Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 24 de xullo de 2019 Páx. 34277

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2019 pola que se publica a relación das persoas beneficiarias e das persoas a que se lles denegaron as axudas da liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, tramitadas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

Con data do 28 de xuño de 2018 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

No artigo 1 da citada orde establécense dúas liñas de axuda:

a) Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade é facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas ás persoas inquilinas.

b) Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: a súa finalidade é facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas inquilinas.

Mediante esta resolución dáse publicidade ás persoas beneficiarias das axudas da liña B, así como ás persoas solicitantes desta liña a que se lles denegaron as axudas xunto coa correspondente causa de denegación.

Polo exposto, e de conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno na Administración pública galega, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

RESOLVO:

1. Publicar as persoas beneficiarias, a súa puntuación de baremo e o importe das axudas concedidas relativas á liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, da citada Orde do 22 de xuño de 2018 (anexo I desta resolución).

2. Publicar a listaxe das persoas a que se lles denega a axuda desta liña B, ben por incumprimento dalgún dos requisitos exixidos na citada Orde do 22 de xuño de 2018, ben polo esgotamento de crédito da convocatoria. A citada listaxe poderá consultarse na páxina web http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada.

3. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo de un (1) mes, contado desde o día seguinte ao da notificación desta resolución, de acordo co previsto nos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2019

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO I

Relación de persoas beneficiarias das axudas ao alugamento de vivenda
da liña B da Orde do 22 de xuño de 2018

Código de expediente

NIF

Apelidos e nome

Puntuación de baremo

Importe de subvención

201832ALUG00963R

***0922**

Abad Contreras, Lladelis

0,661799

1.912,68

201815ALUG01730A

***4938**

Abeijón Sanín, Patricia

0,719132

1.620,00

201827ALUG00775W

***5465**

Abelaira Cabo, Sandra

0,604645

2.160,00

201815ALUG05073B

***4099**

Adames Jiménez, Haydee

0,545287

1.920,00

201827ALUG00689P

***7966**

Adarraga Martínez, Fernando

0,620297

2.160,00

201836ALUG00358J

***7265**

Agra Maciel, Inés

0,631930

2.100,00

201832ALUG00568C

***0900**

Ali Ghanayem, Aseel

0,752235

2.160,00

201815ALUG01718Z

***8943**

Alonso Fernández, Sonia

0,645057

2.700,00

201836ALUG02451J

***7732**

Álvarez Casal, José

0,624783

1.800,00

201832ALUG00757W

***5950**

Álvarez Quintana, Pablo

0,568126

2.400,00

201836ALUG04107J

***1594**

Álvarez Rodríguez, Noemí

0,631849

2.400,00

201832ALUG00537N

****5167*

Amoah, John

0,593163

1.980,00

201836ALUG00005M

****9236*

Amri, Hakima

0,685579

1.080,00

201832ALUG00833D

***1284**

Ángeles Santos, Raynor Raphael

0,575193

2.340,00

201815ALUG04714C

***4482**

Arce Marín, Brayam Hernan

0,713512

1.860,00

201815ALUG02402P

***7380**

Ares Vázquez, Vanesa

0,699721

2.250,00

201836ALUG04144G

***5509**

Argüelles Martínez, Alejandro

0,564565

2.400,00

201832ALUG00358V

***9008**

Arias Domínguez, Mª Dolores

0,658926

1.800,00

201815ALUG00230K

****4223*

Assad, Habiba

0,541196

1.890,00

201832ALUG00412W

***5432**

Augusto Fernández, Tiffany Flora

0,577248

1.320,00

201836ALUG00996F

***6081**

Ballesteros Rodríguez, Lorena

0,652747

1.560,00

201836ALUG00971M

***2542**

Bande Álvarez, David

0,616571

2.280,00

201815ALUG02262Y

***7567**

Barinaga López, Saleta

0,695295

3.000,00

201836ALUG00431V

***9052**

Barragán Vasconcellos, Lorena Paola

0,583082

1.800,00

201815ALUG00844Z

***2329**

Barro Casal, Rocío

0,646228

1.500,00

201815ALUG01524G

***0797**

Barrul Barrul, María Olvido

0,548037

1.320,00

201815ALUG00312B

***4634**

Beiroa Barreiro, Begoña

0,718206

2.100,00

201836ALUG03099V

***1607**

Belay García, Cristina

0,558855

1.800,00

201815ALUG04354M

***0791**

Bello Carneiro, María del Carmen

0,622661

1.440,00

201815ALUG00293S

***8891**

Bendicho Lavilla, Carlos

0,616545

3.000,00

201815ALUG00878W

***3682**

Benítez Ramos, Christian

0,602911

2.220,00

201815ALUG01393B

***9197**

Bentos Bentos, Escarlata

0,632101

3.000,00

201836ALUG01177G

***7885**

Bernárdez Cernadas, Beatriz

0,612908

1.800,00

201832ALUG00345G

****7856*

Bezerra dos Santos, Diana

0,609729

1.500,00

201815ALUG02185K

***3121**

Blanco Araújo, Esther

0,666154

2.700,00

201836ALUG00460T

***9055**

Blanco Gómez, Iván

0,693654

2.400,00

201827ALUG01065Q

***8487**

Blanco Guimarey, Cristofer

0,635463

1.920,00

201815ALUG03020M

***3990**

Blanco Mociños, Katherina Cristina

0,577303

2.430,00

201832ALUG01289M

***8774**

Blanco Neto, Andrea

0,648800

1.800,00

201832ALUG00697B

***4478**

Blanco Rodríguez, Romalvis

0,592301

2.217,84

201836ALUG03471K

***9583**

Blanco Velázquez, Raquel

0,720374

3.000,00

201815ALUG01483D

***0291**

Bocija Prego, Diego

0,586681

2.400,00

201815ALUG02878R

****2625*

Bouchra, Sayah

0,552688

1.920,00

201827ALUG00295M

***9863**

Bustamante Trujillo, Dayana Lizeth

0,572750

1.800,00

201815ALUG04207L

***0056**

Caamaño Gómez, Noelia

0,602494

1.500,00

201836ALUG03361A

***0207**

Cabaleiro Davila, Adrián

0,649992

1.800,00

201827ALUG00502M

***5343**

Cáceres Portillo, Jeny Yadira

0,542544

1.500,00

201815ALUG04881A

***1344**

Calvo González, Elisabet Mª

0,663220

2.100,00

201815ALUG01068P

***6000**

Camacho Montero, Antonio

0,651289

3.000,00

201836ALUG01027S

***1909**

Camacho Rey, Ginés

0,675258

1.800,00

201836ALUG03288E

***9011**

Cambra Domínguez, Nerea

0,715724

2.400,00

201815ALUG00884P

***5782**

Candal García, Sonia

0,571791

1.950,00

201815ALUG02880A

***0227**

Canosa Senande, Roi

0,597236

2.280,00

201815ALUG03724L

***1056**

Carneiro Teijeiro, Jessica Mª

0,625356

2.340,00

201815ALUG02680X

****1206*

Caro Ruiz, Ángela Viviana

0,679483

1.680,00

201815ALUG01373Z

***4016**

Carro Moreira, Mª Olga

0,629528

3.000,00

201815ALUG02059X

***8769**

Casal Gago, Zacarías

0,549265

3.000,00

201815ALUG04599C

***8983**

Castilla Piñeiro, María Teresa

0,544835

1.980,00

201832ALUG00166D

***9198**

Castro Rodríguez, Jenifer

0,569558

1.500,00

201815ALUG02978D

***0392**

Cervera Ávila, Paula Margarita

0,645503

3.000,00

201815ALUG01925Z

***9759**

Chagas Laíño, Marcus

0,626590

3.000,00

201815ALUG01282S

***0476**

Chans Mouzo, Rocío

0,806665

1.800,00

201836ALUG01690B

****7051*

Chiriac, Ionut

0,706544

1.650,00

201815ALUG01768H

***5373**

Costa Martínez, Sandra

0,620619

2.700,00

201815ALUG04667L

***1846**

Costa Rodríguez, Nuria

0,628273

2.400,00

201836ALUG00093R

***8477**

Costas Estévez, Moisés

0,541421

3.000,00

201836ALUG00496J

***7289**

Coucheiro Rodal, Sonia

0,608898

2.100,00

201827ALUG00218C

***0546**

Cruces Ferraces, Rocío

0,656251

1.560,00

201827ALUG00865T

****0686*

Cruz da Purificação, Vanessa Sofía

0,564200

1.680,00

201832ALUG00962T

****1191*

Da Silva, Kerollaine Lennox

0,580243

1.364,64

201832ALUG00657V

***3710**

Dahmouni Ajmi, Fathallah

0,648328

1.680,00

201815ALUG00356D

***5870**

Dalmases Belso, Dídac Marc

0,617076

2.100,00

201827ALUG00505P

****6515*

De Brito Moreira, Iloisa María

0,616512

1.200,00

201836ALUG02634N

***6992**

De Carvalho Franco, Verónica

0,571197

1.680,00

201836ALUG04221N

****1995*

De Oliveira, Daiane Priscila

0,685071

2.280,00

201827ALUG00119J

***1937**

De Oliveira Ríos, Beatriz

0,601624

1.680,00

201836ALUG02914Q

****5614*

De Serra e Moura Sieiro, Helder Miguel

0,626682

1.140,96

201815ALUG03422Q

****7719*

Diallo, Racky Penda

0,585084

2.220,00

201815ALUG03518C

***5510**

Dias Rodríguez, Eduardo José

0,803020

2.580,00

201827ALUG00688F

***5980**

Díaz Martínez, Diego

0,558868

1.800,00

201836ALUG02011X

***7516**

Diego Correa, Rocío

0,666538

1.740,00

201836ALUG04440R

****4503*

Diop, Awa

0,593060

3.000,00

201836ALUG03298D

***0683**

Do Reis Pérez, Miguel Ángel

0,618156

1.800,00

201832ALUG01377R

***9541**

Domínguez Méndez, Roberto

0,606473

1.860,00

201815ALUG01723L

****1222*

Dos Anjos Machado, Daniel

0,714187

1.800,00

201815ALUG01305S

***4907**

Dos Reis de los Ángeles, José Carlos

0,702570

1.500,00

201836ALUG03805X

***8090**

Dos Santos dos Santos, Fernanda

0,685579

2.400,00

201836ALUG04033P

****1474*

Dragoi, Nicoleta

0,762398

3.000,00

201815ALUG01640M

***3134**

Dual Jiménez, Alba

0,689572

3.000,00

201815ALUG02076G

****5842*

Duarte Pinheiro Soares, Jucilene

0,642887

1.950,00

201827ALUG01038N

****3997*

El Bourkhissi, Hassan

0,719512

1.320,00

201832ALUG00282X

****5533*

El Faham, Laila

0,656866

1.200,00

201827ALUG00723L

***1827**

El Ghani El Fatimy, Hayat

0,602720

1.200,00

201832ALUG01184S

****1804*

El Jaouhari, Rachid

0,594897

1.200,00

201815ALUG03034L

***8568**

Encarnación Sena, María

0,583105

2.580,00

201815ALUG02621C

***0655**

Escudero Dual, Talia

0,653385

1.800,00

201815ALUG01217L

****5772*

Ettaleby, Rajae

0,629928

3.000,00

201815ALUG00716R

***0289**

Facal Fuentes, Mario

0,645223

1.620,00

201836ALUG02565N

***1485**

Fandiño González, Jessica

0,654061

2.400,00

201815ALUG04546J

***7282**

Fariña Delgado, Isbely Jacqueline

0,629534

3.000,00

201827ALUG00953L

****6335*

Farooq, Umar

0,668971

1.140,00

201827ALUG00130R

***5905**

Fernandes Gonzalo, Miryan

0,620872

1.800,00

201836ALUG00843S

***7212**

Fernández Aguayo, Sara

0,653274

3.000,00

201832ALUG00011S

***4418**

Fernández Arcis, Emilio

0,581780

2.484,00

201815ALUG03626J

***1839**

Fernández Blanco, Alexander Mario

0,675334

2.160,00

201836ALUG02143G

***8662**

Fernández García, Vanessa

0,591490

1.680,00

201815ALUG03855N

***2879**

Fernández Martínez, Lara Ana

0,564114

3.000,00

201815ALUG03695J

***7084**

Fernández Rodríguez, Gonzalo

0,639210

3.000,00

201836ALUG01472T

***1761**

Fernández Santos, Romina

0,649236

2.400,00

201815ALUG04726D

***7267**

Fernández Varela, Noelia

0,642638

2.340,00

201827ALUG00372J

****9571*

Ferreira Carneiro, Paula Cristina

0,694312

2.400,00

201827ALUG00201A

***4219**

Ferreiro Currás, Saladina

0,674979

2.040,00

201815ALUG03849Y

***5275**

Ferrero Martínez, Juan Manuel

0,616647

1.783,80

201836ALUG01961Y

***1728**

Flores Jiménez, Aroa

0,708769

1.800,00

201836ALUG01312R

***1646**

Fontán Vidal, Patricia

0,723955

3.000,00

201836ALUG03285L

***2159**

Fontenla Sánchez, Rebeca

0,719238

2.100,00

201815ALUG04134S

***0887**

Fraga Piñeiro, Aida

0,602751

2.100,00

201815ALUG01211J

***6265**

Fraguas Reboredo, Andrea

0,546620

3.000,00

201836ALUG04428N

***5031**

Gallego Salinas, María

0,607462

3.000,00

201836ALUG00991W

***0602**

García Alonso, Vanesa

0,740101

1.920,00

201815ALUG00889J

***6866**

García Cartaya, Arantza

0,649042

1.500,00

201836ALUG03054H

***9843**

García Pérez, Diana

0,582343

3.000,00

201815ALUG03813Q

***3507**

García Céspedes, María del Carmen

0,758296

3.000,00

201836ALUG04539P

***5670**

García Flores, Valeria

0,572723

2.400,00

201815ALUG04397W

***3395**

García Míguez, Agustín

0,584021

2.400,00

201836ALUG03608C

***8371**

García Ramos, Alejandro

0,572018

2.550,00

201832ALUG00670F

***7725**

Garza Corral, Omar

0,631449

3.000,00

201832ALUG00130L

***6428**

Gil Pájaro, Tania

0,604048

2.100,00

201832ALUG01244Y

***8161**

Giménez Giménez, Antonio

0,795327

1.800,00

201836ALUG02621E

***9367**

Gómez Gómez, Alejandro

0,570815

3.000,00

201836ALUG02290J

***6440**

Gómez Lameiro, Alberto

0,591774

3.000,00

201815ALUG03030S

***0461**

Gómez Sánchez, Karen Dayoina

0,709556

3.000,00

201827ALUG00672Z

****8405*

Gonçalves Gomes, Claudia María

0,641027

1.800,00

201815ALUG01166Z

***5123**

González Barata, Miguel

0,610871

2.400,00

201815ALUG04432Z

***0870**

González da Rosa, Ana Laura

0,602803

2.700,00

201832ALUG01213K

***1645**

González González, Sandra

0,590666

2.100,00

201836ALUG03300B

***1492**

González González, Sergio

0,613994

1.800,00

201836ALUG04345K

***9836**

González López, Ninoska Alexandra

0,666066

2.616,00

201836ALUG02663H

***1869**

González López, Rosalía

0,699918

2.520,00

201815ALUG03195L

****7900*

González Malony, Natalie Carolina

0,666076

2.400,00

201832ALUG00800E

***9103**

González Meijiber, Jesica Elisabet

0,591362

1.800,00

201832ALUG00868K

***9425**

González Moreno, Denise

0,613365

930,00

201815ALUG04675G

****4686*

González Navas, María Francia

0,699913

2.700,00

201832ALUG00202E

***8198**

González Pérez, Sheila

0,601547

1.659,24

201815ALUG02140E

****0775*

González Plutín, Hernán

0,636999

1.440,00

201836ALUG03283V

***9860**

González Rial, Adrián

0,693842

2.400,00

201836ALUG03991N

***1020**

González Rial, Raquel

0,589113

1.350,00

201815ALUG02958N

***8510**

González Rodríguez, Matías Ezequiel

0,587561

2.100,00

201815ALUG02943C

***3037**

González Souto, Fernando

0,798440

1.500,00

201827ALUG00259S

***5768**

Goyos García, Sheila

0,707007

1.800,00

201815ALUG02086Z

***3513**

Grela García, Jessica

0,617326

1.800,00

201827ALUG00642F

***8162**

Guijarro Infante, Marta

0,586617

1.980,00

201836ALUG01782B

***4143**

Gutiérrez Pozo, María de las Candelas

0,550295

2.100,00

201836ALUG00931B

****1038*

Gutiérrez Rodríguez, Alfredo

0,681406

2.760,00

201832ALUG00511D

***8994**

Hermida González, Carlos

0,593306

3.000,00

201836ALUG02705Z

***3680**

Hernández de Jesús, Emilio Gabriel

0,637032

1.800,00

201836ALUG02280A

***6493**

Hernández Nacarino, Estefanía

0,702111

3.000,00

201836ALUG02520J

***5423**

Iglesias Casas, Sandra

0,594156

2.400,00

201815ALUG05076Z

***3827**

Iglesias Dopico, Fernando

0,568785

2.100,00

201815ALUG03486B

***0590**

Iglesias Lareo, Marta

0,704693

1.800,00

201815ALUG01272M

***4599**

Iglesias Otero, Beatriz

0,681791

3.000,00

201836ALUG02407S

***7362**

Iglesias Penela, David

0,718547

2.100,00

201836ALUG04393T

***1636**

Izquierdo Díaz, Daniel

0,635824

2.208,00

201836ALUG03965D

***1961**

James Gavidia, Michel Rossy

0,702444

2.700,00

201836ALUG03070B

***8032**

Jiménez Acuña, Seila

0,618915

1.680,00

201832ALUG01198Y

***0934**

Jiménez Duval, Casandra

0,656545

1.800,00

201827ALUG00677L

***7286**

Jiménez Gabarri, Francisco

0,684004

900,00

201815ALUG04300C

***8258**

Jiménez Monteiro, María del Carmen

0,587956

1.650,00

201832ALUG01223P

***3166**

Jiménez Pérez, Daniel

0,620648

1.680,00

201832ALUG00578F

***3346**

Jiménez Romero, Yolanda

0,620596

2.400,00

201815ALUG02327W

****0012*

Kane, Astou

0,591420

3.000,00

201836ALUG01541T

****5704*

Khatar, Ghyzlane

0,741653

1.740,00

201815ALUG00337J

***8938**

Kumor Otero, Lúa do Mar

0,583003

3.000,00

201836ALUG03273F

***6058**

Lalín Canda, Noelia

0,596314

3.000,00

201836ALUG01648S

***9811**

Lamela Ubeira, Marta

0,649082

2.100,00

201836ALUG00002W

***8686**

Lema Silva, Víctor

0,647949

1.770,60

201832ALUG00113W

***8963**

Lemos Abreu, Rebeca

0,705020

2.340,36

201836ALUG00012N

***6480**

Leyva de la Rosa, Aleida Edurne

0,687294

2.100,00

201832ALUG00717P

***9542**

Longobucco Silva, Verónica Carmen

0,642088

2.559,60

201815ALUG01283Q

***9828**

López Díaz, Yailyn

0,761676

2.400,00

201836ALUG01078C

***9379**

López González, Miriam

0,705012

1.800,00

201827ALUG00023D

***6457**

López Pérez, Aida

0,620812

1.920,00

201815ALUG01459P

***1450**

López Romero, Elena

0,583385

1.560,00

201836ALUG01213V

***9370**

Lorenzo Echeverry, María Consuelo

0,646045

1.950,00

201836ALUG04285F

***8925**

Loroño Piñeiro, Tania

0,712825

3.000,00

201815ALUG01291R

***1826**

Losada Mosquera, Alejandro

0,591754

3.000,00

201836ALUG01441S

***4160**

Lourido Pose, Ann Jolie

0,617111

2.400,00

201836ALUG00035N

***7785**

Machado Ibáñez, Cristopher

0,646288

3.000,00

201827ALUG00825Y

****4636*

Maghraoui, Abdelwahab

0,639326

1.500,00

201827ALUG00922B

***8295**

Manzano Ruiz, Federico

0,551432

1.620,00

201836ALUG01161B

***6491**

Marcuño Ramos, Ainhoa

0,544434

2.700,00

201832ALUG01010W

****2426*

Márquez Ibarra, Sonia Marilyn

0,702741

1.860,00

201815ALUG02318Q

***0857**

Martelo Carballo, Blas

0,644622

2.220,00

201836ALUG03933T

***9924**

Martín Toribio, Nerea

0,581101

2.460,00

201836ALUG02833G

***6353**

Martínez Davila, Esmeralda

0,579635

2.100,00

201827ALUG00524G

***5692**

Martínez Enríquez, Alba

0,718278

1.800,00

201815ALUG01340G

***0233**

Martínez Iglesias, Nerea

0,620805

2.100,00

201832ALUG01144K

****0879*

Martínez Osorio, Lina Marcela

0,699925

2.100,00

201815ALUG01724C

***9397**

Martins da Silva, Soraya Magdalena

0,631741

1.500,00

201827ALUG00984G

****3323*

Maskour, Mohamed

0,563806

1.320,00

201815ALUG02751N

****1095*

Matos Domínguez, Aenlys

0,762526

1.800,00

201815ALUG03494L

****1514*

Matos Ferrer, Ninebeth

0,570909

3.000,00

201827ALUG00624N

***5530**

Maya Montoya, Rosario

0,757024

1.950,00

201827ALUG00243E

***0157**

Medina Pereira, Santiago

0,624850

1.800,00

201836ALUG02403B

***1858**

Mendes Crujeiras, Lorena

0,791003

2.400,00

201836ALUG03518E

****5729*

Méndez Márquez, Stephanie Natali

0,661684

3.000,00

201815ALUG04804H

***0125**

Metaich Cortés, Alberto

0,551379

2.370,00

201815ALUG01765S

***3814**

Miguens Tojeiro, Manuela

0,646761

1.860,00

201836ALUG03185B

***2845**

Millos Rodríguez, Aixa

0,618229

2.700,00

201836ALUG00281M

***4849**

Mira Núñez, David

0,625274

2.100,00

201815ALUG05097N

***2975**

Mohamed Aly, Mouna

0,556159

1.206,00

201836ALUG03376H

***6061**

Monteiro Mateo, Rosa María

0,848673

1.710,00

201815ALUG03916G

***6104**

Montiel Blanco, Sofía

0,701553

2.100,00

201832ALUG00656Q

***6969**

Montoya Giménez, Estefanía

0,619528

1.320,00

201836ALUG02772N

***1408**

Montoya Jiménez, Daniel

0,584286

1.800,00

201832ALUG00523K

****4702*

Morillo Pérez, Nicauly Indira

0,744347

2.100,00

201836ALUG01040M

***5946**

Mosquera Lezon, Verónica

0,620675

2.700,00

201827ALUG00662G

***4941**

Mosquera Méndez, Patricia

0,683385

1.620,00

201836ALUG02902G

****4202*

Moussine, Tariq

0,630582

1.500,00

201836ALUG00456L

***2397**

Muñoz Nieto, Moisés

0,611416

2.100,00

201815ALUG01224A

***5391**

Najera-Aleson Rodríguez-Losada, Clara

0,569317

2.460,00

201836ALUG02575E

***9210**

Nieva Vázquez, Ana Cristina

0,682766

2.400,00

201815ALUG00847V

***8055**

Núñez Nieto, Marta

0,601744

1.980,00

201815ALUG01590R

****4739*

Octavio Washington, Elizabeth Rosa

0,709462

2.100,00

201815ALUG02045L

***7272**

Ordóñez Gómez, Alba

0,653235

1.800,00

201836ALUG02266N

***0927**

Ordóñez Soto, Sara

0,541196

1.800,00

201836ALUG04102P

***7429**

Osorio Cardona, Stephany

0,800571

1.800,00

201832ALUG00274W

***7338**

Otero Fernández, Cristian

0,548873

3.000,00

201827ALUG01037B

****9154*

Ouacha, Mustapha

0,697185

1.260,00

201836ALUG03233J

***8004**

Oubiña Alfonso, Rosa María

0,575425

2.100,00

201815ALUG04616Z

****2422*

Oulad Chaikhali, Sanaa

0,541980

1.740,00

201815ALUG01927Q

****7171*

Panza, Simone

0,714953

2.880,00

201836ALUG00561D

***2728**

París Rodríguez, María Cristina

0,740451

3.600,00

201815ALUG03217H

***9956**

Paulino Jiménez, María del Carmen

0,554749

3.000,00

201836ALUG03657T

***2722**

Pavón Reinoso, Antía

0,629040

1.680,00

201836ALUG02880M

***3962**

Paz Novas, Araceli

0,570168

3.000,00

201827ALUG00418J

***5100**

Paz Rodríguez, Andres Iván

0,677497

1.800,00

201836ALUG03085A

***0192**

Pazos Oitavén, Aurora

0,642485

2.400,00

201815ALUG02138C

***0091**

Pedreira Barreda, Laura

0,565037

2.700,00

201836ALUG02226H

***1855**

Pedreira Vidal, Marta

0,619791

2.400,00

201836ALUG01897B

***7695**

Peixoto Roza, Aroa

0,813884

2.400,00

201836ALUG00537P

***2244**

Pena Bemposta, Beatriz

0,613349

1.650,00

201836ALUG01226F

***4648**

Peña Medina, Daría Begoña

0,562102

1.200,00

201815ALUG00383J

***4227**

Pereira Carracedo, Tania

0,583627

2.040,00

201815ALUG00192Y

***6137**

Pereira Fernández, Diana

0,602569

3.000,00

201832ALUG00361C

***7686**

Pereira Justo, María Luisa

0,634142

2.100,00

201815ALUG02024K

***7987**

Pereira Mallo, Miriam

0,625179

2.700,00

201832ALUG00063K

***9061**

Pereira Morais, Noemi

0,584668

3.000,00

201836ALUG01844G

***7666**

Pérez González, Sofía

0,700888

2.250,00

201836ALUG03994S

***9047**

Pérez Costas, Elisabet

0,577662

1.800,00

201815ALUG03976H

***8586**

Pérez Dalia, Mariella

0,605121

1.320,00

201827ALUG00579J

***4540**

Pérez González-Granxeiro, Carmen

0,571282

1.500,00

201815ALUG01694J

***6946**

Pérez González, Ana

0,590696

2.100,00

201836ALUG00036J

***7036**

Pérez Rial, María Cristina

0,575142

1.800,00

201836ALUG02879G

***1721**

Pérez Rodríguez, Andrea

0,581796

3.000,00

201827ALUG00126C

***8742**

Pérez Vázquez, Jesús Mariano

0,614214

1.800,00

201815ALUG04367H

***1499**

Pérez Vilela, Elvira Carmen

0,623501

2.100,00

201832ALUG01082M

***4526**

Pillajo Picuasi, Olga María

0,764301

1.926,84

201827ALUG00933E

***8714**

Pin Veiga, Miguel

0,708035

2.400,00

201836ALUG01677K

***8564**

Pose Ribademar, Jennifer

0,576110

2.100,00

201836ALUG00976X

***1052**

Pose Solla, Zaida

0,615222

2.400,00

201815ALUG03593A

****0452*

Pozo Sacón, Verónica Patricia

0,640472

3.000,00

201832ALUG01357G

***3100**

Prieto Alvarado, Amaya

0,672924

1.920,00

201815ALUG02310P

***1020**

Prieto Pena, Verónica

0,585810

1.680,00

201836ALUG03257Z

***4274**

Proietto Blanco, Fabricio Giovanni

0,664092

1.800,00

201815ALUG03032V

***8103**

Quiñonez Rubio, Carolina

0,646789

2.040,00

201815ALUG04889B

***4550**

Rielo Cacheda, Xiana

0,630565

3.000,00

201815ALUG03982R

***9274**

Rincón Chaparro, Sintia Karen

0,709186

1.500,00

201836ALUG01057E

****0094*

Ripán, María Vasílica

0,699940

1.800,00

201815ALUG03357C

***7537**

Rodríguez Fernández, Juan Jesús

0,622328

2.564,40

201827ALUG01142R

***5827**

Rodríguez García, Alejandro

0,682713

2.400,00

201836ALUG03323B

***7871**

Rodríguez Martínez, Tania

0,577066

2.100,00

201815ALUG02662S

***4043**

Rodríguez Moure, Pablo

0,795286

3.000,00

201815ALUG02950G

***5531**

Rodríguez Sánchez, Estefanía

0,745669

2.700,00

201836ALUG02466M

***1432**

Rodríguez Simeao, Iván

0,686997

1.920,00

201815ALUG04668C

***9186**

Rodríguez Varela, Cristina

0,559921

1.800,00

201832ALUG00906J

***9961**

Rodríguez Vila, José Manuel

0,605957

1.775,58

201832ALUG01325H

***3580**

Romero Jiménez, Elisabeth

0,670890

1.890,00

201827ALUG00792L

***7455**

Romero Romero, Rocío

0,712471

900,00

201836ALUG01765V

***5837**

Romero Taboas, Sheila

0,729073

2.700,00

201815ALUG03672J

***0806**

Rozas Losada, Alexis

0,603727

2.100,00

201836ALUG01255J

***8051**

Ruiz Moreira, Ketty Karina

0,603318

1.800,00

201815ALUG03668D

***0204**

Salas Salas, Cintia Elisabeth

0,810771

3.000,00

201815ALUG02826H

***1770**

Salazar Jiménez, Mercedes

0,814386

1.500,00

201836ALUG01032C

***6488**

Salgado Ave, Carmen

0,652480

2.400,00

201815ALUG00990E

***5488**

Sánchez Piñero, Brais

0,569697

2.016,00

201836ALUG00258M

***5909**

Sanjuan Méndez, María Luz

0,579498

2.400,00

201836ALUG04568Z

****8971*

Screciu, Adelin Bogdan

0,590478

1.350,00

201827ALUG01149P

***7538**

Seijas Lorenzo, Alba

0,554655

1.590,00

201827ALUG00024X

***8057**

Seoane Fuentes, Iria

0,553775

2.340,00

201815ALUG01244T

***1230**

Soñora Varela, Ainoa

0,778872

1.500,00

201815ALUG00841B

***8637**

Souto Fernández, Paula

0,542103

2.400,00

201836ALUG00140W

***5864**

Suárez Martínez, Raquel

0,767053

2.400,00

201815ALUG03778G

***4900**

Suárez Torres, Anais

0,646846

1.920,00

201815ALUG03339W

***7278**

Tamayo Rodríguez, Lisneidis

0,603436

1.560,00

201815ALUG03369D

****9548*

Thioune, Aminata

0,643508

2.190,00

201836ALUG02343C

***9875**

Torrado Barcala, Silvia

0,568480

2.400,00

201832ALUG01259K

***3340**

Torrelles González, Kilian

0,646747

2.218,68

201836ALUG02771B

***2838**

Torres Bau, Luis Miguel

0,829817

3.000,00

201836ALUG01580Q

***1047**

Torres Bea, María Teresa

0,714240

1.800,00

201836ALUG01185N

***8527**

Torres Eirabella, Víctor Manuel

0,665218

1.800,00

201832ALUG00385K

****4283*

Trajano dos Santos, Josilene

0,610592

1.740,00

201832ALUG00402S

****4450*

Ugwu, Rose

0,633582

1.260,00

201815ALUG02578T

***0971**

Uria Rico, Yolanda

0,627485

1.380,00

201815ALUG02985Q

***3083**

Valcuende Pérez, Sara María

0,647469

2.700,00

201815ALUG04255K

***7587**

Valeiro Rey, Alba

0,624318

2.100,00

201815ALUG02613N

***7064**

Valladares Fernández, María José

0,551038

2.400,00

201815ALUG03952V

***1439**

Varela López, Débora

0,761543

2.400,00

201815ALUG03914W

***0543**

Varela Santamaría, Coral

0,619635

1.800,00

201832ALUG00557D

***1126**

Vargas Vargas, Noemí

0,634968

1.800,00

201836ALUG01432Y

****3203*

Vasile, Nicoleta Ana

0,653385

1.260,00

201815ALUG00069K

***8300**

Vázquez Quintana, Alba

0,641760

3.000,00

201815ALUG03536S

***0510**

Vázquez Crespo, Manuel

0,845480

2.400,00

201815ALUG02298L

***9647**

Vázquez Díaz, Ana

0,698485

1.800,00

201815ALUG00958J

***7156**

Vázquez Jiménez, Belén

0,678106

1.500,00

201815ALUG04747F

***7465**

Vázquez Martínez, Fanny

0,703203

2.100,00

201836ALUG00616H

***1032**

Vázquez Soto, Ricardo

0,612848

3.000,00

201827ALUG00659R

***0078**

Vázquez Varela, Manuel Antonio

0,725572

1.980,00

201815ALUG04740T

***1194**

Vega García, Victoria

0,752846

1.500,00

201815ALUG03901N

***0786**

Veiras Gómez, Vanessa

0,571804

1.800,00

201827ALUG00025B

***1759**

Velez Gallego, Katerine

0,680883

1.320,00

201836ALUG01542R

***8591**

Veloso Vilas, Iago

0,576777

2.190,00

201815ALUG04873H

***3659**

Vilas Pérez, María Magdalena

0,652989

1.560,00

201836ALUG00297K

***6012**

Vilas Paleo, Tatiana

0,551226

2.400,00

201836ALUG02190M

***9220**

Vilas Suárez, Mª Ainhoa

0,555792

2.118,00

201815ALUG01076Q

***2149**

Villamarín González, Iván

0,643910

2.042,16

201836ALUG00018H

***3167**

Villaverde Pequeño, María

0,581021

3.000,00

201815ALUG02623E

****4750*

Yepes Rubiano, Karen Lizeth

0,727822

3.000,00

201836ALUG01392N

***8191**

Zaroual Barakat, Nadira

0,705170

1.700,00

201815ALUG02803H

***0408**

Zas Vázquez, Rebeca

0,650053

2.280,00