Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 24 de xullo de 2019 Páx. 34242

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade da relación das persoas ou entidades beneficiarias de varios programas de axudas concedidos ao abeiro das convocatorias realizadas no ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación das persoas ou entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, relativo ás ordes e resolucións de convocatorias dos programas que a seguir se relacionan:

I. Norma reguladora da convocatoria: Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

Capítulo V. Axudas destinadas ao aloxamento provisional das persoas cuxas vivendas resultaron danadas polos incendios así como a sufragar os gastos nas vivendas danadas e o seu enxoval doméstico correspondentes ao ámbito da competencia da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Sección 2ª. Bases reguladoras e convocatoria de axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos en vivendas danadas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.9 (axudas destinadas a reparar os danos ocasionados nas vivendas e no seu enxoval doméstico).

b) Crédito orzamentario: 1.000.000 € para a ano 2018, 500.000 € para o ano 2019 e 500.000 € para o ano 2020.

c) Persoas destinatarias: persoas físicas propietarias ou usufrutuarias dunha vivenda danada polos citados incendios forestais.

d) Finalidade: sufragar os gastos para reparar os danos nas vivendas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

L-VI-0001/17

***5081**

González Gómez, Antonio

101.919,00

O-VI-0001/17

***9685**

Beldrón Mosquera, César

10.303,55

O-VI-0002/17

***4570**

Rodríguez Taboada, Consuelo

3.000,00

O-VI-0005/17

***7010**

Iglesias González, Celsa

35.632,67

O-VI-0006/17

***2661**

Gil Martínez, Sara

101.919,00

O-VI-0007/17

***9556**

García García, María del Carmen

51.404,96

O-VI-0008/17

***0542**

Vázquez Iglesias, Fidel

690,63

O-VI-0009/17

***9293**

Justo Veloso, Sixto

8.209,29

O-VI-0010/17

***8947**

Serrano Rodríguez, José

99.239,04

O-VI-0011/17

***2810**

Estévez García, Amador

95.122,70

O-VI-0012/17

***7567**

Rodríguez González, José Antonio

42.567,60

O-VI-0013/17

***8563**

Martínez Rodríguez, Amelia

101.919,00

O-VI-0015/17

***2533**

Torres Meiriño, José Luis

21.792,69

O-VI-0016/17

***3854**

Alonso Vázquez, Rosa

152,99

O-VI-0018/17

***2114**

Viéitez Vázquez, Alfonso

68.108,21

O-VI-0020/17

***6556**

Rodríguez Vázquez, Evencia

93.796,39

O-VI-0024/17

***2835**

González Blanco, Aurelia

101.919,00

O-VI-0025/17

***3986**

Estévez Pérez, Alsira

3.000,00

O-VI-0026/17

***0260**

González Beldrón, José Ramón

45.567,60

O-VI-0027/17

***1538**

García Fidalgo, Clemente

3.000,00

O-VI-0030/17

***2114**

Viéitez Vázquez, Alfonso

3.000,00

O-VI-0031/17

***7159**

Ferro Sánchez, Manuel

3.000,00

O-VI-0032/17

***8159**

Ferro Sánchez, Amelia

42.567,60

O-VI-0033/17

***9557**

Barreiro Paz, Argentina

4.265,76

O-VI-0035/17

***2665**

Viéitez Vázquez, Celsa

3.465,40

O-VI-0037/17

***5717**

Soalleiro Gregorio, Patricia

44.295,48

O-VI-0038/17

***5127**

Troncoso Álvarez, Jaime

1.183,00

O-VI-0039/17

***8165**

Martínez Martínez, Daniel

41.407,76

O-VI-0041/17

***4398**

García Liébana, Miguel

1.936,79

O-VI-0043/17

***3854**

Alonso Vázquez, Rosa

1.499,46

O-VI-0046/17

***7152**

Martínez Raña, Amelia

101.919,00

O-VI-0048/17

***3996**

García Carballo, María Luisa

2.337,50

O-VI-0050/18

***8673**

Otero Martínez, Nemesio

28.083,20

O-VI-0056/18

***2696**

Perdiz Candedo, Emilio

3.000,00

O-VI-0057/18

***3001**

Vázquez Rodríguez, María del Carmen

3.000,00

O-VI-0059/18

***1631**

Raña Raña, Ramón

3.000,00

O-VI-0081/18

***8947**

Rodríguez Pumar, Rosa

3.000,00

O-VI-0089/18

***8127**

Domínguez Estévez, Sara

3.000,00

P-VI-0001/17

***6426**

Varela Sampayo, Saladina

2.843,50

P-VI-0002/17

***2548**

Extremadouro Castro, José

1.790,96

P-VI-0002/18

***8254**

González Pérez, Manuel

417,54

P-VI-0004/17

***7921**

Garrido Cal, María

1.306,80

P-VI-0005/17

***4225**

Domínguez Sanjuán, Divina

3.000,00

P-VI-0005/18

***8389**

Alonso Soto, Elisa

101.919,00

P-VI-0006/18

***5653**

Iglesias Rial, María Carmen

5.550,00

P-VI-0007/17

***3371**

Rodríguez García, María

473,11

P-VI-0008/17

***7868**

Couñago Martínez, Manuel María

3.000,00

P-VI-0008/18

***8499**

Coello Mo, Ángel Manuel

3.000,00

P-VI-0009/18

***9003**

Magariños Domínguez, Manuel

4.887,60

P-VI-0010/17

***3842**

Toro Sánchez, Mariano

3.000,00

P-VI-0010/18

***7024**

Carballo Martínez, Dolores

3.784,03

P-VI-0011/18

***6790**

Casal Martínez, Alicia Amalia

3.722,61

P-VI-0012/18

***1234**

Vidal Domínguez, Carmen Esther

2.117,50

P-VI-0013/18

***8778**

García Gil, Francisco

3.000,00

P-VI-0014/17

***9305**

Fernández Comesaña, María Concepción

3.000,00

P-VI-0014/18

***8642**

Míguez Guillade, Saladina

3.000,00

P-VI-0015/17

***1029**

Lira Pérez, José

89,03

P-VI-0015/18

***6973**

Guillade Míguez, Senén

774,40

P-VI-0016/17

***1468**

Rivas Tubio, Bernardino

1.579,37

P-VI-0016/18

***6860**

Souto Domínguez, José María

3.000,00

P-VI-0017/18

***8434**

Portas Rodríguez, Josefa

1.353,00

P-VI-0018/17

***7282**

Comesaña Lago, Marciana

2.096,93

P-VI-0019/17

***1783**

Durán Rocha, José

73.127,83

P-VI-0019/18

***7478**

Castro Antes, Eugenia

3.781,20

P-VI-0020/17

***7299**

Sánchez España, Beatriz

3.207,15

P-VI-0020/18

***2910**

Freiria Prado, César

62.231,70

P-VI-0021/17

***9195**

Rial Feijoo, Miguel

1.738,85

P-VI-0021/18

***7702**

Fernández Ferreira, Maica

98.451,34

P-VI-0022/18

***8878**

García García, Pedro

3.000,00

P-VI-0023/18

***8927**

Cabaleiro Fernández, Carmen

316,00

P-VI-0026/17

***8655**

Rocha Rodríguez, Antonio

7.518,02

P-VI-0026/18

***6589**

Buch Pérez, Elena

3.600,00

P-VI-0027/17

***4818**

Rodríguez Pérez, Carmen

92.153,60

P-VI-0027/18

***8920**

Francisco Castro, María

104.919,00

P-VI-0028/18

***9208**

Pereira Merayo, María del Carmen

3.718,00

P-VI-0029/17

***0724**

Soto Ucha, Santiago

650,00

P-VI-0029/18

***0541**

Nantes Bello, Manuel

101.919,00

P-VI-0030/17

***7824**

Rodríguez López, Mercedes

3.000,00

P-VI-0030/18

***3045**

González González, María del Carmen

2.323,20

P-VI-0031/17

***0858**

Estévez Gómez, María

3.000,00

P-VI-0031/18

***8542**

Giráldez Pino, Antonio

3.000,00

P-VI-0032/18

***6908**

Álvarez Villar, Delia

868,78

P-VI-0033/17

***8567**

Real Campo, María Dolores

42.567,60

P-VI-0033/18

***1418**

Rosas Martínez, Carmen

2.274,80

P-VI-0034/17

***6774**

Gil Marino, Manuela

2.493,00

P-VI-0036/17

***7953**

Lorenzo Lorenzo, Rosa

15.875,23

P-VI-0036/18

***1289**

Gil Rodríguez e Outro, Óscar

77.230,49

P-VI-0037/18

***1940**

Garrido Orge, Pablo

4.042,10

P-VI-0038/18

***8897**

Gil Fernández, María Ángela

36.776,18

P-VI-0039/18

***6991**

Gil González, Saladina

98.919,00

P-VI-0040/18

***6803**

Alonso Domínguez, José

44.766,80

P-VI-0041/18

***8987**

Abalde Comesaña, Juan

3.000,00

P-VI-0042/18

***0151**

Dios Sánchez, María del Pilar

3.000,00

P-VI-0046/18

***4732**

Pérez Fernández, Enrique

13.738,50

P-VI-0047/18

***1496**

Masachs González, Enrique

3.635,95

P-VI-0048/18

***3051**

Díaz Martínez, Eduardo Emilio

2.986,50

P-VI-0049/18

***3044**

Ferrín Rodríguez, Yago

1.146,04

P-VI-0050/18

***3946**

Fernández Bericat, Elvira

14.460,16

P-VI-0051/18

***9277**

Castro Vidal, Manuel

1.079,32

P-VI-0052/18

***7520**

Domínguez Núñez, José Antonio

28.738,20

P-VI-0053/18

***7493**

Araujo Pérez, Mónica

3.000,00

P-VI-0054/18

***7018**

Fernández Fernández, Ana María

3.000,00

P-VI-0056/18

***8448**

Alleres Comesaña, Fernando

3.000,00

P-VI-0057/18

***9320**

Vázquez García, Juan José

115.152,00

P-VI-0058/18

***5663**

Pereira Otero, Carmen

5.106,44

P-VI-0061/18

***1202**

Carballo Francisco, José

1.887,60

P-VI-0062/18

***7857**

Soto Rodríguez, Jesusa

3.000,00

P-VI-0063/18

***3100**

Esperón Pérez, José Luis

272,02

P-VI-0064/18

***9049**

Rodríguez Antes, Julio

2.431,36

P-VI-0065/18

***6862**

Alonso Fernández, Juan

8.184,69

P-VI-0067/18

***4583**

Rodríguez Piñeiro, Ricardo

107.771,25

II. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan para o ano 2018, con financiamento plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.480.3.

b) Crédito orzamentario: 650.000 € para a anualidade 2018, 600.000 € para a anualidade 2019, 500.000 € para a anualidade 2020 e 500.000 € para a anualidade 2021.

c) Persoas destinatarias: persoas integrantes das unidades de convivencia enunciadas no artigo 2 da Orde do 15 de decembro de 2017, que estean empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda, que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento dunha vivenda nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia que constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente, cuxa renda non supere os límites establecidos no artigo 5 da Orde do 15 de decembro de 2017 e cuns ingresos que sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples.

d) Finalidade: atender con carácter urxente as dificultades para asumir o custo do arrendamento da vivenda das unidades de convivencia que se atopen nalgunha das situacións enunciadas no artigo 2 da Orde do 15 de decembro de 2017.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

15-BONAL-003/2018

***9042**

Gabarri Jiménez, Manuel

3.000,00

15-BONAL-004/2018

***3807**

Teixeira Dias, Silvia

3.000,00

15-BONAL-005/2018

***2971**

Iglesias Luaces, Soraya

3.000,00

15-BONAL-007/2018

***0837**

Lestón Fernández, Paula

3.000,00

15-BONAL-010/2018

***3595**

Aguiar Anduquia, Claudia Patricia

3.000,00

15-BONAL-011/2018

***1216**

García Vázquez, Jesús Manuel

3.000,00

15-BONAL-014/2018

***1334**

Fernández Bello, Jesús Gregorio

3.000,00

15-BONAL-017/2018

***3897**

Rodríguez Bardanca, María Dolores

3.000,00

15-BONAL-025/2018

****7341*

Mahjoub, Soufia

3.000,00

15-BONAL-028/2018

***5312**

Bello Rodríguez, Xiomara

3.000,00

15-BONAL-029/2018

***2627**

Parada Lago, Carmen

3.000,00

15-BONAL-034/2018

***6240**

Otero Castro, Judit

3.000,00

15-BONAL-040/2018

***4272**

Rey Rego, Eva María

3.000,00

15-BONAL-041/2018

***7903**

Lorenzo Pardo, María del Carmen

3.000,00

15-BONAL-052/2018

***2424**

Fernández Osuna, Gustavo

3.000,00

15-BONAL-053/2018

***9584**

Serrano Verde, Juan Alonso

3.000,00

15-BONAL-062/2018

***4293**

Cabeza Mato, Luis

3.000,00

15-BONAL-063/2018

***9185**

Santiago Pedrosa, Margarita

3.000,00

15-BONAL-068/2018

****4734*

De Jesús Nunes de Caldas, Natalia

3.000,00

15-BONAL-071/2018

***7140**

Hernández Hernández, Lily Johana

3.000,00

15-BONAL-074/2018

***9126**

Marijuan Aceituno, Francisco Javier

3.000,00

15-BONAL-078/2018

***9797**

Martínez Salido, Vanesa

3.000,00

15-BONAL-082/2018

****8656*

Shmes, Taghreed

3.000,00

15-BONAL-087/2018

****5464*

Michele Leal, Luciana

3.000,00

15-BONAL-089/2018

***9527**

Hermida Calvete, María del Carmen

3.000,00

15-BONAL-095/2019

***7287**

Naveiro Fernández, María Soledad

3.000,00

15-BONAL-097/2018

****1012*

Suárez Durán, Maribel

3.000,00

15-BONAL-103/2018

****1713*

Dia, Oumoul

3.000,00

15-BONAL-105/2018

***9495**

Jimenez Bentos, Victoria

3.000,00

15-BONAL-110/2018

***4354**

León Fernández, Damaris

3.000,00

15-BONAL-115/2018

***6140**

Castilla Gómez, María del Carmen

3.000,00

15-BONAL-116/2018

***8019**

Rey Pazos, María del Carmen

3.000,00

15-BONAL-124/2018

****3917*

Da Silva, Fabiana Carla

3.000,00

15-BONAL-127/2018

***2206**

Abet Traba, Abel

3.000,00

15-BONAL-128/2018

***1178**

Rendueles Padín, Cristina

3.000,00

15-BONAL-131/2018

***2044**

García Rojo, Antonio Francisco

3.000,00

15-BONAL-135/2018

***1200**

Rios Morales, Vanesa

3.000,00

15-BONAL-137/2018

***8686**

Piñeiro Quintáns, María Lourdes

3.000,00

15-BONAL-141/2018

***9954**

Vigo Charlín, Ramón Ángel

3.000,00

15-BONAL-142/2018

***1512**

Fernández Soto, Alejandra Cristina

3.000,00

15-BONAL-143/2018

****8881*

Cortes Calderón, Luisa de las Mercedes

3.000,00

15-BONAL-145/2018

***1191**

Gómez Villar, Jesús Manuel

3.000,00

15-BONAL-147/2018

****4580*

Contreras Llanos, Luis Arnoldo

3.000,00

15-BONAL-150/2018

***7565**

García Pereira, Daniel Ivan

3.000,00

15-BONAL-152/2018

****7677*

Adames Martínez, Antonio

3.000,00

15-BONAL-154/2018

****8090*

Hamet, Angelique Christiane

3.000,00

15-BONAL-157/2018

****6394*

Baitaliuk, Luidmyla

3.000,00

15-BONAL-158/2018

****6653*

Westwalewicz, Zenon

3.000,00

15-BONAL-163/2018

***3697**

López Cabanas, Estefanía

3.000,00

15-BONAL-164/2018

***8028**

Fernández Rodríguez, Javier

3.000,00

15-BONAL-166/2018

***0451**

Díaz Ramos, Leticia

3.000,00

15-BONAL-167/2018

****7734*

Ríos Toro, Brenda

3.000,00

15-BONAL-169/2018

***0555**

Duque Montes, Andrea

3.000,00

15-BONAL-171/2018

***3166**

Abejón Blanco, María Amelia

3.000,00

15-BONAL-174/2018

***5469**

López Louzao, Roberto

3.000,00

15-BONAL-177/2018

***2268**

García Escobar, Claudia Patricia

3.000,00

15-BONAL-179/2018

***3805**

Treus Domínguez, Ana Vanesa

3.000,00

15-BONAL-180/2018

***9896**

Pupin Martínez, Eva María

3.000,00

15-BONAL-189/2018

****0421*

Buadaeng, Kamonpron

3.000,00

15-BONAL-190/2018

****7192*

Recarey Nicasio, Rosaura

3.000,00

15-BONAL-191/2018

****6110*

Mathias, Regia Rubia

3.000,00

15-BONAL-200/2018

****7664*

Souiyyah, Kaoutar

3.000,00

27-BONAL-003/2018

***5065**

Brea Turnes, María del Carmen

2.400,00

27-BONAL-004/2018

***3534**

Latas Arias, Ángel

2.400,00

27-BONAL-007/2018

****7867*

Essakr, Bouchra

3.000,00

27-BONAL-008/2018

***7489**

Armengol Guber, María Teresa

3.000,00

27-BONAL-010/2018

***8512**

Barrul Jiménez, Ruth

3.000,00

27-BONAL-012/2018

***2316**

Pan Trastoy, Ángel María

3.000,00

27-BONAL-014/2018

***8318**

Cadahia Rosales, Andrea

3.000,00

27-BONAL-020/2018

***5362**

Jimenez Jiménez, Sandra

3.000,00

27-BONAL-021/2018

***1671**

Montoya Jiménez, Dolores

3.000,00

27-BONAL-025/2018

***5096**

León Cortiñas, Judith

3.000,00

27-BONAL-027/2018

***6008**

Borja Barrul, Alba

3.000,00

27-BONAL-030/2018

***3350**

Prado Otero, Begoña

3.000,00

27-BONAL-031/2018

***5227**

López López, Consuelo

3.000,00

27-BONAL-034/2018

***7481**

Álvarez Castañeda, Sandra Lucía

3.000,00

27-BONAL-037/2018

***9014**

Guzmán Reyes, Soraida

3.000,00

27-BONAL-039/2018

***5174**

López Cela, José Luis

3.000,00

27-BONAL-040/2018

***0934**

Jiménez Gabarri, Antonio

3.000,00

32-BONAL-004/2018

***8947**

Serrano Rodríguez, José

3.000,00

32-BONAL-005/2018

***6236**

González Hermida, Juan Eulogio

2.700,00

32-BONAL-006/2018

***6137**

Fernández Fernández, María Pilar

3.000,00

32-BONAL-007/2018

***3743**

Estévez Montaña, Lidia

3.000,00

32-BONAL-013/2018

****2762*

Mendoza, Sheila

3.000,00

32-BONAL-014/2018

****3405*

Bonyorni Rodríguez, Zulay del Carmen

2.700,00

32-BONAL-016/2018

****5412*

Pinales Martínez, Marbelyn Eliezer

3.000,00

32-BONAL-018/2018

****9723*

Osarentin Mafidon,

3.000,00

32-BONAL-019/2018

****8601*

Patiño Vera, Scarleth Viviana

3.000,00

32-BONAL-020/2018

****8712*

Pérez Contreras, Yodely

3.000,00

32-BONAL-022/2018

***6838**

Quintas Iglesias, Ana María

3.000,00

32-BONAL-031/2018

****2488*

Grozavu, Florina Alina

3.000,00

32-BONAL-035/2018

***3771**

Delfina Ferreruela, Romero

3.000,00

36-BONAL-002/2018

***9444**

Lama Ríos, Paula

3.000,00

36-BONAL-003/2018

***0654**

Martínez Vidal, María de los Ángeles

3.000,00

36-BONAL-007/2018

***3854**

Silva Moreda, Valeria

3.000,00

36-BONAL-008/2018

***7812**

García Sanmartín, Juan Antonio

3.000,00

36-BONAL-009/2018

***6820**

Rodas Rodríguez, María Deseada

3.000,00

36-BONAL-010/2018

***8209**

Vázquez Goyanes, Yolanda

3.000,00

36-BONAL-011/2018

***6122**

Castro Tebar, Belén

3.000,00

36-BONAL-012/2018

***1756**

Cobas Míguez, Rosa María

3.000,00

36-BONAL-013/2018

***4023**

Plazas Diz, Francisco Javier

3.000,00

36-BONAL-014/2018

***5866**

Saborido Humánez, Mercedes

3.000,00

36-BONAL-015/2018

***0332**

Lorenzo Caamiña, Beatriz

3.000,00

36-BONAL-016/2018

***6320**

Llovera Ibañez, Desamparados

3.000,00

36-BONAL-017/2018

***6619**

Nogueira González, Manuel

3.000,00

36-BONAL-023/2018

***7271**

Jiménez Montoya, Sara

3.000,00

36-BONAL-024/2018

***3857**

Belmakrane Hajji, Khadija

3.000,00

36-BONAL-025/2018

***3375**

Martínez Alonso, Yolanda

3.000,00

36-BONAL-030/2018

***0491**

Rodríguez Lorenzo, Montserrat

3.000,00

36-BONAL-032/2018

***7779**

Barrul Montoya, Ramón

3.000,00

36-BONAL-034/2018

***7776**

Montoya Montoya, María Nancy

3.000,00

36-BONAL-035/2018

***6310**

Gallán Torrente, Rosa María

3.000,00

36-BONAL-036/2018

****7769*

Santos de Santana, María Luisa

3.000,00

36-BONAL-042/2018

***9758**

Castro Girón, Denis Ronin

3.000,00

36-BONAL-045/2018

***1521**

Barrul Jiménez, Manuel

3.000,00

36-BONAL-046/2018

****9382*

Díaz Rosa, Ingris Altagracia

3.000,00

36-BONAL-047/2018

****2824*

Da Silva Brito Pardo Martínez, Carla María

3.000,00

36-BONAL-053/2018

***9195**

Lorenzo Borrajo, Celia

3.000,00

36-BONAL-054/2018

***2807**

Domínguez Antón, Paula

3.000,00

36-BONAL-055/2018

***9785**

Otero García, Ana María

3.000,00

36-BONAL-061/2018

***2142**

Vázquez Fernández, Marcial José

3.000,00

36-BONAL-063/2018

***1019**

Saiz Paz, María del Carmen

3.000,00

36-BONAL-067/2018

***5113**

Otero Pereira, Ana

3.000,00

36-BONAL-068/2018

***5483**

Vázquez Valencia, María del Carmen

3.000,00

36-BONAL-072/2018

****4339*

Ramírez Arbaiza, Mirna Elizabeth

3.000,00

36-BONAL-075/2018

****5686*

Godfrey, Mercy

3.000,00

36-BONAL-077/2018

***9715**

Cabaleiro Vilas Boas, Sonia

3.000,00

36-BONAL-079/2018

***6679**

Rodríguez Carrera, María Verónica

3.000,00

36-BONAL-084/2018

***2402**

Rodríguez Pérez, Patricia

3.000,00

36-BONAL-085/2018

****6658*

Soares da Silva Maciel, Divina Junha

3.000,00

36-BONAL-086/2018

****3501*

Fonseca Marques, Anabela

3.000,00

36-BONAL-092/2018

***0793**

Bernárdez Lorenzo, José Manuel

3.000,00

36-BONAL-093/2018

***6243**

San Martín Martínez, Victoria

3.000,00

36-BONAL-094/2018

***6344**

Touriño Pulido, Thirsa

3.000,00

36-BONAL-098/2018

***1267**

Gómez Diéguez, Elena

3.000,00

36-BONAL-099/2018

***6476**

Rial Calvo, Cristina

3.000,00

36-BONAL-100/2018

***7276**

Oliveira Amoedo, Lourdes María

3.000,00

36-BONAL-101/2018

***0665**

Amoedo Ferreiro, María Agustina

3.000,00

36-BONAL-104/2018

***6393**

Agromayor Rivadulla, Purificación

3.000,00

36-BONAL-106/2018

***0064**

Rivera López, Carmen María

3.000,00

36-BONAL-107/2018

***1522**

González Bezares, Ana Cristina

3.000,00

36-BONAL-108/2018

***6215**

Dos Santos Santiago, Cristina

3.000,00

36-BONAL-109/2018

***7659**

Vicente Fernández, Tamara

3.000,00

36-BONAL-110/2018

***4075**

Moreno Montoya, Noemi

3.000,00

36-BONAL-111/2018

****9903*

Laghlimia Ep Mihimdate, Talha

3.000,00

36-BONAL-112/2018

***0920**

Bordera Ferrándiz, Antonia

3.000,00

36-BONAL-114/2018

****9546*

Machado Ferreira, Mary Regina

3.000,00

36-BONAL-116/2018

***6526**

Estévez Blanco, Nazaret

3.000,00

36-BONAL-117/2018

***2485**

Alfonso García, María del Mar

3.000,00

36-BONAL-118/2018

***2161**

Borrego Cortegoso, Lorena

3.000,00

36-BONAL-120/2018

***7916**

Rey Hermida, Alberto Manuel

3.000,00

36-BONAL-121/2018

***8860**

Carrera Rodríguez, Raúl

3.000,00

36-BONAL-134/2018

***0814**

Bueno Mogrovejo, María Nieves

3.000,00

36-BONAL-136/2018

****0996*

Rodrigues Nascimento de Lima, Daiane

3.000,00

36-BONAL-137/2018

****0751*

Harti, Meriem

3.000,00

36-BONAL-138/2018

****9624*

El Hasani, Bouker

3.000,00

36-BONAL-139/2018

***0627**

Carreira Varela, Laura

3.000,00

36-BONAL-140/2018

***0507**

Domínguez Fojo, José Luis

3.000,00

36-BONAL-141/2018

***9578**

Cabezas Rubio, Alberto Manuel

3.000,00

36-BONAL-142/2018

***6232**

Jiménez Jiménez, Amalia Lucía

3.000,00

36-BONAL-143/2018

***4909**

González Fernández, Juan José

3.000,00

36-BONAL-144/2018

****9508*

Zbite, Abdelaziz

3.000,00

36-BONAL-145/2018

****0993*

Aicha, El Founti

3.000,00

36-BONAL-152/2018

***0677**

Del Val Jerez, Sara

3.000,00

36-BONAL-153/2018

***7956**

Fernández Giménez, Marta

3.000,00

36-BONAL-154/2018

****2080*

Linguraru, Nicoleta

3.000,00

36-BONAL-155/2018

***8162**

García García, Beatriz

3.000,00

36-BONAL-156/2018

***0723**

García Aldeguer, Susana

3.000,00

36-BONAL-157/2018

***7872**

Barrul Montoya, Marcos

3.000,00

36-BONAL-158/2018

****8720*

Gonçalves Teixeira, Gracinda

3.000,00

36-BONAL-159/2018

***9745**

Tatayo Simbaña, María Angelita

3.000,00

36-BONAL-162/2018

***8783**

Jiménez Gabarre, Noemi

3.000,00

36-BONAL-163/2018

***1829**

Jiménez Jiménez, Emma

3.000,00

36-BONAL-164/2018

***8272**

Rodríguez Macías, M Magdalena

3.000,00

36-BONAL-166/2018

***8681**

Bouzo Alonso, Ruth

3.000,00

36-BONAL-168/2018

***5875**

Goris Bascuas, María del Carmen

3.000,00

36-BONAL-170/2018

***1100**

Couselo Silva, María Luisa

3.000,00

36-BONAL-171/2018

****0514*

Macedo Arocena, Deborah Roberta

3.000,00

36-BONAL-173/2018

***8285**

Pardo Cabral, Gustavo Adolfo

3.000,00

36-BONAL-174/2018

***0463**

Fernández Jorge, Ramón

3.000,00

36-BONAL-176/2018

***3709**

Afadiss El Fatimi, Maryem

3.000,00

36-BONAL-177/2018

***8300**

García Miralles, María de las Mercedes

3.000,00

36-BONAL-179/2018

***9886**

Fernández Escriva, Fabiana Isabel

3.000,00

36-BONAL-181/2018

***8636**

Álvarez Villar, Ana María

3.000,00

36-BONAL-183/2018

***9099**

Rodríguez Davila, Manuela

3.000,00

36-BONAL-184/2018

***6025**

Alfonsín García, Sandra

3.000,00

36-BONAL-187/2018

***9862**

Rojas Céspedes, Fely Dalia

3.000,00

III. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.760.1.

b) Crédito orzamentario: 267.806,99 € para a anualidade de 2018 (108.332 € de crédito inicial e 159,474,99 € de ampliación de crédito) e 840.000 € para a anualidade de 2019.

c) Persoas destinatarias: os concellos de Galicia de menos de 20.000 habitantes que conten con demandantes de vivenda inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia no seu concello e teñan cumprido coa obrigación de remisión ao Consello de Contas de Galicia das contas xerais do exercicio inmediatamente anterior ao ano da convocatoria, no que o seu prazo de presentación estivese vencido.

d) Finalidade: prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 20.000 habitantes para que poidan rehabilitar as antigas vivendas de mestres, as doutros oficios e as demais edificacións da súa titularidade, co obxecto de que se destinen, en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

CO-VM-0001/18

P1506000G

Concello de Ordes

33.017,35

CO-VM-0003/18

P1508500D

Concello de Tordoia

29.655,74

CO-VM-0004/18

P1507300J

Concello de Rianxo

139.295,04

CO-VM-0005/18

P1506900H

Concello de Ponteceso

51.961,34

L-VM-0001/18

P2705900E

Concello de Sober

40.000,00

L-VM-0002/18

P2705900E

Concello de Sober

40.000,00

L-VM-0003/18

P2705900E

Concello de Sober

80.000,00

L-VM-0004/18

P2701400J

Concello do Corgo

46.499,12

L-VM-0005/18

P2703000F

Concello de Mondoñedo

3.920,58

L-VM-0006/18

P2703000F

Concello de Mondoñedo

12.734,50

L-VM-0007/18

P2706400E

Concello do Vicedo

35.991,55

O-VM-0001/18

P3200700G

Concello de Bande

36.000,00

O-VM-0002/18

P3200700G

Concello de Bande

36.000,00

O-VM-0003/18

P3200700G

Concello de Bande

36.000,00

O-VM-0005/18

P3209200I

Concello de Vilardevós

72.607,86

O-VM-0006/18

P3209200I

Concello de Vilardevós

71.487,08

O-VM-0007/18

P3209200I

Concello de Vilardevós

72.317,42

O-VM-0009/18

P3207800H

Concello de Sandiás

33.588,00

O-VM-0010/18

P3202600G

Concello de Cenlle

66.107,39

P-VM-0001/18

P3603300I

Concello de Mos

33.058,28

P-VM-0002/18

P3603600B

Concello de Oia

74.485,90

P-VM-0003/18

P3601600D

Concello de Dozón

57.734,44

IV. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.760.0.

b) Crédito orzamentario: 300.000 €.

c) Persoas destinatarias: os concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes.

d) Finalidade: prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente as unidades de convivencia que residan, en condicións de propietarias, nunha edificación ou nunha vivenda que se encontre en mal estado de conservación e non dispoñan de recursos para acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade. Así mesmo, estas subvencións terán por obxecto permitir aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes rehabilitar edificacións ou vivendas do seu patrimonio municipal para destinalos a solucionar os problemas de residencia de unidades de convivencia que cumpran os requisitos fixados na orde.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

C-IR-0001/18

P1508400G

Concello de Toques

11.776,86

C-IR-0003/18

P1503300D

Concello de Dodro

11.998,17

C-IR-0004/18

P1505700C

Concello de Negreira

7.279,79

C-IR-0006/18

P1507200B

Concello de Porto do Son

11.656,50

L-IR-0001/18

P2703300J

Concello de Muras

15.000,00

O-IR-0001/18

P3204900I

Concello da Mezquita

14.984,59

O-IR-0003/18

P3201900B

Concello de Carballeda de Avia

12.780,00

P-IR-0001/18

P3605200I

Concello de Silleda

14.126,15

P-IR-0002/18

P3604800G

Concello do Rosal

12.954,55

P-IR-0003/18

P3600048G

Concello de Cerdedo-Cotobade

14.074,73

P-IR-0004/18

P3602500E

Concello da Lama

12.952,75

P-IR-0005/18

P3604300H

Concello de Pontecaldelas

15.000,00

P-IR-0006/18

P3601900H

Concello de Fornelos de Montes

12.949,45

P-IR-0007/18

P3600700C

Concello de Campo Lameiro

12.951,80

P-IR-0008/18

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

11.948,66

P-IR-0009/18

P3602500E

Concello da Lama

13.308,75

P-IR-0010/18

P3604300H

Concello de Pontecaldelas

14.233,89

P-IR-0011/18

P3601900H

Concello de Fornelos de Montes

12.393,69

P-IR-0012/18

P3601900H

Concello de Fornelos de Montes

12.375,11

P-IR-0013/18

P3600048G

Concello de Cerdedo-Cotobade

10.838,64

P-IR-0014/18

P3600700C

Concello de Campo Lameiro

14.459,91

P-IR-0015/18

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

12.632,63

V. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan para o ano 2018 as subvencións para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago do Programa de rexeneración e renovación urbanas da prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.5 e 08.80.451A.780.4.

b) Crédito orzamentario: 2.122.434,45 € para as subvencións contidas na prórroga do Plan estatal 2013-2016 e 750.000 € para as subvencións autonómicas.

c) Persoas destinatarias: as comunidades de persoas propietarias, as agrupacións de comunidades de persoas propietarias e as persoas físicas propietarias únicas de edificios ou de vivendas que estean en posesión da correspondente cualificación definitiva.

d) Finalidade: financiar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas situadas no ámbito da Área de Rehabilitación Integral dos Camiños de Santiago que conten coa correspondente resolución de cualificación definitiva.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe

(Fondos
finalistas
Estado)

Importe (Fondos Comunidade Autónoma)

201832CSS200001H

***0690**

García Torres, Segundo

4.233,17

1.209,47

201815CSS200001T

***2621**

Nieto Fernández, Vicente

2.614,96

747,13

201836CSS200001Y

***2264**

Barreiro Piñeiro, José Manuel

4.582,20

1.309,20

201815CSS200002R

***1171**

Rubianes Naya, Lucía

6.414,84

1.832,81

201836CSS200002F

***8243**

Ansedes López, Javier

2.641,43

754,69

201836CSS200003P

***6450**

Collazo Otero, Concepción

1.688,71

482,48

201827CSS200002B

***4298**

Cornide Braña, Ángel

2.574,25

735,50

201827CSS200003N

***5557**

Rodríguez Carbajales, Mª Jesús

10.150,35

2.900,10

201827CSS200004J

***9535**

Díaz Marful, José Ramón

5.318,16

1.519,47

201827CSS200001X

***4147**

Neira Pérez, José Ramón

11.000,00

3.500,00

201827CSS200005Z

***0441**

Aira Vecín, Eduardo

2.522,74

720,78

201827CSS200006S

***0186**

Fernández Eiras, Aniceto

1.598,03

456,58

201827CSS200007Q

***6625**

Dorado Rodríguez, José

1.236,73

353,35

201815CSS200003W

***1260**

Blanco Balado, Susana

882,00

252,00

201815CSS200005G

H70538061

Com. Prop. Fonte, 6

3.625,74

1.035,92

201827CSS200008V

***7807**

Montero Barrera, José Antonio

1.520,56

434,44

201827CSS200009H

***4135**

Fernández Díaz, Mercedes

11.000,00

4.000,00

201827CSS200010L

***4800**

Josefina Vázquez Iglesias

3.321,50

949,00

201815CSS200004A

***7542**

Sánchez Aller, Hermitas

770,00

220,00

201815CSS200006M

***5109**

Santasmarinas Devesa, Jesús José

3.005,59

858,74

201815CSS200007Y

***2305**

Bermúdez Otero, Rosa

6.534,50

1.867,00

201832CSS200002L

***4586**

Cid Cid, Adolfo

1.457,85

416,52

201832CSS200003C

***1715**

Parada Román, Luis

3.629,50

1.037,00

201827CSS200011C

***9117**

Díaz Lois, Gabriel

1.398,25

399,50

201827CSS200012K

***8273**

Maseda Fernández, Lucía

11.000,00

3.499,55

201836CSS200004D

***5504**

Magariños Santos, María

2.277,41

650,68

201827CSS200013E

***4330**

Oural García, Álvaro

3.070,55

877,30

201827CSS200014T

***9480**

González Cabanas, Josefa

7.639,80

2.182,80

201827CSS200015R

***4186**

Muíño Domínguez, Francisco Javier

7.420,00

2.120,00

201827CSS200016W

H27254770

Com. Prop. Viñas da Veiga

10.325,00

1.475,01

201827CSS200017A

H27259092

Com. Prop. Viñas da Veiga, bl. 4

7.739,44

1.903,65

201827CSS200018G

H27288448

Com. Prop. Viñas da Veiga

10.325,00

1.475,01

201827CSS200019M

***6517**

Eiras Soto, Mario Manuel

2.498,30

713,80

201827CSS200020Y

***5850**

Pérez Gómez, Isabel

3.791,24

1.083,21

201827CSS200021F

H27267350

Com. Prop. Viñas da Veiga, bl. 3 pta. 5

7.739,44

2.198,28

201827CSS200022P

***3312**

Martínez Leal, José

8.595,14

2.455,75

201827CSS200023D

***6154**

Díaz Bernárdez, Juan

11.000,00

4.000,00

201827CSS200024X

***0172**

Gómez Vázquez, María Pilar

1.057,70

302,20

201827CSS200025B

E27484922

Servicios Inmobiliarios Pillado, C.B.

6.078,60

1.736,74

201827CSS200026N

***1329**

López Díaz, Raquel

6.056,05

1.730,30

201827CSS200027J

***4316**

Álvarez Fernández, Saúl

5.252,06

1.500,59

201827CSS200028Z

***8823**

Ramos Expósito, María Julia

3.150,00

900,00

201827CSS200029S

***5866**

Pulpeiro Grueso, José Luis

4.508,00

1.288,00

201827CSS200030Q

H27200179

Com. Prop. Calzada da Ponte, 22

6.982,29

1.994,94

201827CSS200031V

***0984**

Cid Tesouro, José Carlos

1.278,90

365,40

201827CSS200032H

***6924**

Leiras Bouso, José Ramón

4.818,18

1.376,62

201827CSS200033L

***6190**

Parga López, Asunción

6.680,15

1.908,61

201827CSS200034C

***0539**

Gómez Castiñeira, María Gloria

1.855,52

530,15

201827CSS200035K

***4765**

Rodríguez Fernández, María del Carmen

11.000,00

3.502,20

201827CSS200036E

***9911**

Fernández Gómez, Victoria Eugenia

3.937,50

1.125,00

201827CSS200037T

***3576**

Cabaleiro López, Emilio José

2.294,33

655,52

201827CSS200038R

***6298**

García Díaz, María Dolores

434,75

124,21

201815CSS200008F

***3206**

Rodríguez Alvite, Simplicio

11.000,00

3.362,67

201832CSS200004K

***5339**

Durán Domínguez, María José

11.000,00

4.000,00

201832CSS200005E

***5033**

Varela Núñez, María Mercedes

11.000,00

3.574,32

201832CSS200006T

H32185480

Com. Prop. Avda. Zamora, 127

15.627,50

4.465,00

201832CSS200007R

***6484**

Álvarez Vázquez, Mercedes

939,75

268,50

201836CSS200005X

***8633**

Soto Rivas, Elena

3.810,39

1.088,68

VI. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas afectadas por execucións hipotecarias das vivendas arrendadas, no marco do Programa Aluga, no exercicio 2018 (DOG núm. 15, do 22 de xaneiro de 2018).

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.480.2.

b) Crédito orzamentario: 25.000 € para o ano 2018 e 25.000 € para o ano 2019.

c) Persoas destinatarias: persoas integrantes de unidades familiares ou de convivencia afectadas por execucións hipotecarias e que reúnan os requisitos e as condicións sinalados no artigo 43.2 do Decreto 84/2010, do 27 de maio.

d) Finalidade: o obxecto desta resolución é convocar para o ano 2018, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas para o financiamento parcial da renda dos contratos de arrendamento formalizados no marco do Programa Aluga, dirixidas ao colectivo de persoas afectadas por execucións hipotecarias.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

VI-ALC-0003/14-4

***3297**

Fraga Nogueira, Josefa

2.730,60

PO-ALC-0001/15-3

***2824**

Mosteiro Soto, Beatriz

4.507,80

VI-ALC-0001/14-4

***1619**

Rodríguez González, Margarita

3.217,32

VI-ALC-0002/14-4

***4495**

Romero Moreira, María del Carmen

5.287,92

VII. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se procede á convocatoria pública, para a anualidade 2018, das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.480.2.

b) Crédito orzamentario: 780.000 € para a anualidade 2018; 540.000 € para a anualidade 2019; 460.000 € para a anualidade 2020; 385.000 € para a anualidade 2021; 385.000 € para a anualidade de 2022 e 385.000 € para 2023.

c) Persoas destinatarias: persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, xa sexan propietarias ou teñan calquera outro título que acredite a posesión do inmoble. Non obstante, no caso de actuacións promovidas por comunidades de persoas propietarias só poderán ser beneficiarias as persoas que sexan membros da dita comunidade e en función da súa porcentaxe de participación nas obras.

d) Finalidade: conceder axudas económicas directas consistentes na subsidiación dos xuros dos préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito no ámbito dos convenios asinados co IGVS.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

PRV-00004/2018

***8857**

Da Rocha Pintos, Emilia

5.540,81

PRV-00005/2018

***6648**

Otero González, José Ramón

3.127,14

PRV-00008/2018

***5278**

Vázquez Gil, Ernesto

4.690,97

PRV-00009/2018

***1904**

Penedo López, Carlos

3.000,38

PRV-00010/2018

***1582**

Blanco Ramos, Ana Belén

11.675,24

PRV-00011/2018

***1900**

Aneiros Cabalar, Gonzalo

2.203,51

PRV-00012/2018

***0999**

Caamaño Esperante, Rogelio

7.834,39

PRV-00014/2018

***5431**

De la Fuente Rodríguez, Aurea

7.338,40

PRV-00015/2018

***0055**

Facorro Sesto, Carmen

11.675,24

PRV-00016/2018

***0283**

Sánchez Valleres, Mª Carmen

4.019,20

PRV-00017/2018

***3391**

Sobrido González, Juan Antonio

4.934,33

PRV-00018/2018

***8491**

González Rifon, Laura

1.029,21

PRV-00018/2018

***9949**

Muñiz Iglesias, Mª del Carmen

1.029,21

PRV-00019/2018

***9635**

Peixoto Torres, Pablo

7.834,39

PRV-00022/2018

***0061**

Armesto Garrido, José

7.834,39

PRV-00023/2018

***7136**

Santiago Allo, María

11.675,24

PRV-00025/2018

***7141**

Guitart Maiques, Abel

9.649,87

PRV-00027/2018

***2144**

Pérez Mariño, Ángel Manuel

7.778,94

PRV-00033/2018

***8455**

Bugallo Monteagudo, Jesús

10.967,22

VIII. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.8.

b) Crédito orzamentario: 1.944.064 (1.500.000 € de crédito inicial e 444.064 de ampliación de crédito) para a anualidade de 2018 e 1.195.586 € (1.000.000 € de crédito inicial e 195.586 de ampliación de crédito) para 2019.

c) Persoas destinatarias: as comunidades de persoas propietarias, as persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas, as persoas físicas propietarias dun dúplex nun edificio de tipoloxía residencial colectiva e as persoas físicas propietarias dunha vivenda unifamiliar.

d) Finalidade: subvencións dirixidas á instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex, así como en vivendas unifamiliares, que carezan deles.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

C-AS-002-18

H70536792

C.P. Rúa Oidor Gregorio Tovar, 8

12.256,49

C-AS-003-18

H15249618

C.P. Alfonso Rodríguez Castelao, 16

25.000,00

C-AS-005-18

H70427265

C.P. Rúa Comercio, 23

26.399,40

C-AS-007-18

H15261381

C.P. Rúa Fontaíña, 6-8

18.000,00

C-AS-009-18

H15208937

C.P. Rúa Castiñeiro, 16 (Los Tilos, Unidad 7A)

18.000,00

C-AS-010-18

H15580764

C.P. Rúa da Travesía de Noia - Edif. II

12.852,00

C-AS-012-18

H15711476

C.P. Edificio Mahía, 15

9.038,12

C-AS-016-18

H70501846

C.P. Avda. Flores, 20-22

18.000,00

C-AS-017-18

H15226533

C.P. Marqués de Amboage, 6

35.000,00

C-AS-019-18

H15166879

C.P. Margaritas portal 6, bloque 8, A Coruña

28.000,00

C-AS-020-18

E15159890

C.P. Agra del Orzán, 28

18.000,00

C-AS-023-18

H15279573

C.P. Travesía de Meicende, 80

25.000,00

C-AS-028-18

H70546825

C.P. Avda. de Galicia, 52

20.216,20

C-AS-033-18

H15435811

C.P. Quiroga Palacios, 28

18.000,00

C-AS-035-18

H15472764

C.P. Alfredo Brañas, 10

21.966,70

C-AS-036-18

H15306756

C.P. Rúa do Carballo, 16 B, portal 3

25.000,00

C-AS-039-18

H70507876

Manc. Prop. Gran Vía, 127-129

25.000,00

C-AS-040-18

H15482243

C.P. R/ Sánchez Taibo, 2, de Betanzos

21.837,52

C-AS-041-18

H15306756

C.P. Rúa do Carballo, 1

25.000,00

C-AS-042-18

H15306756

C.P. Rúa do Carballo, 1

25.000,00

C-AS-050-18

H70531405

C.P. Avda. Habana, 34

18.299,95

C-AS-054-18

H15711476

C.P. Edificio Mahía, 15

14.961,88

C-AS-057-18

H70549027

C.P. Edificio Avda. Compostela, 8

18.791,96

C-AS-061-18

H15362338

C.P. Edificio Seixeda, 1

18.000,00

C-AS-062-18

H15301518

C.P. Rosal, 2-4

25.000,00

C-AS-064-18

H70044706

C.P. Rincón, 2

25.000,00

C-AS-069-18

H15228919

C.P. Luis de Góngora, 2-4

18.000,00

C-AS-076-18

H15546716

C.P. Rúa Obispo Argaya, 5-7, Narón

25.000,00

C-AS-079-18

H70243431

C.P. Rúa Parque Municipal, 26

15.708,00

C-AS-092-18

H15154388

C.P. Pigara, 20

25.000,00

C-AS-103-18

H15641772

C.P. Ronda de Outeiro, 141

18.000,00

C-AS-116-18

H70149323

C.P. Alfonso VII, 2

28.000,00

C-AS-117-18

H15606635

C.P. Edificio Núm. 43, General Franco

25.000,00

C-AS-121-18

H70534151

C.P. Avda. Finisterre, 30

25.000,00

C-AS-122-18

H70547120

C. P. Avenida Habana, 107, As Pontes
de García Rodríguez

25.000,00

C-AS-124-18

H15288996

C.P. República Argentina, 21-23

18.000,00

C-AS-125-18

H15261662

C.P. Rúa Méndez Núñez, 29-31

18.000,00

C-AS-126-18

H70538137

C.P. Rúa del Sol 202

9.712,77

C-AS-128-18

H15399090

C.P. Rúa Autopista Santa Cristina-Perillo

18.000,00

C-AS-145-18

H15525561

C.P. Edif. Playa do Cruceiro

10.859,94

C-AS-149-18

H15539406

C.P. R/ Salvadas, 17 Santiago de Compostela

18.000,00

C-AS-151-18

H15236763

C.P. Edificio Soucar IV, Touro N

22.205,40

C-AS-153-18

H15316409

C.P. Edificio Aguiño

18.000,00

C-AS-154-18

H15536865

C.P. Pío XII, 16

18.000,00

C-AS-155-18

H15216484

C.P. Edificio Carretera de Castilla, N 453-455 Narón

9.421,92

C-AS-158-18

***4874**

Fernández Fernández, Mª Mercedes

14.812,66

C-AS-159-18

H15287758

C.P. Forcarey, 7

18.000,00

C-AS-161-18

H15392905

C.P. C7 José Antonio, 91, Ordes

24.762,11

C-AS-163-18

H15646524

C.P. Rúa do Freixo, 2-4

25.000,00

C-AS-164-18

H15716236

C.P. Da Casa Nº 5 da Rúa Zapateira de A Coruña

35.000,00

C-AS-165-18

H15286479

C.P. Andrés Gaos Jb A Coruña

18.000,00

C-AS-167-18

H15525561

C.P. Edif. Playa do Cruceiro

10.859,94

C-AS-172-18

H15722523

C.P. Edif. Nelson Mandela, 27

25.000,00

C-AS-180-18

***3590**

García Loureiro, Jaime

25.000,00

C-AS-191-18

H15302037

C.P. Avda. de Lugo, 255

10.424,40

C-AS-209-18

H15600307

C.P. Rúa Ángel, 7

25.000,00

C-AS-226-18

H15253370

C.P. Avda de Barcelona, 29

18.000,00

C-AS-250-18

H15351752

C.P. Edificio Outeiro,1

2.000,00

C-AS-257-18

H15325947

C P Alfonso VII, 13

28.000,00

L-AS-002-18

H27184191

C.P. R/ Real, 175

25.000,00

L-AS-003-18

H27259092

C.P. Viñas da Veiga, 31, Bloque 4

12.697,64

L-AS-006-18

H27494160

C.P. A Corredoira, 2

25.000,00

L-AS-007-18

H27112879

C,P. Cornubia, 8

18.000,00

L-AS-008-18

H27122316

C.P. Río Oribio,7

25.000,00

L-AS-010-18

H27203397

C,P. Rúa Anduriñas, 21

25.000,00

L-AS-011-18

H27165778

C.P. Rúa do Pociño, 2

11.091,00

L-AS-013-18

H27471176

C.P. San Marcos, 1

35.000,00

L-AS-015-18

H27333590

C.P. Rúa Leboreiro, 2

22.306,00

L-AS-016-18

H27174911

C.P. O Chanto, Fase 3

18.000,00

L-AS-019-18

H27392406

C.P. San Froilán, 23

26.993,00

L-AS-020-18

H27133784

C.P. Rúa Santo Grial, 108

13.221,80

L-AS-021-18

H27148600

C.P. Edificio Caja Ahorros, B-2

9.892,07

L-AS-022-18

H27110105

C.P. Edificio Pardiñas

25.000,00

L-AS-024-18

H27267350

C.P. Viñas da Veiga, B-3, Portal-5

12.174,98

L-AS-025-18

***9028**

González Arnau, José Luis

19.480,48

L-AS-031-18

H27209576

C.P. Rúa Alza 8-10

22.500,00

L-AS-032-18

H27209576

C.P. Rúa Alza 8-10

22.500,34

L-AS-033-18

H27103480

C.P. Doctor Gasalla 7-13 / Poeta Cabanillas, 10-16

25.000,00

L-AS-037-18

H27246750

C.P. Edificio Xove Camiño Real, 36

25.000,00

L-AS-038-18

H27116748

C.P. Ronda da Muralla, 171

23.994,24

L-AS-040-18

H27204684

C.P. Av. Xistral, 20

18.000,00

L-AS-041-18

H27491810

C.P. Rúa Reboredo, 37

25.000,00

L-AS-042-18

H27135599

C.P. Edificio Quintela As Lagoas, 2

25.000,00

L-AS-043-18

H27223833

C.P. Nicomedes Pastor Díaz, 35

25.000,00

L-AS-047-18

H27483460

C.P. Av. Monforte, 128

18.427,42

L-AS-049-18

H27103142

C.P. Rúa Coruña, 32

25.000,00

L-AS-051-18

H27194760

C.P. R/ Portomarín, 3

25.000,00

L-AS-054-18

H27500032

C.P. Calvo Sotelo, 6

20.555,08

L-AS-057-18

H27394055

C.P. Calvo Sotelo, 66

25.000,00

L-AS-058-18

H27500743

C.P. Av. Coruña, 176

25.000,00

L-AS-059-18

H27136209

C.P. Edificio El Puente

18.000,00

O-AS-001-18

H32206112

Comunidad de Vecinos, R/ Lugo, 4

25.000,00

O-AS-006-18

H32152118

C.P. Rúa Ramón y Cajal, 23

25.000,00

O-AS-012-18

H32485427

Subcomunidad de Propietarios do portal N 35, Rúa San Bernabé, 33-35

22.273,26

O-AS-014-18

H32210304

C.P. Da Rúa Vázquez Nùñez, número 5

24.543,97

O-AS-017-18

H32107732

C.P. Alfonso X El Sabio, 1

18.000,00

O-AS-021-18

H32444713

C.P. Santa Marta 6, Viana do Bolo

25.000,00

O-AS-023-18

H32282881

C.P. A Godalla Portal-1

15.475,72

O-AS-024-18

H32482630

C.P. Coto Novelle 3-Nuevo

21.420,00

O-AS-028-18

H32257669

C.P. Rúa Cruceiro Quebrado, 5

14.775,91

O-AS-031-18

H32146748

C.P. Rúa San Roque 68

18.000,00

O-AS-033-18

H32489650

C.P. Rúa Martínez Avellanosa, número 31

25.000,00

O-AS-037-18

H32121527

C.P. Rúa Mercado, 19

25.000,00

O-AS-040-18

H32309700

C.P. Rúa Cruceiro, 10

25.000,00

O-AS-049-18

H32196461

C.P. Avda. de Santiago, 98

25.509,08

O-AS-050-18

H32206468

C.P. Do Edificio da Avenida da Universidade

19.585,09

O-AS-059-18

H32317802

C.P. . Pena Corneira, 12

25.000,00

P-AS-005-18

H27850379

C.P. Purificación Saavedra, 6

25.000,00

P-AS-011-18

***2250**

Miranda González, Begoña

14.874,83

P-AS-013-18

H36808228

C.P. San Roque, 99

18.000,00

P-AS-014-18

H36196301

C.P. Edificio Fontoira

25.000,00

P-AS-016-18

H36153153

C.P. Edificio Pardo Bazán-6 Pontevedra

19.834,92

P-AS-019-18

H36807352

C.P. Val Miñor 11 Edificio San Benito

18.000,00

P-AS-022-18

H94158177

C.P. Padre Avelino, 43

18.188,79

P-AS-023-18

H36137107

C.P. Viviendas Caja de Ahorros de Vigo El Campo, 16-18 Villanueva

25.000,00

P-AS-024-18

H36137107

C.P. Viviendas Caja de Ahorros de Vigo El Campo, 16-18 Villanueva

25.000,00

P-AS-030-18

H36714160

C.P. De Coutadas, 211

25.000,00

P-AS-032-18

H36144673

C.P. Arzobispo Gelmírez, 11

25.000,00

P-AS-037-18

H36133510

C.P. Edificio Villavieja

28.000,00

P-AS-038-18

H36211985

C.P. Da Plazuela de San Xoán, número 4, Cangas

18.000,00

P-AS-041-18

H36141620

C.P. Edificio Santiña, 41-Pontevedra

28.000,00

P-AS-049-18

H36134922

C.P. Arzobispo Andrade, 4-Vilagarcía

18.000,00

P-AS-067-18

H36161545

C.P. Edificio San Vicente
número 10-Ponte Caldelas

18.000,00

P-AS-070-18

H36285674

C.P. Edificio Torremolinos

18.000,00

P-AS-086-18

H36147577

C.P. Edificio La Marina, Sanxenxo

18.000,00

IX. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.780.7 (axudas para persoas físicas) e 08.80.451A.770.1 (axudas para persoas xurídicas privadas).

b) Crédito orzamentario: 100.000 €, no caso de axudas para persoas físicas e 30.000 €, para o suposto de persoas xurídicas privadas.

c) Persoas destinatarias: as persoas físicas, así como as persoas xurídicas privadas, que sexan propietarias ou usufrutuarias das vivendas e, pola súa vez, promotoras das actuacións subvencionables.

d) Finalidade: subvencionar obras de conservación e mantemento, de rehabilitación precisas para garantir a habitabilidade da vivenda, así como o correcto funcionamento das súas instalacións ou a súa adaptación á normativa vixente e axustes na distribución interior da vivenda que non impliquen unha alteración substancial da súa configuración para a súa incorporación ao Programa de vivendas baleiras, no ámbito do Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

P-PVB-001-18

***3663**

Troitiño Camba, Manuel María

4.000,00

P-PVB-002-18

***6141**

Arias Avila, Sandra Patricia

2.986,00

X. Norma reguladora da convocatoria: Orde do 5 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional e de reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico, derivados da explosión de material pirotécnico producida en Tui, o 23 de maio de 2018, con carácter plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.480.7 (axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional, derivados da sinatura dun contrato de alugamento nunha vivenda polas persoas cuxas vivendas resultaron danadas) e 08.80.451A.780.3 (axudas destinadas a reparar os danos ocasionados nas vivendas e no seu enxoval doméstico)

b) Crédito orzamentario:

– No caso de axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional, derivados da sinatura dun contrato de alugamento nunha vivenda polas persoas cuxas vivendas resultaron danadas: 150.000 € para o ano 2018, 200.000 € para o ano 2019 e 85.000 € para o ano 2020.

– No caso de axudas destinadas a reparar os danos ocasionados nas vivendas e no seu enxoval doméstico: 5.070.000 € para o ano 2018, 1.500.000 € para o ano 2019 e 500.000 € para o ano 2020.

c) Persoas destinatarias: persoas físicas que tivesen a súa residencia permanente e habitual nunha vivenda danada como consecuencia da citada explosión e que fosen titulares ou estaban en condicións de asinar, en condición de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda, así como persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias que sufrisen danos que afecten tanto á súa vivenda como ao enxoval doméstico.

d) Finalidade: sufragar os gastos de aloxamento provisional derivados da sinatura dun contrato de alugamento nunha vivenda polas persoas cuxas vivendas resultaron danadas pola explosión de material pirotécnico, así como a súa renovación e reparar os danos ocasionados nas vivendas e no seu enxoval doméstico.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

1. Axudas destinadas a sufragar os gastos de aloxamento provisional, derivados da sinatura dun contrato de alugamento nunha vivenda polas persoas cuxas vivendas resultaron danadas.

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

SC-AT-001/2018

***3882**

Alén Romero, Álvaro

3.900,00

SC-AT-002/2018

****5193*

Cuenu Márquez, Máxima

5.850,00

SC-AT-003/2018

***4371**

Bugallo Fernández, Jaime

5.850,00

SC-AT-004/2018

***3539**

Herrera de la Ossa, Aracelis del Carmen

3.900,00

SC-AT-005/2018

***2302**

Fernández Pichel, Carina

6.000,00

SC-AT-006/2018

***5892**

González Abollo, José

5.850,00

SC-AT-007/2018

***7046**

Alén González, Sonia

5.850,00

SC-AT-008/2018

***3900**

Alen Romero, María del Carmen

4.550,00

SC-AT-009/2018

***1201**

López Rojas, Nefi

5.200,00

SC-AT-010/2018

***3460**

Rodríguez Núñez, Mónica

4.800,00

SC-AT-011/2018

***6772**

Estévez Alonso, Marcos Antonio

5.650,00

SC-AT-012/2018

***4380**

Estévez Estévez, Manuel

3.150,00

SC-AT-013/2018

***9735**

García García, Juan

3.150,00

SC-AT-014/2018

***7572**

González Alén, José Luis

5.200,00

SC-AT-015/2018

***4382**

Aboyo Alén, Ramón

6.000,00

SC-AT-016/2018

***9393**

Reyes Marmolejo, Álvaro

3.185,00

SC-AT-017/2018

***6096**

Álvarez Abollo, Presentación

3.300,00

SC-AT-018/2018

***5020**

Pérez Muñiz, María del Carmen

4.550,00

SC-AT-019/2018

***8155**

Rodríguez Gutiérrez, Óscar

3.900,00

SC-AT-020/2018

***4484**

Fernández Besada, Amalia

6.000,00

SC-AT-021/2018

***9667**

Fernández Ferreira, Antonio

6.000,00

SC-AT-023/2018

***9636**

Pereira Barbosa, Manuel

5.850,00

SC-AT-025/2018

***1427**

Casas López, Mónica

6.000,00

2. Axudas destinadas a reparar os danos ocasionados nas vivendas e no seu enxoval doméstico.

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

P-DT-0001/18

***5134**

Pereira Martínez, Luis José

4.453,91

P-DT-0002/18

***0788**

Gregores Durán, Lino Mauricio

4.758,93

P-DT-0003/18

***2467**

Pérez Pérez, Rafael

738,49

P-DT-0004/18

***0135**

Hernández Jimenez, José Luis

10.726,72

P-DT-0005/18

***1201**

López Rojas, Nefi

720,02

P-DT-0006/18

***5513**

López Moreira, Juan Carlos

4.179,64

P-DT-0007/18

***7485**

Souto Álvarez, Estefanía

9.149,53

P-DT-0008/18

***6417**

Martínez Vila, Guillermo

23.552,73

P-DT-0009/18

***9428**

Martínez Urgal, Juan Benito

6.699,37

P-DT-0010/18

***6215**

Álvarez Besada, Carlos

4.180,55

P-DT-0011/18

***3882**

Alén Romero, Álvaro

125.525,00

P-DT-0012/18

***9279**

Fernández Fernández, Dolores

6.609,24

P-DT-0013/18

***9279**

Fernández Fernández, Dolores

7.483,33

P-DT-0014/18

***7386**

Fernández Fernández, Alfonso

6.053,70

P-DT-0015/18

***9279**

Fernández Fernández, Dolores

6.102,66

P-DT-0016/18

***2564**

Calvo López, José María

1.688,80

P-DT-0017/18

***8514**

González González, Antonia

433,93

P-DT-0018/18

***3578**

González Pena, Dolores

49.118,80

P-DT-0019/18

***2828**

Alén Rodríguez, Aurora

2.093,06

P-DT-0020/18

***3236**

Castiñeira Fernández, Preciosa

12.595,67

P-DT-0021/18

***2715**

Pérez Besada, Manuel

34.803,33

P-DT-0022/18

***4875**

Rodríguez Rodríguez, Enrique

22.702,89

P-DT-0023/18

***4668**

Collazo Alonso, Ramón

447,70

P-DT-0024/18

***4685**

Muñiz Estévez, María Dolores

215,38

P-DT-0025/18

***3143**

González Muñiz, Alfonso

4.133,25

P-DT-0026/18

***2302**

Fernández Pichel, Carina

101.369,23

P-DT-0027/18

***3460**

Rodríguez Núñez, Mónica

485,25

P-DT-0028/18

***6652**

Martínez Cardoso, José Manuel

11.279,62

P-DT-0029/18

***3924**

González Diz, Aurea

4.343,35

P-DT-0030/18

***3588**

Gómez Ramírez, Manuel

14.645,85

P-DT-0031/18

***9735**

García García, Juan

73.361,47

P-DT-0032/18

***3975**

Pereira Romero, Josefa

48.473,33

P-DT-0033/18

***6823**

Rodríguez Pereira, Miguel

46.178,04

P-DT-0034/18

***4926**

Pérez Fernández, Fernando

3.657,50

P-DT-0036/18

***4997**

Muñiz Pazo, Consuelo

132,01

P-DT-0037/18

***4382**

Aboyo Alén, Ramón

49.319,44

P-DT-0038/18

***6122**

Cruces García, Francisco Javier

21.460,30

P-DT-0039/18

***5322**

Rocha Soutelo, Rosa

22.317,24

P-DT-0040/18

***6481**

Fernández Fernández, Laudelina

1.290,79

P-DT-0041/18

***4292**

Gándara Alonso, José Luis

30.245,19

P-DT-0042/18

***3661**

El Bouabi Bouadel, Bilal

16.373,00

P-DT-0043/18

***9303**

González Paramos, Estrella

14.383,84

P-DT-0044/18

***4371**

Bugallo Fernández, Jaime

124.686,94

P-DT-0045/18

***3724**

Fernández Fernández, Jesús

10.695,69

P-DT-0046/18

***2472**

Vila Fernández, María del Carmen

4.981,45

P-DT-0047/18

***5020**

Pérez Muñiz, María del Carmen

125.525,00

P-DT-0048/18

***5607**

Claro Rodríguez, Rudesinda

5.901,00

P-DT-0049/18

***2700**

Torres Diz, Carlos Javier

15.773,21

P-DT-0050/18

***7102**

Pérez Fernández, María del Pilar

17.562,18

P-DT-0051/18

***5773**

Alonso Rodríguez, María Belén

10.802,63

P-DT-0052/18

***0915**

Martínez Gómez, Alejandro

14.880,58

P-DT-0053/18

***5918**

Lago Pérez, Valentina

10.596,17

P-DT-0054/18

***7815**

Gándara Rodríguez, Jorge

3.409,40

P-DT-0055/18

***2898**

Fernández Muñiz, Alicia

2.639,01

P-DT-0056/18

***4444**

Lage Martínez, Emilio

25.242,63

P-DT-0058/18

***4765**

Alonso Pena, Dolores

28.265,14

P-DT-0059/18

***2886**

Gándara Romero, Alejandro

12.711,05

P-DT-0060/18

***4610**

González Besada, María Alba
Rosa Margarita

712,73

P-DT-0061/18

***4926**

Pérez Fernández, Fernando

7.011,95

P-DT-0062/18

***7275**

Zillmann Alén, Jorge

3.111,49

P-DT-0063/18

***5202**

Ramírez Besada, María del Carmen

35.651,52

P-DT-0064/18

***8111**

Dopazo Pena, Antonio

16.373,00

P-DT-0065/18

***9732**

Fernández Muñiz, Elsa

800,80

P-DT-0066/18

***3803**

Fernández Costas, María Lidia

50.989,60

P-DT-0067/18

***3207**

González Castiñeira, Isolina

7.605,15

P-DT-0068/18

***9244**

Riesco Vázquez, Veremundo

43.660,80

P-DT-0069/18

***4890**

Domínguez Fernández, María Dolores

19.663,49

P-DT-0070/18

***8155**

Rodríguez Gutiérrez, Óscar

26.678,26

P-DT-0071/18

***2119**

Diz Rodríguez, Rosa

2.057,00

P-DT-0073/18

***5086**

Lamas González, Manuel

7.313,84

P-DT-0075/18

***6077**

López Caparrós, Antonia

13.071,02

P-DT-0076/18

***4441**

Alonso Alonso, José Emilio

5.103,68

P-DT-0077/18

***2738**

Pereira Vila, Alfonso

3.494,44

P-DT-0078/18

***6743**

Ocampo González, José Antonio

6.908,03

P-DT-0079/18

***4840**

González Abollo, Salvador

2.208,66

P-DT-0080/18

***9667**

Fernández Ferreira, Antonio

51.784,90

P-DT-0081/18

***5892**

González Abollo, José

125.525,00

P-DT-0082/18

***7351**

Martínez Sigüenza, Julio

2.577,30

P-DT-0083/18

***5523**

Fernández Estévez, María del Pilar

1.766,60

P-DT-0084/18

***4380**

Estévez Estévez, Manuel

60.266,60

P-DT-0085/18

***6772**

Estévez Alonso, Marcos Antonio

13.552,94

P-DT-0086/18

***3773**

Alén Romero, José

125.525,00

P-DT-0087/18

***5954**

Canosa Cabaleiro, Mª Carmen

96.404,41

P-DT-0088/18

***6640**

Alonso Besada, Heliodoro

1.763,15

P-DT-0089/18

***1620**

Cabaleiro Fernández, Pilar

10.264,68

P-DT-0090/18

***4458**

Fernández Muñiz, Oswaldo

17.069,08

P-DT-0091/18

***8966**

González González, Isidro

43.660,80

P-DT-0093/18

***3581**

Romero Caballero, Miguel Benito

49.118,80

P-DT-0094/18

***2735**

Fernández González, María del Pilar

9.296,94

P-DT-0095/18

***4980**

Alén Alonso, José Manuel

65.494,90

P-DT-0096/18

***4484**

Fernández Besada, Amalia

78.943,38

P-DT-0097/18

***9737**

Fernández Fernández, María Elena

22.023,99

P-DT-0100/18

***3489**

Pérez Rego, Rafael

49.118,80

P-DT-0101/18

***4524**

Ledo Gómez, María de los Ángeles

39.971,04

P-DT-0102/18

***5599**

Fernández Fernández, Manuel

51.888,85

P-DT-0103/18

***3900**

Alén Romero, María del Carmen

49.118,80

P-DT-0104/18

***3900**

Alén Romero, María del Carmen

125.525,00

P-DT-0106/18

***5704**

González Núñez, Rosa María

43.660,80

P-DT-0107/18

***7046**

Alén González, Sonia

16.373,00

P-DT-0108/18

***6621**

Gonda Gómez, Manuel

26.834,84

P-DT-0109/18

***4808**

Pinto González, Juan Carlos

16.481,09

P-DT-0110/18

***3854**

Estévez Castiñeira, Elvira

28.348,60

P-DT-0111/18

***6020**

Alonso Álvarez, Fernando

35.386,34

P-DT-0112/18

***9498**

Alves Alén, María Cristina

34.314,64

P-DT-0113/18

***3034**

Gómez Estévez, Alfonso

1.597,68

P-DT-0114/18

***3034**

Gómez Estévez, Alfonso

663,93

P-DT-0115/18

***4890**

Domínguez Fernández, María Dolores

1.518,55

P-DT-0116/18

***0936**

Castiñeira Alén, Dolores

10.516,00

P-DT-0119/18

***3729**

Martínez Puentes, Asunción

629,20

P-DT-0120/18

***3545**

Alén González, Alejandro

77.543,80

P-DT-0121/18

***6096**

Álvarez Abollo, Presentación

42.566,20

P-DT-0122/18

***4951**

Pena González, José Ángel

1.200,32

P-DT-0123/18

***9247**

Álvarez Muñoz, Manuel

49.118,80

P-DT-0124/18

***9636**

Pereira Barbosa, Manuel

1.460,40

P-DT-0125/18

***6714**

Alén González, Remedios

125.525,00

P-DT-0126/18

***5809**

González Suarez, María Luisa

5.324,00

P-DT-0127/18

***3026**

Estévez Pérez, Zulima

7.562,50

P-DT-0128/18

***3026**

Estévez Pérez, Zulima

8.325,90

P-DT-0129/18

***4018**

Muñiz Paramos, José

3.047,00

P-DT-0130/18

***1460**

López Rivas, Prudencio

5.445,00

P-DT-0131/18

***1460**

López Rivas, Prudencio

4.598,00

P-DT-0132/18

***1460**

López Rivas, Prudencio

4.537,50

XI. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se convocan para o ano 2018, con carácter plurianual.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451A.770.2 e 08.80.451A.780.6.

b) Crédito orzamentario:

Liñas de axudas

Aplicación

Importe 2018

Importe 2019

Importe 2020

Total

Liña A, de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentación en vivendas

08.80.451A.770.2

Proxecto 2018 0005

100.000

100.000

100.000

300.000

08.80.451A.780.6

Proxecto 2018 0005

1.520.000

1.520.000

1.520.000

6.060.000

08.80.451A.780.6

Proxecto 2018 0001

500.000

500.000

500.000

Liña B, de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas

08.80.451A.770.2

Proxecto 2018 0006

100.000

100.000

100.000

300.000

08.80.451A.780.6

Proxecto 2018 0006

1.400.000

1.400.000

1.400.000

5.700.000

08.80.451A.780.6

Proxecto 2018 0002

500.000

500.000

500.000

Total

4.120.000

4.120.000

4.120.000

12.360.000

c) Persoas destinatarias: as persoas físicas, así como as persoas xurídicas de natureza privada, xa sexan propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva e das vivendas localizadas nestes edificios; as comunidades de persoas propietarias, así como as agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal; as agrupacións de persoas propietarias; as sociedades cooperativas compostas por agrupacións de persoas propietarias de vivendas ou edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo de división horizontal, así como por persoas propietarias que conforman comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas conforme o disposto no artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo; as empresas construtoras, arrendatarias ou concesionarias de edificios, así como as cooperativas, que acrediten a dita condición mediante contrato coa propiedade que lles outorgue a facultade expresa para acometer as obras de rehabilitación obxecto das dúas liñas de axudas previstas nesta resolución; as persoas físicas arrendatarias dunha vivenda que asuman, en virtude dun acordo coa persoa arrendadora, o custo das actuacións de rehabilitación que correspondan, a cambio do pagamento da renda. No caso das axudas da liña A), para obras de mellora da eficiencia enerxética e a sustentabilidade, tamén poderán ser beneficiarias as empresas de servizos enerxéticos.

d) Finalidade: financiar obras de mellora da eficiencia enerxética e da sustentabilidade, con especial atención á envolvente edificatoria, así como obras de conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade que se realicen en vivendas unifamiliares, en edificios de vivendas de tipoloxía residencial colectiva e nas vivendas situadas nestes edificios, sempre que estivesen finalizados antes do 1 de xaneiro de 1996.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

201815RHED00005T

H70143961

Com. Prop. Virtudes, 26

29.636,29

201815RHED00009G

H15736192

Com. Prop. Florida, 16

24.000,00

201815RHED00010M

***2818**

Paz López, Xesús

3.000,00

201815RHED00012F

H15276074

Com. Prop. Plaza, 14

18.022,35

201815RHED00013P

H15254352

Com. Prop. Constitución, 6

48.277,26

201815RHED00020S

H15295512

Com. Prop. General Pardiñas, 28

71.582,28

201815RHED00025C

H15616170

Com. Prop. Forcarey, 41

25.358,02

201815RHED00029R

H15965445

Com. Prop. Villa de Órdenes, 12

27.781,51

201815RHED00031A

H15355415

Com. Prop. Fernando III El Santo, 16

14.056,48

201815RHED00044Q

H70048343

Com. Prop. Pintor Bello Piñeiro, 54

34.676,50

201815RHED00049K

H15949068

Com. Prop. Edificio Goya

17.140,33

201815RHED00052R

***9237**

Pereira Sánchez, Marina

3.000,00

201815RHED00054A

***5861**

Villaverde Mata, Delfina

3.000,00

201815RHED00056M

H15232580

Com. Prop. Edificio Rosaleda, 12

17.923,63

201815RHED00057Y

H70149323

Com. Prop. Alfonso VII, 2

34.995,47

201815RHED00062B

***4914**

Pérez López, Carmen

10.556,25

201815RHED00063N

***9514**

Novo Pouso, Virginia

12.000,00

201815RHED00066S

***1797**

Viñas Cortés, José

11.227,50

201815RHED00082P

H15239023

Com. Prop. Bos Aires Nº 38 Arteixo

35.112,69

201815RHED00083D

H15266877

Com. Prop. A Granxa A

144.781,06

201815RHED00086N

H70398771

Com. Prop. Rúa Ferradores Nº 21

2.003,78

201815RHED00087J

H15086218

Com. Prop. Casablanca II Fase

39.198,14

201815RHED00090Q

H15355274

Com. Prop. Buenos Aires nº 6

17.407,78

201815RHED00092H

H15708357

Com. Prop. Edificio Juan Antonio

20.297,52

201815RHED00094C

***1087**

Prego García, Balbina

17.000,00

201815RHED00096E

H15273808

Com. Vecinos Claudio San Martín, nº 5

54.306,19

201815RHED00098R

H15304231

Com. Prop. Villa Órdenes, 2

61.541,33

201815RHED00103Y

***1808**

García García, María José

12.000,00

201815RHED00104F

***8697**

De la Fuente Freire, Marcos

4.740,53

201815RHED00105P

H70082169

Com. Prop. Ángela B. Soto 13

10.746,04

201815RHED00120T

H70135801

Com. Prop. Campo de la Estrada, 5-7-9-11-13

27.699,98

201815RHED00121R

H15299431

Com. Prop. Edificio Alameda Portal 1

8.828,62

201815RHED00123A

H15307812

Com. Prop. Travesía Coutelana, 4

28.023,24

201815RHED00128P

H15299423

Com. Prop. Edificio Loreto

13.721,73

201815RHED00134Z

***9892**

Torea Noia, Antonia

15.045,00

201815RHED00143T

H15678634

Com. Prop. Avenida Concordia, 18

74.152,86

201815RHED00149Y

H15318488

Com. Prop. C/ José M. Hernández, 5

19.769,58

201815RHED00153X

***7534**

Ordóñez Ousinde, Olalla

7.751,91

201815RHED00158S

***5040**

Enjamio Ansede, Antonio

18.000,00

201815RHED00159Q

***6042**

Fernández Lafuente, María Luisa

3.000,00

201815RHED00166T

***4198**

Rega Nion, María Isabel

857,92

201815RHED00170G

H15272180

Com. Prop. Praza de Pontevedra,11

7.438,45

201815RHED00174P

H70552427

Com. Prop. Rafael Alberti 11

45.779,28

201815RHED00178N

H15261662

Com. Prop. calle Méndez Núñez, 29-31

14.275,74

201815RHED00180Z

H15284474

Com. Prop. Venezuela, 15-17

21.495,71

201815RHED00181S

H70554845

Com. Prop. Rafael Alberti, 13

48.068,26

201815RHED00183V

H70554332

Com. Prop. Rafael Alberti, 5

28.484,92

201815RHED00184H

H15860893

Com. Prop. A Piroja, 25-27

32.247,29

201815RHED00192A

H15215809

Com. Prop. Ronda Outeiro, 259

62.222,18

201815RHED00196F

H15298433

Com. Prop. Edificio San Lázaro

45.627,29

201815RHED00205Q

H15299985

Com. Prop. Falperra, 38

29.185,74

201815RHED00211E

H15209075

Com. Prop. Vila de Arousa, 53

3.774,96

201815RHED00222X

H15269434

Com. Prop. Monasterio de Bergondo, 12

29.814,13

201815RHED00228Q

H15605843

Com. Prop. Luis de Camoens Nº 6 A Coruña

30.970,25

201815RHED00247N

H15290034

Com. Prop. Veramar, 11-13-15

68.275,08

201815RHED00248J

***8756**

Neiro Gándara, María Dolores

1.293,00

201815RHED00250S

H15697386

Com. Prop. Agra de Bragua, 50

19.227,13

201815RHED00252V

H15316409

Com. Prop. Edificio Aguiño

8.036,70

201815RHED00254L

H15295231

Com. Prop. Avda. Finisterre, 220

19.666,66

201815RHED00257E

H70293147

Com. Prop. Edif. Calle Rafael Alberti, 29-31-33

168.221,48

201815RHED00258T

H15170806

Com. Prop. Paseo Marítimo, 2, A Coruña

8.227,50

201815RHED00259R

H15212079

Com. Prop. Edificio Touliña Pg. Adormideras

166.376,55

201815RHED00263M

H15410855

Com. Prop. Rianxo, 21

24.732,52

201815RHED00264Y

H15484322

Com. Prop. Ramón de la Sagra, 7

6.463,08

201815RHED00276H

***0066**

Ouro Liñares, Raquel

3.000,00

201815RHED00280E

H15214802

Com. Prop. Quiroga Palacios, 8

11.190,41

201815RHED00285G

H15162688

Com. Prop. Ronda Outeiro, 257

42.172,43

201815RHED00290D

H15228919

Com. Prop. Luis de Góngora, 2-4

16.214,93

201815RHED00295Z

H15321714

Com. Prop. Rúa Hábitat, 11

11.832,11

201815RHED00299H

H15300007

Com. Prop. Alfonso VII, Nº 6

27.366,92

201815RHED00311F

H70001474

Com. Prop. de la calle del Deporte, 2-12

11.908,29

201815RHED00312P

H15388283

Com. Prop. Avda Vilaboa, 133

28.862,24

201815RHED00320Q

H15271133

Com. Prop. Agra del Orzán, 10

29.508,81

201815RHED00321V

H15362940

Com. Prop. Plaza Humor Nº 2

41.124,56

201815RHED00328R

H15311509

Com. Prop. Fanny Garrido, 9

22.223,61

201815RHED00329W

***0203**

López Rodríguez, Óscar

12.000,00

201815RHED00335P

H15467624

Com. Prop. Edificio Reyjosa

19.693,76

201815RHED00337X

***8722**

Sánchez Ríos, Antonio

3.000,00

201815RHED00338B

***3879**

Varela Campos, Antonio

2.248,00

201815RHED00340J

H70521059

Com. Prop. Portal 34 Avda. del Mar B12 de Fene

43.584,40

201815RHED00342S

H15660731

Com. Prop. Edificio Marín

73.805,19

201815RHED00345H

***6536**

Feijoo Rodríguez, Alberto

8.000,00

201815RHED00360X

***1339**

López Veloso, Enrique José

9.162,14

201815RHED00362N

H70110523

Com. Prop. Avda Lugo, 103

2.110,07

201815RHED00366Q

H15258379

Com. Prop. San Roque, 11-13, A Coruña

25.521,69

201815RHED00378M

H15303753

Com. Prop. Benito Blanco Rajoy, 11, Fdez. Latorre, 57 Ramón y Cajal, 40

14.913,02

201815RHED00379Y

E15084585

Com. Prop. Novoa Santos 1 3 M Piñeiro Pose, 2 Av. Ejército, 8

59.021,68

201815RHED00382D

H15453830

Com. Prop. Entrepeñas, 22-24, A Coruña

10.812,90

201815RHED00383X

H15302789

Com. Prop. Edificio Javier Fonte, 2

74.316,45

201815RHED00388S

H15303753

Com. Prop. Benito Blanco Rajoy, 11; Fdez. Latorre, 57; Ramón y Cajal, 40

28.797,71

201815RHED00389Q

H15279649

Com. Prop. Viñas de Babilonia, 36

9.582,46

201815RHED00393C

H15233315

Com. Prop. Edificio Vista Alegre, 4

7.103,14

201815RHED00395E

H15279573

Com. Prop. Travesía Meicende, 80, Arteixo

40.417,36

201815RHED00399A

H15282296

Com. Prop. Río Jubia, 67-69

6.742,70

201815RHED00417K

***5488**

Paredes Ures, Javier

10.171,05

201815RHED00421W

***1017**

Otero García-Rosales, María Jesús

13.000,00

201815RHED00423G

***7856**

Vilanova Tubío, Catalina

29.784,59

201815RHED00438L

***4555**

Álvarez Fernández, Paula

11.000,00

201815RHED00449F

***6963**

Silva Piñeiro, Luis Benito

3.000,00

201827RHED00005X

***9548**

Canoura Iglesias, José Ángel

3.000,00

201827RHED00006B

H27321132

Com. Prop. Rúa José Antonio, 44

13.134,71

201827RHED00008J

***1225**

García Lago, Francisco Javier

8.636,07

201827RHED00010S

***5363**

Rojo Pardo, José

3.000,00

201827RHED00011Q

***9552**

Blanco Rigueira, José

10.028,93

201827RHED00012V

H27494160

Com. Prop. A Corredoira

17.000,00

201827RHED00014L

H27109297

Com. Prop. Edificio Rúa Nova

4.392,95

201827RHED00018T

H27118090

Com. Prop. Ramón González, 32

1.113,74

201827RHED00019R

H27487610

Com. Prop. Calle San Pedro

5.669,63

201827RHED00027D

***1906**

Losada Rodríguez, Emilia

3.000,00

201827RHED00032Z

***3774**

Rego Barbosa, Noelia

3.000,00

201827RHED00033S

***7331**

Sanjuanbenito González, Alberto

8.021,28

201827RHED00034Q

H27132935

Com. Prop. Xermán Alonso

8.006,60

201827RHED00035V

***0923**

Cobas Pena, Manuel

8.000,00

201827RHED00039K

H27124999

Com. Prop. Miguel de Cervantes

5.544,55

201827RHED00040E

H27126812

Com. Prop. Rei Don García, 21

1.982,08

201827RHED00042R

***1797**

Rodríguez Docando, Ramiro

1.996,63

201827RHED00043W

H27472356

Subcom. Prop. Poeta Díaz Castro, 8

735,48

201827RHED00044A

H27103480

Com. Prop. Dr Gasalla 7-13/Poeta Cabanillas, 10-16

59.842,55

201827RHED00045G

***3391**

Sobrido González, Juan Antonio

8.000,00

201827RHED00050D

H27110105

Com. Prop. Edificio Pardiñas Portal 1

21.879,65

201827RHED00053N

***1823**

Pampín Pena, María Luisa

11.745,00

201827RHED00054J

***1806**

Ait Boihia Achtouken, Lahcen

3.000,00

201827RHED00055Z

***2186**

Lamas Novo, Luis Alberto

6.607,93

201827RHED00057Q

H27338235

Com. Prop. Ciudad de Vivero, 22

44.210,81

201827RHED00058V

H27012012

Com. Prop. Tuñas Bouzón Nº 2

25.832,34

201827RHED00059H

H27152263

Com. Prop. Alfonso X El Sabio, 5 7 9

112.275,44

201827RHED00062K

***4268**

Moure Rodríguez, Orlando

12.000,00

201827RHED00063E

H27316512

Com. Prop. Castro Gil, 5

35.300,00

201827RHED00064T

H27444975

Com. Prop. Río Navia, 22

28.938,57

201827RHED00069M

***1652**

Piñeiro Arias, Luis

16.000,00

201827RHED00070Y

H27132943

Com. Prop. Otero Pedrayo, 47-49

21.997,98

201827RHED00071F

***4717**

Rodríguez González, María Sol

30.599,74

201827RHED00072P

H27159391

Com. Prop. Ría Mestre Piqueiro, 1

1.383,82

201827RHED00073D

H27152768

Com. Prop. Río Ladra, 1

32.183,06

201827RHED00079S

H27204684

Com. Prop. Avda. Xistral, 20

85.367,38

201827RHED00085K

H27141480

Com. Prop. Albedro, 18-20

34.275,68

201827RHED00087T

H27135615

Com. Vecinos Nazario Abel, 84

30.222,81

201827RHED00088R

H27022292

Com. Prop. Montevideo, 17

11.734,31

201827RHED00089W

H27398072

Com. Prop. San Roque, 10

11.961,76

201827RHED00090A

H27134030

Com. Prop. Portugal, 57

26.662,52

201827RHED00097X

***7503**

Abelleira Seco, Pedro

3.000,00

201827RHED00098B

***3667**

López Calzada, Juan Francisco

8.990,96

201827RHED00099N

***7159**

Varela Casanova, Marcos

3.000,00

201827RHED00101Z

***7788**

Roças Pinto, Lucilia da Conceição

3.000,00

201827RHED00104V

H27498385

Com. Prop. Calle de La Cruz, 12

37.861,78

201827RHED00107C

***4143**

Ramudo Orosa, Luis

3.000,00

201827RHED00110T

H27135599

Com. Prop. Edificio Quintela

22.666,47

201827RHED00112W

H27252261

Com. Prop. Martires de Carral, 16

64.896,22

201827RHED00115M

H27114719

Com. Prop. Plaza Mestre Matías

34.429,59

201827RHED00118P

***4963**

Carreira Carreira, Ramón

1.392,75

201827RHED00120X

H27197722

Com. Prop. Avda. Coruña, 238

15.948,66

201827RHED00121B

H27122316

Com. Prop. Río Oribio, 7

19.945,21

201827RHED00122N

H27041177

Com. Prop. Rey Don García, 59

25.724,15

201827RHED00127V

H27119338

Com. Prop. Trebol 17 Bl. 6

66.937,56

201827RHED00128H

H27114743

Com. Prop. Avenida de la Coruña, 54

1.549,42

201827RHED00130C

H27500743

Com. Prop. Avenida Coruña, 176

14.056,70

201827RHED00131K

H27133727

Com. Prop. Sierra Gañidoira, 71

21.749,60

201827RHED00144B

***3548**

Lopez Reigosa, Félix

3.000,00

201827RHED00152L

H27189745

Com. Prop. Carude, 142

48.406,74

201827RHED00157R

***4970**

Valcarcel Neira, Marcos

13.918,65

201827RHED00158W

***0762**

Rodríguez Díaz, Antonio

13.680,00

201827RHED00162Y

***5166**

Fernández Gómez, Adelina

3.000,00

201827RHED00165D

***7368**

Pérez Pontide, Consuelo

3.000,00

201827RHED00167B

***3479**

López Pollan, Paula

1.235,72

201827RHED00168N

***2078**

Cadorniga Valiño, Irene

4.059,02

201827RHED00169J

***4499**

Rivas Álvarez, María

2.329,54

201827RHED00170Z

***4383**

López Fouce, María del Pilar

3.000,00

201827RHED00171S

***5735**

Ferreiro Goiriz, Carlos Manuel

2.834,29

201827RHED00177K

***2051**

Fiallega Lorigados, Horacio

3.000,00

201827RHED00181W

***8287**

Rodríguez Arias, Flora

20.000,00

201827RHED00182A

***5967**

González Losada, Marta

6.324,00

201827RHED00185Y

***2403**

Pardo Soto, Divina

12.000,00

201827RHED00189X

***5548**

García Valiña, Manuel

3.000,00

201827RHED00192J

***8744**

Álvarez Lolo, Mercedes Esperanza

834,00

201827RHED00193Z

***0937**

Pérez García, Annetty

3.750,00

201827RHED00196V

***5832**

Prados Moreda, José Antonio

3.000,00

201827RHED00200K

***4486**

Prieto Vale, José

3.000,00

201827RHED00207M

***2207**

Fiallega Lorigados, José

3.000,00

201827RHED00209F

***0700**

Vilar Méndez, Avelino

591,84

201827RHED00211D

***6660**

Chao López, Luis

16.605,00

201827RHED00219V

***4449**

Barro Pernas, María

12.000,00

201827RHED00225T

***9304**

Vázquez Paz, Jesús María

3.000,00

201832RHED00002S

H32489650

Com. Prop. Calle Martínez Avellanosa núm. 31

25.841,00

201832RHED00004V

H32138646

Com. Prop. Alejandro Pedrosa, 80

24.871,06

201832RHED00005H

***7645**

Guerra Domínguez, Lourdes

12.000,00

201832RHED00007C

***0061**

Armesto Garrido, José

6.637,88

201832RHED00009E

H32134611

Com. Prop. Barrocanes, Blq-4

32.312,11

201832RHED00011R

H32121527

Com. Prop. C/ Mercado 19

36.138,60

201832RHED00013A

H32270472

Com. Prop. C/ Río Salas, 37

36.060,96

201832RHED00015M

H32161259

Com. Prop. Cl/ Sierra San Mamed, 3

12.382,53

201832RHED00017F

H32144917

Com. Prop. C/ Bonhome, 26

25.442,60

201832RHED00019D

***9054**

Doliveira Domínguez, Patricia

5.797,50

201832RHED00022N

H32113292

Com. Prop. C/ Coruña, 2 y 4

17.337,69

201832RHED00024Z

H32253338

Com. Prop. C/ Río Limia, 31

29.200,00

201832RHED00025S

H32133571

Com. Prop. Dtor Peña Rey, 6

14.475,55

201832RHED00028H

H32435075

Com. Prop. Cabeza de Manzaneda, 23

26.381,49

201832RHED00030C

***8657**

Rodríguez Marquina, María del Carmen

12.957,18

201832RHED00032E

H32157042

Com. Prop. Manuel Murguia Nº 41 y 43

26.585,29

201832RHED00034R

***7184**

Pérez de Juan Romero, Luis

3.158,00

201832RHED00038M

H32115503

Com. Prop. Concordia, 6

12.526,80

201832RHED00039Y

H32303232

Com. Prop. Río Limia, 29

8.832,06

201832RHED00041P

B32364382

Aujorajal Inversiones, S.L.

138.940,25

201832RHED00047Z

H32181646

Com. Prop. Otero Pedrayo, 4

37.561,44

201832RHED00050V

H32138265

Com. Prop. Avenida de Ourense, 168

30.545,42

201832RHED00060G

H32160376

Com. Prop. Cr Celanova Nº 24

26.918,21

201832RHED00063F

H32152142

Com. Prop. C/ Doctor Marañón, 2-4

19.118,02

201832RHED00065D

H32199697

SubCom. Prop. C/ Celso E. Ferreiro, 20 Bloque B

41.599,45

201832RHED00069J

H32136731

Com. Prop. Roi Páez, 7

4.052,47

201832RHED00070Z

H32234726

Com. Prop. C/ Bonhome, 47

18.002,11

201832RHED00080R

H32151268

Com. Prop. Rúa Canle, 5

30.121,58

201832RHED00087P

H32133712

Com. Prop. Avda. Caldas, 27

11.468,85

201832RHED00097H

***7382**

Díaz Gómez, María Antonia

3.578,45

201832RHED00101E

***5607**

Wilkinson Castro, Daniel Clemente

18.750,00

201832RHED00102T

***0767**

Domínguez Iglesias, Concepción

4.938,00

201832RHED00105A

***0716**

Rodríguez Seoane, José Antonio

8.579,18

201832RHED00106G

***0260**

García Veiga, Antonio

8.579,18

201832RHED00108Y

***3843**

Lage Benavides, Mercedes

5.991,44

201832RHED00113B

***9668**

Quintairos Añón, Manuel

3.000,00

201832RHED00120H

***2445**

Rodríguez Regatero, Inmaculada C.

2.589,38

201836RHED00002A

H36131779

Com. Prop. Edificio Imperial

12.856,78

201836RHED00003G

H94146602

Com. Prop. Ezequiel Masoni Nº 30

19.679,28

201836RHED00005Y

H36550705

Com. Prop. Travesía Cervantes, 2

45.725,10

201836RHED00008D

H27833920

Com. Prop. Tomás Alonso, 190

17.304,91

201836RHED00010B

***1124**

Pazos Lamoso, Manuel Ángel

12.000,00

201836RHED00014S

H94116324

Com. Prop. Jaime Janer, 141

32.959,76

201836RHED00016V

H36133510

Com. Prop. Villavieja

33.016,26

201836RHED00017H

***9391**

Cabaleiro Soto, Margarita

1.438,00

201836RHED00018L

H36131035

Com. Prop. Cervantes, 8

35.683,22

201836RHED00022T

***0945**

Chaves Prado, Rosa

12.000,00

201836RHED00023R

***8329**

Pereiro Parcero, Margarita

6.211,60

201836RHED00025A

***7016**

Goldar Ferro, Manuel

3.000,00

201836RHED00031D

***1296**

Martínez Gómez, Luis

4.230,32

201836RHED00034N

***2627**

Martínez Fragueiro, Beatriz

12.000,00

201836RHED00037S

***6452**

Ferro Mariño, Marta

14.612,76

201836RHED00039V

H36141620

Com. Prop. Edificio Santiña, 41

41.602,92

201836RHED00040H

H36690469

Com. Prop. Bloque 78 (Mondariz 5)

36.141,49

201836RHED00041L

E36062495

Com. Prop. Ramón González, 19

54.716,26

201836RHED00047W

H36131530

Com. Prop. Raimundo Vázquez

199.719,94

201836RHED00053P

H27828656

Com. Prop. Paraguay, 17

14.264,29

201836RHED00056B

***9417**

Villanueva Graña, María José

6.596,47

201836RHED00064L

***8989**

Blanco Cordido, Beatriz

2.994,04

201836RHED00065C

H36048023

Com. Vecinos Edificio José Millán, 9

102.104,66

201836RHED00066K

H36127074

Com. Prop. Edificio Ezequiel Massoni, 59-61

18.612,98

201836RHED00073M

***3203**

Vidal Oitavén, José

19.031,20

201836RHED00074Y

***0673**

Sampedro Añón, Alejandra

12.000,00

201836RHED00075F

***1548**

Fontán Guzmán, Marcos

1.790,00

201836RHED00076P

***5260**

Harris García, África Rhinnon

20.000,00

201836RHED00077D

***1277**

Rodríguez Fernández, Eric

7.910,93

201836RHED00078X

***8851**

García Ruibal, Consuelo María Luz

12.000,00

201836RHED00079B

E36640688

Com. Prop. Gran Vía, 176

23.766,36

201836RHED00080N

H36129781

Com. Prop. Torre III

157.858,03

201836RHED00081J

H36704963

Com. Prop. Pintor Colmeiro, 12

100.977,03

201836RHED00082Z

H36132033

Com. Prop. Juan Bautista Andrade, 73

10.919,12

201836RHED00083S

***1740**

Massó Aguado, Jorge

41.000,00

201836RHED00084Q

H36716884

Com. Prop. Salvatierra, 15

56.000,00

201836RHED00085V

***7061**

Álvarez Corbacho, María Eloisa

3.000,00

201836RHED00086H

H36805901

Com. Prop. Calle León, 14

27.140,08

201836RHED00087L

H36140192

Com. Prop. Condesa Pardo Bazán

11.050,62

201836RHED00088C

H36768661

Com. Prop. Edificio Troncoso, 24

2.265,00

201836RHED00089K

H27728518

Com. Prop. Rúa Pi y Margall Nº 117

56.592,33

201836RHED00090E

***2728**

García González, Miguel

15.000,00

201836RHED00091T

H36225506

Com. Prop. Edificio Los Cisnes

202.123,61

201836RHED00092R

***2828**

Salvadores González, José Andrés

3.000,00

201836RHED00094A

H36135713

Com. Prop. Edificio Preciado

15.232,16

201836RHED00095G

H94020047

Com. Prop. Edificio Cl. Penatoares,12

25.430,26

201836RHED00096M

H36171171

Com. Prop. Antonio Palacios, 51

31.623,06

201836RHED00097Y

H36137180

Com. Prop. Ezequiel Massoni, 66

15.730,67

201836RHED00098F

H36129914

Com. Prop. Cruz Gallastegui Nº 17

30.881,95

201836RHED00099P

***1355**

Blanco Cordido, Juan Carlos

7.800,45

201836RHED00100D

H36134823

Com. Prop. Virgen del Puerto Marín

57.610,51

201836RHED00101X

H36153153

Com. Prop. Pardo Bazán Nº 6

10.250,82

201836RHED00102B

***9941**

Grandío Iglesias, Miguel Ángel

12.911,05

201836RHED00104J

***9698**

Trabazo de Pazos, Rosa

32.000,00

201836RHED00105Z

***1889**

Morigosa Rodríguez, Carmen

8.000,00

201836RHED00106S

***2144**

Pérez Mariño, Ángel Manuel

8.000,00

201836RHED00107Q

***5379**

Pérez González, Miguel Ángel

4.219,20

201836RHED00109H

***8328**

González Magán, David

12.000,00

201836RHED00110L

***0840**

Vázquez Presedo, Ana Belén

11.261,93

201836RHED00111C

***6483**

Costas Costas, Milagros

12.000,00

201836RHED00113E

***9734**

Vilas Estévez, Ángel

4.520,00

201836RHED00114T

***8708**

Rodríguez Rivero, M. Luz

8.535,56

201836RHED00115R

***1848**

Moldes Fajardo, Ana Belén

8.000,00

201836RHED00116W

***8201**

Sobrino Pérez, Mercedes

12.000,00

201836RHED00118G

***3063**

Nogueira Viñas, Inés

24.000,00

201836RHED00120Y

***9914**

Macenlle Novegil, Montserrat

12.000,00

201836RHED00121F

***6838**

Unzalu Troya, Heiko

8.000,00

201836RHED00122P

***8455**

Bugallo Monteagudo, Jesús

12.000,00

201836RHED00123D

***6337**

Torreira Martínez, Cristina María

4.504,34

201836RHED00124X

***5025**

Villar Blanco, Concepción

18.000,00

XII. Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 27 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

a) Aplicación orzamentaria: 08.80.451B.780.1.

b) Crédito orzamentario: 200.000 €.

c) Persoas destinatarias: persoas físicas maiores de idade e menores de 35 anos que teñan subscrito a partir do 1 de xaneiro de 2018 ou estean en condicións de subscribir un contrato de adquisición dunha vivenda localizada nun concello pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de menos de 5.000 habitantes, cuxo prezo sexa igual ou inferior a 100.000 €.

d) Finalidade: fomentar a adquisición de vivenda en concellos de menos de 5.000 habitantes por persoas menores de 35 anos.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en €:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

ADQ-002/2018

***6950**

Rodríguez Taboada, Igor

10.800,00

ADQ-005/2018

***7296**

Rivas Merelas, Tatiana

5.400,00

ADQ-006/2018

***6344**

Moscoso Prieto, Patricia

5.400,00

ADQ-007/2018

***0798**

Fírvida Dapena, Rubén

5.000,00

ADQ-008/2018

***8207**

Teijeiro Sanjurjo, Diego

10.800,00

ADQ-010/2018

***0881**

Afonso Torres, Lorena

9.000,00

ADQ-011/2018

***0937**

Pérez García, Annetty

6.000,00

ADQ-013/2018

***8185**

Bello Conde, Susana

5.400,00

ADQ-019/2018

***0867**

Rey Pita, Marta

10.800,00

ADQ-024/2018

***8179**

Bermúdez García, Iván

5.400,00

ADQ-025/2018

***4608**

Méndez Paz, Úrsula

5.400,00

ADQ-027/2018

***5523**

No Aira, Lucía

3.700,00

ADQ-030/2018

***1118**

Rodríguez Folgado, Pedro

10.000,00

ADQ-031/2018

***8892**

Blanco Agra, Carlos

10.800,00

ADQ-032/2018

***4766**

Juncal Turnes, Vanesa

10.800,00

ADQ-038/2018

***0632**

López Boado, Guillermo

5.400,00

ADQ-042/2018

****8923*

Nunes da Silva, Larissa Franciele

5.400,00

ADQ-043/2018

***1818**

Carballeda Vidal, Pablo

9.000,00

ADQ-044/2018

***1092**

Martínez Cantun, Reinaldo

10.800,00

ADQ-045/2018

***2976**

Pérez Labrador, Javier

3.850,00

ADQ-046/2018

***7317**

Rivada Rodríguez, Leticia

5.000,00

ADQ-047/2018

***2819**

Novo Gómez, Patricia

5.400,00

ADQ-048/2018

***1550**

Carreras Molina, Deborah

3.500,00

ADQ-049/2018

***4190**

Rodríguez Juncal, Fátima

8.400,00

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2019

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo