Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 167 Mércores, 4 de setembro de 2019 Páx. 38700

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 19 de agosto de 2019 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017/18 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Pola Orde do 19 de febreiro de 2019, Diario Oficial de Galicia do 1 de marzo de 2019, procedeuse á convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores calificacións no curso 2017/18 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 7 da convocatoria, os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.

As universidades, unha vez determinadas as persoas que cumpren os requisitos establecidos, comunicaranlles a súa condición de premiadas, e estas deberán manifestar a súa aceptación expresa segundo o modelo que se publica como anexo á orde.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder os premios de excelencia académica de grao universitario oficial ao alumnado que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017/18 e que se relaciona no anexo desta orde. As persoas premiadas recibirán unha dotación económica de 1.000 euros cada unha, así como un diploma acreditativo.

Artigo 2

As persoas beneficiarias deberán devolver o premio no caso de que se probe que foi outorgado indebidamente.

Artigo 3

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, perante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de agosto de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO

Listaxe de concedidos

Alumno/a

DNI

Agulleiro Beraza, Amaia

***0960**

Aido Vázquez, Ana María

***9460**

Aldao Pensado, Enrique

***0104**

Alonso Cividanes, Mónica

***9162**

Alonso Lorenzo, Daniel

***6542**

Alonso Pérez, Santiago

***1739**

Álvarez Espiño, Marcos

***0243**

Álvarez López, Antonio

***9532**

Álvarez Pequeño, Henar

***6479**

Álvarez Pérez, Vanesa

***8609**

Álvarez Rodríguez, Matías

***6350**

Alvariño Ferreiro, Borja

***2143**

Alvite Davila, Ángela

***2023**

Alvite Pazo, Raúl

***5238**

Amado Acedo, Alexander

***0154**

Aneiros Sanmartín, Pablo

***2095**

Ansede Vilas, Inés

***5626**

Antela Castro, Anabel

***8755**

Añón Mallo, María

***5590**

Arán Paredes, Josefa

***2431**

Argüelles Blanco, Ana

***8791**

Arias Rama, María del Pilar

***1383**

Arjones Alfaya, Miriam

***9202**

Arjones Fernández, Belén

***7962**

Balado Simó, Pablo

***8186**

Balsa Souto, Ana

***2766**

Bangueses Rodríguez, Laura

***3683**

Barberán Grimaldi, Andrés

***7265**

Barcala Gosende, Elisa

***9336**

Bascoy Otero, Vicente

***6134**

Beceiro Fernández, Bieito

***2034**

Bermúdez Guimeráns, Elena

***1493**

Bernabéu Wandosell, Álvaro

***5401**

Bisbé Brito, Melisse

***0862**

Blanco Otero, Laura

***5977**

Blanco Pérez, Andrea

***8085**

Blanco Pociña, Brais

***8983**

Bobillo González, Clara

***2902**

Boga González, Rubén

***0767**

Botello Rodríguez, Elsa

***6572**

Búa Teijeiro, David

***7610**

Cabanas Mosteyrín, Carmen

***0330**

Calviño Sanlés, Esther

***9553**

Calviño Tato, Pablo

***5993**

Calvo Rivera, Erika

***0407**

Camba Ferreiro, Esteban

***9246**

Cancela López, Nuria

***9156**

Cancela Rodríguez, David

***8318**

Caramés Canosa, Ana

***3041**

Cardama Santiago, Francisco Javier

***9981**

Carreiro Da Cunha, Elton

***2256**

Carro Sánchez, Xoan

***7167**

Casado Arbor, Iván

***7539**

Casas Ramos, Jacobo

***5944**

Casteleiro Seijas, Jessica

***2089**

Castellanos Rodríguez, Óscar

***0789**

Castro Álvarez, Laura

***4703**

Castro Celeiro, Elena

***5003**

Castro Fernandes, Ángel

***5659**

Castro Iglesias, Icía

***9646**

Castro Lema, Lara

***3743**

Cavadas Docampo, Miguel

***9747**

Celeiro Lage, Sabela

***8142**

Cobas Loureiro, Ylenia

***0584**

Cobelas Codias, Javier

***5972**

Cochón Barral, Sara

***9883**

Conde Castro, Ainhoa

***0767**

Corbacho Rocha, Irene

***7763**

Cordal García, Ariadna

***2801**

Cordeiro Cerviño, Nerea

***1361**

Corral Fachal, Laura

***1730**

Costa Otero, Susana Luisa

***7577**

Couce Rodríguez, Carlos

***1780**

Couso Núñez, Sergio

***7855**

Couso Prieto, Aida

***0677**

Couto FaJín, Miriam

***1772**

Cruces Fernández, David

***8175**

Cubeiro Rodríguez, Noemí

***2584**

Curra Piñeiro, Irene

***1161**

Dacoba López, Paula

***6256**

Dacosta Lorigados, Laura

***5816**

Díaz Canosa, Sarai

***2067**

Díaz Vázquez, Andrea

***8498**

Dios González, Nerea

***6052**

Domínguez Domínguez, Sandra

***2880**

Domínguez González, Breixo

***6185**

Domínguez Lago, Adrián

***8300**

Domínguez Sanisidro, Nerea

***9605**

Doval Casas, Alejandro

***6176**

Eimil Díaz, Vanesa

***8394**

Eiras Lamas, María

***9922**

Enériz Janeiro, Ana

***4065**

Esparís Pereiro, Julio

***0852**

Estévez Villanueva, María

***1384**

Falagán Gómez, Elena

***9844**

Feijóo Hermida, Antía

***5580**

Fernández Abraldes, Pablo Marino

***4648**

Fernández Astray, Julia

***8021**

Fernández Barge, Tatiana

***4329**

Fernández Berrocal, Ana María

***3085**

Fernández Cagiao, Elena

***1746**

Fernández Díaz, David

***9323**

Fernández Fernández, Pablo

***6212**

Fernández García, Rebeca

***2228**

Fernández López, Concepción

***1002**

Fernández Menduiña, Samuel

***1959**

Fernández Sömme, Itziar

***0185**

Fiaño Salinas, Carlota

***1650**

Figueiras Vázquez, Eric

***8670**

Figueroa Vásquez, Edwin Ariel

****9773*

Folgueira Anllo, Manuel

***8436**

Freire García, Andrea

***1108**

Freire García, Antía

***9605**

Freire Tomé, Sara

***1054**

Freitas Fernández, Alberto

***5284**

Gallego García, Laura

***9196**

Gamallo Carballude, Paula

***9462**

Gándara Suárez, Tania

***0454**

Gantes Seoane, María

***5528**

García Andrade, Xabier

***9345**

García Bande, Cristina

***0751**

García Bouza, Alba

***4349**

García Fernández, Irene

***3074**

García Maseda, María

***6113**

García Mato, Andrea

***9235**

García Rivera, Sandra

***8757**

García Valiñas, Andrés

***5805**

Garrido Fernández, Sara

***9268**

Garrido Vila, Carmelo

***8512**

Garrote Espantoso, Menchu

***2296**

Gayoso Cova, Paula Cecilia

***7109**

Giao Taboada, Patricia

***8945**

Gil Rey, Ana María

***0389**

Gómez Alonso, Alejandra Fátima

***2051**

Gómez Álvarez, Iván

***9099**

Gómez Anido, Valeria

***5758**

Gómez Fernández, Adriana

***7740**

Gómez Gallego, Ana

***1494**

Gómez López, Ana

***8585**

Gómez Novoa, Tania

***6692**

González Blanco, Martín

***6295**

González Campos, Lucía

***8692**

González Eiroa, Irene

***8632**

González Formoso, Eva

***4467**

González García, Alejandro

***4951**

González García, Iago

***6118**

González Garrido, Patricia

***1059**

González López, Antonio

***5322**

González Ozores, Daniel

***9079**

González Pedrouzo, Antonio Adrián

***3522**

González Pérez, Ignacio

***8916**

González Pérez, Violeta

***1279**

González Picallo, Daniel

***2049**

González Rodríguez, Silvia

***5306**

González Villa, Ángela

***9285**

Grela González, Laura

***9525**

Grilo Canda, Ariadna

***1116**

Guedes Tavares, Isaac

****2694*

Guisande Ramírez, José Luis

***8015**

Harriswangler Harriswangler, Charlene Mª

***1528**

Hobaica García, Bernardo Andrés

***6542**

Hombre Iglesias, Julia

***5290**

Hortelano Santiago, Matías Miguel

***1415**

Iglesias Aguete, Raquel

***1227**

Iglesias Comesaña, Andrea

***0858**

Iglesias López, Ainhoa

***2975**

Iglesias Pereira, Liliana Patricia

***0697**

Iglesias Ramas, Andrea

***1302**

Isidro Perdigón, Manuel

***5981**

Jato Quintas, Beatriz

***5260**

Lampón Sánchez, Eduardo

***0519**

Larrañaga Janeiro, Ana

***6220**

Laya Iglesias, Verónica

***1046**

Leirós García, Carla

***9459**

Lerma Segoviano, Violeta

***7454**

Lima Martínez, Isabel

***21906**

Llácer Baladrón, Natalia

***9110**

Lomba Hermo, Diego

***2839**

López Armesto, Aroa

***7695**

López Castro, Roberto

***0575**

López Díaz, Iñaki

***0470**

López Fernández, Noelia

***8370**

López González, Eugenia

***8484**

López Gurrea, Antía

***8052**

López Iglesias, Óscar

***9439**

López López, María Isabel

***7277**

López López, Silvia

***8680**

López Lorenzo, Laura

***9010**

López Morais, Patricia

***1614**

López Pombo, Diego

***5463**

López Rafales, Verónica

***0242**

López Rivas, Beatriz

***8799**

López Seijas, Junquera

***5781**

Lorenzo Naveiro, Juan Manuel

***2890**

Losada Valle, Iván

***0662**

Louzao Pereiro, Carlos

***0946**

Luaces López, David

***2277**

Mahdaoui Mañana, Yasmina

***7425**

Mairena Díaz, Aitor

***6336**

Manrique Velayos, Clara

***0502**

Maquieira Fontán, Cristina

***6102**

Marcos Lozano, Raúl

***1901**

Márquez Barreiro, Marielena

***6409**

Martínez Fernández, Sandra

***1353**

Martínez Pascual, Andrea

***7479**

Martínez Pérez, Ana

***8459**

Martínez Taboada, Diego

***9546**

Martínez Tomé, Julia

***9227**

Martínez Villaverde, Eva

***2065**

Martínez-Paul García, Iraida María

***9103**

Mata Ewy, Eduardo

***9254**

Mato Martínez, Miguel

***9228**

Mato Villamarín, Alberto

***9381**

Mayo Olveira, Fátima

***8820**

Mellid Carballal, Rocío

***1185**

Méndez Ferreiro, Claudia

***9017**

Menor Menor, Andrea

***9685**

Míguez Cillero, Tino Aldán

***0973**

Míguez González, Ainoa

***9643**

Miño Rodríguez, Adrián

***1900**

Miranda Rodríguez, Tamara

***8517**

Miranda Sarasate, Noelia

***6398**

Mirás Dieguez, Lucía

***9709**

Monje de la Peña, Luis

***9227**

Montalvo Galán, Clara Isabel

***8867**

Monteagudo Lago, Pablo

***9332**

Montes Campos, Álvaro

***6346**

Montoto Pintos, David

***9689**

Mora Núñez, Aroa

***7711**

Morado Morgade, Clara Lauréne

***1094**

Morado Vázquez, Alejandro

***1097**

Moreda Figueirido, Alejandro

***9293**

Muiño Sar, Begoña

***1870**

Murga Conde, Sara

***0904**

Novoa Jorge, Martín

***1139**

Núñez Casás, Iria

***9296**

Otero Lombán, Laura

***2423**

Otero Pazos, Ana

***8829**

Otero Torres, Lucía

***2263**

Otero Vázquez, Andrea

***4248**

Oubiña Corbacho, Andrea

***6487**

Pardavila Couce, Alejandra

***3531**

Pardo Abucide, Ana

***1062**

Parga Fuentes, Laura

***2131**

Paz López, Iria

***2076**

Pazo Pousa, Sara

***6375**

Pazo Vila, Álvaro

***2041**

Peinado Sacristán, María

***0376**

Peña Albores, Marta

***4767**

Peral Taboada, María

***1289**

Pereira Argiz, Álvaro

***6158**

Pereira Salgueiro, Andrés

***9536**

Pérez Álvarez, Raúl Manuel

***9110**

Pérez Murado, Daniel

***5796**

Pérez Pedrouzo, Juan Manuel

***9810**

Pérez Pérez, Alba

***5977**

Pérez Roca, Tamara

***5161**

Pérez Sas, María José

***5572**

Pérez Vilas, Sandra

***5935**

Pérez Zamora, Tareixa

***0026**

Peteiro Patiño, Pedro

***1302**

Pichel Rodríguez, Sandra

***9067**

Pin Díaz, Araceli

***9250**

Pires Martínez, Sofía

***8068**

Portela Cabana, Paula

***7988**

Portela Gómez, Susana

***8222**

Portela López, Bruno

***8850**

Portela Piay, María

***6413**

Pousada Lobeira, Noelia

***1299**

Pozueco Estévez, Sergio

***5511**

Prieto Lodeiro, Lidia

***5295**

Prol Lucio, Francisco

***8694**

Puente Blanco, Alberto

***5659**

Puentes Carro, Rebeca

***9448**

Puga Ramos, Ana

***3576**

Puime Bao, Belén

***2582**

Puime Figueroa, Clara

***5854**

Pumar Martínez, Ana

***5557**

Quintana Abad, Jonathan

***6074**

Rañales Pérez, Pablo Javier

***2921**

Recarey Regueira, Lucía

***3154**

Reino Reigosa, Fátima

***5257**

Remuiñán Pose, Patricia

***4131**

Rey Beiro, Sara

***5636**

Rey Domínguez, Javier

***3444**

Riádigos Couso, Javier

***6123**

Rial Justo, Adriana

***9011**

Rico Fernández, Alberte

***6062**

Rilo Martínez, Marta

***0349**

Rioboo Lois, Alexo Breogán

***0962**

Ríos Vázquez, Sergio

***8924**

Rivadas López, Noelia

***5487**

Rivadulla Costa, Laura

***0374**

Rivas Losada, Sabela

***7713**

Riveiro González, Irene

***4407**

Rivera Fernández, Andrea

***2072**

Rodríguez Álvarez, Valeria Raquel

***8580**

Rodríguez Boutureira, Alba

***5173**

Rodríguez Cardero, Albano

***4291**

Rodríguez Diéguez, Iago

***9243**

Rodríguez Fiuza, Diego

***9154**

Rodríguez Gay, Nerea

***8397**

Rodríguez Giménez, María Cristina

***8745**

Rodríguez Medal, Alba Irene

***3959**

Rodríguez Oreiro, Ángeles Antonieta

***5658**

Rodríguez Pretel, Enma

***4424**

Rodríguez Ramos, David

***2999**

Rodríguez Romero, Manuel

***5591**

Rodríguez Vilas, Raquel

***6434**

Rojo Cisneros, Iciar

***3126**

Rouco Díaz, Carmen

***5508**

Roura Blanco, Ignacio

***3639**

Rúa Chapela, Nerea

***0974**

Ruíz Fernández, Ramón Ángel

***4092**

Salvado Prieto, Eva

***7766**

Sánchez Alonso, Aarón

***8306**

Sánchez Barco, Alba

***4992**

Sánchez Bello, Samuel

***1264**

Sánchez Fernández, Natalia

***0722**

Sánchez Sánchez, Andrea

***7588**

Sánchez Sanz, Irene

***6548**

Sanmartín Guillén, Susana

***6159**

Sarmiento Fuentes, Axel

***7426**

Seijas Villar, Nuria

***2446**

Seoane Martínez, Xabier

***5339**

Seoane Rodríguez, Carmen

***0137**

Silva Casais, Andrea

***2458**

Silva Muñiz, Diego

***2891**

Soto Penalta, Alexia

***8943**

Sousa Teixeira, Belén de

***9112**

Souto Tizón, Lucía

***8112**

Suárez del Río, Saúl

***0920**

Suárez Rodríguez, Berta

***1260**

Suárez Rodríguez, Manuel

***8472**

Teijeiro Mosquera, Daniel Lucas

***0030**

Teira Fachado, Andrea

***9115**

Teniente Barrada, Julia

***6064**

Torrado Silvente, Carlos Brais

***3959**

Torres París, Pablo

***1836**

Trillo Montero, Sofía

***7243**

Troncoso Garrido, David

***6335**

Varela Lodeiro, Aldara

***0016**

Varela Loimil, María

***8902**

Varela Veiga, Irene

***4192**

Vázquez Bouzo, Ana

***9676**

Vázquez Candal, Pablo

***1028**

Vázquez Fernández, Rubén

***6105**

Vázquez Maceiras, Mateo

***4593**

Vega Santalla, Sofía

***2335**

Veiga Paredes, Sofía

***8780**

Veiras Noya, Marta

***9050**

Verratti Souto, Daniela

***0466**

Vidal Horta, Sarah

***6000**

Vidal Vázquez, Nicolás

***2493**

Vila Comesaña, Marta

***1281**

Vilas Álvarez, María

***0994**

Vilas Tobar, Ana Macarena

***8169**

Vilela Martínez, Eva

***0240**

Villar Linares, Lara

***8597**

Viso Pérez, María

***6032**

Vispalia Lage, David

***8645**

Zorelle Rodríguez, María

***4982**