Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 7 de xuño de 2019 Páx. 27601

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas, denegadas e desistidas no ano 2019 ao abeiro da Resolución do 18 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas, denegadas e desistidas, ao abeiro da Resolución do 18 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract, que figuran nos anexos I, II e III.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2019 con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00006, dotada con 2.000.000 €.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Beneficiario

Obxecto investimento

Investimento subvencionable

Subvención concedida

Puntuación

IN500B-2019-043

Maderas

Besteiro, S.L.

– Aplacadora de cantos (canteadora)

550.000,00 €

200.000,00 €

230

IN500B-2019-051

Serrerías

Rodríguez, S.L.

– Liña de canteado automático

697.550,00 €

200.000,00 €

190

IN500B-2019-039

Ecowarm de

Galicia, S.L.

– Plataforma xestión online LEAN manufacturing
– Programación SCADA+PLCS
– Módulo intelixencia artificial
– Hardware+sensores+pm

274.140,03 €

137.070,02 €

180

IN500B-2019-009

Ebanistería

Allariz, S.L.

– Máquina Nesting CNC
– Máquina encoladora
– Apilador
– Instalación eléctrica nova maquinaria
– Climatización almacén madeira
– Estantería almacenaxe taboleiros
– Software dixitalización proceso

224.681,00 €

112.340,50 €

180

IN500B-2019-038

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

– Liña automática de canteado
– Liña de alimentación costeiros a desdobradora
– Liña de alimentación táboa a retestadora
– Detector de metais

365.325,00 €

182.662,50 €

170

IN500B-2019-014

Seistag

Innovación, S.L.

– Serra optimizadora lonxitidinal

280.000,00 €

140.000,00 €

150

IN500B-2019-027

Hermanos García Rocha, S.L.

– Fresadora fabricación mangos
– Máquina mecanizado de mangos
– Mesa canal vibrante
– Afiadora de serras circulares
– Afiadora de coitelas

153.584,00 €

76.792,00 €

145

IN500B-2019-031

Manuel Bouzas Garrido, S.A.

– 2 cámaras de secado
– Conxunto desapilado automático
– Pala cargadora

386.110,00 €

193.055,00 €

140

IN500B-2019-005

Maderas Hermanos Castro, S.L.

– Clasificador de táboa e conxunto de apilado
– Cámara térmica

370.000,00 €

185.000,00 €

140

IN500B-2019-011

Maderas Varela Otero, S.L.

– Descortezadora

180.000,00 €

90.000,00 €

130

IN500B-2019-002

Besteiro

Forestal, S.C.

– Escáner á entrada da canteadora
– Detector de metais á saída da peladora
– Decantador de fumes en caldeira de biomasa

120.500,00 €

60.250,00 €

130

IN500B-2019-022

Maderas

Becerra, S.L.

– 2 flexadoras de batería
– Automatización de canteadora
– Apilador de madeira verde
– Instalacións eléctricas Videovixilancia, equipos informáticos

129.670,94 €

64.835,47 €

125

IN500B-2019-028

Maderas

Cajaraville, S.L.

– Liña de tratamento de madeira por inmersión
– Flexadora automática

203.000,00 €

101.500,00 €

120

IN500B-2019-040

Barnizados

Barbas, S.L.

– Pantógrafo
– Ordenador acoplado equipo de vernizado

– Aspirador de serradura e labra e engletadora

– Instalación eléctrica para máquinas adquiridas
– Ampliación nave 1
– Proxecto ampliación nave 1

294.729,04 €

147.364,52 €

110

ANEXO II

Axudas denegadas

Expediente

Beneficiario

Investimento solicitado

Motivo non aprobación

IN500B-2019-033

Maderas Piñeiro, S.L.

– Carreta elevadora
– Compresor
– Liña de estelado
– Alimentación automática
– Módulo escáner

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500B-2019-025

Maderas Gestal, S.L.

– Automatismo liña múltiple de cuadradillo
– Carreta elevadora

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500B-2019-045

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.U.

– Criba clasificadora para estela e instalación e conexións

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500B-2019-050

Arman Industria del Mueble, S.L.

– Plan de desenvolvemento de método LEAN manufacturing
– Licenza software
– Equipo informático

Puntuación 110 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate

IN500B-2019-007

Serrerías Nogueira, S.L.

– Serra desdobradora de pavias automática

Puntuación 100 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-029

Greenalia

Woodchips, S.L.U.

– Mellora sistema de alimentación e transporte en planta
– Variador de frecuencia

Puntuación 100 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-026

Moblessence, S.L.

– Liña de canteado

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-037

Maderas Manuel

Núñez, S.L.U

– Sistema de automatización do proceso de serrado
– Serra circular múltiple

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-008

Manuel Varela Carnero

– Pala cargadora

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-001

Maderas Ornanda, S.A.

– Ranuradora lateral para cantos de táboa e adaptación

Puntuación 90 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-049

Maderas Patricio, S.L.

– Software de xestión forestal

Puntuación 85 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-015

Mucarce Carpinteros, S.L.

– Equipo de mecanizado de control numérico
– Equipo de briquetado

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-023

Maderas Fernández

Fernández, S.L.

– Liña desdobradora

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-032

Manuel Bouzas Pereiras y Cía, S.L.

– 2 cámaras de secado

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-047

Grupo Todomadera

Vino, S.L.

– Secadoiro para madeira
– Equipo de aplicación de colas
– Equipo de aplicación de vernices á auga
– Equipo de lixado para pezas pequenas

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-048

Camuyde, S.L.

– Centro de corte /mecanizado CNC

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-016

Maderas Torreira, S.L.

– Telescópico agrícola Manitou

Puntuación 80 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-046

Maderas Pérez

Giménez, S.L.

– Carreta elevadora gasoil
– Carreta elevadora eléctrica
– Detector metais
– Instrumento medida táboas en paquetes

Puntuación 70 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-021

Jesús García Rodríguez

– Asteladora de biomasa

Puntuación 70 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-018

Otero Transformación

Maderera, S.A.

– Carreta elevadora eléctrica

Puntuación 70 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-044

Díaz y Buceta, S.L.

– Deseño web corporativa e mellora tecnolóxica

Puntuación 70 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-006

Maderas Prada

Oimbra, S.L.

– Secadorio e caldeira
– Soleira de formigón para o secadoiro
– Estrutura metálica para a caldeira
– Proxecto e supervisión técnica da construción

Puntuación 60 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-012

Hermanos Delgado, S.L.

– Transportador de rodetes
– Carreta diesel

Puntuación 60 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-034

José Juan Vilela Míguez

– Liña de estelado

Puntuación 60 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-004

Serafín Senlle Sendón

– Conxunto apilado e desapilado

Puntuación 50 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-035

José Antonio Neira Ribadavia

– Tromel para clasificado de compost

Puntuación 50 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-003

Aserradero de Tuiriz, S.L.

– Compresor de parafuso
– Mellora da desdobradora

Puntuación 50 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-030

Maderas Ganceiros, S.L.

– Asteladora con cinta de carga

Puntuación 50 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-017

Maderas Bama, S.L.

– 2 cintas de recollida e transporte de leña
– 2 transfer para arrastre de cortiza

Puntuación 50 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-013

Carronza, S.L.U

– Silo con arrastre para cortiza
– Transportador con cadea (redler) para serradura
– Transportador para táboa con baixada

Puntuación 40 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-053

Maderas Gay, S.L.U.

– Central de produción de aire a presión

Puntuación 40 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-042

Alma Jardinería y

Paisajismo, S.L.

– Desenvolvemento web e TIC

Puntuación 30 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-010

José Manuel Neira Iglesias

– Máquina seccionadora

Puntuación 20 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-019

Mader Campo, S.L.

– Touro mecánico
– Ampliación tranformador

Puntuación 20 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-036

José Manuel Bello Neo

– Máquina roscado mangos de madeira

Puntuación 20 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

IN500B-2019-020

Maderas Araújo, S.L.

– Máquina clavadora de patíns para palets

Puntuación 10 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 110 puntos

ANEXO III

Solicitudes desistidas

Expediente

Beneficiario

Motivo

IN500B-2019-024

Molduras del Noroeste, S.L.

Desistencia a petición do interesado

IN500B-2019-041

UTE Biomasa

Desistencia a petición do interesado

IN500B-2019-052

Bamipal, S.L.

Desistencia a petición do interesado