ferraces Lago, Isabel

Vogal titular 4

***1639**

Regueiro Figueroa, Martín

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2908**

Alonso Quevedo, José Carlos

Vogal suplente 1

***6324**

Cortiñas Pérez, Laura

Vogal suplente 2

***1578**

Rodríguez Portela, Ricardo

Vogal suplente 3

***8273**

Blanco Vieites, María Dolores

Vogal suplente 4

***6992**

Cao Rodríguez, Enrique

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5850**

Casas Aguiño, Francisco

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***3796**

Alonso Dapresa, María Jesús

Vogal segundo suplente 2

***6622**

Sánchez Freiría, Juan

Vogal segundo suplente 3

***0016**

Centeno Pardilla, María Elena

Vogal segundo suplente 4

***4874**

Díaz González, Ramón

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5783**

García Bastida, Antonio Jesús

Vogal titular 1

***1702**

Álvarez Gutiérrez, Laëtitia

Vogal titular 2

***4837**

Bouzas Goyanes, José Luis

Vogal titular 3

***3563**

Vila Gómez, María José

Vogal titular 4

***1837**

Amado Serantes, Severino

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8273**

Suárez Filloy, María José

Vogal suplente 1

***2649**

García Seijo, María Inés

Vogal suplente 2

***4836**

Mosquera Losada, José Manuel

Vogal suplente 3

***4809**

Fernández Pena, María Concepción Nieves

Vogal suplente 4

***3060**

García González, Fernán

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2393**

Castells Cividanes, Mónica

Vogal segundo suplente 1

***4962**

Claro Iglesias, Ana María

Vogal segundo suplente 2

***7741**

Fariña Casanova, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***2090**

Torres Moure, María José

Vogal segundo suplente 4

***0398**

Besteiro Quintela, Fernando

590008-Bioloxía e Xeoloxía.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4437**

Vázquez Caruncho, Francisco Javier

Vogal titular 1

***1142**

Tizón Estévez, María del Carmen Amalia

Vogal titular 2

***7710**

Fernández Ordóñez, Alejandro

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***5603**

Flores Gregorio, María Luz

Vogal titular 4

***4883**

Santaolalla Losada, Miguel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9131**

Lorenzo Villar, María del Carmen

Vogal suplente 1

***8661**

Pérez Pérez, Belén

Vogal suplente 2

***2895**

Fraga Cabado, Juan Antonio

Vogal suplente 3

***5665**

Gamarra Mondelo, María del Carmen

Vogal suplente 4

***5205**

Fouce Álvarez, Francisco J.

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4642**

Mosquera Sante, María José

Vogal segundo suplente 1

***7212**

Santa María Otero, María Inés

Vogal segundo suplente 2

***7935**

Cedeira Cedeira, Jesús Francisco

Vogal segundo suplente 3

***5598**

Crugeiras Martínez, María Jesús

Vogal segundo suplente 4

***1635**

Rodríguez Rodríguez, Santiago

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1032**

Rivera García, Antonio

Vogal titular 1

***0849**

Monteagudo Gómez, Alba

Vogal titular 2

***5851**

Táboas Vallejo, Santiago

Vogal titular 3

***4948**

Acosta Puente, Ana María

Vogal titular 4

***9710**

Gago Calvo, Ángel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5875**

Rodríguez Cienfuegos, Inmaculada

Vogal suplente 1

***9063**

Quintas Sánchez, María Rosa

Vogal suplente 2

***5817**

Expósito Segade, Javier

Vogal suplente 3

***5219**

Otero Abrodos, María Adela

Vogal suplente 4

***4413**

Astor Camino, Julio Juan

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5507**

Rodríguez Barrera, Ana María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***6554**

Sanín Vilar, María Teresa

Vogal segundo suplente 2

***4813**

Pavón Freire, Miguel

Vogal segundo suplente 3

***4672**

López Pérez, María Isabel

Vogal segundo suplente 4

***5549**

Rodríguez Silva, Pablo

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8928**

Eiroa Ouviña, David

Vogal titular 1

***6888**

González Fernández, María José

Vogal titular 2

***5927**

Valiño Penas, Miguel Anxo

Vogal titular 3

***8915**

Álvarez Luces, Paula

Vogal titular 4

***0282**

Míguez Rodríguez, Luis José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2848**

Acción Carnero, Paula

Vogal suplente 1

***7462**

López Martínez, Ana María

Vogal suplente 2

***6485**

De Toro Cacharrón, Xacobo Raúl

Vogal suplente 3

***8893**

De la Iglesia García, María Luz

Vogal suplente 4

***4424**

Pérez Guerreiro, Celso

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6494**

Tojo Rodríguez, José Luis

Vogal segundo suplente 1

***1540**

Fernández Rivera, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***4238**

Sequeiros Parga, Juan Mariano

Vogal segundo suplente 3

***5162**

Iglesias Carballo, María Sol

Vogal segundo suplente 4

***3240**

Díaz Rama, Eliseo

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8027**

Fernández García Basterra, Natalia

Vogal titular 1

***5336**

Jiménez López, Almudena

Vogal titular 2

***2027**

Lago Álvarez, Marcos

Vogal titular 3

***7924**

Blanco González, Ilda

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***5143**

Quiñoá Cabana, Rafael

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5006**

Vila Pombo, Laureano Manuel

Vogal suplente 1

***4317**

Iglesias Díaz, María Ángeles

Vogal suplente 2

***5362**

Castiñeira Besteiro, Antonio

Vogal suplente 3

***7043**

Cruz Añón, María Carmen

Vogal suplente 4

***2507**

Santaeufemia Otero, Juan Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3370**

Pombo Rego, Xurxo

Vogal segundo suplente 1

***3372**

Bértoa Naya, María Esther

Vogal segundo suplente 2

***6771**

Blanco Maudes, Carlos

Vogal segundo suplente 3

***5801**

Figueira Figueroa, María José

Vogal segundo suplente 4

***1864**

Beade Salorio, Francisco Javier

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0861**

Rego Balsa, María Dolores

Vogal titular 1

***8212**

Rodríguez Palomanes, Mónica

Vogal titular 2

***9059**

Gigirey Suárez, Antonio

Vogal titular 3

***1711**

Ignacio Veiga, Ana Belén

Vogal titular 4

***6262**

Casal Márquez, Marco Antonio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7013**

Bueno Lema, Ana María

Vogal suplente 1

***5509**

Fernández Collazo, Milagros

Vogal suplente 2

***9352**

Boan Fernández, Francisco

Vogal suplente 3

***5596**

Sanjuán Pedreira, Marta María

Vogal suplente 4

***5193**

González Ortega, Xaime Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2892**

Portos Cortizo, Patricia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***0425**

Luengo Castaño, Aroa Isabel

Vogal segundo suplente 2

***3933**

Casas Rodríguez, Hugo Alberto

Vogal segundo suplente 3

***1873**

González Dobarro, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***6391**

Quintáns Rial, Juan

Tribunal 6.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7961**

Perille Seoane, Marcos

Vogal titular 1

***2716**

Fraga Cisneros, María Teresa

Vogal titular 2

***1542**

Vélez Barrio, Enrique

Vogal titular 3

***5069**

Facal Martínez, Josefa

Vogal titular 4

***1327**

García Pérez, José Ángel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9287**

Orosa García, Miguel

Vogal suplente 1

***1757**

Cerviño Gómez, María del Carmen

Vogal suplente 2

***7471**

Martín Bermejo, José Ángel

Vogal suplente 3

***0835**

Vázquez Vázquez, Adela

Vogal suplente 4

***8709**

Alonso Monte, Gonzalo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7199**

Portas Peteiro, Irene

Vogal segundo suplente 1

***9812**

Lema Cotelo, María Carmen

Vogal segundo suplente 2

***4709**

Fernández Álvarez, Luis

Vogal segundo suplente 3

***7201**

Pardo Iglesias, Juana María

Vogal segundo suplente 4

***8978**

Villaverde Fontán, Juan Antonio

590010-Francés.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1502**

Vidal López, José Carlos

Vogal titular 1

***6039**

Toural Rodríguez, Cristina

Vogal titular 2

***5610**

Fraga Pérez, Alfonso

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***1025**

Fernández Rama, María Elena

Vogal titular 4

***6371**

Aguado Peláez, Alberto

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4794**

Castellanos Merayo, María Soledad

Vogal suplente 1

***9637**

López Cancela, María del Carmen

Vogal suplente 2

***5679**

Ron Fernández, José Javier

Vogal suplente 3

***9284**

Sánchez González, Antonia

Vogal suplente 4

***9930**

Castiñeira Novo, Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5100**

Presedo Díaz, María Carmen

Vogal segundo suplente 1

***4010**

Viña Real, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***2534**

Bouzo Limia, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***0396**

Villar Seara, María

Vogal segundo suplente 4

***5576**

Núñez Siota, Manuel

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6503**

Benmessaoud Lareo, Celine Izabel Anna

Vogal titular 1

***1232**

Fernández Fernández, Manuela

Vogal titular 2

***7430**

González Fernández, Agustín

Vogal titular 3

***2877**

Fernández Martínez, Rosa

Vogal titular 4

***4442**

Rey Fernández, Juan Francisco

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7598**

Novo Pérez, María

Vogal suplente 1

***1042**

Martínez Rodríguez, Mercedes Isabel

Vogal suplente 2

***8806**

Calvar González, Gabriel

Vogal suplente 3

***8022**

González Lopo, María

Vogal suplente 4

***5063**

Méndez Ávila, Juan Carlos

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4140**

Sebastián Calzada, Blanca

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***3460**

Pimentel Novo, Manuela

Vogal segundo suplente 2

***3013**

Fidalgo Fernández, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***2071**

Montes Vázquez, Sofía

Vogal segundo suplente 4

***5333**

Penedo Casas, José Manuel

590011-Inglés.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5949**

Aramburu Núñez, María Ángeles

Vogal titular 1

***6091**

Gómez Lorenzo, Raúl

Vogal titular 2

***6824**

Naveira Mollón, Mónica

Vogal titular 3

***5666**

Guinarte Pose, Juan Ramón

Vogal titular 4

***0907**

Finn Kieran, Bernice

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6102**

Sánchez Barreiro, Ana María

Vogal suplente 1

***9261**

Pardo López, David

Vogal suplente 2

***6513**

Gondell Delgado, María Yolanda

Vogal suplente 3

***4835**

Troncoso Suárez, David

Vogal suplente 4

***6138**

González Comesaña, Margarita

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8247**

Fernández Augusto, María del Carmen

Vogal segundo suplente 1

***4661**

Polo Ricoy, Francisco Javier

Vogal segundo suplente 2

***5528**

Lago Cuadrado, María Gloria

Vogal segundo suplente 3

***5143**

Neira Tenreiro, Ramón

Vogal segundo suplente 4

***4464**

Coto Rodríguez, María Raquel

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6811**

Pascual Rubín, Mercedes

Vogal titular 1

***5179**

Couto Sánchez, Jaime

Vogal titular 2

***1311**

Botas Ramos, Paula

Vogal titular 3

***9388**

García Rodríguez, Alejandro

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***4381**

Blanco Pérez, Guillermina

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0328**

Abalo Ozores, Elba

Vogal suplente 1

***7444**

Campos Hermo, Bernardo José

Vogal suplente 2

***9543**

Carrera Rodríguez, María Victoria

Vogal suplente 3

***8408**

Álvarez Ucha, Felisindo

Vogal suplente 4

***4852**

Sendino Canosa, María del Mar

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4775**

Muñoz Agius, Sonsoles

Vogal segundo suplente 1

***7044**

Rodríguez Recioy, Manuel Juan

Vogal segundo suplente 2

***9698**

Fernández Carril, Raquel

Vogal segundo suplente 3

***6160**

Meijide Solana, José Ángel

Vogal segundo suplente 4

***7758**

Barona Castiñeira, María Belén

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6030**

Garrido Padín, Ana María

Vogal titular 1

***5097**

Olea Teijeiro, Florencio Antonio

Vogal titular 2

***5394**

Pardo Busto, María Isabel

Vogal titular 3

***8009**

Zato Gómez De Liaño, Alberto

Vogal titular 4

***5079**

Valledor Núñez, María Isabel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6439**

González Cabaleiro, Asunción

Vogal suplente 1

***5789**

Gutiérrez Rodríguez Moldes, Jacobo Juan

Vogal suplente 2

***5094**

Moreno Rodríguez, Ana María

Vogal suplente 3

***3469**

Iglesias Figueiras, Arturo

Vogal suplente 4

***1070**

Justo Acevedo, Teresa

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4798**

Araújo Pinto, Patricia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1594**

Otero Varela, Benito

Vogal segundo suplente 2

***4023**

Romero Suances, Ana M.

Vogal segundo suplente 3

***4844**

Fernández Caeiro, Manuel Ángel

Vogal segundo suplente 4

***8639**

Pérez Agulla, Sabela

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2540**

Fernández Paredes, Beatriz

Vogal titular 1

***3495**

Constela Doce, Xesús Anxo

Vogal titular 2

***6910**

Comesaña Liz, María Olga

Vogal titular 3

***3521**

Rivas Romero, Juan Antonio

Vogal titular 4

***5864**

Forján García, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8936**

Suárez Calvo, María Gloria

Vogal suplente 1

***4465**

Fernández Díaz, Alberto

Vogal suplente 2

***5124**

Méndez López, Vanesa

Vogal suplente 3

***4745**

Novo Mosquera, Salvador

Vogal suplente 4

***3525**

Rodríguez Calvo, Mercedes María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1301**

Logroño Silva, María Monserrat

Vogal segundo suplente 1

***4973**

García Lorenzo, Juan Carlos

Vogal segundo suplente 2

***9406**

Valeiras Lorenzo, Andrea

Vogal segundo suplente 3

***0120**

Antorrena Fernández, Pablo

Vogal segundo suplente 4

***8259**

Domínguez Arufe, María Cristina

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3714**

Triñanes López, María Luisa

Vogal titular 1

***8807**

Vázquez Vázquez, José Manuel

Vogal titular 2

***0226**

Figueira Álvarez, Ana Belén

Vogal titular 3

***8539**

Fernández Barreiros, Claudio

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***5568**

Riveira Faraldo, María Cristina

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8817**

Díaz Quintela, Ana María

Vogal suplente 1

***5903**

Veiga Díaz, Manuel

Vogal suplente 2

***5161**

Mesejo Nogueira, Eva María

Vogal suplente 3

***5076**

Gil González, Miguel Ángel

Vogal suplente 4

***4941**

Fernández Méndez, Soraya

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5465**

Pérez Ferreiro, Herminia

Vogal segundo suplente 1

***4229**

Pérez Saavedra, Francisco José

Vogal segundo suplente 2

***1153**

Amado Fuentes, Julia

Vogal segundo suplente 3

***6894**

Rodríguez Bolíbar, Ernesto

Vogal segundo suplente 4

***6157**

Terrón Del Valle, María Yolanda

Tribunal 6.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7732**

Lorenzo Prozzo, Gustavo

Vogal titular 1

***6907**

Barreiro García, Fernando

Vogal titular 2

***7476**

García Martínez, María Elena

Vogal titular 3

***4475**

Rodríguez Freire, Francisco J.

Vogal titular 4

***6843**

Cereijo Seijo, María Teresa

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5340**

Comesaña García, Teresa de Jesús

Vogal suplente 1

***4982**

Portela Saavedra, Juan Carlos

Vogal suplente 2

***1594**

Rodríguez Blanco, Mª Guadalupe

Vogal suplente 3

***4060**

Lorenzo Crespo, Eduardo

Vogal suplente 4

***2183**

Mahía Espiñeira, María Consuelo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7897**

Ruggiero Pérez, Rosa María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***3468**

Cortizas España, Luis

Vogal segundo suplente 2

***4626**

Pampín Pampín, María del Pilar

Vogal segundo suplente 3

***2755**

Vázquez Fernández, Manuel

Vogal segundo suplente 4

***3720**

Pérez Pérez, Noelia

Tribunal 7.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7052**

Kirsten Torrado, Úrsula

Vogal titular 1

***8015**

Galdo López, Antonio

Vogal titular 2

***4819**

Calviño Cañas, María Victoria

Vogal titular 3

***9530**

Herrero Herrero, Manuel

Vogal titular 4

***4689**

Flores Seijas, María Isabel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5411**

González Sardón, Pedro

Vogal suplente 1

***5080**

Martín Mosteyrín, Javier

Vogal suplente 2

***0061**

Sacedón Sánchez, María Ángeles

Vogal suplente 3

***3470**

Caride Ogando, Manuel

Vogal suplente 4

***1594**

Castro Fernández, Elena

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9391**

Lalín García, Olga María

Vogal segundo suplente 1

***5947**

Domínguez Peixoto, Cesáreo Segundo

Vogal segundo suplente 2

***5149**

González Vinagre, Carmen María

Vogal segundo suplente 3

***6405**

Traficante Peláez, Francesco Martín

Vogal segundo suplente 4

***6214**

Meizoso Arnoso, Ana Lorena

590015-Portugués.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0365**

Cupeiro Folgueira, Juan Miguel

Vogal titular 1

***7814**

Vilaverde Lamas, María

Vogal titular 2

***9491**

Fernández Pérez, José Luis

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***9763**

Sola Bravo, María José

Vogal titular 4

***6226**

Allegue Leira, Carlos

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1833**

Mourelo Pérez, Salvador

Vogal suplente 1

***6592**

Capón Sánchez, Silvia

Vogal suplente 2

***9900**

Castro Nieto, Francisco Adolfo

Vogal suplente 3

***1210**

Fagim Rodrigues, Valentim

Vogal suplente 4

***8860**

Cupeiro Frade, Miguel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8132**

Sánchez Maragoto, Eduardo Xesús

Vogal segundo suplente 1

***4611**

Domínguez Presa, Felipe

Vogal segundo suplente 2

***5639**

Castro López, Mauricio

Vogal segundo suplente 3

***1231**

Outeiro Lojo, Eugenio

Vogal segundo suplente 4

***2186**

Guisán Seijas, Juan Carlos

590017-Educación Física.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2004**

Martínez Pereira, María del Pilar

Vogal titular 1

***5100**

García Rivero, Concepción

Vogal titular 2

***0728**

Ortega Iglesias, Daniel

Vogal titular 3

***6932**

Rodríguez Vilariño, Paula

Vogal titular 4

***0485**

Pérez Romero, Eduardo

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7502**

Buceta Fernández, Felipe

Vogal suplente 1

***6683**

Fernández Valencia, María Nuria

Vogal suplente 2

***2656**

Gesteiro Rodríguez, Javier

Vogal suplente 3

***7146**

Vieites Castro, María Laura

Vogal suplente 4

***4672**

Ferro Pozo, Juan Carlos

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7641**

Cabaleiro Caride, Olga

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***9866**

Cid Pérez, María del Carmen

Vogal segundo suplente 2

***5412**

Varela Morales, Fernando

Vogal segundo suplente 3

***5521**

Blanco Martínez, María Teresa

Vogal segundo suplente 4

***9717**

Lorenzo Fernández, Cristian

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6669**

Abeal Filgueira, Raquel María

Vogal titular 1

***2985**

Díaz Porto, Dulce María

Vogal titular 2

***8957**

Iglesias Fernández, Óscar

Vogal titular 3

***1121**

Sampedro Ferreiro, Beatriz

Vogal titular 4

***5732**

Pimentel González, Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6587**

Daporta Méndez, Miguel

Vogal suplente 1

***1219**

Fernández Díaz, María Luz

Vogal suplente 2

***6932**

Raposo Aguiar, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

***1061**

Regueira Baldomir, María Carmen

Vogal suplente 4

***9931**

Pinto Casas, Rodrigo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7795**

Vélez Tena, Mónica

Vogal segundo suplente 1

***1245**

Del Amo Blanco, Margarita

Vogal segundo suplente 2

***9753**

Lorenzo Álvarez, José Roberto

Vogal segundo suplente 3

***9745**

Moar Gayoso, Elena

Vogal segundo suplente 4

***7022**

Sanmartín Enríquez, Javier

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7108**

Santiago Rodríguez, Nuria

Vogal titular 1

***6281**

Salgado Suárez, Eva María

Vogal titular 2

***4827**

Castro Cores, José Antonio

Vogal titular 3

***5716**

Facal Méndez, María Victoria

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***5101**

Purón Tudela, Francisco Javier

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9215**

Rey Sorribas, Domingo Antonio

Vogal suplente 1

***8840**

Mena Piñeiro, Patricia

Vogal suplente 2

***7322**

Villar Fernández, Iván

Vogal suplente 3

***2183**

Taboada Solla, Marta

Vogal suplente 4

***8068**

Castañeda Cid, Arturo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5326**

Silva Alonso, Telmo

Vogal segundo suplente 1

***9230**

Caíño Juncal, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***6613**

Cabido Sabariz, Eduardo

Vogal segundo suplente 3

***4290**

Vázquez Rey, Ana Belén

Vogal segundo suplente 4

***5422**

Permuy Fraga, José

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2017**

Novo Carballal, Antonio

Vogal titular 1

***9821**

Lorenzo González, María Elena

Vogal titular 2

***3113**

Verd Castillo, Amalio

Vogal titular 3

***2566**

Medín Cagiao, Paula

Vogal titular 4

***3803**

Martín Vázquez, Marcial De

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1526**

Alonso Suárez, Pablo

Vogal suplente 1

***2966**

Felpeto González, María Luisa

Vogal suplente 2

***5110**

Portela Carreiro, José Ramón

Vogal suplente 3

***9592**

Mirás Calvo, Adela

Vogal suplente 4

***9047**

Quinteiro López, Fernando Santiago

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8646**

Pérez Carral, Francisco

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***7983**

Flórez Pandiella, Yolanda

Vogal segundo suplente 2

***5017**

Álvarez Álvarez, Orlando

Vogal segundo suplente 3

***8509**

Rodríguez Cougil, Susana

Vogal segundo suplente 4

***8044**

Bescansa Carro, Javier Alfonso

590019-Tecnoloxía.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9972**

Rey Veiga, Mario

Vogal titular 1

***0967**

Pérez Santiago, Diego Jaime

Vogal titular 2

***8912**

Vidal Porto, Helena

Vogal titular 3

***6402**

Méndez Zunzunegui, Javier

Vogal titular 4

***2473**

Carrín Fernández, Nazare

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7785**

Seco Fernández, Eduardo David

Vogal suplente 1

***5567**

Franco Uría, Mario Juan

Vogal suplente 2

***8133**

Costas Fernández, Marta

Vogal suplente 3

***8251**

Losada Vázquez, Eugenio

Vogal suplente 4

***3103**

Penedo Blanco, Ana Isabel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6265**

García Fernández, Héber Jaime

Vogal segundo suplente 1

***7858**

Candeira Iglesias, Marcos

Vogal segundo suplente 2

***6797**

Lois Gómez, Gema Elena

Vogal segundo suplente 3

***1779**

Corderí Rodríguez, Roberto

Vogal segundo suplente 4

***9098**

Ferreiro Ocampo, Ana Belén

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9184**

Pazo Amoedo, Ana Belén

Vogal titular 1

***4894**

Chenlo Barreiro, Juan Carlos

Vogal titular 2

***0367**

Méndez Baamonde, Guadalupe

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***7791**

Lema Pérez, César

Vogal titular 4

***2489**

Fernández García-Borregón, Paloma

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6184**

Fernández Gago, Agustín

Vogal suplente 1

***8830**

Torres Búa, Manuel

Vogal suplente 2

***9842**

Rendo Martínez, Raquel

Vogal suplente 3

***4647**

Fernández Souto, José Luis

Vogal suplente 4

***5586**

Torres Jack, María Isabel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5384**

Cruz Touzón, Leonardo José

Vogal segundo suplente 1

***7289**

Bort Couceiro, Juan José

Vogal segundo suplente 2

***3049**

Espinosa Cerviño, Ana María

Vogal segundo suplente 3

***0551**

Lozano Prieto, José Ángel

Vogal segundo suplente 4

***5494**

Carballo Prieto, María José

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5824**

Fuentes Blanco, Estrella

Vogal titular 1

***2313**

Cabezas Casal, Manuel María

Vogal titular 2

***3669**

Bergantiños Grandío, Sonia

Vogal titular 3

***2752**

Monteagudo Domínguez, Gumersindo

Vogal titular 4

***2417**

Armesto Fernández, María Belén

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5824**

Fuentes Blanco, Fernando

Vogal suplente 1

***2328**

García-Garabal Mosquera, Andrés

Vogal suplente 2

***9503**

Pardiñas Suárez, María José

Vogal suplente 3

***8196**

Araújo Rodríguez, Luis

Vogal suplente 4

***3420**

Veiga Villar, María del Rocío

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9468**

Martínez Rey, María José

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***9845**

Mellid Gándara, Anxo Manoel

Vogal segundo suplente 2

***5237**

Pérez González, Ana María

Vogal segundo suplente 3

***2994**

Hermida Castro, Demetrio José

Vogal segundo suplente 4

***5339**

Salorio Fernández, Ana María

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0492**

Pérez Rivadulla, José Antonio

Vogal titular 1

***7798**

Lastra González, Pablo

Vogal titular 2

***2061**

Varela Vázquez, María Rocío

Vogal titular 3

***5542**

Couceiro Martínez, Manuel Francisco

Vogal titular 4

***0969**

Montero Ortega, Montserrat

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7414**

Pérez Rocha, Beatriz

Vogal suplente 1

***9208**

Neira López, Simeón

Vogal suplente 2

***0895**

Carballo Pena, Isabel

Vogal suplente 3

***9835**

Vázquez Muñiz, Sergio Eladino

Vogal suplente 4

***0221**

Pérez Prieto, Susana

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0554**

Boado Aguinaga, María del Carmen

Vogal segundo suplente 1

***7187**

Álvarez Villasante, José Ignacio

Vogal segundo suplente 2

***7020**

López Moreno, Blanca

Vogal segundo suplente 3

***1636**

Rodríguez Pizarro, Daniel

Vogal segundo suplente 4

***9469**

Ramos López, María Luz

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3913**

Aguilar Madrazo, Juan

Vogal titular 1

***7868**

Martínez Loureiro, José Manuel

Vogal titular 2

***6763**

López Fernández, María Teresa

Vogal titular 3

***6378**

García Sanz, Luis

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***7970**

Santos Portela, María Teba

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7921**

Carro Mariño, María Pilar

Vogal suplente 1

***9110**

Lago Dacosta, Antonio

Vogal suplente 2

***8362**

González Pérez, Pilar

Vogal suplente 3

***3738**

Barreiro Díaz, Miguel Ángel

Vogal suplente 4

***8211**

Labrador García, María Begoña

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5362**

Loureiro González, María

Vogal segundo suplente 1

***3212**

Díaz Fernández, Xosé Xabier

Vogal segundo suplente 2

***3682**

Fernández González, Yolanda

Vogal segundo suplente 3

***9456**

Rodríguez Soler, Pablo Alexis

Vogal segundo suplente 4

***9117**

Hermida Galán, Patricia

590053-Lingua e Literatura Galega.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1701**

López Varela, Elisardo

Vogal titular 1

***1924**

Fernández Figueiras, Josefa

Vogal titular 2

***2256**

González Álvarez, Manuel

Vogal titular 3

***5654**

Saavedra Morandeira, Pilar

Vogal titular 4

***4718**

Cid Deus, Fernando

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8873**

Pais Lago, María Belén

Vogal suplente 1

***8140**

Rial Aparicio, Ana María

Vogal suplente 2

***3491**

Aragunde Oubiña, Laureano

Vogal suplente 3

***7196**

Meixide Portos, Teresa

Vogal suplente 4

***5241**

Munín Neira, Xan Xosé

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5377**

Fernández Castro, Xosé Manuel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1677**

Otero Fraga, Carmen

Vogal segundo suplente 2

***7441**

Abalde Covelo, Marcos

Vogal segundo suplente 3

***9752**

Fernández Pastoriza, Lidia

Vogal segundo suplente 4

***6479**

Lestón Villar, Francisco Antonio

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7846**

Loureiro González, Xulio

Vogal titular 1

***7186**

Nogueiras Ezquerra, María Cristina

Vogal titular 2

***9428**

López Hermida, José Manuel

Vogal titular 3

***6798**

Carril Barco, María Carme

Vogal titular 4

***4520**

Maceira Fernández, Xosé Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5898**

Fernández Bello, María Rosario

Vogal suplente 1

***8577**

Gabín Pardiñas, María Carmen

Vogal suplente 2

***8645**

Otero Puga, Emilio

Vogal suplente 3

***0412**

Díaz Rifón, María Dolores

Vogal suplente 4

***5234**

Veloso Troncoso, Santiago

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2444**

Amigo González, Ana Isabel

Vogal segundo suplente 1

***1849**

Otero Souto, María Rosario

Vogal segundo suplente 2

***7798**

Collazo Pazó, Xesús

Vogal segundo suplente 3

***3787**

Rey Rey, María

Vogal segundo suplente 4

***4416**

Pose Viña, Xoán

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5081**

Castro Villar, Dores

Vogal titular 1

***0513**

Arias García, Ana Isabel

Vogal titular 2

***4665**

Fente Parada, Antonio

Vogal titular 3

***6852**

Rivas Yáñez, Verónica María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***9813**

Asorey Vidal, Daniel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0587**

Vidal Roca, Ana María

Vogal suplente 1

***0621**

Parrado Garea, Margarita

Vogal suplente 2

***9109**

Suárez Vázquez, Damián

Vogal suplente 3

***0242**

Dourado Campos, María Xosé

Vogal suplente 4

***4972**

Vázquez Somoza, Xosé Luís

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6573**

Collazo Trigo, María Montserrat

Vogal segundo suplente 1

***3532**

García Méndez, Manuela

Vogal segundo suplente 2

***8864**

Louzao Outeiro, Miguel

Vogal segundo suplente 3

***6013**

Castro García, Silvana María

Vogal segundo suplente 4

***8042**

Parada Fernández, Celso

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8840**

Sánchez López, María del Carmen

Vogal titular 1

***5454**

Vidal Millán, María Dolores

Vogal titular 2

***2407**

Vázquez-Monjardín Fernández, Afonso

Vogal titular 3

***7642**

Expósito Linares, Rosario

Vogal titular 4

***0306**

Folgueira Díaz, Xoán Carlos

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0094**

Mosquera Lendoiro, Matilde

Vogal suplente 1

***5347**

Ferreiro Galán, María Luisa

Vogal suplente 2

***5245**

González Montes, Eduardo

Vogal suplente 3

***5428**

Lema Muíño, María Carmen

Vogal suplente 4

***4102**

Barreiro Carracedo, Francisco Xabier

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5001**

Fernández Ledo, Margarita

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***5128**

Vázquez Castro, María Pilar

Vogal segundo suplente 2

***4662**

Nieto Pazo, Agustín

Vogal segundo suplente 3

***1688**

Cobas Martínez, Marta María

Vogal segundo suplente 4

***7594**

Salgado García, Alfonso

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***3425**

Suárez López, Carmen María

Vogal titular 1

***7177**

López Allo, Elvira

Vogal titular 2

***9607**

Rosales Graña, Manuel

Vogal titular 3

***7224**

Iglesias Cortizo, Clara Isabel

Vogal titular 4

***5940**

López Aira, Dionisio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6549**

Fariña Casas, María Isabel

Vogal suplente 1

***5378**

Muñoz Barus, María Consuelo

Vogal suplente 2

***6564**

Moreno Villar, Xosé María

Vogal suplente 3

***0750**

Varela Rodríguez, Rosa María

Vogal suplente 4

***5706**

Maceda Vázquez, Enrique

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1989**

Rey Saa, Montserrat

Vogal segundo suplente 1

***3840**

Ledo López, María Xosé

Vogal segundo suplente 2

***2872**

Porta Vigo, Rafael

Vogal segundo suplente 3

***5219**

Pardo Fernández, María José

Vogal segundo suplente 4

***9193**

Janeiro Espiñeira, Xosé Luís

Tribunal 6 (proba acreditación coñecemento galego).

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1701**

López Varela, Elisardo

Vogal titular 1

***1924**

Fernández Figueiras, Josefa

Vogal titular 2

***2256**

González Álvarez, Manuel

Vogal titular 3

***5654**

Saavedra Morandeira, Pilar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***4718**

Cid Deus, Fernando

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8873**

Pais Lago, María Belén

Vogal suplente 1

***8140**

Rial Aparicio, Ana María

Vogal suplente 2

***3491**

Aragunde Oubiña, Laureano

Vogal suplente 3

***7196**

Meixide Portos, Teresa

Vogal suplente 4

***5241**

Munín Neira, Xan Xosé

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5377**

Fernández Castro, Xosé Manuel

Vogal segundo suplente 1

***1677**

Otero Fraga, Carmen

Vogal segundo suplente 2

***7441**

Abalde Covelo, Marcos

Vogal segundo suplente 3

***9752**

Fernández Pastoriza, Lidia

Vogal segundo suplente 4

***6479**

Lestón Villar, Francisco Antonio

Tribunal 7 (proba acreditación coñecemento galego).

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7846**

Loureiro González, Xulio

Vogal titular 1

***7186**

Nogueiras Ezquerra, María Cristina

Vogal titular 2

***9428**

López Hermida, José Manuel

Vogal titular 3

***6798**

Carril Barco, María Carme

Vogal titular 4

***4520**

Maceira Fernández, Xosé Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5898**

Fernández Bello, María Rosario

Vogal suplente 1

***8577**

Gabín Pardiñas, María Carmen

Vogal suplente 2

***8645**

Otero Puga, Emilio

Vogal suplente 3

***0412**

Díaz Rifón, María Dolores

Vogal suplente 4

***5234**

Veloso Troncoso, Santiago

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2444**

Amigo González, Ana Isabel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1849**

Otero Souto, María Rosario

Vogal segundo suplente 2

***7798**

Collazo Pazó, Xesús

Vogal segundo suplente 3

***3787**

Rey Rey, María

Vogal segundo suplente 4

***4416**

Pose Viña, Xoán

590061-Economía.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6330**

Doval Casal, María Sol

Vogal titular 1

***4735**

Sánchez Cortizas, Ana María

Vogal titular 2

***9707**

López Mariño, Emilio Pedro

Vogal titular 3

***9063**

Fernández Juncal, María Inmaculada

Vogal titular 4

***1565**

Penalonga Sweers, Ángel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8193**

Rojo Negro, María Fernanda

Vogal suplente 1

***8930**

Otero García, Isabel

Vogal suplente 2

***5614**

Gude Méndez, Daniel

Vogal suplente 3

***7614**

Vázquez Vázquez, Amalia

Vogal suplente 4

***0414**

Fernández Gago, Francisco José

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8859**

Elena Conde Santos

Vogal segundo suplente 1

***1621**

Novo Sampedro, María Eugenia

Vogal segundo suplente 2

***2272**

Pérez Feijoo, Héctor Marcos

Vogal segundo suplente 3

***9425**

Coucheiro Gómez, José María

Vogal segundo suplente 4

***0151**

Pérez Torres, Fernando

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0531**

Cabarcos Anca, Javier

Vogal titular 1

***6914**

Brandón Rodríguez, Rosa María

Vogal titular 2

***7586**

Carballo Meira, Fernando

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***5601**

Pardo Rey, Ana

Vogal titular 4

***0969**

Pérez Fernández, Antonio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6376**

Rodríguez Giráldez, Francisco

Vogal suplente 1

***2324**

González Rodríguez, Luz María

Vogal suplente 2

***9987**

Fernández García, Adrián

Vogal suplente 3

***8874**

Malvido García, María Milagros

Vogal suplente 4

***5753**

Centeno Carballido, Juan Francisco

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6671**

Theotonio Arenas, Alfonso

Vogal segundo suplente 1

***5204**

Ribet López, Nuria

Vogal segundo suplente 2

***5396**

Fernández Seoane, Jorge

Vogal segundo suplente 3

***0900**

Vizcaya Álvarez, Clara Eugenia

Vogal segundo suplente 4

***6871**

Firvida Plaza, Xosé Manoel

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0722**

Carballo Felpete, Carlos Alberto

Vogal titular 1

***1771**

Tome Lojo, Jacqueline

Vogal titular 2

***1805**

Núñez Aguado, Francisco Javier

Vogal titular 3

***1883**

Besada Hermida, María del Carmen

Vogal titular 4

***6236**

Ferreiro Paz, Xoán Xosé

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0732**

Sánchez García, José Ángel

Vogal suplente 1

***1665**

Bugallo Varela, María Luisa

Vogal suplente 2

***3240**

Mauriz Cereijo, José Manuel

Vogal suplente 3

***7635**

Yáñez Izquierdo, Fermina Carmen

Vogal suplente 4

***7196**

Benito Torres, Javier

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6242**

Tomás Val, José Ignacio

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***4894**

Fernández Sasiaín, Laura

Vogal segundo suplente 2

***8232**

Mateos Santiago, José Luis

Vogal segundo suplente 3

***0996**

García Brea, María Margarita

Vogal segundo suplente 4

***3443**

Fariña Cadenas, Andrés Francisco

590101-Administración de Empresas.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0484**

Álvarez Pérez, Francisco

Vogal titular 1

***1690**

Corujo Ferrería, Alberto

Vogal titular 2

***5638**

Vázquez Méndez, María Jesús

Vogal titular 3

***8838**

Álvarez Benéitez, Julio Manuel

Vogal titular 4

***5326**

Pan Souto, Consuelo

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0328**

Rozas Lozano, Modesto

Vogal suplente 1

***5454**

Rodríguez Murga, José María

Vogal suplente 2

***0566**

Limeres Arias, Ana María

Vogal suplente 3

***8383**

Velasco Mena, Jorge

Vogal suplente 4

***9702**

Escariz Couso, María Victoria

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5832**

Veiga Lage, José Luis

Vogal segundo suplente 1

***7267**

Canabal Guinarte, José Manuel

Vogal segundo suplente 2

***2148**

Argiz Ledo, María

Vogal segundo suplente 3

***7826**

Sangil Del Río, Emilio

Vogal segundo suplente 4

***1548**

Villaverde Veiras, Ana María

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9181**

Rodríguez Fernández, José Antonio

Vogal titular 1

***4195**

Chao Franco, José Manuel

Vogal titular 2

***1794**

Dobarro García, María de la Paz

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 3

***5053**

Jubón Salgado, Xesús María

Vogal titular 4

***4857**

Rodríguez Rodríguez, María del Rosario

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8204**

Ramos Devesa, Fernando Avelino

Vogal suplente 1

***3553**

Tenreiro Allegue, Vidal

Vogal suplente 2

***5042**

Troncoso Casares, Marta

Vogal suplente 3

***5978**

Valcárcel Valladares, Manuel Anxo

Vogal suplente 4

***2678**

Álvarez Vivián, María José

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4720**

Gago Florenti, María Rosalía

Vogal segundo suplente 1

***7796**

Pesqueira Sánchez, Rogelio

Vogal segundo suplente 2

***3813**

López Calviño, Ana Berta

Vogal segundo suplente 3

***4584**

Silva Romaní, Juan Ángel

Vogal segundo suplente 4

***2830**

Rey Loureiro, Socorro

590105-Formación e Orientación Laboral.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2216**

Callón Fernández, Miguel Ángel Luis

Vogal titular 1

***3305**

Rivas Bibián, María Jesús

Vogal titular 2

***1254**

Davila Bernárdez, José

Vogal titular 3

***2077**

Soto Ogando, María Cristina

Vogal titular 4

***5325**

Álvarez García, Benedicto

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2699**

Dobaño Torrón, María Beatriz

Vogal suplente 1

***9711**

Torreiro Anta, María Trinidad

Vogal suplente 2

***1281**

Azurmendi Rodríguez, Ignacio

Vogal suplente 3

***3913**

Rodríguez Cadaya, María José

Vogal suplente 4

***5100**

Cabarcos Bermúdez, Xosé Luís

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9232**

Blanco Cabana, Gemma María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***4636**

Álvarez Diñeiro, Rogelia

Vogal segundo suplente 2

***7445**

Ansede Espiñeira, Pablo

Vogal segundo suplente 3

***1609**

Cadórniga Vega, María Nuria

Vogal segundo suplente 4

***6217**

Sendino Canosa, Francisco José

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6208**

Fernández Novoa, Judith

Vogal titular 1

***6312**

Fraga Montero, Ana María

Vogal titular 2

***0556**

Merens Ribao, Manuel

Vogal titular 3

***8048**

Oliveira Varela, María

Vogal titular 4

***1190**

Victorero Rey, Jorge

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5382**

Nanín López, María Cristina

Vogal suplente 1

***2853**

Naval Anido, Ana Isabel

Vogal suplente 2

***9188**

Pérez Couto, Javier

Vogal suplente 3

***8523**

Rego Piñeiro, Lorena

Vogal suplente 4

***0949**

González Amillo, Jesús

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4968**

Osorio Blanco, Susana

Vogal segundo suplente 1

***0911**

Mosquera Fernández, Isabel Sara

Vogal segundo suplente 2

***6977**

Martínez García, Félix

Vogal segundo suplente 3

***5573**

Fernández Buján, Estrella

Vogal segundo suplente 4

***4836**

Rey Belhaouari, Francisco

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4196**

Hernández Montes, Miguel Ángel

Vogal titular 1

***1407**

Fernández Castro, María Ángeles

Vogal titular 2

***5447**

Fernández Maestre, Julio Rafael

Vogal titular 3

***4601**

Parente Bermúdez, María Jesús

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***5074**

García Pintos, Alberto Camilo

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8087**

Diéguez Machado, María Jesús

Vogal suplente 1

***4758**

Couso Arias, María Alicia

Vogal suplente 2

***6788**

Verdes Abella, Manuel

Vogal suplente 3

***2113**

Vigo Lancho, María Amparo

Vogal suplente 4

***1900**

Silva Otero, Emilio

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8280**

Lago García, José Luis

Vogal segundo suplente 1

***0734**

González Villamayor, Paz

Vogal segundo suplente 2

***7499**

Ríos Paredes, Xosé Lois

Vogal segundo suplente 3

***8805**

Cabral García, Gabriela

Vogal segundo suplente 4

***6147**

Guerra Castro, Juan Antonio

Tribunal 4.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8220**

López López, Alejandra

Vogal titular 1

***9333**

Bernárdez Pérez, Nuria

Vogal titular 2

***2795**

Fernández Riveiro, Miguel Anxo

Vogal titular 3

***8508**

Freijeiro Villanueva, Ana

Vogal titular 4

***7271**

Sánchez Meizoso, Lois Ismael

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9471**

Cobo Rodríguez, Adelina

Vogal suplente 1

***9564**

Barreiro Rodríguez, Marta Elena

Vogal suplente 2

***9849**

García Traba, César

Vogal suplente 3

***9362**

Arcos Yáñez, María Flora

Vogal suplente 4

***4885**

Fernández Palmon, Eduardo

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6136**

Nunes García, Sérgio Alexandre

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***6507**

Campos López, Rita

Vogal segundo suplente 2

***7400**

Couso Domínguez, Bienvenido

Vogal segundo suplente 3

***2813**

Viñas Álvarez, María del Carmen

Vogal segundo suplente 4

***1095**

Díaz García, Luis María

Tribunal 5.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7854**

Cid Pérez, María del Rosario

Vogal titular 1

***9535**

Quelle Cadrado, Mariña

Vogal titular 2

***9340**

Gómez Maroño, Marcos

Vogal titular 3

***1131**

González Patiño, Noa

Vogal titular 4

***8137**

Cesar Vila, Manuel

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6559**

Maceiras Formosel, María Isabel

Vogal suplente 1

***4661**

Iravedra Díaz, Elena María

Vogal suplente 2

***1757**

García Rodríguez, Xoán

Vogal suplente 3

***7085**

Caamaño Maldonado, María Isabel

Vogal suplente 4

***5671**

Fouz Hernández, Jesús F.

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5561**

Vázquez Guzmán, Marta

Vogal segundo suplente 1

***2480**

Martín García, María Isabel

Vogal segundo suplente 2

***4565**

Bermúdez Vivero, Jesús

Vogal segundo suplente 3

***3469**

López Valín, Ana Isabel

Vogal segundo suplente 4

***3515**

Novales Ordax, Xurxo

Tribunal 6.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8992**

Fernández Ferro, María José

Vogal titular 1

***9689**

Martínez Iglesias, Mónica

Vogal titular 2

***1003**

Silva Rodríguez, Rubén Daniel

Vogal titular 3

***8026**

Domínguez Rodríguez, Montserrat

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***6671**

Hernández Taboada, Antonio Alberto

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2861**

García Díaz, María Isabel

Vogal suplente 1

***1169**

Rodríguez Anido, Dulce

Vogal suplente 2

***2614**

Peña Pérez, Camilo José

Vogal suplente 3

***4728**

Peteiro Rosende, María Carmen

Vogal suplente 4

***0428**

Piñeiro Soliño, Nemesio

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7238**

Abad Naveiras, María

Vogal segundo suplente 1

***0933**

Silva Teijeiro, Laura

Vogal segundo suplente 2

***9573**

Aparicio Fernández, José Óscar

Vogal segundo suplente 3

***6193**

Folgueira Chao, María Soledad

Vogal segundo suplente 4

***3514**

Clavero Iglesias, Pablo

590107-Informática.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0437**

Rey López, Marta

Vogal titular 1

***7274**

Magán Sanz, Marco

Vogal titular 2

***1683**

López Gómez, Salomé

Vogal titular 3

***9790**

Chao Polo, Roberto Carlos

Vogal titular 4

***9195**

Losada González, Rebeca

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3964**

Resúa Eiras, Vanesa

Vogal suplente 1

***9092**

Filgueira Gomis, Juan Marcos

Vogal suplente 2

***2622**

Areán Prado, María del Carmen

Vogal suplente 3

***7222**

Bey Otero, José María

Vogal suplente 4

***9488**

Framiñán Fondevila, Silvia

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5197**

Vázquez Gancedo, Rafael

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***5602**

Vidal Luaces, José Luis

Vogal segundo suplente 2

***4984**

Dobarro Vizoso, Luisa Fernanda

Vogal segundo suplente 3

***9234**

Pascual Vázquez, Víctor Alfredo

Vogal segundo suplente 4

***5370**

Fontenla Bugallo, María Fernanda

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2389**

Falcón Docampo, Amalia

Vogal titular 1

***1254**

Miñones Garrido, Alfonso

Vogal titular 2

***1371**

Paulos Lareo, Josefa

Vogal titular 3

***1265**

Lozano Barreiro, José

Vogal titular 4

***6376**

Castiñeira Fernández, Cristina

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2153**

González Pardo, Patricia

Vogal suplente 1

***2673**

Vila Vilariño, Bruno

Vogal suplente 2

***5637**

Castaño Gestoso, Montserrat

Vogal suplente 3

***1695**

López Fernández, José L.

Vogal suplente 4

***6848**

Veloso Rodríguez, Ana Belén

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9730**

Galván Bretaña, María Dolores

Vogal segundo suplente 1

***6588**

López Pérez, José Antonio

Vogal segundo suplente 2

***0632**

Martínez Cabaleiro, María Isabel

Vogal segundo suplente 3

***4060**

Galán Pardo, José Carlos

Vogal segundo suplente 4

***5100**

Robles Freire, Eva María

590111-Organización e Proc. de Mantemento de Vehículos.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6566**

León González, Eliseo

Vogal titular 1

***7157**

López Delgado, José Antonio

Vogal titular 2

***9690**

Mariño Bouza, Patricia

Vogal titular 3

***1686**

Miragaya Rodríguez, José

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***0474**

Suárez Sandomingo, Fernando

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7420**

Fernández Pérez, Enrique

Vogal suplente 1

***2680**

Fernández Fernández, Eliseo

Vogal suplente 2

***4434**

Pedreira Ferreño, Manuel

Vogal suplente 3

***2815**

Ibáñez García, Alberto

Vogal suplente 4

***0230**

López Bouza, Servando

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1818**

Fernández Sexto, Luis

Vogal segundo suplente 1

***0030**

Ávila Coya, Braulio

Vogal segundo suplente 2

***2288**

Rey Santiso, Agustín Alfonso

Vogal segundo suplente 3

***1180**

Martínez Pego, Ramón

Vogal segundo suplente 4

***5594**

Fernández Calvo, Raimundo

590112-Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6432**

Yebra Fernández, Lorena

Vogal titular 1

***0585**

Román Freire, José Fernando

Vogal titular 2

***1745**

Yáñez García, Josefina

Vogal titular 3

***6336**

Ruibal Baloira, Enrique

Vogal titular 4

***7977**

Valiño Regueiro, Rebeca

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6069**

López González, Fernando

Vogal suplente 1

***3937**

Rodríguez Rodríguez, Manuel Ángel

Vogal suplente 2

***3935**

González García, Susana

Vogal suplente 3

***1772**

Fernández Casal, José Antonio

Vogal suplente 4

***2926**

Bertoa Cambón, Bibiana

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5669**

Otero Paz, Santiago

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***7412**

Muñiz Abuín, Juan Carlos

Vogal segundo suplente 2

***7771**

Jul Ferreiro, Mónica

Vogal segundo suplente 3

***7023**

Barros Docampo, José Carlos

Vogal segundo suplente 4

***7216**

Nogueira Minguillón, Alejandra Alicia

590116-Procesos na Industria Alimentaria.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9167**

López Prado, Beatriz Julia

Vogal titular 1

***3982**

Saa González, Pablo Américo

Vogal titular 2

***4560**

García López, Montserrat

Vogal titular 3

***4287**

Pedrosa Fraga, Luis Enrique

Vogal titular 4

***6648**

Torreiro Sebastián, Marta

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2015**

Veiga González, María José

Vogal titular 1

***4720**

Mariño Varela, Juan Manuel

Vogal titular 2

***0466**

Mouteira Salgado, Rosa Celi

Vogal titular 3

***5719**

Pol Laiz, Joaquín Ángel

Vogal titular 4

***5719**

Salgado Blanco, María Aurora

590124-Sistemas Electrónicos.

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0749**

Romarís Lens, Xosé

Vogal titular 1

***1832**

Rego Fernández, David

Vogal titular 2

***6870**

Álvarez Pérez, Asunción

Vogal titular 3

***0584**

Rodríguez Prieto, Juan José

Vogal titular 4

***6980**

Veiga Campo, María Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6976**

Pedre Lorenzo, María Ángela

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

***9499**

Iglesias Nuño, Alfonso

Vogal suplente 2

***7565**

Queimadelos Díaz, María Irene

Vogal suplente 3

***5134**

Piñeiro Vázquez, Jesús

Vogal suplente 4

***0098**

Armesto Fernández, Marta

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0850**

Abelleira Barros, Manuel

Vogal segundo suplente 1

***6971**

Vidal Garea, Sabino

Vogal segundo suplente 2

***2659**

López Soto, Rosario María

Vogal segundo suplente 3

***7089**

Puente Rey, José Manuel

Vogal segundo suplente 4

***5751**

Rodríguez Hernández, Raquel