Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 7 de xuño de 2019 Páx. 27621

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 105, do 5 de xuño de 2019, cómpre facer as seguintes correccións no anexo:

Na páxina 27250, 590015-Portugués, Tribunal 1, onde di: «Presidente/a titular: ***0365**, Cupeiro Folgueira, Juan Miguel», debe decir: «Presidente/a titular: ***8860**, Cupeiro Frade, Miguel».

Engadir no anexo a publicación da composición dos tribunais correspondentes ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas e ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, tal e como constaba no título da Resolución do 28 de maio de 2019.

591-Profesores técnicos de formación profesional

591206-Instalacións Electrotécnicas

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6119**

Estévez Rodríguez, Antonio

Vogal titular 1

***1783**

Rey Bello, Sonia

Vogal titular 2

***1184**

Román Díaz, Ignacio

Vogal titular 3

***0030**

Rodríguez Ipiña, María Rita

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***6430**

López Blanco, José María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2225**

Fernández López, Juan

Vogal suplente 1

***3063**

López González, Lucía

Vogal suplente 2

***6594**

Ruiz Seijo, Carlos Antonio

Vogal suplente 3

***7282**

Cadórniga Díaz, Susana

Vogal suplente 4

***5527**

Prado Expósito, Xosé Antonio

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5195**

Álvarez Varela, Camilo

Vogal segundo suplente 1

***1019**

Cigarrán Iglesias, María Concepción

Vogal segundo suplente 2

***1027**

Ayán Ferreiros, Víctor

Vogal segundo suplente 3

***1410**

Alonso Teijeiro, Josefa

Vogal segundo suplente 4

***3074**

Moreira López, José Luis

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1145**

Rafael Balsa, Mario

Vogal titular 1

***2065**

Martín Bejarano, Rosa María

Vogal titular 2

***0312**

Villar López, Rafael

Vogal titular 3

***2199**

Caamaño García, Lidia

Vogal titular 4

***0214**

Pardo Fernández, Juan José

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***2592**

Campos Conde, Ramón

Vogal suplente 1

***2229**

Rancaño Ulla, Marisol

Vogal suplente 2

***3146**

Castro Barreiro, Severino

Vogal suplente 3

***7740**

Meijueiro Rodríguez, María del Rocío

Vogal suplente 4

***1727**

Pacoret Balsa, Javier

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***2435**

Carballo Justo, Ángel

Vogal segundo suplente 1

***5961**

Rubín Vázquez de Parga, María de las Nieves

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 2

***8426**

Camiños Rivas, David

Vogal segundo suplente 3

***6481**

Sánchez Fontao, María José

Vogal segundo suplente 4

***4105**

Carbón Ardao, José Antonio

591209-Mantemento de vehículos

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7586**

Grille Martínez, José Manuel

Vogal titular 1

***2555**

Deus Fariña, Juan Enrique

Vogal titular 2

***1022**

Tomé López de Silanes, María Isabel

Vogal titular 3

***1782**

Fernández Sampedro, José Luis

Vogal titular 4

***5460**

Iglesias Soler, Olga

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***1322**

Riobó Carballo, Iván

Vogal suplente 1

***7830**

Santiso de la Torre, José Manuel

Vogal suplente 2

***8781**

Iglesias López, Marta

Vogal suplente 3

***3710**

Gándara Bermúdez, Javier

Vogal suplente 4

***1990**

Rodríguez Varela, Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9647**

González Pazos, José Manuel

Vogal segundo suplente 1

***3927**

Fianza Castro, Francisco

Vogal segundo suplente 2

***5269**

García Cotón, José Manuel

Vogal segundo suplente 3

***6271**

Prego Sánchez, Ricardo

Vogal segundo suplente 4

***1456**

Carballa González, Juan Miguel

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***1939**

Acuña Alfonsín, Moisés

Vogal titular 1

***6261**

Trigo García, Esteban

Vogal titular 2

***1460**

Álvarez Uría, Mercedes

Vogal titular 3

***4027**

Sotelo López, Jorge Francisco

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

***0844**

Rodríguez Rodríguez, Esther

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***0976**

Vilela González, Miguel

Vogal suplente 1

***9946**

González Aguiar, Juan Manuel

Vogal suplente 2

***8802**

Fernández Lorenzo, María Asunción

Vogal suplente 3

***2326**

Malvar Blanco, Julián

Vogal suplente 4

***3256**

Fernández Diéguez, José Luis

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4918**

Dorado Herbón, Juan Carlos

Vogal segundo suplente 1

***3011**

Méndez Vilalta, Enrique Manuel

Vogal segundo suplente 2

***9294**

Ferreras Fidalgo, David Esteban

Vogal segundo suplente 3

***8959**

Suárez Souto, José

Vogal segundo suplente 4

***5907**

Soto Pontón, Víctor Manuel

591211-Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***4950**

Alvite Fernández, José Antonio

Vogal titular 1

***3611**

Febrero Fernández, Marcos Manuel

Vogal titular 2

***7564**

Couto García, María Mercedes

Vogal titular 3

***5808**

García Alejos, Eduardo

Vogal titular 4

***9258**

Rodríguez Rego, Beatriz

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***7979**

Calvo Bello, Miguel

Vogal suplente 1

***7631**

López Méndez, Manuel

Vogal suplente 2

***8251**

Ramos Martínez, María Victoria

Vogal suplente 3

***0927**

Rivas Rivas, José Antonio

Vogal suplente 4

***3786**

Arias Méndez, Ana Isabel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4017**

Alvite Fernández, Miguel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 1

***1766**

Pérez Pardo, José Antonio

Vogal segundo suplente 2

***9777**

Fernández García, María del Carmen

Vogal segundo suplente 3

***8363**

Salvado Regueira, Gumersindo

Vogal segundo suplente 4

***8004**

Fondevila Blanco, Javier

591218-Peiteado

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***9447**

Oubel Portos, María del Carmen

Vogal titular 1

***1113**

Rodríguez Díaz, María Luz

Vogal titular 2

***5473**

Ramilo Machado, Luis Manuel

Vogal titular 3

***5545**

Sias Trillo, María Mercedes

Vogal titular 4

***3346**

González Purriños, Juan Carlos

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4098**

Díaz Olleros, Concepción

Vogal suplente 1

***6036**

Veiras Paderne, Jesusa

Vogal suplente 2

***4112**

González López, Carlos G.

Vogal suplente 3

***7318**

Rodríguez Muñiz, Begoña

Vogal suplente 4

***9657**

Rozados Fernández, María Dolores

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***4297**

Álvarez Oliveira, Rosa María

Vogal segundo suplente 1

***6430**

Alvela Silva, María del Mar

Vogal segundo suplente 2

***8058**

Domínguez Mariño, María de los Ángeles

Vogal segundo suplente 3

***1305**

Rey Arufe, María Ángeles P.

Vogal segundo suplente 4

***5871**

San Lorenzo Ferriol, María del Alborser

591222-Procesos de Xestión Administrativa

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***0267**

Carballo Carballeda, María José

Vogal titular 1

***2460**

Villar Martínez, María Julia

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 2

***0908**

Díaz González, Manuel

Vogal titular 3

***9623**

Seoane Taibo, Josefa María

Vogal titular 4

***9046**

Iglesias Sobral, Damián Antonio

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8190**

Rivas Iglesias, Gloria

Vogal suplente 1

***4927**

Martínez Ayala, Sofía

Vogal suplente 2

***5604**

Martínez Blanco, Manuel

Vogal suplente 3

***1397**

Penado López, Ana María

Vogal suplente 4

***7086**

Alonso Míguez, Jesús Manuel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***0271**

Soto Andión, María del Sol

Vogal segundo suplente 1

***3718**

Salinas Martínez, Rosa María

Vogal segundo suplente 2

***6040**

Gamallo Otero, Alberto

Vogal segundo suplente 3

***3496**

Outeiral Souto, Dolores

Vogal segundo suplente 4

***9982**

Fernández Mouriño, Víctor Manuel

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5169**

Rego Macía, Amable

Vogal titular 1

***1491**

Varela Coello, Margarita

Vogal titular 2

***6677**

Castro Piña, Fernando

Vogal titular 3

***5387**

Fernández Rodríguez, Rosa Ana

Vogal titular 4

***2316**

Lobato Campaña, Andrés

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***4980**

Arias Quinteiro, Javier

Vogal suplente 1

***4044**

García Presas, Marina

Vogal suplente 2

***4699**

Pérez Fernández, Ismael

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 3

***2835**

Silva Carnero, María Luisa

Vogal suplente 4

***0067**

Iglesias Marcos, Jorge

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***5966**

Villares Morán, María Carmen

Vogal segundo suplente 1

***5662**

Diéguez Casal, Cristina

Vogal segundo suplente 2

***5006**

Vieites Fernández, Gabriel

Vogal segundo suplente 3

***9196**

Villanueva Rodríguez, María Victoria

Vogal segundo suplente 4

***6982**

Paz López, José Antonio

Tribunal 3.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6579**

Cajoto Sante, Ramón

Vogal titular 1

***5259**

Díaz López, Ana María

Vogal titular 2

***5086**

Wirz Rodríguez, Fernando Matías

Vogal titular 3

***3878**

Carballo Vázquez, María José

Vogal titular 4

***4877**

Fernández López, Jorge

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***3871**

Ríos Cancela, Julio

Vogal suplente 1

***8646**

Gallego Areán, Esther

Vogal suplente 2

***3738**

Fidalgo Gómez, Carlos

Vogal suplente 3

***3801**

Álvarez López, Lucinda

Vogal suplente 4

***4832**

López Melle, Luis Ángel

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***3704**

Vilaseca Sánchez, Margarita

Vogal segundo suplente 1

***3610**

Núñez García, María Belén

Vogal segundo suplente 2

***5121**

Moure Beiroa, Manuel

Vogal segundo suplente 3

***2628**

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 4

***8283**

Crespo Sartal, Manuel

592-Profesores de escolas oficiais de idiomas

592011-Inglés

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***5032**

Paz Valle, Juan Manuel

Vogal titular 1

***4774**

Watson Conde, Ana María

Vogal titular 2

***1791**

Magdaleno Blanco, Roberto

Vogal titular 3

***6347**

De Artaza Montero, Rosa Gloria

Vogal titular 4

***1874**

Villanueva Segade, Javier

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***9639**

Fernández Montoto, María Sol

Vogal suplente 1

***2796**

Martínez García, Delia María

Vogal suplente 2

***4037**

Bóveda García, Vicente

Vogal suplente 3

***7532**

Rodicio Rodicio, Ana Belén

Vogal suplente 4

***3224**

Barciela Garrido, Santiago

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***7615**

Barreiro Quiben, Isabel

Vogal segundo suplente 1

***4345**

Casielles Iglesias, Nancy

Vogal segundo suplente 2

***4816**

Galán Suárez, Juan Manuel

Vogal segundo suplente 3

***1869**

Díaz Cabeza, María

Vogal segundo suplente 4

***1871**

Goyanes Gayoso, José

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***7052**

Constenla Bergueiro, Amadeo Gonzalo

Vogal titular 1

***2228**

Pérez Rico, María del Carmen

Vogal titular 2

***8372**

Fernández Álvarez, Xerardo

Vogal titular 3

***2130**

Sanjuán Vilaboa, Lydia Margarita

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal titular 4

****6715*

Loboy, Matthew Thomas

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5066**

De la Cruz Fernández-Pacheco, María Isabel

Vogal suplente 1

***2107**

Gómez Cernadas, Paula

Vogal suplente 2

***8866**

Lago Leis, Juan José

Vogal suplente 3

***9760**

Castro Porto, María Patricia

Vogal suplente 4

***7687**

Prieto Ríos, Rafael

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***9767**

Moralejo Gárate, Teresa Icíar

Vogal segundo suplente 1

***0529**

Felpete Facal, Ana Isabel

Vogal segundo suplente 2

***1400**

Huerga Carnicero, Luis Alberto

Vogal segundo suplente 3

***6098**

Sánchez García, María Ruth

Vogal segundo suplente 4

***8707**

Parada Vilas, Alberto Pablo

594-Profesores de música e artes escénicas

594423-Piano

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***6517**

Otero Neira, Javier

Vogal titular 1

***0075**

Martínez Iglesias, Luis

Vogal titular 2

***5230**

Folgar Ferreiro, Leticia

Vogal titular 3

***6733**

Comesaña Estévez, Fernando

Vogal titular 4

***5985**

Salceda Cibeira, Rosa María

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***8923**

López Rodríguez, Gabriel

Vogal suplente 1

***9226**

Rodríguez Carro, Paulo

Vogal suplente 2

****9712*

Pociute, Alina

Vogal suplente 3

***6492**

García García, Gonzalo

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 4

***9906**

Pérez Sánchez, Loreto

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***8126**

Pérez Gómez, Carlos Enrique

Vogal segundo suplente 1

***7281**

Alves Rodríguez, Jorge Alberto

Vogal segundo suplente 2

***3450**

López Fernández, María del Pilar

Vogal segundo suplente 3

***7114**

García Chaves, Manuel

Vogal segundo suplente 4

***2841**

Vázquez Hermida, Blanca María

Tribunal 2.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***8480**

Iglesias Pateiro, Purificación

Vogal titular 1

***3247**

Doval López, José Antonio

Vogal titular 2

***7560**

Blanco Formoso, Cecilia

Vogal titular 3

***5205**

Benigni De León, Ángel Hilario

Vogal titular 4

***8086**

Fernández Vázquez, María del Mar

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***5049**

Moreno Flores, Esperanza

Vogal suplente 1

***1884**

Rodríguez Fernández, Pablo

Vogal suplente 2

***1819**

De Arredondo Cuéllar, Lilian

Vogal suplente 3

***7540**

Cadarso Arrojo, Nicolás Juan

Vogal suplente 4

***6792**

Hevia Gómez, Iria

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***6511**

Grela González, Pedro Antonio

Vogal segundo suplente 1

***8628**

Barro López, Héctor

Vogal segundo suplente 2

****3641*

Biveiniene, Rasa

Vogal segundo suplente 3

***5953**

Millán Pérez, Martín

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo suplente 4

***6225**

Palomar Chicharro, Blanca

594460-Linguaxe Musical

Tribunal 1.

Titulares.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

***2264**

Torres Estarque, María Josefa

Vogal titular 1

***7118**

Abreu Fernández, Pablo

Vogal titular 2

***3960**

Matesanz Fernández, Henar

Vogal titular 3

***3516**

Vara García, Juan

Vogal titular 4

***9591**

Ardao Vilageliu, María del Carmen

Suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

***6736**

Facal Rivas, Antonio

Vogal suplente 1

***2363**

Durán Alonso, Daniel Borja

Vogal suplente 2

***9617**

Dios Domínguez, María del Pilar

Vogal suplente 3

***9656**

Valugo Rúa, José Manuel

Vogal suplente 4

***1687**

Gayoso Vázquez, Rosa María

Segundos suplentes.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo suplente

***1217**

Díaz Dorribo, Victoria Ofelia

Vogal segundo suplente 1

***3562**

López Briones, Fernando

Vogal segundo suplente 2

***6067**

Fernández Vila, Ana Gloria

Vogal segundo suplente 3

***3756**

Rodríguez Pontevedra, Elvira

Vogal segundo suplente 4

***0143**

Rodríguez Gil, Gloria