Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 7 de xuño de 2019 Páx. 27690

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Culleredo

ANUNCIO de requirimento de xestión de biomasa.

Ao non ser posible a práctica de comunicación aos titulares das referencias catastrais que se relacionan a continuación por causas non imputables a esta Administración, de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise pública a comunicación de xestión de biomasa co fin de que no prazo de quince (15) días, que comezarán a contarse desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado, os interesados no procedemento procedan á xestión da biomasa, segundo o establecido nos artigos 135 e 136 da Lei 2/ 2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e no 21 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia, así como á retirada de especies arbóreas prohibidas a que se refire o artigo 22 da citada lei.

Nº de expediente

Referencia catastral

Propietario

UME/2018/371

15031A00900401

Maestro Mateo Diseño, S.L.

UME/2018/445

0572101NH5807N

José Barbeito Fuentes

UME/2018/464

4696510NH4849N

Manuel Becerra Suárez

UME/2018/470

15031A06300224

Josefa Reborido Souto

UME/2018/478

15031A01200330

Josefa Longueira Blanco

UME/2018/483

0948902NH5904N

Ricardo Agra Becerra

UME/2019/205

0018806NH5901N

Fernando Iglesia Mantiñán

UME/2019/259

15031A05600036

Enrique Díaz Pardo

UME/2019/259

15031A05600348

Descoñecido

UME/2019/260

2053230NH5925S

Vid Mantiñán Eduardo HRS

Culleredo, 16 de maio de 2019

José Ramón Rioboo Castro
Alcalde presidente