Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Venres, 21 de xuño de 2019 Páx. 29784

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2019 pola que se publica o resultado do proceso de selección da convocatoria de subvencións a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, correspondentes ao ano 2019 (código de procedemento MR708B).

Mediante a Resolución do 13 de decembro de 2018 aprobáronse as bases reguladoras das subvencións a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e convocáronse as correspondentes ao ano 2019 (DOG núm. 19, do 28 de xaneiro de 2019).

Para o financiamento da convocatoria está prevista unha dotación orzamentaria de 1.150.000 €, con cargo á conta orzamentaria 2019-14-A1-712A-770.0 dos orzamentos da Agader, cofinanciada con Feader (75 %), con fondos da Administración xeral del Estado (7,5 %) e da Xunta de Galicia (17,5 %).

O 31 de maio de 2019, o director xeral da Agader, no exercicio das competencias atribuídas en virtude do acordo do Consello de Dirección da Agader, do 11 de xullo de 2013 (Resolución do 24 de xullo de 2013; DOG núm. 148, do 5 de agosto), resolveu a citada convocatoria.

O artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón que o órgano concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas. Así mesmo, o artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que se deberá publicar a concesión das correspondentes axudas ou subvencións.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 13 de decembro de 2018, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, correspondentes ao ano 2019, segundo o documento anexo.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2019

Miguel Ángel Pérez Dubois
Director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO

Relación de proxectos subvencionados

Expediente

NIF

Solicitante

Orzamento aceptado

Importe axuda

Puntos

NA19-0806416A-0049

B15397565

Ana Muñiz, S.L.

141.770,00 €

63.796,50 €

62,00

NA19-0806416A-0199

B70123443

Hermanos Porto de Paula, S.L.

218.545,00 €

98.345,25 €

58,00

NA19-0806416A-0087

B94021474

Exla Packaging Solutions, S.L.

19.700,00 €

8.865,00 €

56,50

NA19-0806416A-0100

B36178770

Talleres Metaca, S.L.

26.290,00 €

11.830,50 €

56,50

NA19-0806416A-0028

B36486454

Biscuits Galicia, S.L.

41.800,00 €

18.810,00 €

55,50

NA19-0806416A-0117

***0163**

Álvaro Núñez Ferreiro

81.200,00 €

36.540,00 €

54,50

NA19-0806416A-0174

B32339509

Ebanistería Allariz, S.L.

188.201,00 €

84.690,45 €

53,00

NA19-0806416A-0204

B36409290

Hifas da Terra, S.L.

46.855,95 €

21.085,18 €

52,00

NA19-0806416A-0298

B27829431

Prototipado y Mecanizados de Galicia, S.L.

80.440,00 €

36.198,00 €

51,00

NA19-0806416A-0065

B15279797

Basadre e Hijos, S.L.

207.487,00 €

93.369,15 €

50,00

NA19-0806416A-0270

B36568848

Alter Saúde, S.L.P

72.209,00 €

32.494,05 €

49,50

NA19-0806416A-0161

B15320187

José Fajardo, S.L.

53.254,00 €

23.964,30 €

47,50

NA19-0806416A-0397

B27375534

Quinta Sacra, S.L.

63.991,73 €

28.796,28 €

47,47

NA19-0806416A-0091

B32467201

Barreiros Artesanía, S.L.

11.056,00 €

4.975,20 €

47,00

NA19-0806416A-0308

B94096559

Libecom de Comunicación Visual, S.L.

59.278,00 €

26.675,10 €

46,50

NA19-0806416A-0388

***1438**

Rubén Fernández Otero

26.592,00 €

11.966,40 €

46,50

NA19-0806416A-0168

B15542806

Espomasa Poliuretanos, S.L.

148.986,90 €

67.044,10 €

46,00

NA19-0806416A-0034

B33594482

Gestión Gratelu, S.L.

166.000,00 €

74.700,00 €

45,50

NA19-0806416A-0074

B70534771

Eumesalud, S.L.

31.460,00 €

14.157,00 €

45,50

NA19-0806416A-0202

***7301**

Lilian Bernárdez Prego

49.560,00 €

22.302,00 €

45,50

NA19-0806416A-0190

B27447077

Tenis La Roca, S.L.

155.609,91 €

70.024,46 €

45,00

NA19-0806416A-0295

***6526**

Javier Agrelo Bea

139.001,50 €

62.550,68 €

45,00

NA19-0806416A-0337

B15519960

Panadería Julifer, S.L.

33.000,00 €

14.850,00 €

45,00

NA19-0806416A-0012

B70069281

Gestión del Valor y Soluciones, S.L.

188.860,00 €

84.987,00 €

44,50

NA19-0806416A-0079

B15123177

Electrónica Noroeste S.G., S.L.

38.500,00 €

17.325,00 €

44,50

NA19-0806416A-0285

B36218980

Granitos Álvarez, S.L.

153.000,00 €

68.850,00 €

44,50

NA19-0806416A-0280

B32440927

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

142.750,00 €

50.808,40 €

44,00